Раководител на Универзитетска библиотека:
Арбана Ајдини
Email: arbana.ajdini@unite.edu.mk

BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLCIATION
BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETITSERAFIM TOMOVSKITETOVË2005
PRAKTIKUM PËR LËNDËN BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETITSERAFIM TOMOVSKITETOVË2005
BASHKIMI EVROPIAN NË SHEK.XXI- INSTITUCIONET EKONOMIKEMAURICE DUROUSSETSHKUP2004
DREJTIMI I NDËRMARRJESA. BOYERSHKUP2004
DREJTIMI FINANCIAR I NDËRMARRJEVE DHE I SHOQËRIVEJEAN -LOUIS AMELONSHKUP2006
AFTËSITË MENAXHERIALEANDRI KOXHAJ/
GLOBALIZIMI DHE TRANZICIONISELMAN SELMANAJPRISHTINË2006
MENAXHIMISHYQYRI LLACI/
PARIMET E KONTABILITETIT FINANCIARFITIM DEARITETOVË2007
INVESTIMEEDLIRA LUCI, DORINA KRIPATIRANË2007
DREJTIMI FINANCIAR 1HALIT XHAFA, BESHIR CICERITIRANË2003
ANALIZA E AMBIENTIT DHE VENDOSJA BIZNESOREFLUTURIM SALIUTETOVË2008
TRANZICIONI DHE INTEGRIMET EKONOMIKENASIR SELIMISHKUP2001
TË NDËRTOJMË TË ARDHMEN NËPËRMJET KULTURËS FINANCIAREBAKA E SHQIPËRISËTIRANË2011
KRIZA E KAPITALIZMIT GLOBALGEORGE SOROSTIRANË1999
SHPENZIMI MARGJINAL I FONDEVE PUBLIKEBEV DALBISHKUP2012
MENAXHIMI I CILËSISË TOTALEGADAF REXHEPISHKUP2010
TEORIA E SHPENZIMEVEBEQIR ZHUTASHKUP1999
PRODUKTIVITETI DHE INOVACIONEBOZHIDAR COLAKOVIC, SELMAN SELMANAJPRISHTINË1989
BAZAT E EKONOMISËSINAN ADEMAJPRISHTINË1998
HYRJE NË EKONOMIMUSA LIMANIPRISHTINË2002
KONTROLLI DHE REVIZIONI I NDËRMARRJEVEHAJRULLAH GORANIPRISHTINË1997
TEORIA E PRODHIMITISMET BEGUPRISHTINË1997
MËNYRA MË E SHPEJT DREJT ZHVILLIMIT TË KORPORATËSMARK H. MEJERSHKUP2009
EKONOMIA E NDËRMARRJESNEXHBI VESELITETOVË1998
FINANCIMI I AFARIZMIT DHE ZHVILLIMIT TË NDËRMARJEVESHABAN PREVALLASHKUP1999
ANALIZA E VEPRIMTARISË EKONOMIKE TË NDËRMARRJESBEQIR ZHUTASHKUP1999
ELEMENTET DHE METODAT PËR PËRLLOGARITJEN E PRODHIMITBEQIR ZHUTASHKUP2007
MARKETINGU NË PRAKTIKHAMIT ALIU, TIHOMIR CEPREGANOVTETOVË2008
MARKETINGUBARDHYL CEKU, NAIL RESHIDIPRISHTINË2006
DREJTIM MARKETINGULILJANA ELMAZI, SHAIP BYTYCI/
LËVIZJET E MARKETINGUTFILIP KOTLER, DIPAK K. XHAIN, SUVIT MESINSISHKUP2011
MARKETINGU NË SEKTORIN PUBLIKPHILIP KOTLER, NANCY LEESHKUP2009
BAZAT E MARKETINGUT LILJANA ELMAZITIRANË2007
MIKROEKONOMIA ME KALKULIMBARDHYL DAUTITETOVË2008
EKONOMIA POLITIKENURI BASHOTAPRISHTINË1998
EKONOMIA POLITIKE E REFORMËS NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKEDAVID G. THOMAS, C.VIKTOR, HELLERSHKUP2009
ARRITJA E QEVERISË SË AFTËMERILI S. GRINDLSHKUP2012
PROBLEME TË POLITIKËS MONETARE DHE PARASHIKIMI I INFLACIONITBANKA E SHQIPËRISËTIRANË2005
MIKROEKONOMIA E NDRYSHIMEVE TEKNOLOGJIKEKRISTIANO ANTONELISHKUP2010
REALITETE EKONOMIKEIZET ZEQIRISHKUP2005
NJË DEKADË E MENDIMIT EKONOMIK DHE POLITIKABDYLMENAF BEXHETISHKUP2006
SISTEMI I DREJTË EKONOMIKNEXHMETIN ERBAKAN/
USHTRIME TË MAKROEKONOMISËSULO HADERI, TONIN KOLATIRANË2008
EKONOMIA POLITIKEBEQIR ZHUTASHKUP1999
EKONOMIA POLITIKE IBEQIR ZHUTASHKUP1975
ASPEKTE KRITIKE TË KARAKTERIT KAPITALIST TË EKONOMISË NË DISA VENDE REVIZIONISTETOMOR CEROVATIRANË1985
STABILIZIMI EKONOMIKUROSH ANDREEVSKISHKUP1982
ҪMIMI NORMAL NË TEORINE EKONOMIKE TË MARKSIT DHE NË TEORINË TONE EKONOMIKEPAJAZIT POMAKPRISHTINË1977
MËDITJA, ҪMIMI DHE FITIMIKARL MARKSPRISHTINË1963
PUNA ME MËDITJE DHE KAPITALIKARL MARKSPRISHTINË1963
MATEMATIKA E ZBATUARTHOMA MITRE, BASHKIM RUSETIPRISHTINË2008
MATEMATIKA IIEJUP HAMITIPRISHTINË1997
PËRMBLEDHJE ME DETYRA TË ZGJIDHURA NGA MATEMATIKA ELEMENTARE PËR PËRGATITJEN E PROV.PR.ISAK HOXHAPRISHTINË2002
ANALIZA ELEMENTARE E MATEMATIKËSBLLAGOJA S. POPOVSHKUP1979
SISTEMI EKONOMIK I JUGOSLLAVISË IMILLOSH SAMARXHIAPRISHTINË1976
SISTEMI EKONOMIK I JUGOSLLAVIS IIMILLOSH SAMARXHIAPRISHTINË1978
BAZAT E ANALIZËS MATEMATIKE IG. M. FIHTENGOLCBEODRAD1970
TEKNOLOGJIA ME NJOHJEN E MALLITATANASIJE POPOVIQSHKUP1969
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËMENDI DOKOTETOVË1996
MATEMATIKA PËR BANKAR DHE FINANCADENIS KOKS, MAJKL KOKSSHKUP2011
USHTRIME TË MATEMATIKËS PËR FAKULTETIN E EKONOMISËBASHKIM RUSETI, THOMA MITRETIRANË2007
HISTORI E MENDIMIT EKONOMIKSINAN ADEMAJPRISHTINË1996
JETA DHE INSTITUCIONET AMERIKANEDOUGLAS K. STEVENSONUSA1989
NJOHURI EKONOMIKEINSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE /1992
ELEMENTE TË ORGANIZIMIT DHE MEKANIZIMIT TË KONTABILITETITLEFTER KRIQITIRANË1974
DETYRA PRAKTIKE PËR KONTABILITETIN E APLIKUAR NË BUJQËSIKOLEKTIV AUTORËSHTIRANË1973
EVIDENCA KONTABILE E NDËRMARRJEVE INDUSTRIALE - I -SHAQIR XHANGO, MALO FRASHËRITIRANË1972
ARTIKUJ TË BOTUAR NË BULETININ EKONOMIK TË BANKËS SË SHQIPËRISË GJATË NJË DEKADE / VËLLIMI II 2001-2004BANKA E SHQIPËRISËTIRANË2007
ARTIKUJ TË BOTUAR NË BULETININ EKONOMIK TË BANKËS SË SHQIPËRISË GJATË NJË DEKADE / VËLLIMI III 2005-2007BANKA E SHQIPËRISËTIRANË2007
HISTORI E SHKURTËR E EKONOMISË AMERIKANEROBERT L.MËKENUSA1981
PLANIFIKIMI DHE POLITIKA AFARISTE E ORGANIZATAVE TË PUNËS SË BASHKUARMEHDI GJAKOVAPEJË1979
FINANCIMI I SHPENZIMEVE TË PËRGJITHSHME E TË PËRBASHKËTA ME VËSHTRIM TË POSACËM NË R. E KOSOVËSSABRI KADRIUPRISHTINË1997
INFORMATOR - MONOGRAFI PËR SHKOLLËN E LARTË EKONOMIKEEDMOND E. BEQIRIPRISHTINË2000
PROCESET DHE LËVIZJET SOCIO­EKONOMIKE NË POLLOGEDMOND AZIRISHKUP2002
ZHVILLIMI EKONOMIK DHE INVESTIMET DEMOGRAFIKE NË KOSOVËJUSTINA SHIROKA-PULAPRISHTINË1997
ZHVILLIMI EKONOMIKO-SHOQËROR I TROJEVE SHQIPTARE DHE INTEGRIMI I TYRE RAJONAL DHE BOTËRORUNIONI I EKONOMISTËVE SHQIPTARËPRISHTINË2000
RESURSET DHE ZHVILLIMI I TURIZMIT NË MAQEDONIN PERENDIMORERAHIM IMERISHKUP2006
UDHËZUES MBI FINANCIMET E BASHKIMIT EUROPIAN PËR OJQ- TËMARIKA HAJRULASHKUP2007
FINANCIMI PUBLIK ME VËSHTRIM TË POSACËM NË KOSOVË - I -SABRI KADRIUPRISHTINË2002
PARAKUSHTET PËR SHËNJESTRIMIN E INFLACIONIT NË SHQIPËRI BANKA E SHQIPËRISËTIRANË2005
BANKINGU QENDROR NË KOHËN E INTEGRIMITBANKA E SHQIPËRISËDURRËS2005
E DREJTA ME NJOHURITË THEMELORE TË SË DREJTËS AFARISTEMEHDI J. HETEMIPRISHTINË1996
E DREJTA FISKALEJEAN-JACQUES BIENVENU, THIERRY LAMBERTSHKUP2012
BAZAT E TË DREJTËS TREGTAREEUGEN KLUCINGERSHKUP2011
