//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-11-05T12:29:39+00:00 Ноември 05, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs05112021mk