/News/

Universiteti i Tetovës e publikoi platformën online studentore “Kujdesi për ty”

Në funksion të mbarëvajtjes së veprimtarisë mësimore – shkencore, forcimit të lirisë akademike, transparencës institucionale, artikulimit të të gjitha nevojave, kërkesave dhe shqetësimeve të ndryshme, Universiteti i Tetovës, sot e publikoi platformën online studentore “Kujdesi për ty”. (https://kujdesiperty.unite-services.com) Platforma është zyrtarizuar në përputhje me kodeksin [...]

2018-12-30T00:29:40+00:00 Dhjetor 28, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për studentët, stafin akademik dhe administratën.    

2018-12-27T12:39:22+00:00 Dhjetor 27, 2018|

Njoftim për opinionin

Njoftojmë opinionin e gjerë se Universiteti i Tetovës është një institucion serioz i arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë, i hapur dhe transparent sa u përket çështjeve me interes akademik, studentor dhe shoqëror. Shqetësimi i çdo studentit tonë është brenga jonë, prandaj dhe të [...]

2018-12-25T10:30:35+00:00 Dhjetor 25, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për afatin e rregullt të janarit 2018/19, kushtet dhe kriteret e paraqitjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit veror 2018/19      

2018-12-24T15:21:50+00:00 Dhjetor 24, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për obligimet që dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tatim personal në fitim     Linku: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653

2018-12-24T14:51:05+00:00 Dhjetor 24, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për ndryshimin e mënyrës së studimeve nga e rregullt me korrespondencë dhe anasjelltas në semestrin veror 2018/19.    

2018-12-24T14:35:24+00:00 Dhjetor 24, 2018|

NJOFTIM PËR MEDIA

Duke pasur në konsideratë mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave studentore të Universitetit të Tetovës, por edhe të mbarë rinisë studentore në Republikën e Maqedonisë, si dhe në frymën e informimit të drejtë të opinionit publik, udhëheqësia e Universitetit të Tetovës e ndjek nga [...]

2018-12-18T17:23:11+00:00 Dhjetor 18, 2018|