/Njoftimet
Njoftimet 2018-06-25T10:36:19+00:00
2702, 2019

Njoftim

Shkurt 27, 2019|Njoftime|

Lënda: Njoftim për përfundimin e semestrit dimëror dhe paraqitjen e provimeve në afatin e rregullt të janarit 2018/19    

2002, 2019

Njoftim

Shkurt 20, 2019|Njoftime|

Lënda: Njoftim për afatin plotësues të provimeve në programin e përgatitjes pedagogjike-psikologjike dhe metodike    

0102, 2019

Buletini nr. 140

Shkurt 01, 2019|Njoftime|

Fakulteti Ekonomik Raport për vlerësimin e disertacionit të doktoraturës të kandidatit LL.M. Zahir Çerkini Raport për vlerësimin e disertacionit të doktoraturës të kandidatit Përparim Gruda

3101, 2019

Njoftim

Janar 31, 2019|Njoftime|

Lënda: Njoftim për afatin e mbajtjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit në ciklin e tretë të studimeve   Linku: Kërkesa për refuzim note dhe ankesa