Факултетот за уметности е основан на 17 декември 1994 година и има три студиски програми:

  • Ликовна уметност;
  • Музика;
  • Драмски уметности

На овој факултет се организирани додипломски студии и втор циклус студии во различни професионални дисциплини, а различен академски кадар се обучува во областа на уметноста. Студиите се компатибилни со кредитниот систем и кредитниот трансфер.

Дипломирани студенти од овој факултет се докажани носители на активности во сите уметнички области: ликовна уметност, музика и сцена.

Во оваа институција се вклучени реномирани уметнички, едукативни и педагошки предавачи.

За прием на нови студенти, поради специфичноста на ориентациите постојат услови за запишување, односно право на запишување имаат сите оние кои имаат завршено четиригодишно стручно средно образование, кое е  неопходно да биде предмет на приемен испит или оценување .

Прв циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
МУЗИЧКА
УМЕТНОСТ
Педагошка 8 240 Дипломиран педагог по ликовна уметност Дескриптор
Сликарство Дипломиран сликар по ликовна уметност
Графика Дипломиран графичар по ликовна уметност
Скулптура Дипломиран скулптор по ликовна уметност
Графички дизајн Дипломиран графички дизајнер
ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ
Педагошко-теоретска 8 240 Дескриптор
Педагошка Дипломиран педагог по музика
Композиција Дипломиран композитор
Диригирање Дипломиран диригент
Музикологија Дипломиран музиколог
Етномузикологија Дипломиран етномузиколог
Вокално- инструментална
Соло пеење Дипломиран соло пејач
Обоа Дипломиран обоист
Кларинета Дипломиран кларинетист
Фагот Дипломиран фаготист
Тромба Дипломиран тромбонист
Хорна Дипломиран хорнист
Тромбон Дипломиран тромбонист
Флаута Дипломиран флаутист
Пијано Дипломиран пијанист
Туба Дипломиран тубаист
Виолина Дипломиран виолинист
Виола Дипломиран виолист
Виолончело Дипломиран виолончелист
Контрабас Дипломиран контрабасист
Гитара Дипломиран гитарист
Фис хармоника Дипломиран фис хармоникаш
Ударни инструменти Дипломиран перкусионист
ДРАМСКА
УМЕТНОСТ
Актерство 8 240 Дипломиран актер Дескриптор
Театарска режија Дипломиран театарски режисер
Филмска режија Дипломиран филмски режисер
Монтажа Дипломиран монтажер
Камера Дипломиран камерман
Драматургија Дипломиран драматург

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ
Сликарство 2 60 Магистер по ликовна уметност + име на модул
Графика
Скулптура
Графички дизајн

Декан
Проф. м-р. Сенад Абдули
senad.abduli@unite.edu.mk

Продекан за настава
Проф. м-р. Џелил Руфати
xhelil.rufati@unite.edu.mk

Продекан за наука
Проф. д-р. Јелдез Асани
jelldes.asani@unite.edu.mk

Секретар
Арбер Амети
arber.ameti@unite.edu.mk

Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Ажурирано: Април 2022)