Правниот факултет, како академска единица за високо образование е отворен за сите студенти кои сакаат да учат. Правниот факултет организира студии според моделот 3 + 2.

Мисијата на овој факултет е дека идните дипломирани правници професионализирани на Правниот факултет ќе можат да заземат позиции и да добијат работни места во судската практика, односно судството, јавното обвинителство, застапувањето, јавната администрација, во различни владини институции и во приватниот сектор .

Целта на овој факултет е:

– Знаењето, науката и образованието на помладите генерации;
– Им овозможува на  учениците да направат критичко мислење и да размислуваат аналитички;
– Способноста на ученикот да се изразува слободно и да размислува пошироко.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ПРАВНИ СТУДИИ 6 180 Дипломиран правник Дескриптор
НОВИНАРСТВО 8 240 Дипломиран новинар и медиумски познавач Дескриптор
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 8 240 Дипломиран политиколог Дескриптор
КРИМИНАЛИСТИКА 6 180 Дипломиран криминалист Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ПРАВНИ СТУДИИ Уставно и административно право 4 120 Магистер по право административна насока
Меѓународно право и меѓународни односи Магистер по право меѓународно право и меѓународни односи
Кривично право Магистер по право – кривична насока
Граѓанско право Магистер по право – граѓанска насока
НОВИНАРСТВО Новинарство и медиуми 4 120 Магистер по новинарство и медиуми
Новинарство и медиуми 2 60 Магистер по новинарство и медиуми
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Меѓународни односи и европски студии 2 60 Магистер по политички науки од областа на меѓународните односи и европските студии
Меѓународни односи и европски студии (на англиски јазик) Магистер по политички науки од областа на меѓународните односи и европските студии

Трет циклус

ПРОГРАМА НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
Историја на институциите и правната држава Историја на државата 180 Доктор на правни науки од област на Историја на држава
Меѓународни односи и историја на дипломатија 180 Доктор на правни науки од област на Меѓународни односи и историја на дипломатија
Современите политички системи 180 Доктор на правни науки од област на Современи политички системи

Декан
проф. д-р Јусуф Зејнели
jusuf.zejneli@unite.edu.mk

Продекан за настава
проф. д-р Дрита Мамути-Фазлиа
drita.fazlia@unite.edu.mk

Продекан за наука
проф. д-р Ебрар Ибраими
ebrar.ibraimi@unite.edu.mk

Секретар
Али Салихи
ali.salihi@unite.edu.mk

Ѓераќина Лека
gjeraqina.leka@unite.edu.mk
Консултации
Публикации

Информации наскоро!