//Факултет за бизнис администрација
Факултет за бизнис администрација 2021-03-02T11:40:55+00:00

Project Description

Овој факултет има две студиски програми:

  •  Бизнис администрација
  •  Јавна администрација

Тригодишниот модел на студии им овозможува на дипломираните студенти да придонесат во областа на креирање политики, управување со институциите и човечките ресурси.

Факултетот, во соработка со јавните институции им овозможува на студентите да се вклучат теоретски со практично искуство.

Факултетот за бизнис администрација има за цел:

  • Подготовка на студенти за градење кариера во јавниот, невладиниот и приватниот сектор;
  • Развој на надлежности и управување со јавни и истражувачки институции, анализа на јавната политика, управување со човечки ресурси и управување со непрофитни организации;
  • Обука во областа на спроведувањето на економските, управувачките и судските политики за време на студиите, како и развојот на културата на делување во теоријата;
  • Имплементација на институционалната модерна комуникација преку нови технологии;
  • Промовирање на критичката мисла за компаративните концепти во јавната администрација, со акцент на историските, социоекономските и социјалните административни компоненти.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА 8 240 Дипломиран по бизнис администрација Дескриптор
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 8 240 Дипломиран по јавна администрација Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА 4 120 Магистер по бизнис администрација
БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА 2 60 Магистер по бизнис администрација
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 4 120 Магистер по јавна администрација

Декан
доц. д-р Локман Ебиби
llokman.hebibi@unite.edu.mk


Секретар
Арменд Аслани
armend.asllani@unite.edu.mk

Информации наскоро!