/News/

Në UT u debatua për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të larta arsimore dhe organizatave joqeveritare në rritjen e numrit të mobiliteteve të studentëve me nevoja të posaçme

Agjencioni nacional për programe evropiane arsimore dhe mobilitet, sot, në hapësirat e Universitetit të Tetovës organizoi një tryezë të rrumbullakët më temë “Përforcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të larta arsimore dhe organizatave joqeveritare në rritjen e numrit të mobiliteteve të studentëve me nevoja të posaçme dhe me më [...]

2018-09-18T18:50:00+00:00 Shtator 18th, 2018|

Buletini nr. 134

Raport për vlerësimin e punimit të doktoraturës Kundërshtim ndaj referatit për zgjedhjen e një mësimdhënësi në Fakultetin e Arteve Përgjigje e Kundërshtimit ndaj referatit për zgjedhjen e një mësimdhënësi në Fakultetin e Arteve

2018-09-17T16:06:44+00:00 Shtator 17th, 2018|

Në UT prej 11 deri më 14 shtator do të zhvillohet afati i dytë i regjistrimit

Në Universitetin e Tetovës, prej 11 deri më 14 shtator do të zhvillohet afati i dytë i regjistrimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2018/2019. Pas përfundimit me sukses të afatit të parë, Universiteti i Tetovës, ka shpallur konkurs për plotësimin e vendeve të lira në programet studimore të 13 fakulteteve. Sipas konkursit [...]

2018-09-12T13:37:31+00:00 Shtator 10th, 2018|

Buletini nr. 132

Fakulteti Ekonomik Fakulteti Filologjik Fakulteti i Arteve Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Fakulteti i Shkencave të Zbatuara Fakulteti Juridik Fakulteti Pedagogjik

2018-09-10T13:54:09+00:00 Gusht 31st, 2018|