Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZEQIRJA REXHEPISTRATEGJIA POLITIKE DHE DIPLOMATIKE E SKËNDERBEUT PËR NJË KRYQËZATË KUNDËR SHTETIT OSMANALBANOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO.11-1215-1920191857-9485
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA MIDIS SHTETIT NACIONAL DHE QYTETARTHE BEGINNINGS OF POLITICAL PLURALISM IN MACEDONIA AND POST-COMUNISM136-1462019
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA, BALLKANI DHE SHQIPTARËTARS ALBANICA649-6020192545-4781
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA, BALLKANI DHE SHQIPTARËTARS ALBANICA649-6020192545-4781
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA 27-1220182545-4781
ZEQIRJA REXHEPITETOVA'S IN THE CONTEXT OF YUGOSLAV AND INTERNATIONAL CIRCUMSTANCE - GJASHTËDHJETETETA TETOVARE NË KONTEKST TË RRETHANAVE JUGOSLLAVE DHE NDËRKOMBËTARE PHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES10 / 5142-148201818579272
ZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRITOI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQTARI I FUNDIT TË VIRGJIL KULESARS ALBANICA19-162018
ZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA27-1220182545-4781
ZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËPHILOSOPHICA783-8720171857-9272
ZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRIOTI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQËTARI I FUNDIT TË AUTORIT VIRGJIL KULEALBANOLOGJIA8233-23720171857-9485
ZEQIRJA REXHEPI - ZEJNEPE ALILI REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIA795-10220171857-8535
ZEQIRJA REXHEPIMARRËVESHJA SHQIPTARO-OSMANE E GUSHTIT TË NJËMIJË E DYMBËDHJETËS NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - RELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY149-1582017
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET NJËZET TË SHEKULLIT NJËZETALBANOLOGJI - PRISHTINËVOL. 2119-1282016978-9951-24-035-2
ZEQIRJA REXHEPIBASHKIMI KOMBËTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHATRADITA90-1062016978-608-4785-01-9
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET FRANKO-GJERMANE SI REFLEKTIM NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE NË BALLKANGJURMIME ALBANOLOGJIKE4387-1012014
ZEQIRJA REXHEPITETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPËRMBLEDHJE STUDIMESH - SHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE281-2952014978-9951-409-38-4
ZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS I VITI DYMIJË E NJISHIT - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPHILOSOPHICA1270-27620141857-8454
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPALBANOLOGJIA1-220141857-8454
ZEQIRJA REXHEPIÇËSHTJA SHQIPTARE DHE RAPORTET FRANKO-GJERMANESTUDIME ALBANOLOGJIKE797-1082013
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS POLITIKA - LUFTA E PARË BALLKANIKESEMINARI I GJASHTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË6408-4152012978-608-217-004-6
ZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJI HILJADUOSUMDESETIDEVETA - HILJADUDEVEDESETA GODINI MEDJU ALBANCIMAINSTITU ZA NOVEJSKO ZGODOVINO - LJUBLJANA253-2712012978-961-6386-37-1
ZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSEMINARI I PESTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË5334-3432011978-608-217-004-6
ZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË4507-5172010978-608-217-001-5
REXHEPI ZEQIRJANËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIANO. 795-10220171857-8535 (Print)
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET 20-TA TË SHEKULLIT XXALBANOLOGJIVOL. 2119-1282016ISBN: 978-9951-24-035-2
REXHEPI ZEQIRJA MAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESPHILOSPHICANO. 5198-20720161857-9272 (Print)
REXHEPI ZEQIRJAGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJASKUPIVOL. 10109-1162015ISBN: 978-608-4653-26-4
REXHEPI ZEQIRJA PROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË DHE THEMELIMI I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTHESAR KOMBËTAR I MËRGATËS SHQIPTARE NË SUEDINO. 382-1092014ISBN: 978-91-87767-00-5
REXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS "POLITIKA" (LUFTA E PARË BALLKANIKE)SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË408-4152012
REXHEPI ZEQIRJARRAFSHI I POLLOGUT NË KOHËN E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËKËRKIME HISTORIKENO. 4193-2022011
REXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XXREVISTA E SEMINARIT I NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISË1 / I827-838.2007
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET E SHQIPTARËVE ME EVROPIANËT GJATË SHEKULLIT XXGJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETI - LANGUAGE, LITERATURE AND IDENTITYTETOVË
ZEQIRJA REXHEPIROLI POLITIK DHE HUMANITAR U SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË GJATË KOHËS SË ÇLIRIMIT TË KOSOVËSKOSOVA - RRUGA DREJT LIRISËPRISHTINË
