/Konkurse

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs08032021

2021-03-08T12:51:04+00:00 Mars 08, 2021|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs23012021

2021-01-23T18:42:47+00:00 Janar 23, 2021|

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 79 të Ligjit për arsim fillor, nenit 59 të Ligjit për arsim të mesëm, nenit 141 të Ligjit për arsim të lartë, Rregullores për kushtet dhe mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënien e provimeve dhe arritjen e përgatitjes pedagogjike - psikologjike [...]

2020-12-30T14:52:04+00:00 Dhjetor 30, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs23122020

2020-12-23T15:30:40+00:00 Dhjetor 23, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs09122020_1

2020-12-09T15:55:43+00:00 Dhjetor 09, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs09122020

2020-12-09T15:51:11+00:00 Dhjetor 09, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs03122020

2020-12-03T20:35:00+00:00 Dhjetor 03, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs28112020

2020-11-28T15:20:19+00:00 Nëntor 28, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs19112020

2020-11-19T23:09:33+00:00 Nëntor 19, 2020|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs18112020

2020-11-18T11:43:32+00:00 Nëntor 18, 2020|