//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-04-10T14:09:20+00:00 Април 10, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs10042021mk