/Известување
Известување 2018-06-26T15:15:57+00:00
2412, 2018

Известување

Декември 24, 2018|Известување|

Предмет: Известување за обврските кои произлегуваат од измените и дополнувањата на законот за персонален данок на доход   Линк: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653

1112, 2018

Билтен бр. 138

Декември 11, 2018|Известување|

Факултет за Уметности Филолошки Факултет Факултет за Медицински Науки Факултет за Природно-математички Науки Приговор кон рефератот на Факултетот за уметности Одговор на приговорот кон рефератот на Факултетот за уметности