KATALOGU I MONEDHAVE ILIRO-EPIROTE TË GJETURA NË MAQEDONIHAFEZAT OSMANISHKUP2008
ZHVILLIMI I MARRËDHËNIEVE MIDIS REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN- KUSHTET EKONOMIKE PËR ANTARËSIMIN E MAQEDONISË NË BEBUJAMIN ASANITETOVË2007
KAPITALI FINANCIAR I MËRGIMTARËVE DHE PËRFSHIRJA E TYRE NË EKONOMINË E R. SË MAQEDONISËSEADIN XHAFERISHKUP2005
LECITIMI PUBLIK & TENDERIMI SI FORMË E POSAÇME E PRIVATIZIMIT TË PRONËS SHTETËRORE DHE SHOQËRORE NË ATË PRIVATEZEJNEL SHABANITETOVË2009
DISA TË DHËNA EKONOMIKO­TREGTARE MBI GRUPIMET KRYESORE EKONOMIKE KAPITALISTO­REVIZIONISTENAQO SINANI, STAVRI GAMBETATIRANË1984
ZHVILLIMI I BANKËS SË SHQIPËRISË NË PERIUDHËN 2006 - 2008BANKA E SHQIPËRISËTIRANË
HYRJE NË BIZNESIN NDËRKOMBËTAR/KOÇANI2011
BIZNESI NDËRKOMBËTARDANIELS RADEBAUGH, SULLIVANKOÇANI2011
EKONOMIKSI I UNIONIT MONETARPAUL DE GRAUËEPRISHTINË2006
ETIKA AFARISTE DHE PROFESIONALESERAFIM TOMOVSKITETOVË2006
RRJETI I KORRUPSIONITPETER EIGENGJERMANI2003
KORRUPSIONI DHE ANTIKORRUPSIONI NË SISTEMIN E DREJTËSISËCRISTI DANILETTIRANË2011
STRATEGJIA KONKURRENTEMJKLL E. PORTERSHKUP2009
PËR KONKURRENCËNMICHAEL E. PORTERSHKUP2009
LEKSIKON I VOGËL I FINANCAVE DHE EKONOMISË NDËRKOMBËTAREHAMIT ALIU, SEADIN XHAFERISHKUP2006
BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETITSERAFIM TOMOVSKI, ALIFETA SELIMI, AFRIM ALILITETOVË2012
PRAKTIKUM BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETITSERAFIM TOMOVSKI, ALIFETA SELIMI, AFRIM ALILITETOVË2012
POLITIKA MONETARE NË SHQIPËRIBANKA E SHQIPËRISËTIRANË2012
MENAXHIMI I MARKETINGUT -METODAT STRATEGJ. TË VENDIM-MARRJESJOHN Ë. MULLINS, ORVILLE C. ËALKER JT/
MARKETINGU NDËRKOMBËTARË -PLANIFIKIMI I STRATEGJIVE, PJESMARRJEVE NË TREGJE DHE REALIZIMIROXHER BENET, XHIM BLLITSHKUP2011
MARKETINGU PËR MENAXHER JO TË MARKETINGUTNORTON PELISHKUP2011
BAZA PËR MARKETING MENAXHMENTKELER, KOTLERSHKUP2013
MARKETINGU PRECIZJEFF ZABIN, GRESH BREBACHSHKUP2011
MENAXHIMI STRATEGJIK I TREGUTDAVID A. EJKERSHKUP2012
NDËRMARRËSIA EFEKTIVESTJUART RID, SARAS SARASVATI, NIK DJU, ROBERT VILTBANK, EN-VALERI OLSONSHKUP2012
SIPËRMARËSIA -FILLIM I SUKSESSHËM I SIPËRMARRJEVE TË REJABRUS R. BARINGER, R.DUEJN AJERLENDSHKUP2013
MENAXHIMI OPERATIVRICARD B. CEJS, F. ROBERT XHAJKOBS, NIKOLAS J.AKVILANO/
NDËRMARRËSA DHE MENAXHIMI ME BIZNESET TË VOGLASTIV MARIOTI, KAROLIN GLLAKINSHKUP2013
BAZAT E AFARIST KOMUNIKIMITMERI ELEN GAFIKOÇANI2011
NDËRMARRËSIA TEKNOLOGJIKETOMAS N.DINING, ROBERT D.HISRIH, MIHAELL A. LEHTERSHKUP2013
TEORIA PËR TATIMIN DHE EKONOMIA PUBLIKELUIS KAPLOUSHKUP2012
TREGTIA BOTËRORE DHE PAGESATRICARD E.KEJVS, XHEFRI A.FRENKEL, RONALD V. XHOUNSSHKUP2013
EKONOMIA PËR BOTËN E PAPËRKRYERRICARD ARNOT, BRUS GRINVAL, RAVI KANBUR, BERI NAJLBAFSHKUP2012
ANALIZA E EKONOMISË POLITIKE GLOBALEENDRU VOLTER, GAUTAM SENSHKUP2011
STRATEGJIA E POLITIKËS MONETAREFREDERIK S.MISHKIN/
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR KËRKESËN E INVESTIMEVEZAKARI DAGLASSHKUP2013
TË FSHEHTAT E INOVACIONIT TË STEVE JOBSCARMINE GALLO/
EKONOMIA BUJQËSORE DHE AGROBIZNESIGEJL L. KREJMER, KLARENS V.JENSEN, DAGLLAS D. SAUTGEJTSHKUP2013
EKONOMIA E RISKUT DHE E KOHËSKRISTIAN GOILERSHKUP2013
RREZIKU KREDITORDAREL DAFI, KENET XH. SINGLTONSHKUP2013
HYRJE NË SEKTORIN BANKARBARBARA CASU, CLAUDIA GIRARDONE, PHILIP MOLINEUXSHKUP2013
PRAKTIKA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUNFRASER P. SEITELSHKUP2013
TREGU FINANCIAR I EKONOMETRIKËSXHON J.KEMBWLL, ENDRU V. LOU, A.KREG MAKKINLEJSHKUP2013
EKONOMIA E MESME PUBLIKEZHAN HENDRIKS, GERET D. MAJLSSHKUP2013
NJOHURI, INFORMACIONE DHE TË PRITURAT NË MAKROEKONOMINË MODERNEFILIP AGION, ROMAN FRIDMAN, XHOSEF STIGLIC, MAJKLL VUDFORDSHKUP2013
GJEOGRAFIA EKONOMIKE DHE POLITIKA PUBLIKERICHARD BADWIN, RIKARD FORSLID, PHILIPE MARTIN, GIANMARCO OTTAVIANO, FREDERIC ROBERT-NICOUDSHKUP2013
SIPËRMARRËSIA / FLETORE PUNE PËR STUDENTËSTIV MARIOTI, TONI TOULLSHKUP2012
E DREJTA TREGTARE (LIGJËRATA TË AUTORIZUARA )ADNAN JASHARI/
E DREJTA EKONOMIKEMEHDI ETEMI/
KIBERNETIKA NË EKONOMIXHEVAT BAKRACIPRISHTINË1982
TEORIA E BILANCITHAJRULLAH GORANIPRISHTINË1981
INFLACIONI ( LIGJËRATA)SABAHUDIN KONOMI/
PLANIFIKIMI DHE POLITIKA AFARISTE E OPBIZET PLANA/
PLANIFIKIMI NË SHOQËRINË VETËQEVERISËSERADMILA STOJANOVIQPRISHTINË1980
TEORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK NË SOCIALIZËMRADMILA STOJANOVIQNISH1973
ANALIZA E VEPRIMTARISË EKONOMIKE TË NDËRMARRJEVEFRANJO KRAJCEVIQPRISHTINË1977
GJEOGRAFIA EKONOMIKEMARK KRASNIQIPRISHTINË1972
TEORIA DHE ANALIZA E BILANCITKOSTA VASILEVIQPRISHTINË1977
SHKENCA MBI FINANCATHAMID FILIPOVIQPRIZREN1971
METODAT MATEMATIKORE PËR ANALIZA EKONOMIKE -II-LUBOMIR MARTIQBEODRAD1973
ORGANIZIMI I PUNËSALFRED JAEGER, STEVAN KUKOLEGA, JOVAN VEJNOVIQ, NENAD MILEUSNIQ, DRAGUTIN TABORSHAK, CEDOMIL BUCHBEREGER, SLAVKO MARJANOVIQBEODRAD1978
PRODHIMI, INKUADRIMI DHE STABILIZIMI ANALIZË BASHKËKOHORE MAKRO-EKONOMIKEBRANISLLAV SHOSHKIQPRISHTINË1972
STRATEGJIA OPTIMALE E ZHVILLIMIT EKONOMIKRADMILA STOJANOVIQPRISHTINË1977
ZHVILLIMI I MENDIMIT EKONOMIKBRANISLLAV SHOSHKIQNISH1972
NDARJA E TË ARDHURAVE NË EKONOMINË ME TREGBRANISLLAV SHOSHKIQPRISHTINË1977
ORGANIZIMI I PUNËSA.JEGER, S. KUKOLEQA, J.VOJNOVIQ, N.MILEUSNIQ, D.TABORSHAK, C.BUCHBERGER, S.MARJANOVIQPRIZREN1984
ZBATIMI I METODAVE TË KËRKIMEVE OPERACIONALE NË EKONOMISHERIF KUKAPRIZREN1983
KAPITALI / VËLLIMI I PARË 1K. MARKSTIRANË1976
KAPITALI / VËLLIMI I PARË 2K. MARKSTIRANË1976
KAPITALI / VËLLIMI I PARË 3K. MARKSTIRANË1971
KAPITALI / VËLLIMI I DYTË 1K. MARKSTIRANË1972
KAPITALI / VËLLIMI I DYTË 2K. MARKSTIRANË1973
KAPITALI / VËLLIMI I TRETË 1K. MARKSTIRANË1974
KAPITALI / VËLLIMI I TRETË 2K. MARKSTIRANË1974
KAPITALI / VËLLIMI I TRETË 3K. MARKSTIRANË1975
GUIDË PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR DONACIONE DHE SPONSORIME NË VEPRIMTARITË PUBLIKE DHE LIGJE TË TJERA TATIMORESLLAVKO LLOZOVSKI, BRANISLLAV GULEV, MAKSIM ACEVSKI, ZORAN STOJKOVSKISHKUP207
FILLONI BIZNESIN TUAJXHILL AMADIOSHKUP2013
MENAXHIMI I RREZIQEVE LIDHUR ME SIGURINËV. VONGKOÇANI2013
