//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-12-09T15:52:52+00:00 Декември 09, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs09122020mk