Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DERVISHI, NEBIALEKSANDRI I III I MAQEDONISË-LEKA I MADHILIRIA DHE ILIRËT79-862018978-459-52-4
DERVISHI, NEBIDËSHMIA PËR REKËN SHQIPTARE-SIPAS REGJISTRIMEVE NDËR SHEKUJLEMBA1753-682012
DERVISHI, NEBIKONGRESI I PARË I MANASTIRITARS ALBANICA323-3020182545-4781
DERVISHI, NEBISHTRIRJA E KULTURËS SË KOMANIT NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE-DËSHMI E VIJIMËSISË ILIRO-ARBËROREARS ALBANICA250-5820182545-4781
DERVISHI, NEBIVËSHTRIM MBI KALANË HISAR TË TETOVËS-NDËR SHEKUJKËRKIME HISTORIKEXII2018
DERVISHI, NEBIGJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU-FIGURË E SHQUAR SHQIPTARE KOMBËTARE DHE E HISTORISË SONË KOMBËTAREKËRKIME HISTORIKEXI2018
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I JOSIF BAGERIT PËR GJUHËN DHE KULTURËN SHQIPTARE NGA REKA E EPËRMEINTERKULTURA220192671-3004
DERVISHI, NEBIPJESËMARRJA E SHQIPTARËVE NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT MCMXIIIARS ALBANICAVI7-2420192545-4781
DERVISHI, NEBIJEHONA E DEMONSTRATAVE TË VITIT MCMLXXXI NË STRUGË E RRETHINËARS ALBANICAIV51-6420192545-4781
DERVISHI, NEBIFEJZULLA SHABANI MCMLIX-MMXIV-HISTORIOGRAFIA SHQIPTARE MBETI PA NJË HISTORIAN TË ÇMUARKËRKIME HISTORIKE9-10179-1852017
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I FAMILJES DRAGA NË LËVIZJEN SHQIPTARE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEKULLIT XIX-DERI NË VITET E TRIDHJETA TË SHEK. XXKËRKIME HISTORIKE9-107-182017
DERVISHI NEBISHTRIRJA E KULTURËS SË KOMANIT NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE, DËSHMI VIJUESE ILIRO-ARBËROREARS ALBANICA250-5820182545-4781
DERVISHI NEBIKONGRESI I I MANASTIRITARS ALBANICA323-302018
DERVISHI, NEBIKOSTUMET POPULLORE NË TREVAT SHAIPTAREVIZION42005
DERVISHI, NEBIFLAMURI KOMBËTAR SHQIPTAR SYMBOL I KOMBIT DHE SHTETITVIZION52005
DERVISHI, NEBIETNOGJEJEZA E TORBESHËVEILIRIA32003
DERVISHI, NEBITOPONIMET DHE HIDRONIMET NË TROJET ETNIKE SHQIPTARE NË PELLGUN E OHRIT - STRUGEDRINI72003
DERVISHI, NEBIPJESMARJA E SHQIPTARËVE NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT MCMXIIIJEHONA61994
DERVISHI, NEBILUFTA E MADHE SHQIPTARO-OSMANE NË SHEK.XVSTUDIME HISTORIKE 3-42008
DERVISHI, NEBIVËSHTRIM MBI KALANË E HISARIT, TË TETOVËS NDËR SHEKUJKËRKIME HISTORIKE122018
DERVISHI, NEBISHKUPI PARA DHE PAS TËRMETIT, KORRIK MDCCCLXIIIKËRKIME HISTORIKE72016978-9989-2-4
DERVISHI, NEBIMUZEU ETNOKULTUROR VIA KANDINAVIASCUPI944-492005978-608-4653-25-7
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I PROF.DR ALI VISHKOS NË THEMELIMIN E UT-SËSHOQATA TRADITA22016978-608-4785-00-2
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I QENAN ZIJA MANASTIRLIUTSCUPI162017978-608-4653-68-4
DERVISHI, NEBIJETA DHE VEPRA E PROF.DR MASAR KODRËS, SCUPI152017978-608-4653-51-6
DERVISHI, NEBIPJESMARRJA E SHQIPTARËVE NË LUFTËN E ÇANAKALASË SCUPI72014978-608-4653-21-5
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I FAMILJES DRAGAJ NE L.K.SHSCUPI1211-232015978-608-4653-32-5
DERVISHI, NEBIHAMDI BEJ OHRI - DELEGAT NË XXVIII KUVENDIN E VLORËS, NËNTORKËRKIME HISTORIKE5-62017978-9989-9860-2-4
DERVISHI, NEBIMONUMENTE KULTURORO-HISTORIKEN NË FUSHËGROPËN E OHRIT, THESARE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMITSCUPI32012978-608-4653026-6
