Факултертот на Медицински Науки на Тетовскиот универзитет, во соработка со Студентскиот парламент и студентската научна група, го одбележа Светскиот ден на оралното здравје. Светската здравствена организација го манифестира овој датум со мотото “Орално здравје и општото здравје”.

Декан на Факултетот за медицински науки на Универзитетот во Тетово, проф. д-р Насир Беџети, рече дека факултетот што тој го води внимателно ги следи препораките на Светската здравствена организација. “Целта е да се даде порака од СЗО за јавноста на патот и спречување на орални болести, односно орална хигиена, фактори на ризик кои водат кон различни патологии за орална болест, како и пренесување на пораката до јавноста начинот на регулирање на оралната здравствена заштита”, рече проф. д-р Насир Беџети.

Во текот на презентацијата на стручното предавање на тема: “Размислете за устата, размисли на здравјето”, доц. д-р Кенан Ферати рече дека заедно со студентите организирале кампања за сензибилизација посветена на оралното здравје, бидејќи устата е огледало на телото и дава знаци за целокупното здравје. Во наредните денови, тие ќе имаат средби со учениците за да можаат да бидат информирани за одржувањето и последиците од оралното здравје. “Нашата желба е да имаме орално здравје на повисоко ниво, како што е случајот со скандинавските земји, Шведска, Норвешка, како и Швајцарија и другите европски земји, но во грижата за оралното здравје, социјалниот и економскиот статус игра клучна улога. Социјалните слоеви имаат пониска орална здравствена заштита. Ние во иднина сметаме дека ќе направиме и национална програма посветена на оралното здравје и да направиме некои статистики за орални болести”, рече доц. д-р Кенан Ферати.

Исто така, во ова предавање, се рече дека оралното здравје и општото здравје имаат меѓусебно поврзани односи, бидејќи оралните болести можаат да влијаат врз животот во секој поглед, од меѓучовечките односи и самодовербата до училиштето, работата, дури и при вкусот на храната. Меѓу другото, беше кажано дека родителите треба да се грижат за оралното здравје на децата и да ги мотивираат тие да се грижат за своите заби за време на нивниот живот.