//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-12-03T20:37:12+00:00 Декември 03, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs03122020mk