Студиските програми на Педагошкиот факултет се дизајнирани според принципите на Болоњскиот систем.

Овие студиски програми ќе се прилагодат на динамиката на реформите во образовниот систем во земјата и ќе бидат усогласени со современите трендови во образованието.

Целта на факултетот е студентите да стекнат:

  • Конкуренција на европскиот академски пазар;
  • Специјализација преку развој на компетенции;
  • Меѓународни програми;
  • Академска мобилност.

На Педагошкиот факултет се организираат:

  • Интерактивни предавања и дебати;
  • Учење во лабораторија и на терен;
  • Настава преку ИТ програма;
  • Нов пристап до ,,Студенти на фокус”

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 8 240 Дипломиран професор по одделенска настава Дескриптор
ПРЕДУЧИЛИШНА НАСОКА 8 240 Дипломиран воспитувач по предучилишна настава Дескриптор
ПЕДАГОГИЈА-ПРОФЕСИОНАЛНА 8 240 Дипломиран педагог Дескриптор
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 8 240 Дипломиран по специјална едукација и рехабилитација Дескриптор

Втор циклус

ПРОГРАМА НАСОКА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ПЕДАГОГИЈА Педагогија-дидактички иновации 2 60 Магистер по педагогија-дидактички иновации
Педагогија-елементарно образование Магистер по педагогија елементарно образование
Педагогија-менаџмент во образованието Магистер по педагогија дидактички иновации
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Инклузивно образование и рехабилитација 2 60 Дипломиран по специјална едукација и рехабилитација

Трет циклус

ПРОГРАМА НАСОКА ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА
ПЕДАГОГИЈА Стратегија за развој на образованието 180 Доктор по социјални науки, областа на педагогијата – сферата на образовната политикa
Стратегија за развој на учењ

Декан
Проф. д-р Лулзим Мехмеди
lulzim.mehmedi@unite.edu.mk

Продекан за настава
Проф. д-р Беса Хавзиу
besa.havziu@unite.edu.mk

Продекан за наука
Доц. д-р Теута Р. Расими
teuta.rasimi@unite.edu.mk

Секретар
Мирвете Шабани
mirvete.shabani@unite.edu.mk
Извештај за самоевалуација – превземи документ тука(Објавено: Мај 2022)

Project
“Living Democracy”

Click