/Konkurse

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs28112020

2020-11-28T15:20:19+00:00 Nëntor 28, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs19112020

2020-11-19T23:09:33+00:00 Nëntor 19, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs18112020

2020-11-18T11:43:32+00:00 Nëntor 18, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs22102020

2020-10-22T14:29:03+00:00 Tetor 22, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs06102020

2020-10-06T12:17:37+00:00 Tetor 06, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs16092020

2020-09-16T10:21:10+00:00 Shtator 16, 2020|

Konkurs ERASMUS+

Të nderuar studentë! E shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin dimëror të vitit akademik 2020/2021. Në faqen e internetit të Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk do ta gjeni vegëzën e Erasmus+ dhe aty mund të shihni të gjitha universitetet [...]

2020-09-01T11:30:35+00:00 Shtator 01, 2020|

Konkurs – Cikli II 2020/21

Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë situatës së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, ​ Vendimit nga mbledhja e Këshillit [...]

2020-07-20T11:29:12+00:00 Korrik 20, 2020|

Konkurs – Cikli III 2020/21

Në bazë të nenit 103, pika 2 të Ligjit për arsimin e lartë (,,Gazeta zyrtare e RMV”, nr.82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsim të lartë në gjendje të jashtëzakonshme („Gazeta zyrtare e RMV“ nr.76/2020), Dekretit me fuqi ligjore për ndryshimin [...]

2020-09-23T17:40:06+00:00 Korrik 16, 2020|

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 79 të Ligjit për arsim fillor, nenit 59 të Ligjit për arsim të mesëm, nenit 141 të Ligjit për arsim të lartë, Rregullores për kushtet dhe mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënien e provimeve dhe arritjen e përgatitjes pedagogjike - psikologjike [...]

2020-07-01T15:00:44+00:00 Korrik 01, 2020|