/Известување

Соопштение – Трансфер 2020/21

Врз основа на член 103 од Законот за Високото Образование, Статут на УТ, Правилникот за уписни критериуми на прв циклус на студии, Правилникот за системот за трансфер на кредити во академските единици, Одлуката од седницата на Ректорската управа бр. 02-1067/1 и Конкурсот за запишување на [...]

2020-07-01T15:08:55+00:00 јули 01, 2020|

Известување за носење лична заштита на лицето

Почитувани студенти и други посетители, Во согласност со Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот ковид-19 и заштита на населението за време на вонредната состојба (Службен весник на РСМ, бр. 107/’20), [...]

2020-05-31T19:10:39+00:00 Мај 31, 2020|