//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-09-16T10:22:50+00:00 Септември 16, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs16092020mk