/Njoftime

Njoftim

Lënda: Njoftim për studentët, stafin akademik dhe administratën.    

2018-12-27T12:39:22+00:00 Dhjetor 27, 2018|

Njoftim për opinionin

Njoftojmë opinionin e gjerë se Universiteti i Tetovës është një institucion serioz i arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë, i hapur dhe transparent sa u përket çështjeve me interes akademik, studentor dhe shoqëror. Shqetësimi i çdo studentit tonë është brenga jonë, prandaj dhe të [...]

2018-12-25T10:30:35+00:00 Dhjetor 25, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për afatin e rregullt të janarit 2018/19, kushtet dhe kriteret e paraqitjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit veror 2018/19      

2018-12-24T15:21:50+00:00 Dhjetor 24, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për obligimet që dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tatim personal në fitim     Linku: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653

2018-12-24T14:51:05+00:00 Dhjetor 24, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për ndryshimin e mënyrës së studimeve nga e rregullt me korrespondencë dhe anasjelltas në semestrin veror 2018/19.    

2018-12-24T14:35:24+00:00 Dhjetor 24, 2018|

Buletini nr. 138

Fakulteti i Arteve Fakulteti Filologjik Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore Kundërshtim ndaj referatit në Fakultetit të Arteve Përgjigje e kundërshtimit ndaj referatit në Fakultetit të Arteve

2018-12-11T15:52:34+00:00 Dhjetor 11, 2018|

Buletini nr. 137

Fakulteti i Arteve Fakulteti Filologjik Fakulteti Filozofik Fakulteti Pedagogjik Fakulteti i Shkencave Mjekësore Pasqyrë e temave të doktoraturës

2018-11-30T10:42:49+00:00 Nëntor 27, 2018|