//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-03-08T12:53:13+00:00 Март 08, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs23012021mk