/Вести/

Билтен бр. 193

Известување Економски факултет Факултет на уметности Факултет за земјоделство и биотехнологија Факултет за физичка култура Природно-математички факултет Правен факултет

2021-07-01T20:08:42+00:00 јули 01, 2021|

Конкурс – Втор циклус 2021/22

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за запишување студенти на втор [...]

2021-06-23T15:25:47+00:00 Јуни 24, 2021|

Конкурс – Прв циклус 2021/22

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за прв циклус на студии,  Одлуката на Владата на Република [...]

2021-06-24T12:39:42+00:00 Јуни 24, 2021|

Билтен бр. 191

Известување Факултет за применети науки Приговор кон извештајот за избор во звање на Филолошкиот факултет Одговор на Приговорот кон извештајот за избор во звање на Филолошкиот факултет

2021-06-19T09:54:56+00:00 Јуни 18, 2021|