//Nazmi Beqiri
Nazmi Beqiri 2018-10-12T09:57:51+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
NAZMI BEQIRIEDHE MUA PO MË HIDHET TA KRISË NJË MARTINËVLERA 121994
NAZMI BEQIRIA E DONI MAQEDONINËFLAKA E VËLLAZËRIMIT111994
NAZMI BEQIRIMAQEDONIA NUK KISHTE FUQI TË INTERVENOJ NË REÇICËFLAKA E VËLLAZËRIMIT111995
NAZMI BEQIRIKUSH E TRADHTOI RUFI OSMANINE VËRTETA111997
NAZMI BEQIRIEDHE TË VDEKUR KËTU DO TË JEMIFLAKA E VËLLAZËRIMIT24. 06.11999
NAZMI BEQIRIJEMI SHQIPE, JO HUTFLAKA30.0711999
NAZMI BEQIRIKADRI BAZISTUDIME ALBANALOGJIKE2/2010
BEQIRI NAZMIQASJE E SHKURTËR MBI TË FOLMËN E KUMANOVËSSTUDIME ALBANALOGJIKE51320121857-6958Download
NAZMI BEQIRIKADRI BAZI-MIDIS KËNGËS DHE RRËFIMEVE POPULLORESTUDIME ALBANALOGJIKE21620101857-6958Download
BEQIRI NAZMIDERI NË PËRJETËSISTUDIME ALBANALOGJIKE4720111857-6958Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BEQIRI NAZMIMARRËVESHJA KORNIZË, NË MES TË IMPLEMENTIMIT DHE DEVIJIMITEKSPO SHKUP9989-142-12-22003
BEQIRI NAZMISTABILITETI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË DHE MARËDHËNIET BILATERALE ME REPUBLIKËN E BULLGARISËFORUMI BALLKANIK-INICIATIVA PËR PAQE DHE EVROINTEGRIMESOFJE9989-142-12-2
BEQIRI NAZMISHQIPTARËT E KUMANOVËS BRENDA REALITETIT NDËRETNIKFORUMI EVROPIAN PËR PAQEKUMANOVË
BEQIRI NAZMILEKA I PARIQËNDRESA SHQIPTARE NDËR SHEKUJSLLUPÇAN -KUMANOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
NAZMI BEQIRIKRISMA E HESHTURJEHONA E KARADAKUT20059989-142-12-2
NAZMI BEQIRIKËNGËET E KAÇAKËVE NË MALËSINË E KARADAKUTJEHONA E KARADAKUT20069989-142-16-5
NAZMI BEQIRIDRAMA SHQIPE NË MAQEDONI NGA FILLET E SAJA DERI MË SOTJEHONA E KARADAKUT2009978-9989-142-24-6
NAZMI BEQIRIKRONI I KRESHTAVE TONA JEHONA E KARADAKUT2010978-9989-142-28-4
NAZMI BEQIRIRRËNJËT E KULLËSJEHONA E KARADAKUT2011978-9989-142-32-1
NAZMI BEQIRIDREJT PËRJETËSISËAUTORI2013978-9989-57-938-7
NAZMI BEQIRIKUVENDI I KARADAKUTSEMI-GENIMPEKS2015978-9989-160-18-9
NAZMI BEQIRIRRUGËTIMI DREJT LUFTËS PËR PAQEINSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE DHE NDËRKOMBËTARE2014978-608-65714-4-3

View publications by citation.

Publications, in process.