//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-01-23T18:45:23+00:00 Јануари 23, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs23012021mk