Правниот факултет, како академска единица за високо образование е отворен за сите студенти кои сакаат да учат. Правниот факултет организира студии според моделот 3 + 2.

Мисијата на овој факултет е дека идните дипломирани правници професионализирани на Правниот факултет ќе можат да заземат позиции и да добијат работни места во судската практика, односно судството, јавното обвинителство, застапувањето, јавната администрација, во различни владини институции и во приватниот сектор .

Целта на овој факултет е:

– Знаењето, науката и образованието на помладите генерации;
– Им овозможува на  учениците да направат критичко мислење и да размислуваат аналитички;
– Способноста на ученикот да се изразува слободно и да размислува пошироко.

Прв циклус

ПРОГРАМА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ПРАВНИ СТУДИИ   240 ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК ПО ПРАВНИ СТУДИИ Дескриптор
КРИМИНАЛИСТИКА   240 ДИПЛОМИРАН КРИМИНАЛИСТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА Дескриптор
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ   240 ДИПЛОМИРАН ПОЛИТИКОЛОГ Дескриптор
НОВИНАРСТВО И МЕДИУМИ   240 ДИПЛОМИРАН ВО НОВИНАРСТВО И МЕДИУМИ Дескриптор

 

Втор циклус

НАСОКА C ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ГРАЃАНСКО ПРАВО   60 СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРАЃАНСКО ПРАВО
ГРАЃАНСКО ПРАВО   120 СМАГИСТЕР ПО ГРАЃАНСКО ПРАВО
КАЗНЕНО ПРАВО   120 МАГИСТЕР ПО КАЗНЕНО ПРАВО
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ   60 МАГИСТЕР ПО МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
УПРАВНО – УСТАВНО ПРАВО   60 МАГИСТЕР ПО УПРАВНО – УСТАВНО ПРАВО
БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА   60 ДИПЛОМИРАН ПО БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА
КАЗНЕНО ПРАВО   60 ПРАВНИК СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЗНЕНО ПРАВО
НОВИНАРСТВО И МЕДИУМИ   120 МАГИСТЕР ПО НОВИНАРСТВИ И МЕДИУМИ
НОВИНАРСТВО И МЕДИУМИ   60 МАГИСТЕР ПО НОВИНАРСТВИ И МЕДИУМИ
БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА   120 МАГИСТЕР ПО БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА
УПРАВНО – УСТАВНО ПРАВО   60 СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВНО – УСТВНО ПРАВО
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА   120 МАГИСТЕР ПО МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА

 


Декан
проф. д-р Јусуф Зејнели
jusuf.zejneli@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Дрита Мамути-Фазлиа
drita.fazlia@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Ебрар Ибраими
ebrar.ibraimi@unite.edu.mk

Секретар
Али Салихи
ali.salihi@unite.edu.mk

Ѓераќина Лека
gjeraqina.leka@unite.edu.mk
Консултации
Публикации

Информации наскоро!