Конкурс – Преквалификација

Универзитетот во Тетово објавува: КОНКУРС за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот Факултет во Тетово. За повеќе, превземи документ: Преквалификација - 2021/2022

2021-12-29T12:45:06+00:00Декември 27, 2021|
Go to Top