Предмет: Известување за завршување на зимскиот семестар и пријавување на испити во редовната јануарска сесија 2018/19