/News/

UT e shënoi 245-vjetorin e Pavarësisë së SHBA-ve

Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës dhe Fakulteti i Kulturës Fizike, përmes disa aktiviteteve sportive e shënuan 245-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për nder të 4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë së SHBA-ve, [...]

2021-07-04T18:15:34+00:00 Korrik 04, 2021|

Buletini nr. 193

Njoftim Fakulteti Ekonomik Fakulteti i Arteve Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë Fakulteti i Kulturës Fizike Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore Fakulteti Juridik

2021-07-01T20:02:00+00:00 Korrik 01, 2021|

Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti, përshëndet vendimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si Park Nacional

Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, e ka përshëndetur miratimin e ligjit nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si Park Nacional. Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet [...]

2021-07-03T16:15:53+00:00 Korrik 01, 2021|

Konkurs – Cikli II 2021/22

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Vendimit nga mbledhja e Këshillit të [...]

2021-07-05T14:59:37+00:00 Qershor 24, 2021|