/Konkurse

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 110 dhe 141 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta zyrtare 82/18 dhe 178/21), Vendimit për akreditim nr. 18-12190/3 të datës 13.09.2021 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, Rregullores për mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënies së provimeve për përgatitjen [...]

2021-09-19T22:39:39+00:00 Shtator 20, 2021|

Konkurs – Cikli II 2021/22

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Vendimit nga mbledhja e Këshillit të [...]

2021-07-05T14:59:37+00:00 Qershor 24, 2021|

Konkurs – Cikli I 2021/22

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për studimet e ciklit të [...]

2021-06-23T15:23:03+00:00 Qershor 24, 2021|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs09062021

2021-06-09T11:33:57+00:00 Qershor 09, 2021|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs10042021

2021-04-10T14:02:28+00:00 Prill 10, 2021|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs07042021

2021-04-07T11:12:44+00:00 Prill 07, 2021|

Konkurs – Erasmus+

Të nderuar studentë! E shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin dimëror të vitit akademik 2021/2022. Në faqen e internetit të Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk do ta gjeni vegëzën e Erasmus+ dhe aty mund të shihni të gjitha universitetet [...]

2021-04-02T15:46:14+00:00 Prill 02, 2021|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs17032021

2021-03-17T10:49:51+00:00 Mars 17, 2021|

Konkurs – ERASMUS +

Shpallje për ERASMUS + I nderuari staf akademik dhe staf administrativ i Universitetit të Tetovës! Universiteti i Tetovës shpall të hapur Konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin veror të vitit akademik 2020/2021. Dokumentet dhe hapat e nevojshëm për aplikim janë: Mobilitet [...]

2021-03-11T14:56:38+00:00 Mars 10, 2021|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs08032021

2021-03-08T12:51:04+00:00 Mars 08, 2021|