/Njoftimet
Njoftimet 2018-06-25T10:36:19+00:00
1806, 2021

Buletini nr. 191

Qershor 18, 2021|Njoftime|

Njoftim Fakulteti i Shkencave të Zbatuara Përgjigje e Kundërshtimit ndaj referatit për zgjedhje në thirrje mësimore në Fakultetin Filologjik

2705, 2021

Buletini nr. 188

Maj 27, 2021|Njoftime|

Njoftim Fakulteti Filologjik Fakulteti i Kulturës Fizike Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit Raport i vlerësimit te disertacionit të doktoratës të kandidates Admire Toverlani