//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-04-07T11:14:16+00:00 Април 07, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs07042021mk