DERVISHI, NEBISHKOLLAT E PARA SHQIPE NË STRUGË E RRETHINËSCUPI172017978-608-4633-45-5
DERVISHI, NEBISHTRIJA E KULTURËS SË KOMANIT NË MESJETËN E HERSHMEREVISTA SHKCNCORE E UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR NË STRUGË12010
DERVISHI, NEBILEKA I MADH FIGURË E MADHE E ANTIKITETITJEHONA E RE1-220091857-6354
DERVISHI, NEBIASPEKTE TË BASHKËPUNIMIT SHQIPTARO-MAQEDONAS MCMXLI-MCMXLVNË LIBRIN STRUGA VEÇER I DENES20039989-2146-03
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I PROF. DR. MASAR KODRËS NË HISTORIOGRAFINË SHQIPTARESCUPI182018978-9951-596-53-4
DERVISHI, NEBIROLI HISTORIK I KLUBEVE KOMBËTARE BASHKIMI I MANASTIRIT DHE SHKUPIT STUDIME ALBANOLOGJIKE820131857-6968
DERVISHI, NEBIARSIMI NË STRUGË E RETHINË MCMXLI-MCMXLIVSCUPI172016978-608-4653-45-5
DERVISHI, NEBILEKA I MADHILIRIA DHE ILIRËTNO.52010978-9951-459-50-1
DERVISHI, NEBIVEPRIMTARIA E QENAN ZIJA-MANASTIRLIUT MDCCCLXIII-MCMXXXVSCUPI20123-1322018978-608-4653-68-4
DERVISHI, NEBIPERSONALITETI I AHMET NIJAZIUT TË RESNJËS MDCCCLXV-MCMXIIISCUPI23113-1202018978-608-4653-82-0
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DERVISHI, NEBIPJESËMARRJA E SHQIPTARËVE NË LUFTËN E ÇANAKALASË XXIV PRILL-VIII GUSHT MCMXVLUFTA E PARË BOTËRORE MCMXIV-MCMXVIIISHKUP978-608-4653-21-9
DERVISHI, NEBINËNË TEREZA-NOBELISTJA SHQIPTARE NGA SHKUPI-ME RASTIN E NJËQINDEPESË VJETORIT TË LINDJES MË XXVI GUSHT MCMX-MMXVNËNË TEREZA-SHQIPTARJA NGA SHKUPISHKUP978 −608−4653−271
DERVISHI, NEBIMONUMENTET KULTURO-HISTORIKE NË FUSHËGROPËN E OHRIT-THESARE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË KËTË NËNQIELLTRASHËGIMIA KULTURORE DHE TURIZMIPRESHEVË
DERVISHI, NEBITRASHËGIMIA KULTURORE NË RAJONIN E OHRITTRASHËGIMIA KULTURORE NË TREVAT SHQIPTAREMEDVEGJË
DERVISHI, NEBIBOZOVCA KA GJURMË TË THELLA NË HISTORITRIBUNË SHKENCORE NË BOZOVCËTETOVË
DERVISHI, NEBIPROFESOR MASAR KODRA DHE VEPRA MCMXXXII-MMIIIMASAR KODRA MCMXXXII-MMIII-FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARESHKUP978-608-4653-51-6
DERVISHI, NEBIDASMA STRUGANE DIKUR DHE SOTDASMA NË TREVAT SHQIPTARESHKUP978-608-4653-97-4
DERVISHI, NEBIMASAKRAT DHE GJENOCIDI MCMXLIV-MCMXLV NË TREVAT LINDORE SHQIPTARETË PERSEKUTUARIT DHE TË BURGOSURIT POLITIK SHQIPTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËTETOVË978-608-4785-02-6
DERVISHI, NEBIBETEJAT E SKËNDERBEUT NË BREZIN LINDOR OHËR-SHKUPBESËLIDHJA E LEZHËS DHE PESËQINDEKATËRDHJETË VJETORI I VDEKJES SË SKËNDERBEUTPRISHTINË978-9951-459-52-5
DERVISHI, NEBIKUVENDI I LEZHËS VENDOSI BAZAT E NDËRGJEGJËSIMIT TË BASHKIMIT TË TRADITËS SHQIPTAREBESËLIDHJA E LEZHËS DHE PESËQINDEKATËRDHJETË VJETORI I VDEKJES SË SKËNDERBEUTPRISHTINË978-9951-459-52-5
DERVISHI, NEBIREÇENSION MBI VEPRËN E AKADEMIK ALEKSANDËR STIPÇEVIQIT-KULTURA TRADICIONALE E ARBËRESHËVE TË ZARËSKONFERENCË SHKENCORE, KUSHTUAR AKADEMIK ALEKSANDËR STIPÇEVIQITPRISHTINË978-9951-459-49-5
DERVISHI, NEBIÇËSHTJA E LUGINËS SË PRESHEVËS NË MEDIUMET E SHKRUARA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËÇËSHTJA E LUGINËS SË PRESHEVËS NË DIMENSIONIN RAJONAL DHE NDËRKOMBËTAR: TË DREJTAT E NJERIUT, SIGURIA DHE MARRËDHËNIET SHQIPTARE-SERBEPRESHEVË978-9951-743-16-7
DERVISHI, NEBIPERSONALITETI I AHMET NIJAZI RESNJËS MDCCCLXV-MCMXIIINJËQINDEDHJETË-VJET ALFABET SHQIPMANASTIR978-608-4653-82-0
