Zeqirja Rexhepi 2018-10-12T10:18:41+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
REXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XX.REVISTA E SEMINARIT I NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISË1 / I827-838.2007
REXHEPI ZEQIRJARRAFSHI I POLLOGUT NË KOHËN E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËKËRKIME HISTORIKENR. 4193-2022011
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS "POLITIKA" (LUFTA E PARË BALLKANIKE)SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË408-4152012
REXHEPI ZEQIRJA PROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË DHE THEMELIMI I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTHESAR KOMBËTAR I MËRGATËS SHQIPTARE NË SUEDINR. 382-1092014ISBN: 978-91-87767-00-5
REXHEPI ZEQIRJAGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJASKUPIVOL. 10109-1162015ISBN: 978-608-4653-26-4
REXHEPI ZEQIRJA MAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESPHILOSPHICANR. 5198-20720161857-9272 (Print)
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET 20-TA TË SHEKULLIT XXALBANOLOGJIVËLL. II119-1282016ISBN: 978-9951-24-035-2
REXHEPI ZEQIRJANËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIANr. 795-10220171857-8535 (Print)
ZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË4507-5172010978-608-217-001-5
ZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSEMINARI I PESTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË5334-3432011978-608-217-004-6
ZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJI HILJADUOSUMDESETIDEVETA - HILJADUDEVEDESETA GODINI MEDJU ALBANCIMAINSTITU ZA NOVEJSKO ZGODOVINO - LJUBLJANA253-2712012978-961-6386-37-1
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS POLITIKA - LUFTA E PARË BALLKANIKESEMINARI I GJASHTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË6408-4152012978-608-217-004-6
ZEQIRJA REXHEPIÇËSHTJA SHQIPTARE DHE RAPORTET FRANKO-GJERMANESTUDIME ALBANOLOGJIKE797-1082013
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPALBANOLOGJIA1-220141857-8454
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS I VITI DYMIJË E NJISHIT - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPHILOSOPHICA1270-27620141857-8454
ZEQIRJA REXHEPITETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPËRMBLEDHJE STUDIMESH - SHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE281-2952014978-9951-409-38-4
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET FRANKO-GJERMANE SI REFLEKTIM NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE NË BALLKANGJURMIME ALBANOLOGJIKE4387-1012014
ZEQIRJA REXHEPIBASHKIMI KOMBËTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHATRADITA90-1062016978-608-4785-01-9
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET NJËZET TË SHEKULLIT NJËZETALBANOLOGJI - PRISHTINËVËLL. 2119-1282016978-9951-24-035-2
ZEQIRJA REXHEPIMARRËVESHJA SHQIPTARO-OSMANE E GUSHTIT TË NJËMIJË E DYMBËDHJETËS NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - RELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY149-1582017
ZEQIRJA REXHEPI - ZEJNEPE ALILI REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIA795-10220171857-8535
ZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRIOTI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQËTARI I FUNDIT TË AUTORIT VIRGJIL KULEALBANOLOGJIA8233-23720171857-9485
ZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËPHILOSOPHICA783-8720171857-9272
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA27-1220182545-4781
ZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRITOI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQTARI I FUNDIT TË VIRGJIL KULESARS ALBANICA19-162018
ZEQIRJA REXHEPITETOVA'S IN THE CONTEXT OF YUGOSLAV AND INTERNATIONAL CIRCUMSTANCE - GJASHTËDHJETETETA TETOVARE NË KONTEKST TË RRETHANAVE JUGOSLLAVE DHE NDËRKOMBËTARE PHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES10 / 5142-148201818579272
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA 27-1220182545-4781
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA, BALLKANI DHE SHQIPTARËTARS ALBANICA649-6020192545-4781
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA, BALLKANI DHE SHQIPTARËTARS ALBANICA649-6020192545-4781
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA MIDIS SHTETIT NACIONAL DHE QYTETARTHE BEGINNINGS OF POLITICAL PLURALISM IN MACEDONIA AND POST-COMUNISM-136-1462019
ZEQIRJA REXHEPISTRATEGJIA POLITIKE DHE DIPLOMATIKE E SKËNDERBEUT PËR NJË KRYQËZATË KUNDËR SHTETIT OSMANALBANOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNR.11-1215-1920191857-9485
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
REXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XX.SEMINARI I NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËOHËR978-9989-2775-5-82007
REXHEPI ZEQIRJASHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARTETOVË978-608-217-001-52010
REXHEPI ZEQIRJAПРИДОНЕСОТ НА АЛБАНСКИОТ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР ЗА НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕSHKUP2011
