//Конкурс – ERASMUS +

Конкурс – ERASMUS +

2019-10-29T11:07:15+00:00 Октомври 29, 2019|

Почитувани студенти, објавивме конкурс за апликација на Програмата за размена ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2019/20 година.

На веб-страницата на Универзитетот во Тетово www.unite.edu.mk e поставен линкот Еразмус+ каде што имате можност да ги видите универзитетите и студиските насоки со кои имаме потпишан договор за соработка.

Онлине апликацијата http://erasmus.unite.edu.mk:3500/Application се наоѓа на линкот Еразмус+ на веб-страницата.

Право за аплицирање имаат редовните студенти, од втора година и погоре. Со вашата апликација треба да приложите и мотивационо писмо, препорачано писмо на англиски јазик и потврда дека сте редовен студент, истите да се доставаат во Канцеларијата за меѓународна соработка, бр. 224, која се наоѓа во Ректоратот.

Рок за аплицирање до 01 ноември 2019 г.