Lënda: Njoftim për obligimet që dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tatim personal në fitim

 

 

Linku: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653