REXHEPI ZEQIRJAKONCEPTI ETNONACIONALIST MAQEDONAS - PRELUD I KONFLIKTIT NDËRETNIK I VITIT 2001ZHVILLIMET HISTORIKE, POLITIKO-SHOQËRORE, GJUHËSORE DHE KULTURORE TE SHQIPTARËT, GJATË VITEVE 1912-2001TETOVË2012
REXHEPI ZEQIRJAKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPROBLEMET SOCIALE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
REXHEPI ZEQIRJABASHKIMI KOMBËTAR SHQIPTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHALIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT DHE ÇËSHTJA KOMBËTARETETOVË2015
REXHEPI ZEQIRJAMAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESLOKALJA DHE UNIVERSALJAQ NË KULTURËN SHQIPTARETETOVË0015
REXHEPI ZEQIRJAZHVILLIMET SHOQËRORO-POLITIKE TE SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË FEDERATIVESFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË2015
REXHEPI ZEQIRJAADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREADEM DEMAÇI: ATDHEDASHURIA DHE INTELEKTUALIZMITETOVË2016
REXHEPI ZEQIRJAPOLITIKA E JASHTME AMERIKANE DHE "EVROPIANIZIMI" I BALLKANITTHE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOKRACI, PEACE, STATE - BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, REGIONS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONTETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPISHTETET BALLKANIKE DHE INTEGRIMET EVROPIANEIBAC DYMIJËENJËMBËDHJETËSHKUP2011
ZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSFIDAT E KULTURËS SHQIPTARE NË SHEKULLIN E RISHKUP2011
ZEQIRJA REXHEPIKUNDËRTHËNIET NDËRETNIKE PËRMES TEKSTEVE TË HISTORISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËBALKANLAR DA RISKLER VE FIRSALARTETOVË2012
ZEQIRJA REXHEPIRAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE HASAN PRISHTINAVEPRIMTARIA ATDHETARE E HASAN PRISHTINËSSHKUP2012
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT MIDIS INTEGRIMIT EVROPIAN DHE KONCEPTIT TË SHTETIT KOMBËTARIDENTITY, IMAGE SOCIAL COHESION IN THE TIME OF INTEGRATIONS AND GLOBALIZATIONVLORË2012
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPPRURJET E KULTURËS SHQIPTARE GJATË SHEKULLIT NJËZET DHE FILLIMIT TË SHEKULLIT NJËZETENJËTETOVË2013
ZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËEDUCATION IN SOCIETIES WITH CULTURAL DIVERSITY TETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZORELIFE, DEEDS AND HUMANITY OF SAINT MATHER TERESATETOVË2016
ZEQIRJA REXHEPILUFTA ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE NË SHQIPËRI NË VEPRËN - ÇËSHTJA SHQIPTARE NË ANALET E DIPLOMACISË AMERIKANE - TË MASAR KODRËS PROF. DR. MASAR KODRA - FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARESHKUP2017
ZEQIRJA REXHEPISTRATEGJIA POLITIKE DHE DIPLOMATIKE E SKËNDERBEUT PËR NJË KRYQËZATË KUNDËR SHTETIT OSMANSKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISËTETOVË2018
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA MIDIS SHTETIT NACIONAL DHE QYTETARFILLET E PLURALIZMIT POLITIK DHE POSTKOMUNIZMISHKUP2018
ZEQIRJA REXHEPIGJASHTËDHJETETETA TETOVARE NË KONTEKST TË RRETHANAVE JUGOSLLAVE DHE NDËRKOMBËTAREVITI NJËMIJËENËNTËQINDEGJASHTËDHJETËETETË - SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË TETOVË2018
ZEQIRJA REXHEPITHE CONTRIBUTION OF USA IN BALKAN EUROPANIZATIONINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - KNOWLEDGE IN PRACTICEBANSKO - BULLGARI2018
ZEQIRJA REXHEPITHE POLITICAL AND HUMANITARIAN ROLE OF THE ALBANIANS OF MACEDONIA DURING THE TIME OF THE LIBERATION OF KOSOVOINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTTETOVOISBN:978-608-217-079-42019
ZEQIRJA REXHEPIRAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE NDIKIMI I TYRE NË LIDHJEN E PRIZRENITLIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENITPRIZREN2018
ZEQIRJA REXHEPIROLI POLITIK DHE HUMANITAR U SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË GJATË KOHËS SË ÇLIRIMIT TË KOSOVËSKOSOVA - RRUGA DREJT LIRISËPRISHTINË2019
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET E SHQIPTARËVE ME EVROPIANËT GJATË SHEKULLIT XXGJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETI - LANGUAGE, LITERATURE AND IDENTITYTETOVË2019
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
REXHEPI ZEQIRJAZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990-2001TRINGA DESIGN20059989-9591-4-5
REXHEPI ZEQIRJAINTEGRIMI EVROPIANROZAFA2016978-9951-02-320-7
ZEQIRJA REXHEPIОПШТЕСВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ РАЗВОЈ КАЈ АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ИЉАДУДЕВЕЕСЕТ И ДЕВЕТ-ДВЕЉАДУИПРВАTRINGADESIGN2006978-9989-2720-4-2
ZEQIRJA REXHEPIОБЕДИНЕТА ЕВРОПА ОД ИДЕЈА ДО РЕАЛИЗАЦИЈАARS-ZZ2010ISBN: 978-9989-2720-8-0
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA E BASHKUAR - NJË PROCES I PAPËRFUNDUAR HISTORIKARS-ZZ2012978-608-65214-5-5
ZEQIRJA REXHEPIUNIONI EVROPIAN DHE PROCESI INTEGRUESFOKUS PRINT2019978-608-66326-0-1

View publications by citation.

Publications, in process