/Известување

Известување

Предмет: Известување за завршување на зимскиот семестар и пријавување на испити во редовната јануарска сесија 2018/19    

2019-02-27T12:26:55+00:00 Февруари 27, 2019|

Известување

Предмет: Дополнителна испитна сесија на студиската програма за педагошко-психолошка и методска подготовка    

2019-02-20T10:41:58+00:00 Февруари 20, 2019|

Известување

Предмет: Известување за образецот на барањето и приговорите по објавувањето на резултатите од испитите     Линк: Барање за одбивање на оценката и приговори

2019-01-25T17:18:09+00:00 Јануари 25, 2019|

Известување

Предмет: Известување за јануарската редовна испитна сесија 2018/19, условите и критериумите за пријавуање на летниот семестар 2018/19      

2018-12-24T15:25:35+00:00 Декември 24, 2018|

Известување

Предмет: Известување за обврските кои произлегуваат од измените и дополнувањата на законот за персонален данок на доход   Линк: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653

2018-12-24T14:53:27+00:00 Декември 24, 2018|

Известување

Предмет: Известување за промена на начинот на студирање од редовен на вонреден и обратно, во летниот семестар 2018/2019 година.    

2018-12-24T15:32:05+00:00 Декември 24, 2018|