EFEKTET EKONOMIKE TË BUXHETIT QEVERITARELHANAN HELPMAN, ASAF RAZIN, EFRAIM SADIKASHKUP2012
MENAXHMENTI POLITIKANTONIJ TODOROV, DOBRIN KANEV, ILIJA ANGELOVA, IVAN RADEVSHKUP2009
HULUMTIMI NDËRKOMBËTAR I MARKETINGUTV. KUMARSHKUP2014
ZHVILLIMI I MAKROEKONOMISËPIERRE-RICHARD AGENOR, PETER XH. MONTIELSHKUP2014
TËRHEQJA E INVESTUESVEPHILIP KOTLER, HERMAËAN KARTAJAYA, S.DAVID YOUNGSHKUP2010
REKLAMIMI DHE PROMOVIMIXHORXH E. BELC, MAJKËL A. BELCKOÇANI2011
MENAXHMENTRICHARD L. DAFTKOÇANI2011
EKONOMI PËR MENAXHERËPAUL G. FARNHAMSHKUP2009
SIPËRMARRESIAROBERT D.HISRIH, MAJKLL P.PETERS, DIN A.SHEFERDSHKUP2012
LIBËR SHKOLLOR PËR ANALIZË EKONOMIKE TË SË DREJTËS CIVILEHANS -BERND SHEFER, KLAUS OTSHKUP2014
EKONOMIA MENAXHERIALE DHE STRATEGJIA E BIZNESITMIHAEL R.BAYESHKUP2009
PSIKOLOGJIA KONSUMATORE E TURIZMIT, MIKPRITJES DHE REKREIMITA.XH.VUDSAJT, XH. I. KRAUC, XH.A.MAZANEK, M.OPERMANSHKUP2013
REFORMA E PENSIONEVENIKOLAS BAR, PETAR DAJMONDSHKUP2013
ORGANIZATA JO FITIMPRURËSE PËR ANGAZHIMSTIVEN RATGEB SMITH, MAJKËLL LIPSKISHKUP2011
RREGULLIMI I EKONOMISË NË SHËRBIMET PUBLIKEMAJKËL A. KRU, POL R. KLEJNDORFERSHKUP2013
TELEKOMUNIKACIONI DHE STRATEGJIA E BIZNESITRICHARD A. GERBSONSHKUP2011
PËRVETËSIMET KORPORATIVE DHE PRODUKTIVITETIFRENK R. LIHTENBERGSHKUP2011
BULETINIFAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE NATYROREPRISHTINË1996
INFORMACIONE SHËNDETËSORE: MENAXHIMI ME RESURSET STRATEGJIKEMERVAT ABDELLHAK, SARA GROSTIK, MERI ELIS HANKEN, ELEN XHEJKOBSSHKUP2011
BUJQËSIA DHE MJEDISIERNST LUTZTETOVË2010
MENAXHIMI ME RESURSET NJERËZOREGEORGE BOLANDER, SCOTT SNELKOÇANI2011
ZGJEDHJA MIRËQENIA DHE MASAAMARTYA SENSHKUP2013
BAZAT E MARKETINGUT TË KUJDESIT SHËNDETËSORERIC N.BERKOWITZSHKUP2012
ANALIZA REALE DHE PROBABILITETIR.M.DADLISHKUP2013
EKONOMIA E MIKROFINANCIMITBEATRIZ ARMENDARIZ, XHONATAN MORDAKSHKUP2012
SISTEMET BUJQËSORESINGLIM SNAP, BERI PAUNDSHKUP2013
GLOBALIZIMI DHE BIZNESIJOHN D.DANIELS, LEE H.RADEBAU, DANIEL SULLIVANSHKUP2012
ANALIZA E PLANIFIKIMIT TË MARKETINGUTDONALD R.LEMAN, RASEL S.VAJNERSHKUP2013
ZHVILLIMI RURALROBERT CEMBERSHKUP2012
SISTEME MODERNE SHFRYTËZIMIANDREW S.TANENBAUMMANASTIR2010
GLOBALIZIMI DHE NDËRTIMI I SHTETITSELMAN SELMANAJPRISHTINË2014
ADMINISTRATA E SHËNDETIT PUBLIKLOJD F.NOVIK, SINTIJA B.MOROU, GLEN P.MEJSSHKUP2012
EKONOMIAMEKKONEL BRUKOÇANI2015
MENAXHIMI STRATEGJIK NË TURIZËMLUIZ MUTINJOSHKUP2016
TURIZMI RURAL DHE BIZNESET E QËNDRUESHMEDEREK HOLL, AJRIN KIRKPATRIK, MORAG MICELSHKUP2015
TË KUPTUARIT E KONSUMITANGUS DITONSHKUP2015
PSIKOLOGJIA KONSUMATORE E TURIZMIT, MIKPRITJES DHE REKREIMITXH.A.MASANEK, XH.I.KRAUC, A.G.VUDSAJD, XH.R.BRENT RICISHKUP2015
EKONOMIA E KONSUMIT BOTËRORCEN DONGLINGSHKUP2014
MENAXHIMI ME BIZNESET E VOGLALONGNEKERI, MURI, PETI, PALICIKOÇANI2014
MENAXHMENTI FINANCIARISA MUSTAFAPRISHTINË2005
GJEOGRAFIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKEASLLAN PUSHKU/
TEKNIKA BANKARELAVDOSH ZAHO, DRINI SALKOTIRANË2003
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËMENDI DOKOTETOVË1996
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËTFUAT RIZVANOLLI, MARJAN DEMA/
DEMOGRAFIA POPULLSIA DHE ZHVILLIMI EKONOMIKALICA WERTHEIMER BALETIQPRISHTINË
MENAZHIMI I INVESTIMEVESEADIN XHAFERI, DUSHKO NIKOLLOVSKISHKUP2007
KONTABILITETI FINANCIARSERAFIM TOMOVSKI, ELIZABETA DIMOVATETOVË2006
BAZAT E SISTEMEVE INFORMATIVE LLOGARITARESERAFIM TOMOVSK, ELIZABETA DIMOVATETOVË2006
KONTABILITETI FINANCIARETEM ISENITETOVË2015
VETITË TEKNOLOGJIKE TË MALLIT GJATË TRANSPORTITGORDANA RESHKOSKAMANASTIR2006
NAME AND SURNAME
BOOK TITLES
PLACE OF PUBLICATION
AMZI ZIBERITEORIA E EDUKATËS ITETOVË2005
AMZI ZIBERISEKSOLOGJIA PEDAGOGJIKEKUMANOVË2011
AMZI ZIBERISEKSI DHE DASHURIAKUMANOVË2008
AMZI ZIBERIEDUKATA SEKSUALE E RINISË NË OPTIKËNKUMANOVË2010
AMZI ZIBERIMETODOLOGJIA E KOMUNIKIMIT PEDAGOGJIKKUMANOVË2007
VAXHID NUREDINIORIENTIMI PROFESIONAL DHE ZGJEDHJA E PROFESIONIT TË NXËNËSIVEPRISHTINË1989
VAXHID NUREDINIORIENTIMI PROFESSIONAL I NXËNËSVEPRISHTINË1999
BARDHYL MUSAIASPEKTE TË MËSIMDHËNIES SË GJEOGRAFISËPRISHTINË1997
BEDRI JAHJAMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSPRISHTINË1998
AJMONE DHOMIMETODIKA E EDUCATES MUZIKOREPRISHTINË2000
HALIM HYDAMETODIKA E PUNËS EDUKATIVO-ARSIMORE NË KLASAT KOLEKTIVESHKUP1995
VAXHID NUREDINIMETODIKA E PUNËS SË PEDAGOGUT TË SHKOLLËS (I) DOKIMOLOGJIAPRISHTINË1999
BEDRI JAKAMETODIKA E MËSIMIT TË MATEMATIKËSPRISHTINË1987
MENDUH DËRGUTIMETODIKA E HISTORISËTIRANË1987
THOMIRT PRODANOVIQMETODIKA E MËSIMIT TË DITURI NATYRËSPRISHTINË1974
MUSTAFA BAKIJAMETODIKAPRISHTINË1952
GANI BANJSKALAVËRTARIA E PËRGJITHSHMEPRISHTINË1987
XHELADIN MURATIMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSSHKUP1996
DANILO NEBRIGIQMETODIKA E MËSIMIT TË NJOHURI SHOQËRISËPRISHTINË1971
ABDYLAZIS VESEL .M.RMETODIKA E EDUKIMIT PARASHKOLLORTETOVË1999
DALI EMURULLAHUMETODIKA E EDUKATËS PUNUESE E POLITEKNIKEPRISHTINË1981
ABDYLNASER SINANIMETODA E ANKETIMITTETOVË2009
BAKI BAKIUZHVILLIMI I ARSIMIT SHQIP NË DERVEN TË SHKUPIT 1945-2005SHKUP2007
UNIVERSITETI I PRISHTINËSPASQYRA E PLANEVE MËSIMORE DHE E PERSONELIT MËSIMOR PËR VITIN SHKOLLOR 1979/80PRISHTINË1980
REVISTË E LIDHJES SË SHOQATAVE TË PEDAGOGËVE TË KSA TË KOSOVËSPEDAGOGU 1-2PRISHTINË1987
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SHKOLLAVE NË TERITORIN E SOTËM TË ANAMORAVËS (1945-1950)PRISHTINË1997
AVZI MUSTAFAFIGURA MËSUESISH SHQIPTARËTETOVË1995
AUGUST VITAKPUNA BASHËKOHORE NË GRUPBEOGRAD1960
KARL MARKS-FRIDRIH ENGELSMBI EDUKATËN DHE ARSIMINBEOGRAD1963
STANKO PËRVANOVIQMETODIKA E MËSIMIT TË MATEMATIKËSPRISHTINË1974
ISLAM KRASNIQI , ABDYLAZIS VESELIMETODIKA E MËSIMIT TË DITURI NATYRË DHE SHOQËRIPRISHTINË2000
ABYLAZIS VESELIPEDAGOGJIA PARASHKOLLOREPRISHTINË1999
MEDI DOKOMATEMATIKA PËR EKONOMITETOVË1996
MILENA PTKONJAK NIKOLLA POTKONJAKUSHTRIME NË PEDAGOGINISH1971
AVNI PRESHEVAFILOZOFIJA E GJUHËSPRISHTINË1998
RADISAV NICKOVICDIDAKTIKABEOGRAD1974
SALIH GJ.DURAGJINISHKROLARIA E SHQIPES PJESA E IPRISHTINË1991
EVGENIJE DERKACEVPEDAGOGJIAPRISHTINË1985
