//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-11-28T15:22:06+00:00 Ноември 28, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs28112020mk