/Konkurse

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs06062019

2019-09-03T09:56:06+00:00 Shtator 03, 2019|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs06062019

2019-06-06T09:31:01+00:00 Qershor 06, 2019|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs23052019

2019-05-23T13:26:48+00:00 Maj 23, 2019|

Konkurs – Erasmus+

Të nderuar studentë, shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin dimëror të vitit akademik 2019/2020. Në ueb faqen e Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk është linku Erasmus+ dhe aty mund t’i shihni universitetet dhe drejtimet me të cilat kemi marrëveshje. [...]

2019-05-14T15:59:50+00:00 Maj 14, 2019|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs14052019

2019-05-14T15:38:05+00:00 Maj 14, 2019|