Соопштение – ЕРАЗМУС +
Почитуван академски и административен кадар на Универзитетот во Тетово,
Универзитетот во Тетово објавува конкурс за апликација на Програмата за размена – ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2022/2023 година.
Документите и потребните чекори за апликација се:

 1. 1. Мобилност за академскиот кадар (teaching);
  • Онлајн апликација (линк на интернет)
  • (Staff mobility agreement for teaching), (линк на интернет)
  • Покана (Letter of invitation) од универзитетот домаќин
  • Кратка биографија (Europass model) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
  • Мотивациско писмо
 2.  Мобилнос за административен кадар (training);
  • Онлајн апликација (линк на интернет)
  • (Staff mobility agreement for training) (линк на интернет)
  • Покана (Letter of invitation) од универзитетот домаќин
  • Кратка биографија (Europass model) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја врши Канцеларијата за меѓународна соработка , според принципот: прв/-а дојден/-а – прв/-а услужен/-а, доколку кандидатот ги исполнил сите определени критериуми, и тоа: пополнување на сите потребни документи (онлајн), познавање на англискиот јазик или јазикот на универзитетот домаќин, мотивациско писмо.

Дополнителна предност имаат:
• кандидатите кои аплицираат прв пат за мобилност Еразмус + и
• кандидатите кои поттикнале нови договори за соработка.
За секоја нејаснотија или дополнителна информација, Ве молиме да се обратите до Канцеларијата за за меѓународна соработка!

Рокот за апликација е до 04 ноември 2022 година