/Известување

Билтен бр. 177

Известување Економски факултет Филолошки факултет Природно-математички факултет Факултет за медицински науки Факултет на применети науки Факултет за прехранбена технологија и исхрана Факултет за земјоделство и биотехнологија Филозофски факултет Педагошки факултет

2020-12-14T15:28:48+00:00 Декември 14, 2020|

Билтен бр. 175

Известување Економски факултет Факултет за физичка култура Природно-математички факултет Факултет за медицински науки Факултет за прехранбена технологија и исхрана Правен факултет Педагошки факултет

2020-12-02T23:51:34+00:00 Декември 02, 2020|