ALI DIDAPATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOVËPRISHTINË1996
MEHMET GJEVORIKUJTIME E SHËNIMEPRISHTINË1998
NGA MINISTRIA E ARSIMITPROGRAMET E GJUHËVE TË HUAJA 1PRISHTINË1989
MIHAJLO MARKOVIQLOGJIKËBEOGRAD1963
ENTI PËR BOTIMIN E TEKSTEVE I REPUBLIKËS SOCIALISTE TË SËRBISËPËRMBLEDHJE TEKSTESH TË PEDAGOGËVE KLASIK 1BEOGRAD
LEON ZHLEBIKHISTORIA E PËRGJITHSHME E SHKOLLAVE DHE E IDEVE PEDAGOGJIKEBEOGRAD1964
JASHAR REXHEPAGIQZHVILLIMI I ARSIMIT DHE I SISTEMIT SHKOLLOR TË KOMBËSIVE SHQIPTARE NË TERITORIN E JUGOSLLAVISË DERI NË VITIN 1918PRISHTINË1970
ISAK SHEMAÇËSHTJE TË ARSIMIT KOMBËTAR SHQIPTARPRISHTË2000
SKËNDER H.SKËNDERISISTEMI NDËRKOMBËTAR I NJËSIVEPRISHTINË1980
LADI SHAHINIPOLITIKAT ARSIMORE NË FOKUSIMIN E AKREDITIMITTIRANË2000
ANTE VUKAJOVIQNDIKIMI I TEKNIKËS BASHKËKOHORE NË KONCEPCIONIN E ARSIMIT TË PËRGJITHSHËMPRISHTINË1977
PERO SHIMLESHA PRK.JUSUF SHUSHKAMETODIKAZAGREB1954
VLLADIMIR ZURIQPYETJA E NXËNËSIVE NË MËSIM BASHKËKOHËSPRISHTINË1976
IVO FURLANBAZAT E PROCESIT TË TË NXËNITPRISHTINË1997
KRISTAQ .K LULJETA GJ.MATEMATIKA E PËRGJITHSHMETIRANË2001
AGIM PACASTATISTIKAPRISHTINË2003
RADOVAN TEODOSIQROLI I TRASHËGIMIT RRETHIT SHOQNOR DHE EDUKATËS NË ZHVILLIMIN E PERSONALITETITBEOGRAD1964
A.S.MAKARENKOPOEMA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1964
ALEKSADER XHUVANISHQIPTARI QË KRIJOI MBRETËRINË EGJIPTIANETIRANË1999
AVNI PRESHEVAPREJ GJUHËS NË GJUHËGJERMANI2005
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SHKOLLAVE DHE TË ANOMORAVËS (1945-1950)PRISHTINË9997
AGRON TATOANALIZA FUNKSIONALE ME ZBATIMELBASAN1996
AGRON GANIPËR MËSIMDHËNIEN DHE PËRVETËSIMIN E HISTORISË NË SHKOLLËTIRANË1981
AUGUST VITAKPROBLEMET THEMELORE NË GRUPBEOGRAD1960
JAN AMOS KOMENSKISHKOLLA AMNOREPRISHTINË1964
PALOK GJ.BERISHASHKOLLA DHE ARSIMI I SHQIPËTARËVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PLAVËS DHE ROZHAJËS DERI NË VITIN 2001PRISHTINË2003
ETEM XHELADINIARSIMI SDURON NËNSHTRIMKUMANOVË2012
BOGOLUB PROKIQRACIONALIZIMI I ARSIMITBEOGRAD1977
KIRO POPOVSKI Z. S.TESTET E DITURISËTETOVË1996
DORACAK PËR GAZETARINFORMIM MULTIKULTURORSHKUP1999
SHEFQET JASHARI-STROFCIPSE JEMI KËSHTU SIÇ JEMIPRISHTINË2002
REVISTË E LIDHJES SË SHOQATAVE TË PEDAGOGËVE TË KSA TË KOSOVËSPEDAGOGUPRISHTINË1986
AGIM R.RUSHITIME PISHTARËT E ARSIMIT SHQIPKUMANOVË2000
MUSA KRAJAREFLEKSE SOCIALE PEDAGOGJIKETETOVË1996
DORACAKTË GJITHË NË SHKOLLËSHKUP2013
EZ-ZERNUXHIUDHËZIME PËR NXËNIEN E DITURISËSHKUP2003
ZHAN MOREEVROPA SHTËPJA JONË E PËRBASHKËTSHKUP2007
KONRAD ADENAUERPARIMET E LIRISË DHE SIGURISË PËR GJERMANINËGJERMANI2007
FADIL SULEJMANINJOHURI THEMELORE PËR GJERMANINË DHE POPULLIN E SAJTETOVË1995
UNIVERSITETI I TETOVËSUNIVERSITETI I TETOVËS THËRRET SHQIPTARËT NË MBROJTJE NGA KOMPLOTISTËTTETOVË2002
MERI ELEN GAFIBAZAT E AFARIST KOMUNIKIMIT BOTIMI I 7KOÇAN2011
EMILIJA JOVANOVA. S BILJANA LLALLÇEVSKA. S VIKTORIJA PAUNOSKADORACAKU TË GJITHË NË AKSION PËR SHKOLLË TË SIGURTËSHKUP2013
V. LORENS NJUMANMETODAT SHOQËRORE HULUMTUSESHKUP2006
KAROL HOAREMANUAL PËR ZHVILLIMIN DHE TË NXËNIT E TË RRITURVEKOÇAN2013
STIVEN. D. BRUKFILDDISKUTIMI SI METOD E TË MËSUARITSHKUP2013
MID”DAD SHAMIQSI SHKRUHET VEPRA SHKENCORESHKUP2009
GJERGJ RAPIMETODOLOGJIA E KËRKIMITKORÇË2002
XHELADIN MURATIMETODOLOGJIA E KËRKIMIT PEDAGOGJIKTETOVË2004
XHELADIN MURATIPROBLEME TË PEDAGOGJISËSHKUP1992
XHELADIN MURATINAIM FRASHËRI (PIKPAMJE EDUKATIVE)SHKUP1993
XHELADIN MURATIPEDAGOGJIJA E KOHËS SË LIRËSHKUP2005
XHELADIN MURATINJERIU SFIDË URTISHTETOVË2006
XHELADIN MURATIPERSPEKTIVATË E ARSIMIT NË EVROPËTETOVË2014
IXHRIJE AZIRIGJUHA E EDUKIMITTETOVË2015
JANUZ DËRVODELLIINFORMIMI DHE ORIENTIMI PROESIONALPRISHTINË1999
NEXHAT ABAZIKOROSPONDENCA E JOSIF BAGERITTETOVË2014
HAMDI MEDIUKONTRIBUTI I NEXHMEDIN B.SEZAIRIT NË ORGANIZIMIN NACIONAL DEMOKRATIKE SHHQIPTARETETOVË2014
HASAN JASHARIKONTEKSI SOCIOLOGJIK I SHKOLLËSSHKUP1999
PETER CALOWDORRACAK PËR VLERSIMIN E RREZIQEVE TË MJEDISIT DHE MENXHIMI I TYRESHKUP2009
REJ M.MERILEPIDEMIOLOGJIA E MJEDISIT JETËSORSHKUP2011
RAJNER DUPON LUIS TEODORPARANDALIMI I NDOTJESSHKUP2010
HANS TAMMEMAGIKRIZA E MBETURINAVETETOVË2009
JOHAN V.PETERSENUDHËZUES FILLESTAR I PLOTË I BAZËS SË TË DHËNAVESHKUP2011
ZAMIR DIKA,ARTAN LUMADIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I WB-IT KONCEPTE BAZËSHKUP2007
SALI DOÇIQI.VATOVIKOMPJUTERËT DHE PROGRAMETPRISHTINË1984
SKËNDER H.SKËNDEIMICROSOFT WINDOWS.3.1.ZAGREB1994
BEKIM DAUTIWINDOWS.XP HOME EDITION 10 MINUTA UDHËZUESZAGREB2002
DONALD.E.KNUTHARTI I PROGRAMIMIT -KOMPJUTERIKBITOLA2009
FREDERIK RRESHPJAKOMPJUTERI PA MËSUESTETOVË1996
ABDYLNASER SINANIKOMPJUTERI NË PROCESIN MËSIMORTETOVË2012
DALI EMURLLAIMETODIKA E EDUCATES POPULLOREPRISHTINË1973
QENDRA PËR RAJONET E MJEDISITPARIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUSHMRISËPRISHTINË2005
OSCEDORACAK PËRMËSIMIN E GJUHËS JO AMTARESHKUP2011
GERD BAUMANENIGMA MULTIKULTURORESHKUP2009
USAIDNOTIMI PËR MËSIM NË SHEKULLIN 21SHKUP2009
USAIDMËSIMI I MATEMATIKËS NË SHEKULLIN 21SHKUP2009
USAIDZBATIMI I STANDARTEVE TË NOTIMIT TË NXËNËSIVESHKUP2008
CHRISTIAN X.M.KOMUNIKIMISHKUP2003
MICHELE PENDANXVEPRIMTARITË E TË MËSUARIT NË ORËN E GJUHËS SË HUAJSHKUP1998
MICHEL LAIMENDOJ OBJECT ME UML DHA JAVASHKUP2004
FILIP MERJEMJETE PËR TË MËSUAR NË GRUP-TË MËSOSH NË GR.-2SHKUP2006
DASHMIR IDRIZISFIDAT E ARSIMIT SIPËROR NË GJUHËN SHQIPE NË RMTETOVË2013
MUSA KRAJAMËSUESIT PËR KOMBIN SHQIPTARËTIRANË1993
KONRAD ADENAUER- STIFTUNGMAUEL PËR KOMUNIKIMIN PUBLIKBERLIN2010
BUNIAMIN MEMEDIPRAKTIKA INKLUZIVETETOVË2015
HAVRI SIGELDORACAK PËR FILOZOFINË E ARSIMITKOÇAN2014
SUZAN K. XHEJKOBSONEDUKIMI I TEKNIKAVE JOKONVENCIONALE PËR KONSERVIMKOÇAN2015
NELL NODINGSARSIMI DHE DEMOKRACIA NË SHEKULLIN 21SHKUP2015
XHELADIN MURATIHYRJE NE TEORITË E EDUKIMITTETOVË2016
SVETLLANA PANDILLOSKA GRNÇAROVSKABAZAT E MËSIMIT TË PËRJETSHËMSHKUP2017
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE NË RMTETOVË2016
GORAN A. ANGELKA V.AFTËSIA E KUFIZUAR INTELEKTUALETETOVË2017
XHEZMI RUSTEMI - FAIK ADEMIAPLIKIMI DHE EFIKASITETI I KASATOFONIT NË PËRPUNIMIN E SHKRONJAVE TË SHTYPIT NË GJUHËN SHQIPEGOSTIVAR1995
