/Njoftimet
Njoftimet 2018-06-25T10:36:19+00:00
2512, 2018

Njoftim për opinionin

Dhjetor 25, 2018|Njoftime|

Njoftojmë opinionin e gjerë se Universiteti i Tetovës është një institucion serioz i arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë, i hapur dhe transparent sa u përket çështjeve me interes [...]

2412, 2018

Njoftim

Dhjetor 24, 2018|Njoftime|

Lënda: Njoftim për afatin e rregullt të janarit 2018/19, kushtet dhe kriteret e paraqitjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit veror 2018/19      

2412, 2018

Njoftim

Dhjetor 24, 2018|Njoftime|

Lënda: Njoftim për obligimet që dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tatim personal në fitim     Linku: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653

2412, 2018

Njoftim

Dhjetor 24, 2018|Njoftime|

Lënda: Njoftim për ndryshimin e mënyrës së studimeve nga e rregullt me korrespondencë dhe anasjelltas në semestrin veror 2018/19.