//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-03-17T11:45:39+00:00 Март 17, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs17032021mk