DERVISHI, NEBISHKOLLAT E PARA SHQIPE NË RRETHIN E STRUGËS MCMXLI-MCMXLIVSHTATËDHJETEPESË VJETORI I HAPJES SË SHKOLLAVE SHQIPE NË KOSOVË DHE NË MAQEDONINË PERËNDIMORESHKUP978-608-4653-45-5
DERVISHI, NEBIVEPRIMTARIA E QENAN RIZA-MANASTIRLIUT MCMXLIV-MCMXLIVORGANIZATA E XHEMIJETIT DHE REZISTENCA E SAJ KUNDËR KOLONIZIMITSHKUP978-608-4653-68-4
DERVISHI NEBI BETEJAT E SKËNDËRBEUT NË TREVAT LINDORE MDCXLII-MDCXLV DHE MARRËVESHJA E SHKUPIT XXVII.IV.MCDLXIIITRIBUN SHKENCORE ME RASTIN E DCX VJETORIN E LINDJES SË GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUTMANASTIR
DERVISHI NEBIJETA DHE VEPRIMTARIA E HAFIZ ALU ULQIMAKUTVEPRIMTARIA E HAFIZ ALI ULQINAKUT MDCCCLIII-MCMXIIIULQIN
DERVISHI NEBIQENI MOLOS, DENTARI ILIR, QENI SHARIT NË TRADITËN KULTURORE E HISTORIKE SHQIPTAREKONFERENCË SHKENCORE NË KUMANOVËKUMANOVË
DERVISHI NEBIDIPLOMATIC HISTORY OF THE CASE OF THE MONASTERYOF SAINT NAUM MCMXIII-MCMXXVTHE BALKAN YESTERDAY, TODAY AND TOMOROWSEEU TETOVË
DERVISHI, NEBIMASAKRA E LADORISHTIT XXVIII.X-MCMXLIVSHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORESHKUP
DERVISHI, NEBIÇËSHTJA E LUGINËS SË PRESHEVËS NË MEDIUMET E SHKRUARA NË R.MAQEDONISËÇËSHTJA E LUGINËS SË PRESHEVËSNË DIMENSIONIN RAJONAL DHE NDËRKOMBËTARPRESHEVË
DERVISHI, NEBIMARRËDHËNIET HISTORIKE DHE EKONOMIKE NË STRUGË E DIBËR NDËR SHEKUJETNOKULTURA E DIBRËSDIBËR
DERVISHI, NEBIMASAKRAT DHE GJENOCIDI MCMXLIV-MCMXLVTË PERSEKUTUARIT DHE TË BURGOSURIT POLITIK SHQIPTARNË R.MAQEDONISËTETOVË978-608-4785-02-6
DERVISHI, NEBIROLI I HOXHALLARËVE TË STRUGËS E TË OHRIT PAS PAVARSISËKONTRIBUTI I ULEMAVE NË NGRITJEN E ÇËSHTJES KOMBËTARESHKUP978-9989-792-36-6
DERVISHI, NEBIALEKSANDRI IIII MAQEDONISËKONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ILIRIA DHE ILIRËTPRISHTINË978-9951-453-50-1
DERVISHI, NEBIKULTURA TRADICIONALE E ARBËRESHVE TË ZARËSAKADEMIA ALEKSANDËR STIPÇEVIQPRISHTINË978-9951-459-49-5
DERVISHI, NEBIISA BOLETINI NË VITET MCMXII-MCMXIIIISA BOLETINI NË L.K.SHPRISHTINË978-9951-409-44-5
DERVISHI, NEBIEKZEKUTIMI I HASAN PRISHTINEËS - ATENTAT POLITIKVEPRIMTARIA ATDHETARE E HASAN PRISHTINËSSHKUP978-608-4653-07-3
DERVISHI, NEBINËNË TEREZA-NOBELISTJA SHQIPTARE NGA SHKUPINËNË TEREZA SHQIPTARE NGA SHKUPISHKUP978-608-4653-271
DERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I FAMILJES DRAGA NË L.K.. SHQIPTAREKONFERENC SHKENCOREMITROVICË978-608-4653-32-5
DERVISHI, NEBIDARSMA STRUGANE, DJE DHE SOTTRIBUNË SHKENCORE DASMA SHQIPTARE NË PRESHEVË DIKUR DHE SOTPRESHEV978-86-87157-02-6
DERVISHI, NEBIFLAMURI I QËNDISUR KOMBËTARË PARA DHE PAS SHPALLJES SË PAVARSISËSEMINARI VI NDËRKOMBËTARË TË ALBANOLOGJISËTETOVË-SHKUP978-608-217-004-6
DERVISHI, NEBITOPONIMET NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE, DËSHMI E PADISJUTUSHNME E AUTOKTONISËSEMINARI NDËRKOMBËTARË I ALBANOLOGJISËTETOVË978-608-217-004-6
DERVISHI, NEBIRITET E LINDJES, SYNETISË, FEJESËS DHA MARTESËS NË STRUGË E RRETHINËSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË978-608-217-001-05
DERVISHI, NEBIRITET E MOTMOTIT, DJE DHE SOT NË TREVAT LINDORE SHQIPTARESEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË978-608-217-000-8
DERVISHI, NEBIBETEJA E SKËNDËRBEUT NË PELLGUN E OHRITINSTITUTI I HISTORISË NACIONALE TË MAQEDONOSËSHKUP9989-159-06-4
DERVISHI, NEBISTRUGA NDËR SHEKUJSHQIPTARËT DHE BALLKANI NË VIGJILJE TË MIVJEÇARIT TË RIJSTRUGËISBN 908-496-6-20.
