//На Универзитетот во Тетово беше одбележан 8 март, Меѓународниот ден на жената

На Универзитетот во Тетово беше одбележан 8 март, Меѓународниот ден на жената

2018-06-26T14:20:42+00:00 Март 08, 2018|

По повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, Тетовскиот универзитет за сите наставнички и вработени, во чест на оваа прослава, од страна на раководството на Универзитетот им беа  споделени цвеќе.

За нив, со пригоден говор им се обрати ректорот на Универзитетот во Тетово, проф. Д-р Вулнет Амети, кој им испрати најискрени честитки на албанските мајки и сестри за нивниот празник, 8 март. “Ја искажуваме нашата почит и благодарност за нивниот придонес во сите сфери на животот. На Меѓународниот ден на жената, а не само да се потсетуваме на тешкиот пат низ кој помина еманципацијата на жената, особено во нашиот регион, во кој еманципација од највиталните слој на нашето општество го претрпе незаслужена дискриминација во образованието, науката, културата и во други социјални области. Сепак, жената како главен столб на семејството и општеството, никогаш не се откажа и не престана да ги бара нејзините права што им припаѓаат, како и насекаде во цивилизираниот свет. Таа со својата визија остана непоколеблива во нејзините напори за еднаквост и надвор од илјада и една пречки таа успева малку да ја консолидира својата позиција и да чекори со побрзо темпо, како и насекаде во светот. Се разбира, мора да ја нагласиме најважната улога на образованието во унапредувањето на правата на жена албанка и на жената воопшто. Во нашата земја би било незамисливо дека ние сакавме да го исполниме целта на албанските жени без образование и научна дејност на Универзитетот во Тетово, која од своето основање, прифати нова концепција за животот на Албанците во Македонија, донесе осветлен дух без разлика на полот, религијата и друга припадност. Со растот и зајакнување на Универзитет во Тетово, статусот на албанската жена значително е подобрена и на тој начин нашето општество успеа да ги прифати вредностите на цивилизираните народи”, рече ректорот проф д-р Вулнет Амети.

Подоцна, во просториите на Педагошкиот факултет, во чест на 8 март, Меѓународниот ден на жената беше организирана и една трибина на тема: “Влијанието на жените во општествените промени”.

Продеканот на Педагошкиот факултет при Универзитетот во Тетово, проф. д-р Рабие Мурати истакна дека кога станува збор за постигнување на родовна еднаквост, тоа главно значеше унапредување на положбата на жените во општеството, особено во јавниот живот и на позициите на одлучување. “Родовата рамноправност значи еднакво учество на жените и мажите во сите области од животот, еднаков статус, еднаква можност да ги уживаат сите свои права и да ги стават во функција нивните индивидуални потенцијали во развојот на општеството, како и да имаат подеднаква корист од постигнувањата на овој развој. Зајакнувањето на жените е една од најредостојните работи што треба да ги направат, бидејќи тие се соочуваат со дискриминација врз основа на нивниот пол и оваа ситуација може да се промени во секој случај. Родовата еднаквост може да се постигне само со работа во сите сегменти на општеството: мажи и жени, момчиња и девојчиња, сите заедно”, истакна проф. д-р Рабије Мурати.

Додека професорката Јехона Реџепи, предавач на Педагошкиот факултет, рече дека сега е добро познато дека феминизмот, според повеќето дефиниции, е даден како општествено движење кое за жените бара еднакви права и статус како на мажите, слобода да одлучуваат за своите кариери, како и да го регулираат сопствениот живот воопшто. “Всушност, и покрај повеќе или помалку резимеа, прашањето на диференцијација и интерконекција со другите две концепции, феминистичко писмо и феминистичка критика е посложено. Во литературата, трагичната судбина на жената се појавува многу рано, во античката литература, сепак, феминистичкиот дискурс е нешто друго”, рече професорката Јехона Реџепи.

Исто така, во оваа дебата, нивните ставови за улогата и положбата на жената во општеството беа презентирани од страна на г-ѓа Мирјана Марковска, потпретседателка на Здружението на жени и генерална директорка на  ЕЛИТ – Скопје, г. Сефер Селими претставник од Demokracy Lab и г-ѓа. Александра Цветковска од Националниот демократски институт.

Дебатата за влијанието на жените врз општествените промени открива ставови од различни перспективи, кои меѓу другото имаат цел да ја подигнат свеста на општеството за положбата на жените во текот на времето, па и денес.