/Конкурси

Конкурс за избор-реизбор

Врз основа на член 172 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018), Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, се објавува   К О Н К У Р С [...]

2020-02-15T14:04:21+00:00 Февруари 15, 2020|

Конкурс ERASMUS+

Соопштение - ЕРАЗМУС + Почитуван академски и административен кадар на Универзитетот во Тетово, Универзитетот во Тетово објавува конкурс за апликација на Програмата за размена - ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2019/2020 година. Документите и потребните чекори за апликација се: Мобилност за академскиот кадар (teaching); [...]

2020-02-25T10:49:25+00:00 Февруари 11, 2020|

Конкурс – ERASMUS +

Почитувани студенти, објавивме конкурс за апликација на Програмата за размена ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2019/20 година. На веб-страницата на Универзитетот во Тетово www.unite.edu.mk e поставен линкот Еразмус+ каде што имате можност да ги видите универзитетите и студиските насоки со кои имаме потпишан договор [...]

2019-10-29T11:07:15+00:00 Октомври 29, 2019|