Известување

2018-12-24T14:53:27+00:00 Декември 24, 2018|

Предмет: Известување за обврските кои произлегуваат од измените и дополнувањата на законот за персонален данок на доход

 

Линк: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653