Njoftim

2018-12-24T14:51:05+00:00 Dhjetor 24, 2018|

Lënda: Njoftim për obligimet që dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tatim personal në fitim

 

 

Linku: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653