Fillimi/Konkurse

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs16112022_01

2022-11-16T14:32:47+02:00Nëntor 16, 2022|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs16112022

2022-11-16T14:32:02+02:00Nëntor 16, 2022|

Konkurs – Erasmus +

Shpallje për ERASMUS + I nderuari staf akademik dhe staf administrativ i Universitetit të Tetovës! Universiteti i Tetovës shpall të hapur Konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin veror të vitit akademik 2022/2023. Dokumentet dhe hapat e nevojshëm për aplikim janë: Mobilitet [...]

2022-11-01T14:20:21+02:00Tetor 27, 2022|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs31082022_1

2022-08-31T10:35:02+02:00Gusht 31, 2022|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs31082022

2022-08-31T10:29:13+02:00Gusht 31, 2022|

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 110 dhe 141 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta zyrtare 82/18 dhe 178/21), Vendimit për akreditim nr. 18-12190/3 të datës 13.09.2021 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, Rregullores për mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënies së provimeve për përgatitjen [...]

2022-07-14T13:29:44+02:00Korrik 14, 2022|

Konkurs – Cikli II 2022/23

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Vendimit nga mbledhja e Këshillit të [...]

2022-07-14T13:23:39+02:00Korrik 14, 2022|

Konkurs – Cikli I 2022/23

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për studimet e ciklit të [...]

2022-07-13T10:20:17+02:00Korrik 13, 2022|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs04072022

2022-07-04T09:57:11+02:00Korrik 04, 2022|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs15062022

2022-06-15T10:58:15+02:00Qershor 15, 2022|
Go to Top