R.RAJAN DUPON LUIS. TEODOR K.PARANDALIMI I NDOTJESSHKUP2010
VAXHID NUREDINIPLANIFIKIMI PROGRAMIMI DHE EVIDENTIMI I PUNËS SË PEDAGOGUT TË SHKOLLËSPRISHTINË1991
MAJKELL ULJENSDIDAKTIKA SHKOLLORESHKUP2016
XHON LAKRANZHVILLIMI I PEDAGOGJISË PËR ARSIMIMIN E ARSIMTARËVESHKUP2016
DANIEL M. DEJVID. R.MËSIMI I EFEKTSHËM DËSHMI DHE PRAKTIKËSHKUP2016
ISMAIL AMETI-PËRKTHYESTË MËSUARIT E MATEMATIKËS TE FËMIJERIA E HERSHMESHKUP2016
MONTRERRAT S. JOSE MANUEL IGOAZBATIMI I SHKENCËS GJUHËSORE NË PEDAGOGJINË GJUHËSORESHKUP2017
XHIM SKRIVENERTEKNIKAT TË MENAXHIMIT TË KLASËSSHKUP2016
XHENI LIC BOB MUNFUQIA E PEDAGOGJISËSHKUP2016
RICHARDS DHE RODGERSQASJET DHE METODAT PËR MËSIMDHËNIE TË GJUHËSSHKUP2016
KREMIN DHE ARTURZHVILLIMI I MËSIMDHËNIES NË SHKOLLËN FILLORESHKUP2017
TESETEACHER EDUCATION AND SPEDIAL EDUCATIONUSA2006
JEFF PASSEELEMENTARY SCHOOL-CURRUCULUMUSA1999
NEIL MERCERTHE GUIDED CONSTRUCTIONOF KNOWLEDGEENGLAND2008
ANNE JORDANSKILLS IN COLLABORORATIVE CLASSROOM CONSULATIONLONDON AND NEW YORK1994
MICHELLEWALDISPUHLPROMOTING LEARNER AUTONOMY IN HIGHER EDUCATIONTETOVË2015
RUDOLPH F.VERDERBER DEANNA D.COMMUNICATEVERDERBER2012
MARGARET C.WANGADAPTIVE –EDUCATION STRATEGIESLONDON1992
OKTAY AHMEDILK, ORTA VE YUKSEK ORETIM OGRETMENLERINE IKINCI DIL OGRETIMI EL KITABIUSKUP2011
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSKONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARETETOVË2013
UNIVERSITET SHTETËROR I TETOVËSPHILOSOPHIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË2014
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSPHILOSOPHIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË2015
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XPRISHTINË1973
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XVPRISHTINË1980
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XIVPRISHTINË1980
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XIIPRISHTINË1975
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XPRISHTINË1992
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETINI SHKENCOR 4-5GJAKOVË1997
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETINI SHKENCOR VIIPRISHTINË1970
KUJTIM BEVARIBIBLIOGRAFIA PËR HISTORIN E ARSIMITTIRANË1987
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSPAKOJA INFORMATIVETETOVË2008
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSBULETIN VIITETOVË2007
HATIXHE ISMAILIPEDAGOGJIA SHKOLLORE/
BORISLLAV STEVANOVIQPSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1958
QENDRA PËR ARSIM DEMOKRATIKSI MUND TË SHKRUHET MENDIMI KRITIKTIRANË2003
FRANCO FRABBONI, FRANCA PINTO MINERVAMANUEL I PEDAGOGJISË SË PËRGJITHSHMETIRANË2003
RAMUSH RAMAPEDAGOGJIA IIPRISHTINË1977
M.A.DANILLOV, B.P.JESIPOVDIDAKTIKAPRISHTINË1966
LEON ZHLEBNIKHISTORIA E PËRGJITHSHME E PEDAGOGJISËPRISHTINË1955
ABDYLAZISVESELIMETODIKA E NJOHJES SË AMBIENTITPRISHTINË1998
AUGUST VITAKPUNA BASHKËKOHORE NË GRUPBEOGRAD1964
ALEKSANDËR BOJAXHIDISIPLINA NË KLASËN MËSIMORETIRANË2004
ENTI PËR BOTIMIN E TEKSTEVE REPUBLIKA SOCIALISTE TË SËRBISËPËRMBLEDHJE TEKSTESH TË PEDAGOGËVE KLASIKËBEOGRAD1964
GJORGJE LEKIQAKTIVITETI NË MËSIMPRISHTINË1971
BEKTESH BEKTESHISTATISTIKA ELEMENTAREPRISHTINË2005
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSSTANDARJET E PËRMBAJTJES NË ARSIMIN PARASHKOLLORTIRANË2002
MITA MITIQIROLI DHE ORGANIZIMI I DITËS SË LIRË NË SHKOLLËN FILLOREBEOGRAD1965
GËZIM DIBRA, ISMAIL DIZDARIMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIESSHKODËR2004
BARDHYL MUSAIMODELE PËR MËSIMDHËNIE TË SUKSESSHMETIRANË2001
RADOSLLAV TANÇIQ,DRAGOJLA VUKIÇPUNA E KUJDESTARIT TË KLASËSPRISHTINË1971
AVZI MUATAFAEDUKATA DHE ARSIMI NËPËR SHEKUJSHKUP1997
BESIM DYLADIDAKTIKAGJAKOVË1995
NIAZI ZILFIUEDUKATA SEKSUALE E RINISËPRISHTINË1984
RIZA BRADAPEDAGOGJIA FAMILJARE/
JOVAN GJORGJEVIQMËSIMI BASHKËKOHORË ORGANIZIMI DHE FORMATPRISHTINË1986
HAJRULLA KOLIQIANDRAGOGJIAPRISHTINË
ERLEHTA MATO –SAVERINA PASHOMANUEL PËR EDUKIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUTTIRANË2001
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSINSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE-PARRASHKOLLORETIRANË2002
MILAN J.JANJUSHEVIQMETODAT MËSIMOREPRISHTINË1959
JUSUF SHUSHKAPSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1958
FATBARDHA GJININXËNËSI DHE GRUPIBEOGRAD
VLADIMIR POLAKSISTEMET MËSIMOREPRISHTINË1985
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSBAZAT E PROGRAMIT PËR PUNËN EDUCATIVE –ARSIMORE NË VITIN PËRGADITORSHKUP2005
B. MUSAI, XH. MURATI, M. KRAJAVLERSIMI I PUNËS SË NXËNËSIT/
PERO SHIMLESHAPEDAGOGJIA IPRISHTINË1983
JANUZ DERVODELLIEDUKATA/
MURAT BEJTA,ZAHIR ISTREFIPEDAGOGJIA IIPRISHTINË
AMZI ZIMBERISEKSI –DASHURIA DHE PROBLEMET SEKSUALE TË RINISË BASHKËKOHOREKUMANOVË2002
NIKOLLA ROTIPSIKOLOGJIA E PERSONALITETITBEOGRAD1966
DALI EMERLLAHUEDUKATA ESTETIKEPRISHTINË2001
BEDRI JAKAMETODIKA E MËSIMIT ELEMENTAR TË MATEMATIKËSPRISHTINË1983
MURAT MURATIMETODIKA E MËSIMIT TË NATYRËS DHE SHOQËRISËSHKUP1999
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSSEMINAR ELEMENTARSHKUP2004
ISTITUTI I STUDIME PEDAGOGJIKEEDUKIMI PARASHKOLLORTIRANË2002
LUBOMIR KËRNETAUSHTRIME NË PEDAGOGJIPRISHTINË
RIZA BRADANXËNËSIT E ZGJUAR DHE TALENTPEJË1997
XHELADIN MURATIMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSSHKUP1996
AMZI ZIMBERITEORIA E EDUKATËS ITETOVË2007
ISLAM KRASNIQI ABDYLAZIZ VESELIMETODIKE E MËSIMIT TË DITURI NATYRË E SHOQËRISËPRISHTINË2000
ABDYLAZISVESELI MYQERREME RUSIMETODIKA E EDUKIMIT PARRASHKOLLORTETOVË1999
VAXHID NUREDINIBAZATE METODIKËS SË PUNËS EDUKATIVE DHE METODIKA E PEDAGOGUT TË SHKOLLËSTETOVË2002
TAHIR ZAJAZIPEDAGOGJIA E ARSIMIT ISHKUP1997
NEXHAT ABAZIZHVILLIMI I ARSIMIT I SHKOLLAVE DHE I MENDIMIT PADAGOGJIKE SHQIPTARË NË MAQEDONI(1830-1912)TETOVË1997
AGUST VITAKPROBLEMET THEMELORE TË PUNËS NË GRUPBEOGRAD1960
JANUZ DERVODELLIINFORMIMI DHE ORIENTIMI PROFESIONALPRISHTINË1997
ОБCEПРИРЕꞍНИК ЗА НАСТАВАТА ПО НЕМАЈꞍИН ЈАЗИКCKOPJE2011
ПИТЕР.С.ГАРДНЕРНОВИ НАСОКИ ꞍИТАЊЕ,ПИƜУВАЊЕ И КРИТИꞍКО МИСЛЕЊЕCKOPJE2011
PИСТО МАЛꞍЕЦКИМЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКАCKOPJE2001
ВИОЛЕТА ПАНЗОВАЛОГИКАСКОПЈЕ1999
ИВАН ГЛИГОРОВСКИПРВИТЕ УꞍИТЕЛИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 1943-1948 ГОДИНАСКОПЈЕ2007
ФИОНА БОУВИАНТРОПОЛОГИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАСКОПЈЕ2009
КОНСТАТИН Н.ПЕТКОВСКИ МИРЈАНА А. АЛЕКСОВАВОДЕЊЕ НА ДИНАМИꞍНО УꞍИЛИƜТЕСКОПЈЕ2004
СТИВЕН .Д. БРУКФИЛД С. П.ДИСКУСИЈАТА КАКО МОДЕЊЛ ВО НАСТАВАТАСКОПЈЕ2013
MARGOТ НОРТХЕЈ ЏУДИ ЏЕВИНСКИПИƜУВАЊЕ СО СМИСЛАСКОПЈЕ2007
КРСТЕ АНГЕЛОВСКИНАСТАВНИЦИТЕ И ИНОВАЦИИТЕСКОПЈЕ1985
ЛАЗО НИКОДИМОВСКИОД ИДЕЈА ДО НАУꞍО ДЕЛОСКОПЈЕ1979
BOGDAN ṠЕṠИĊОPṠTA METODOLOGIJABEOGRAD1980
D.S. MITRINOVIĊMATRICE DETERMINENTE ZBORNIK ZADAKA I PROBLEMABEOGRAD1972
PETAR MANDIĆ , VLADETA TEŠIĆPEDAGOGIJA-3BEOGRAD1979
SVETOZAR G. ĊANOVIĊSPECIFIĊNI PROBLEM NASTAVE U ṠKOLAMA KOSOVA I METOHIJEPRISHTINA1967
ЏЕЈМС М. ЛИНДСЕЈТЕХНИКИ ВО АНТРОПОГЕОГРАФИЈАТАСКОПЈЕ2009
WILLIAM JAMESПРОГМАТИЗАМСКОПЈЕ1992
ROMAN ALBREHTNA PUTU OD VIZIJE DO STVARNOSTIZAGREB1974
БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВАНАЛИТИꞍКО КОНТЕН ПЛАНСКОПЈЕ1993
MLADENKO KUMOVIĊIDEJNOST U PEDAGOṠKOM RADU MUZEJANOVI SAD1983
ТОМАС С. КУНСТРУКТУРАТА НА НАУꞍИТЕРЕВОЛУЦИИСКОПЈЕ2002
ANTE DEFRANĊESKIPEDAGOṠKI PROJEKTI FRANCUSKI BURẐOASKE REVOLUCIJEZAGREB1951
TIHOMIR T. PRODANOVIĊPROBLEM ODREDENJA POJMA NASTAVNIH METODA I NJIHOVE KLASIFIKACIJEBEOGRAD1956
KARL ṠTEKERSAVREMENO FORMIRANJE NASTAVEBEOGRAD1960
Б. П. ЕСИПОВЕЛЕМЕНТАРНА ДИДАКТИКАСКОПЈЕ1949
NIKOLA RACKOVIĊṠTA JE UPITANJUBEOGRAD1981
RUDOLF ṠTAJNERĊETRI PREDAVANJABEOGRAD1991
MILAN BAKOVLJEVTEORIJSKE OSNOVE PROGRAMIRANE NASTAVEBEOGRAD1972
ẐULIJAN STJUARDTEORIJA KULTURNE PROMENEBEOGRAD1981
МИƜЕЛ ПАНДАНКЦАКТИВНОСТИ ЗА УꞍЊЕ НА ꞍАС ПО ЈАЗИКОТСКОПЈЕ1998
КРИСТИЈАН БЕЛОН КСАВИЊРКОМУНИКАЦИЈАСКОПЈЕ2003
А. ВОАЈЕ Ж. ИРИГОАЈЕН Ж.ТЕПО Н. ТУРНОА Ж. П. ВЕДРИНПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТОСКОПЈЕ2000
ФИЛИП МЕРЈЕАЛАТКИ ЗА УЧЕЊЕ ВО ГРУПА -2СКОПЈЕ2006
МICHEL LAIМИСЛАМ ОБЈЕКТНО ЦО UML И JAVAСКОПЈЕ2004
BИЛИПИЈАН СТАЛИНГСПДОАДОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ -КОМУНИКАЦИСКОПЈЕ2010
OSCEПРАКТИЧК СИТЕ ВО АКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНО УЧИЛИШТЕСКОПЈЕ2013
ВЛЛАДА Р.М. МАКЕДОНИЈА ПРЕСЕДАТЕЛ -N. GRUEVSKIKLIMENT OXRISKIСКОПЈЕ2009
СРАНКО ТУРКОДБРАДА ПОДАТАКА И ПРОГРАМИРАЊЕЗАГРЕБ1976
КЕВИН МАГДОНА И ВОЛТЕР ФАЈНБЕРГОБРАЅОВАНИЕ И ГРАЃАНЦТБО БО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКИТЕ ОПШТЕЦТБАКОЧАНИ2014
СУЗАН К. ЏЕЈКОБСОНЕДУКАЦИЈА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕЏНИКИ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈАКОЧАНИ2015
ХАВРИ СИТЕЛПРИРЕꞍНИК ЗА ЗА ФИЛОЅОФИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТОКОЧАНИ2014
ХЕЛ НОДИНГСОБРАЗОВАНИЕТИ И ДЕМОКРАТИЈАТАСКОПЈЕ2015
ГОРАН А. АНГЕЛКА М.ИНТЕЛЕЛКТУАЛНА ПОПРЕЦЕНОСТТЕТОВО2017
LADISLAV BOGNAR MILAN MATIJEVICDIDAKTIKAЗАГРЕБ1993
TAHIR ZAJAZIMEMOARE - SKICË E RRUGËTIMIT PEDOGAGJIK TË NJË JETE NË ARSIMSHKUP2018
TAHIR ZAJAZIPERFEKSIONIZMI I VAZHDUESHËM I ABSOLVENTËVE TË DIPLOMUAR NË FAKULTETIN PEDAGOGJIK-UEJLTETOVË2009
TAHIR ZAJAZIMETODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES 1SHKUP2003
TAHIR ZAJAZIMETODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES 2SHKUP2003
TAHIR ZAJAZIMETODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES 3SHKUP2003
TAHIR ZAJAZIMETODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES 4SHKUP2003
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SISTEMIT EDUKATIV DHE ARSIMOR NË KOSOVË MBI BAZAT E LEGJISLACIONIT ARSIMOR 1945-1990PRISHTINË2005
MINIR ADEMIARSIMI SHQIP NË KUMANOVË E RRETHINË (1945-1995)KUMANOVË2012
TEFIK JAHIUARSIMI SHQIP NË KUMANOVËKUMANOVË1996
MUSA KRAJA, SEJFEDIN HARUNIGOSTIVARI DHE ABDYLHAQIM DOGANITETOVË1995
ABEDIN QAFJANIVËZHGIM MBI ARSIMIN, KULTURËN DHE PËR DISA PEDAGOGË EMINENTË SHQIPTARË PREJ 1941-1965TETOVË1997
ZEQIR DEMITHE IMPORTANCE OF THE EDUCATION COUNCIL OF THE REPUBLIC OF KOSOVA TO SCHOOL INDEPEDENCE IN ALBANIANPRISHTINA1998
TEUTA ILJAZIPËRMBLEDHJE DETYRASH NGA MATEMATIKA PËR VITIN E PARË TË SHKOLLAVE TË MESME ITETOVË2015
TEUTA ILJAZIMATEMATIKA - PËRMBLEDHJE DETYRASH PËR VITIN E II TË SHKOLLAVE TË MESMETETOVË2015
TEUTA ILJAZIPËRMBLEDHJE DETYRASH NGA MATEMATIKA PËR VITIN E TRETË TË SHKOLLAVE TË MESMETETOVË2015
TEUTA ILJAZIMATEMATIKA PËR FAKULTETIN PEDAGOGJIKTETOVË2017
TAHIR ZAJAZIMETODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIESSHKUP2003
TAHIR ZAJAZIMETODOLOGJIA E HULUMTIMEVE SHKENCORE NË FUSHAT SHOQËRORESHKUP2017
BEDRI JAKAMETODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSPRISHTINË2020
MERITA ISMAILI AJDINILOJËRAT DHE MATEMATIKA NË CIKLIN E PARË TË ARSIMIT FILLORSHKUP2020
XHELADIN MURATIKËRKIMET NATYRALISTE NË MËSIMTETOVË2021
XHELADIN MURATIEDUKATA MES SFIDAVE DHE SYNIMEVETETOVË2021
XHELADIN MURATIPËR REFORMAT DHE CILËSINË NË ARSIMTETOVË2021
QENDRA E TRAJNIMIT "KARDINAL MIKEL KOLIQI""LOJA" NË MENDIMIN PEDAGOGJIKTIRANË2010
AVNI PRESHEVAMETODOLOGJIA E KËRKIMEVE SHKENCORETETOVË2012
AVNI PRESHEVAREVOLUCION NË TË MENDUARITPRISHTINË2020
SHOQATA E INTELEKTUALËVE "JAKOVA" ,GJAKOVË 2020ARSIMI SHQIP NË GJAKOVË I ( NGA FILLIMI DERI 1944 )GJAKOVË2021
SHOQATA E INTELEKTUALËVE "JAKOVA" ,GJAKOVË 2020ARSIMI SHQIP NË GJAKOVË II ( 1941-1944 )GJAKOVË2020
SHOQATA E INTELEKTUALËVE "JAKOVA" ,GJAKOVË 2020ARSIMI SHQIP NË GJAKOVË III PORTRETEGJAKOVË2020
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
ADMINISTRIMI DHE QEVERISJA NË KOSOVË INSTITUTI KOSOVARË PËR KËRKIME DHE ZHVILLIM TË POLITIKAVEKIPREDPRISHTINË2005
ADRESARI I KOMUNAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËQENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTARSHKUP 2006
AGRESIONI UNIK SLLAV DHE REZISTENCA PARTIALE SHQIPTAREELMAZ ADEMITETOVË 2012
ARGUMENTIMI NË PROCEDURËN PENALEEJUP SAITITETOVË 1999
ALFABETIZMI MEDIATIK DHE SHOQËRIA CIVILEVIRGJIL MUÇITIRANË2010
ARITJA E QEVERISË SË AFTË ‐ NDËRTIMI I KAPACITETIT TË SEKTORIT PUBLIK NË VENDET NË ZHVILLIMMERILI.S GRINDLSHKUP 2011
