/Konkurse

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs23052019

2019-05-23T13:26:48+00:00 Maj 23, 2019|

Konkurs – Erasmus+

Të nderuar studentë, shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin dimëror të vitit akademik 2019/2020. Në ueb faqen e Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk është linku Erasmus+ dhe aty mund t’i shihni universitetet dhe drejtimet me të cilat kemi marrëveshje. [...]

2019-05-14T15:59:50+00:00 Maj 14, 2019|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs14052019

2019-05-14T15:38:05+00:00 Maj 14, 2019|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs12112018

2018-11-12T10:50:30+00:00 Nëntor 12, 2018|

Konkurs – Erasmus+

Të nderuar studentë, shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin veror të vitit akademik 2018/2019. Në ueb faqen e Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk është linku Erasmus+ dhe aty mund t’i shihni universitetet dhe drejtimet me të cilat kemi marrëveshje. [...]

2019-05-14T15:59:32+00:00 Nëntor 05, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs31102018

2018-10-31T11:21:13+00:00 Tetor 31, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs19102018

2018-10-19T13:33:26+00:00 Tetor 19, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs26092018 Korigjim

2018-09-28T13:35:36+00:00 Shtator 26, 2018|

Konkurs – cikli i tretë

Në bazë të nenit 108, pikës 12 të Ligjit për arsimin e lartë (,,Gazeta zyrtare e RM”, nr. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/12, 15/13, 24/2013, 41/14,116/14, 130/14, 10/15, 20/2015, 98/15, 145/2015, 154/2015, 30/2016 dhe 127/16), të nenit 144 dhe 205 të Statutit [...]

2018-06-27T13:49:52+00:00 Qershor 27, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs04062018 Korigjim_Konkurs04062018

2018-06-23T16:13:03+00:00 Qershor 04, 2018|