/Конкурси

Конкурс ERASMUS+

Почитувани студенти, Ве информираме дека објавивме конкурс за апликација на Програмата за размена ЕРАЗМУС+ за зимскиот семестар  во академската 2020/’21 година. На веб-страницата на Универзитетот во Тетово: www.unite.edu.mk e поставен линкот Еразмус+, каде што имате можност да ги видите универзитетите и студиските насоки со кои [...]

2020-09-01T11:31:32+00:00 Септември 01, 2020|

Конкурс – Втор циклус 2020/21

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за ​запишување студенти на втор [...]

2020-07-20T11:32:30+00:00 јули 20, 2020|

Конкурс – Трет циклус 2020/21

Во согласност со членот 103 точка 2, и члено 149 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18); Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.76/2020), Уредбата со законска [...]

2020-07-16T18:31:22+00:00 јули 16, 2020|

Конкурс – Преквалификација

Врз основа на член 79-а од Законот за основно образование, член 59 од Законот за средно образование, член 141 од Законот за високо образование, Правилник за начинот и условите на следењето на наставата, полагањето на испитите и стекнување за педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот [...]

2020-07-01T15:02:59+00:00 јули 01, 2020|

Конкурс – Прв циклус 2020/21

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за прв циклус на студии, Одлуката на Владата на Република [...]

2020-07-01T14:54:55+00:00 јули 01, 2020|