ASPEKTI JURIDIKO-KUSHTETUES DHE POLITIK I STATUSIT SHTETËFORMUES TË POPULLIT SHQIPTARË NË MAQEDONIMERSIM MAKSUTISHKUP2005
AVOKATI I POPULLIT NË SHQIPËRIERMIR DOBJANITIRANË2003
BAROMETRI BALLKANIK I MEDIASFRIEDRICH-EBERT STIFUNGTIRANË2013
BASHKIMI EVROPIAN KRONOLOGJIA E ZHVILLIMIT DHE SFIDAT E ZGJERIMITSADIK ZENKUKËRÇOVË 2014
BASHKIMI NDËRMJET TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE PULIKE DHE PRIVATEALLEKS MILLSSHKUP 2012
BAZAT E TË DREJTËS TREGTAREEUGEN KLUNCINGERSHKUP 2011
BODRUMI I ALI BABAITVALERIO PELLIZZARITIRANË2010
BURIMET E SË DREJTËS CIVILE NË KOSOVËABDULLA ALIUPRISHTINË1999
ÇËSHTJET E MËDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISSIMON GOJARFABR, RENE SEVSHKUP 2010
ÇFARË MEDON KINA?MARK LEONARDTIRANË2008
ÇFARË ËSHTË DEMOKRACIAUSIANICARAGUA1991
DEKLARATA UNIVERSALE MBI TË DREJTAT E NJERIUTGUDMUNDUR ALFREDSON, ASBJORN EIDEPRISHTINË1999
DELIKUENCA E TË MITURVEMIHAIL VALTERSHKUP2011
DELIKUENCA E TË MITURVE NË RMDASHMIR NASUFISTRUGË 2016
DEMOKRACIA DHE SIGURIA E NJERIUTFRIEDRICH EBERT STIFUNGSHKUP2009
DEMOKRACIA KRISTIANE: PARIMET DHE POLITIKËBËRJEKONRAD ADENAUER STIFTUNGTIRANË2011
DEONTOLOGJIJA E MEDIASBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2007
DHUNA NDAJ GRUAS NË KOSOVË DHE MAQEDONIBIRGIT SAUER,MYQYREME RUSITETOVË2009
DIALEKTIKA E SEKUALIRIZIMITJURGEN HABERMASTIRANË
DIKTATURAT NACIONALISTE PËRBALLË SHOQËRISË SË HAPURGEORGE SOROSTIRANË1993
DINAMIKA E RE E MULTIRATELIZMITXHEJMS P.MULDONSHKUP 2014
DIPLOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSKINDKUMANOVË 2008
DIPLOMACIA PUBLIKEFATMIR FAZLIUSHKUP2015
DISKRIMINIMET NË KONKURSET PËR PUNSIM ( RAPORT HULUMTUES )OSBESHKUP2013
DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSIS ETNIKEOSBESHKUP2013
DISKRIMINIMI SIPAS MOSHËS NË TË DREJTËN NDËRKOMBTAREBEKIM KADRIUTETOVË 2015
DISKUTIMI MJETET DHE TEKNIKAT PËR DEMOKRACI NË KLASËSTIVEN D. BRUKFLID, STIVEN PRESKILSHKUP 2013
DISKUTIMI PËR ETIKËNBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIAS/
DORACAK PËR PRAKTIKUESIT-KRIMIN KOMPJUTERIKVLLADIMIR MILLOSHEVSKI,MARKO ZVËRLEVSKI, SPASENKA ANDONOVASHKUP2014
DORACAK PËR SHKATHTËSITË MBROJTËSE TË AVOKATIT NË PROCEDUR PENALEOSCE
SKOPJE2009
DORACAK PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE NISMAVE CVILE LGBT ‐ SËZHARTO TRAJNOVSKISHKUP2013
DREJT NJË TEORIE ISLAME PËR MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTAREABDULLAHMID A. EBU SULEJMANISHKUP2005
DREJTIMET E ZHILLIMIT TË SISTEMIT POLITIK TË VETËQEVERISJESEDVARD KARDELPRISHTINË 1978
DYZET VJET FJALËSANDRO CIOTTITIRANË2002
E DREJTA 1 1995ISMET SALIHUPRISHTINË1995
E DREJTA 1 1997RAGIP HALILI,MEHDI HETEMI,REXHEP MURATIPRISHTINË1997
E DREJTA 2 1996VESEL LATIFIPRISHTINË 1996
E DREJTA 2 1997VESEL LATIFIPRISHTINË1997
E DREJTA 3 1996VESEL LATIFIPRISHTINË1996
E DREJTA 3 1997REXHEP MURATIPRISHTINË 1997
E DREJTA 4 1996ABDULLA ALIU, BAJRAM UKAJPRISHTINË1996
E DREJTA 4 1997REXHEP MURATIPRISHTINË
E DREJTA ADMINISTRATIVEJEAN WALINGSHKUP 2013
E DREJTA CIVILEABDULLA ALIUPRISHTINË2013
E DREJTA DETYRUESE 2 - PËRGJEGJËSIA QYTETARE DHE KUAZI ‐MARRËVESHJETMURIEL FABR MANJANSHKUP 2012
E DREJTA E AUTORIT FJALOR TERMINESH МИРЈАНА П.АЌИМОВСКА, ЈАДРАНКА Д.АНАСТАСОВСКА, ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, ГОЦЕ НАУМОВСКИ, НЕНАД ЗДРАВЕВА, НЕНАД ГАВРИЛОВИЌSHKUP2007
E DREJTA E INSTITUCIONEVE TË BASHKIMIT EVROPIANJACQUES PERTEKSHKUP 2011
E DREJTA E KONTRATAVE ADMINISTRATIVEKRISTOFER GUTIERSHKUP 2011
E DREJTA E MEDIAVE ELEKTRONIKE NË SHQIPËRIKATHLEEN IMHOLZ ELINA KOCI ROBERT RITLLERTIRANË2001
E DREJTA E PENGUTIVS PIKOSHKUP 2011
E DREJTA E PROCEDURËS PENALE E MAQEDONISËAZEM HAJDARIPRISHTINË2004
E DREJTA E PUNËSALEN SUPIOTSHKUP 2010
E DREJTA E SERVITUTEVE, PYETJE, PËRGJIGJE, SHEMBUJAGIM NUHIUTETOVË2005
E DREJTA E SIGURIMIT SOCIALZHAN PJER LABORDSHKUP 2012
E DREJTA E UNIONIT EVROPIAN DHE POLITIKA E PËRBASHKËTZHERAR DRUZEN, GERARD DRUESWESHKUP 2013
E DREJTA E VETËVENDOSJES DIMENSIONI NDËRKOMBËTAR I PROBLEMIT TË KOSOVËSBLERIM REKASHKUP 1996
E DREJTA EVROPIANA DHE NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUTFREDERIK SUDRESHKUP 2013
E DREJTA EVROPIANEBASHKIM ZAHITITÜBINGEN2000
E DREJTA FINANCIARELJUPCO BLLAZHEVSKITETOVË2006
E DREJTA FISKALEJEAN JACQUES BIENVENUSHKUP 2012
E DREJTA KUSHTETUESE ‐ DEMOKRACIT OLIVER BUHAMELSHKUP2004
E DREJTA KUSHTETUESE ‐ DEMOKRACIT DOMINIK DEJVISSHKUP 2013
E DREJTA LAW REVISTË PËR ÇËSHTJE JURIDIKETAFILAJ GROUPPRISHTINË 2012
E DREJTA ME NJOHURIT THEMELORE TË SË DREJTËS AFARISTEMEHDI J. HETEMIPRISHTINË1996
E DREJTA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUTGENTIAN ZYBERITIRANË2011
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR KËRKESËN E INVESTIMEVEZAKARI DAGLASSHKUP 2013
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE VËLLIMI 2 PJESA E POSAÇMEDOMINIK BURO, HARASIJA MUIRVATSHKUP 2012
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE VËLLIMI 2 PJESA E POSAÇMEBEKIM KADRIUTETOVË 2015
E DREJTA OBLIGUESE 1‐ KONTRATA DHE DETYRIMI I NJËANSHËMMURIEL FABR MANJANSHKUP 2013
E DREJTA PENALEROCKIN AHENBAHSHKUP 2012
E DREJTA PËR TË TREGUAR ROLI I MASSMEDIAS NË ZHVILLIMIN E EKONOMISËINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2003
E DREJTA PROCEDURALE CIVILE IFAIK BRESTOVCIPRISHTINË2000
E DREJTA PROCEDURALE CIVILE NDËRKOMBËTAREFAIK BRESTOVCIPRISHTINË2000
E DREJTA PUBLIKE E QEVERISJES PUBLIKE DHE VEPRIMI ADMINISTRATIVMISHEL VEPROSHKUP 2012
E DREJTA PUBLIKE E MARRËVESHJEVE QEVERITAREA.C.L.DEJVISSHKUP 2013
E DREJTA SENDORE ( PRONËSIA )ABDULLA ALIUPRISHTINË 2009
E DREJTA FAMILJARE DHE TRASHIGIMORE (ROMAKE)BASHKIM SELMANI, BEKIM REXHEPIFERIZAJ 2009
E DREJTA PUBLIKE NDËRKOMBTAREDENIS ALLANSHKUP 2015
EDUKIMI MEDIATIKBARDHYL MUSAI,JONILA GODOLE,TIDITA ABDURRAHMANITIRANË2011
EFIKASITETI I PUSHTETIT GJYQËSOR GJATË LUFTIMIT TË KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORUPSIONITOSCESHKUP2015
EKSEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSOR TË FORMËS SË PRERË NË MBROJTJE TË TË DREJTAVE TË INDIVIDËVEAVOKATI I POPULLIT NË BASHKËPUNIM ME KOMITETIN SHQIPTAR TË HELSINKITTIRANË 2004