DERVISHI, NEBIBETEJA E SKËNDERBEUT NË SHEK.XV NË MAQEDONIHISTORIASHKUPISBN 9989-159-06-4
DERVISHI, NEBIKRIMET SERBE NË FUSHGROPËN E OHRIT PAS KRYENGRITJES SË SHTATORIT KRYENGRITJA E SHTATORIT DHE LUFTA E PETRINJËSSTRUGËISBN 978-608-207-157-2
DERVISHI, NEBIDËSHMI E REKËS SHQIPTARE-SIPAS REGJISTRIMEVE OSMANESHQIPTARËT E REKËS SË EPËRMESHKUP978-608-4503-95-8
DERVISHI, NEBIDERVISH HIMAALBANALOGJIA,PRISHTINËISBN 978-9951-596-52-7
DERVISHI, NEBIDERVISH HIMAALBANALOGJIAPRISHTINËISBN 978-9951-596-52-7
DERVISHI, NEBIKULTURA USHQIMORE NË TREVAT E BALLKANITBALLKANS STUDIES III, SHKUPISBN – 10 – 9989 – 43 – 302 - X
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
NEBI DEVISHI SKENDER HASANI SEFER TAHIRI ISAK SHERIFI DEMONSTRATAT POPULLORE TË VITIT MCMLXVIII NË TETOVË INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP2018978-608-4653-78-3
GRUP AUTORËSHDEMONSTRATAT POPULLORE TË VITIT MCMLXVIII NË TETOVËFENIX PRINT KOÇAN2018978-608-4653-78-3
GRUP AUTORËSHDEMONSTRATAT POPULLORE MCMLXVIII NË TETOVËFENIKS PRINT - KOÇAN2018978-608-4653-78-3
DERVISHI NEBI ISMET JONUZ KROSIMEHMET GEGA SIMBOL I QËNDRESËS KOMBËTARETRING 2011978-608-65013-2-7
NEBI DERVISHIMANASTIRI, VATËR E RILINDJES KOMBËTARE SHQIPTARE, SHEK. XIX - 1912INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE2018978-608-4653-81-3
NEBI DERVISHIMYFIT A. SINOJMERIIRIS2018978-608-4653-74-5
NEBI DERVISHIHISTORIA E KOHËS SË VJETËRTRING-DESING2009
NEBI DERVISHIHISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR I DHE IITRING-DESING2008
NEBI DERVISHIREÇANI I POLLOGUT TË EPËRMIRIS2015978-608-207- 168-8
NEBI DERVISHISTRUGA ME RRETHINË NË VITET 1941-1944IRIS2012978-608-207 086-5
NEBI DERVISHI-BASHKËAUTORMEMETRIZA GEGA SIMBOL I QËNDRESËSTRING-DESING2011978-608- 65013-2-7
NEBI DERVISHILIBRI I HISTORISË PËR KLASËN E I DHE II PËR GJIMNAZET E REFORMUARAPROSVETNO DELLO2006
NEBI DERVISHILIBRI I HISTORISË KL. VIPROSVETNO DELLO2005
NEBI DERVISHILIVADHIA E STRUGËS-VATËR E ARSIMIT E KULTURËSÇABEJ2008978-2856-3-9
NEBI DERVISHIETNOKULTURA E FUSHËGROPËS SË OHRITÇABEJ20059989-150-37-0

View publications by citation.

Publications, in process.