/Konkurse

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 79 të Ligjit për arsim fillor, nenit 59 të Ligjit për arsim të mesëm, nenit 141 të Ligjit për arsim të lartë, Rregullores për kushtet dhe mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënien e provimeve dhe arritjen e përgatitjes pedagogjike - psikologjike [...]

2020-07-01T15:00:44+00:00 Korrik 01, 2020|

Konkurs – Cikli I 2020/21

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë situatës së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për studimet e ciklit të [...]

2020-07-01T14:54:47+00:00 Korrik 01, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs13062020

2020-06-13T18:36:09+00:00 Qershor 13, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs29052020

2020-05-29T14:31:52+00:00 Maj 29, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs23052020

2020-05-23T13:38:29+00:00 Maj 23, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs18052020

2020-05-18T13:50:17+00:00 Maj 18, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 82/2018), Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës, shpallet   KONKURS për zgjedhjen e mësimdhënësve [...]

2020-02-15T14:00:24+00:00 Shkurt 15, 2020|

Konkurs ERASMUS+

I nderuari staf akademik dhe staf administrativ i Universitetit të Tetovës! Universiteti i Tetovës shpall të hapur Konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020. Dokumentet dhe hapat e nevojshëm për aplikim janë: Mobilitet për stafin akademik (mësimdhënie); [...]

2020-02-25T10:49:17+00:00 Shkurt 11, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs25122019

2019-12-25T10:22:53+00:00 Dhjetor 25, 2019|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs03122019

2019-12-03T15:31:03+00:00 Dhjetor 03, 2019|