/Njoftime

Njoftim – Transferim 2020/21

Në bazë të nenit 103 të Ligjit mbi arsimin sipëror të RMV-së, Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për kriteret dhe kushtet e regjistrimit në studimet e ciklit të parë dhe Rregullores për sistemin e kredive dhe transferimit në njësitë akademike, Vendimit nga mbledhja e [...]

2020-07-01T15:04:43+00:00 Korrik 01, 2020|

Buletini nr. 164

Njoftim Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore Fakulteti i Shkencave të Zbatuara Pasqyrë e titujve të temave për punime të doktoraturës të pranura nga Këshilli Mësimor-Shkencor i Fakultetit Raport i vlerësimit te disertacionit të doktoratës të kandidates Shpresa Bajrami Raport i vlerësimit te disertacionit të doktoratës të [...]

2020-06-17T17:22:02+00:00 Qershor 17, 2020|