//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2019-11-08T11:38:42+00:00 Ноември 08, 2019|

КОНКУРС За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs08112019mk