Transfer 2018-12-24T15:46:53+00:00
Aplikimi ka përfunduar.
Апликацијата заврши.