ZEQIRJA REXHEPIRAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE NDIKIMI I TYRE NË LIDHJEN E PRIZRENITLIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENITPRIZREN
ZEQIRJA REXHEPITHE POLITICAL AND HUMANITARIAN ROLE OF THE ALBANIANS OF MACEDONIA DURING THE TIME OF THE LIBERATION OF KOSOVOINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTTETOVOISBN:978-608-217-079-4
ZEQIRJA REXHEPITHE CONTRIBUTION OF USA IN BALKAN EUROPANIZATIONINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - KNOWLEDGE IN PRACTICEBANSKO - BULLGARI
ZEQIRJA REXHEPIGJASHTËDHJETETETA TETOVARE NË KONTEKST TË RRETHANAVE JUGOSLLAVE DHE NDËRKOMBËTAREVITI NJËMIJËENËNTËQINDEGJASHTËDHJETËETETË - SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË TETOVË
ZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA MIDIS SHTETIT NACIONAL DHE QYTETARFILLET E PLURALIZMIT POLITIK DHE POSTKOMUNIZMISHKUP
ZEQIRJA REXHEPISTRATEGJIA POLITIKE DHE DIPLOMATIKE E SKËNDERBEUT PËR NJË KRYQËZATË KUNDËR SHTETIT OSMANSKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISËTETOVË
ZEQIRJA REXHEPILUFTA ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE NË SHQIPËRI NË VEPRËN - ÇËSHTJA SHQIPTARE NË ANALET E DIPLOMACISË AMERIKANE - TË MASAR KODRËS PROF. DR. MASAR KODRA - FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARESHKUP
ZEQIRJA REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZORELIFE, DEEDS AND HUMANITY OF SAINT MATHER TERESATETOVË
ZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËEDUCATION IN SOCIETIES WITH CULTURAL DIVERSITY TETOVË
ZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPPRURJET E KULTURËS SHQIPTARE GJATË SHEKULLIT NJËZET DHE FILLIMIT TË SHEKULLIT NJËZETENJËTETOVË
ZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT MIDIS INTEGRIMIT EVROPIAN DHE KONCEPTIT TË SHTETIT KOMBËTARIDENTITY, IMAGE SOCIAL COHESION IN THE TIME OF INTEGRATIONS AND GLOBALIZATIONVLORË
ZEQIRJA REXHEPIRAPORTET MIDIS FUQIVE TË MËDHA DHE HASAN PRISHTINAVEPRIMTARIA ATDHETARE E HASAN PRISHTINËSSHKUP
ZEQIRJA REXHEPIKUNDËRTHËNIET NDËRETNIKE PËRMES TEKSTEVE TË HISTORISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËBALKANLAR DA RISKLER VE FIRSALARTETOVË
ZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSFIDAT E KULTURËS SHQIPTARE NË SHEKULLIN E RISHKUP
ZEQIRJA REXHEPISHTETET BALLKANIKE DHE INTEGRIMET EVROPIANEIBAC DYMIJËENJËMBËDHJETËSHKUP
REXHEPI ZEQIRJAPOLITIKA E JASHTME AMERIKANE DHE "EVROPIANIZIMI" I BALLKANITTHE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOKRACI, PEACE, STATE - BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, REGIONS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONTETOVË
REXHEPI ZEQIRJAADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREADEM DEMAÇI: ATDHEDASHURIA DHE INTELEKTUALIZMITETOVË
REXHEPI ZEQIRJAZHVILLIMET SHOQËRORO-POLITIKE TE SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË FEDERATIVESFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
REXHEPI ZEQIRJAMAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESLOKALJA DHE UNIVERSALJAQ NË KULTURËN SHQIPTARETETOVË
REXHEPI ZEQIRJABASHKIMI KOMBËTAR SHQIPTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHALIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT DHE ÇËSHTJA KOMBËTARETETOVË
REXHEPI ZEQIRJAKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPROBLEMET SOCIALE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË
REXHEPI ZEQIRJAKONCEPTI ETNONACIONALIST MAQEDONAS - PRELUD I KONFLIKTIT NDËRETNIK I VITIT 2001ZHVILLIMET HISTORIKE, POLITIKO-SHOQËRORE, GJUHËSORE DHE KULTURORE TE SHQIPTARËT, GJATË VITEVE 1912-2001TETOVË
REXHEPI ZEQIRJAПРИДОНЕСОТ НА АЛБАНСКИОТ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР ЗА НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕSHKUP
REXHEPI ZEQIRJASHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARTETOVË978-608-217-001-5
REXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XX.SEMINARI I NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËOHËR978-9989-2775-5-8
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ZEQIRJA REXHEPIUNIONI EVROPIAN DHE PROCESI INTEGRUESFOKUS PRINT2019978-608-66326-0-1
ZEQIRJA REXHEPIEVROPA E BASHKUAR - NJË PROCES I PAPËRFUNDUAR HISTORIKARS-ZZ2012978-608-65214-5-5
ZEQIRJA REXHEPIОБЕДИНЕТА ЕВРОПА ОД ИДЕЈА ДО РЕАЛИЗАЦИЈАARS-ZZ2010ISBN: 978-9989-2720-8-0
ZEQIRJA REXHEPIОПШТЕСВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ РАЗВОЈ КАЈ АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ИЉАДУДЕВЕЕСЕТ И ДЕВЕТ-ДВЕЉАДУИПРВАTRINGADESIGN2006978-9989-2720-4-2
REXHEPI ZEQIRJAINTEGRIMI EVROPIANROZAFA2016978-9951-02-320-7
REXHEPI ZEQIRJAZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990-2001TRINGA DESIGN20059989-9591-4-5

View publications by citation.

Publications, in process