Shefqet Zekolli 2018-10-12T10:11:05+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SHEFQET ZEKOLLILETËRSIA SHQIPE PËR FËMIJË DHE NDIKIMI I SAJ NË ZHVILLIMIN E TYRE TË DREJTËSTUDIME ALBANOLOGJIKENR. 7392009
SHEFQET ZEKOLLIKËNGËT E KAPUCAVE NË DRINIJEHONA55-632010
SHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PËR FËMIJË ME KARAKTER DIDAKTIK-MORALIZUES STUDIME ALBANOLOGJIKENR. 9/2011
SHEFQET ZEKOLLIMBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI SCUPI2012
SHEFQET ZEKOLLITRASHËGIMIA KULTURORE DHE TURIZMI NË MAQEDONISCUPI2012
SHEFQET ZEKOLLIVLERAT EDUKATIVE TË LETËRSISË SHQIPE PËR FËMIJËSCUPI2013
SHEFQET ZEKOLLIRËNDËSIA HISTORIKE E KONGRESIT TË MANASTIRITRËNDËSIA HISTORIKE E KONGRESIT TË MANASTIRIT2013
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SHEFQET ZEKOLLIRËNDËSIA E ALI ULQINAKUT PËR ZHVILLIMIN E ALFABETIT TË GJUHËS SHQIPEKONFERENCEN SHKENCORE KUSHTUAR PERSONALITETIT DHE VEPRËS SË RILINDASIT HAFIZ ALI ULQINAKU MANASTIR2013
SHEFQET ZEKOLLITEKSTET E PARA NË GJUHEN SHQIPE DHE KONTRIBUTI I SAMI FRASHËRIT PËR BOTIMIN E TYREKONFERENCEN SHKENCORE KUSHTUAR PERSONALITETIT DHE ROLIT TË SAMI FRASHËRIT SI IDEOLOG I RILINDJES KOMBËTAREMANASTIR2013
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SHEFQET ZEKOLLIPROZA NË LETËRSINË SHQIPE PËR FËMIJËAUTORI2010
SHEFQET ZEKOLLIKËNGËT LIRIKE TË DRINISËITKSH2013
SHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PËR FËMIJË DHE TË RINJSHKUP2015
SHEFQET ZEKOLLITRASHEGIMIA ETNO-KULTURORE E PATISHKA REKESSHKUP2016
SHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PER FEMIJE IAUTORI2016
SHEFQET ZEKOLLIFJALE PAS FJALEAUTORI2017
SHEFQET ZEKOLLIFJALE PAS FJALEAUTORI2017

View publications by citation.

Publications, in process.