//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-05-23T13:41:02+00:00 Мај 23, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs23052020mk