/Njoftime

Njoftim

Lënda: Njoftim për përfundimin e semestrit dimëror dhe paraqitjen e provimeve në afatin e rregullt të janarit 2018/19    

2019-02-27T12:27:43+00:00 Shkurt 27, 2019|

Njoftim

Lënda: Njoftim për afatin plotësues të provimeve në programin e përgatitjes pedagogjike-psikologjike dhe metodike    

2019-02-27T12:23:11+00:00 Shkurt 20, 2019|

Buletini nr. 140

Fakulteti Ekonomik Raport për vlerësimin e disertacionit të doktoraturës të kandidatit LL.M. Zahir Çerkini Raport për vlerësimin e disertacionit të doktoraturës të kandidatit Përparim Gruda

2019-02-04T12:57:57+00:00 Shkurt 01, 2019|

Njoftim

Lënda: Njoftim për afatin e mbajtjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit në ciklin e tretë të studimeve   Linku: Kërkesa për refuzim note dhe ankesa

2019-01-31T16:02:19+00:00 Janar 31, 2019|

Njoftim

Lënda: Njoftim për formularin e kërkesës dhe ankesave pas shpalljes së rezultateve të provimeve     Linku: Kërkesa për refuzim note dhe ankesa

2019-01-25T17:13:38+00:00 Janar 25, 2019|

Njoftim

Lënda: Njoftim për studentët, stafin akademik dhe administratën.    

2018-12-27T12:39:22+00:00 Dhjetor 27, 2018|

Njoftim për opinionin

Njoftojmë opinionin e gjerë se Universiteti i Tetovës është një institucion serioz i arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë, i hapur dhe transparent sa u përket çështjeve me interes akademik, studentor dhe shoqëror. Shqetësimi i çdo studentit tonë është brenga jonë, prandaj dhe të [...]

2018-12-25T10:30:35+00:00 Dhjetor 25, 2018|

Njoftim

Lënda: Njoftim për afatin e rregullt të janarit 2018/19, kushtet dhe kriteret e paraqitjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit veror 2018/19      

2018-12-24T15:21:50+00:00 Dhjetor 24, 2018|