/Конкурси

Конкурс – Преквалификација

Врз основа на чл. 110, а согласно член 141 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“,бр.  82/2018 и 178/21год.),  Решението за акредитација бр. 18-12190/3 од 13.09.2021 година на Министерството за образование и наука, Правилникот за начинот на следењето на наставата,  полагањето на [...]

2021-09-19T22:37:44+00:00 Септември 20, 2021|

Конкурс – Втор циклус 2021/22

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за запишување студенти на втор [...]

2021-06-23T15:25:47+00:00 Јуни 24, 2021|

Конкурс – Прв циклус 2021/22

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за прв циклус на студии,  Одлуката на Владата на Република [...]

2021-06-24T12:39:42+00:00 Јуни 24, 2021|

Конкурс – Erasmus+

Почитувани студенти, Ве информираме дека објавивме конкурс за апликација на Програмата за размена ЕРАЗМУС+ за зимскиот семестар  во академската 2021/’22 година. На веб-страницата на Универзитетот во Тетово: www.unite.edu.mk e поставен линкот Еразмус+, каде што имате можност да ги видите универзитетите и студиските насоки со кои [...]

2021-04-02T15:47:11+00:00 Април 02, 2021|

Конкурс – ERASMUS +

Соопштение - ЕРАЗМУС + Почитуван академски и административен кадар на Универзитетот во Тетово, Универзитетот во Тетово објавува конкурс за апликација на Програмата за размена - ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2020/2021 година. Документите и потребните чекори за апликација се: Мобилност за академскиот кадар (teaching); [...]

2021-03-11T14:58:24+00:00 Март 10, 2021|