Lënda: Njoftim për përfundimin e semestrit dimëror dhe paraqitjen e provimeve në afatin e rregullt të janarit 2018/19