/Конкурси

Конкурс – Преквалификација

Врз основа на член 79-а од Законот за основно образование, член 59 од Законот за средно образование, член 141 од Законот за високо образование, Правилник за начинот и условите на следењето на наставата, полагањето на испитите и стекнување за педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот [...]

2020-12-30T14:53:18+00:00 Декември 30, 2020|