/News/

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 110 dhe 141 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta zyrtare 82/18 dhe 178/21), Vendimit për akreditim nr. 18-12190/3 të datës 13.09.2021 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, Rregullores për mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënies së provimeve për përgatitjen [...]

2021-09-19T22:39:39+00:00 Shtator 20, 2021|

Telegram ngushëllimi

Në momente kaq të vështira, kaq tragjike, nuk gjej dot fjalët e duhura për të shprehur dhimbjen e madhe pas tragjedisë në spitalin modular për Covid në Tetovë. Në emër të Universitetit të Tetovës u shpreh ngushëllimet më të thella familjeve të viktimave, sikundër u [...]

2021-09-09T11:21:44+00:00 Shtator 09, 2021|