EKZEKUTIMI I DËNIMIT ME BURGIM NË SHQIPËRIREXHEP GASHIPRISHTINË 2001
ELEMENTËT E GAZETARISËBIL KOVACH,TOM ROSENSTIELTIRANË2009
ETIKA DHE GAZETARIA NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2006
ETIKA E MEDIAVE DIXHITALECHARLES ESSTIRANË
EVROPA SHTËPIJA JONË E PËRBASHKËTZHAN MONESHKUP2007
FAQJA NJË DHE E ARDHMJA E GAZETARISËDAVID FOLKLENFLIKTIRANË
FEJA DHE PROFANIAERNEST GELLNERTIRANË
FËMIJËT DHE MEDIATINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2011
FEMINIZMI MODERN DHE POSTMODERNZEKIJE DEMIRISHKUP2006
FILOZOFIAFERAT POLISISTRUGË 2004
FILOZOFIA E TË DREJTËSRAJNHOLLD CIPELIUSSHKUP2011
FILOZOFIA POLITIKERAINO MALNES,KNUT MIDGAARDSHKUP2008
FINANCIMI PUBLIK ME VËSHTRIM TË POSAÇËM NË KOSOVË ISABRI KADRIUPRISHTINË2002
FJALORTH TERMINOLOGJIK I TË DREJTAVE TË NJEIUTERALDA METHASANI, GJYLIETA MUSHKOLAJTIRANË2002
FORMIMI I MBYKQYRJES CIVILE DHE I MENAXHIMIT TË SEKTORIT TË SIGURISË NË KOSOVËKIPREDPRISHTINË2005
FRIKA NGA NUMRAT E VEGJËLARJUN APPADURAITIRANË2006
GAZETA INVESTITATIVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2005
GAZETA UNIVERSITAREUNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2014
GAZETARI GLOBALEPHILIP SEIBTIRANË2009
GAZETARIA 2 PROBLEME TË MJESHTËRISË DHE FORMAT E PASQYRIMIT PUBLICISTIKHAMI BORICITIRANË2002
GAZETARIA 2.0 TË MERESH ME INFORMACIONE NË KOHËN E INTERNETITBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2004
GAZETARIA POLITIKE SFIDA TË REJA ,PRAKTIKA TË REJAREYMOND KUHN ,ERIK NEVEUTIRANË2002
GAZETARIA PROFESIONALE DHE VETË RREGULLIMIORGANIZAATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ARSIM DHE KULTIRANË2005
GAZETARIA UNIVERSALEDAVID RANDALLTIRANË2003
GAZETARI 3 ( NJOHURI TË PËRGJITHSHME )YLBER LILI, SALAJDIN SALIHUOHËR2009
COOL -TURË E VOGËL GJYQËSORESHOQATA E QYTETARËVE FORUMI ARSIMOR I TË RINJËVESHKUP2005
GUIDË PËR MARDHËNIET, ME MEDIAN PËR KOMUNITETIN ROMLESLY ABDELA, TIM SYMONDSTRANË2004
HISTORIA BASHKOHORE POLITIKE DHE SHOQËROREGI ANTONETISHKUP 2011
HISTORIA E IDEVE POLITIKE VËLLIMI 1ZHAN TUSHARSHKUP2012
HISTORIA E IDEVE POLITIKE VËLLIMI 2ZHAN TUSHARSHKUP2012
HISTORIA E MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTRANË2004
HISTORIA E SË DREJTËS PRIVATE FRANCEZE QË NGA 1804JEAN ‐ LOUIS HALPËRINSHKUP 2011
HUMANIZMI NË EPOKËN E GLOBALIZIMITDIPESH CHAKRABARTYTIRANË2006
HYRJE NË SIGURINËROBERT J.FISHER,EDVARD HELIBOZEK,GION GRINSHKUP 2015
HYRJE NË TË DREJTËN E UNIONIT EVROPIANBLERIM REKA, YLBER SELATETOVË2011
I BESOJM MOSBESIMITIVAN KRASTEVTIRANË2014
IDENTITETI DHE DHUNA ILUZIONI I FATITAMARTYA SENTIRANË 2006
IMPERIALIZIMI SI FAZA MË E LART E KAPITALIZMITVLLADIMIR ILENINPRISHTINË 1977
IMPLIKIME ETIKE TË TEKNOLOGJIVE TË REJA: ANKETIMMARY RUNDLE,CHRIS CONLEYTIRANË2007
INSTITUCIONET DHE POLITIKAT E UNIONIT EVROPIANBLERIM REKATETOVË2010
INSTITUCIONET E BASHKIMIT EVROPIAN DHE PROCESI I INTEGRIMIT TË MAQEDONISËNË BASHKIMIN EVROPIANSADIK ZENKUKËRÇOVË 2013
INTEGRIMI I BALLKANIT PERENDIMOR NË UEARTA IBRAHIMISHKUP2009
JETA ME NATYRENFRANK FISHER, MAAPTENA HAJERSHKUP2009
JURISPODENCAMILAM FETAITIRANË2012
JUSTICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Nr.1UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË 2013
JUSTICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.2 / Nr.1UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2014
JUSTICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.2 / Nr.2UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2014
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.3 / Nr.3-4UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2015
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.3 / Nr.5UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.4 / Nr.5UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.4 / Nr.6UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.5 / Nr.7UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2017
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.5 / Nr.8UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2017
KMD NË FUNKSIONT TË MBROJTJES NGA DISKRINIMIAGIM NUHIU,IRENA MITEVSKA,LENÇE KOCEVSKA,RIZVAN SULEJMANISHKUP2014
KODE DHE UDHËZIME PËR ETIKËN E GAZETARISËINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS/
KODI CIVIL -BAZAT E SË DREJTËS CIVILESHTAUDINGERSHKUP 2015
KODI ETIK I MEDIA SHQIPTAREOSBETIRANË2006
KODI ETIK TË PROKURORËVE PUBLIKE NË RMOSCESHKUP2014
KODI PENAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISËKUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISËSHKUP1996
KODIFIKIMI I LEGJISLACIONIT PENALOSCESHKUP2015
KONFERENCA E DYTË E ISH ‐ STUDENTËVE TË CHEVENING‐UT TË EVROPËS JUGLINDOREKRISTINA HAXHI-VASILEVASHKUP2013
KONFLIKTI ETNIK RELIGJIONI , IDENTITETI, POLITIKAS.A.JANAKOSSHKUP 2009
KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KORUPSIONIT ME KOMENTIMMEHDI J. HETEMIPRISHTINË 2013
KONVENTAT E GJENEVËS TË 12 GUSHTIT 1949 DHE PROTOKOLLET SHTESËKOMITETI NDËRKOMBËTAR I KRYQIT TË KUQ/
KORUPSIONI DHE ANTIKORUPSIONI NË SISTEMIN E SË DREJTËSISËCRISTI DANILETTIRANË2011
KOSOVA NË DOKUMENTET E KONGRESIT AMERIKAN ( 1986 ‐ 1995 )BLERIM REKAPRISHTINË 1995
KOSOVA PËR POLITIKËN E BE ‐ SË 1991 ‐ 2007SYLË UKSHINISHKUP 2008
KOZMOPOLITIZMI IMKWAME ANTHONY APPIAHTIRANË2008
KRIJIMI I VLERËS PUBLIKE UDHËHEQJA STRATEGJIKE NË PUSHTETMARK.H MURSHKUP 2013
KRIM I ORGANIZUARDASHMIR NASUFISTRUGË 2016
KRIMET E LUFTËS KUNDËR POPULLSIS CIVILE NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS SHEK.1998 QERSHOR 1999AZEM HAJDARIPRISHTINË2002
KRIMINALISTIKAVESEL LATIFITETOVË 2007
KRIMINALISTIKARICHARD SEIFERSITENSHKUP2010
KRIMINALITETI I TË MITURVE NË KOSOVË 2001 ‐ 2003AZEM HAJDARIPRISHTINË2003
KUFIJTË E RINJ DHE VLERAT UNIVERZALEZYGMUNT BAUMANTIRANË2006
KULTURAT LIKUIDE NË TOKËN DJERRËROGER BARTRATIRANË2006
KUPTIMI MBI TE DREJTAT E NJERIUT RITJA E RESPEKTIMIT TË TYRE KUSHT PËR ZHVILLIMIN NË MAQEDONIMENDIM ZENKUKËRÇOVË 2013
KUSHTETUTA E REPUBLIKES SË KOSOVËS KOMENTAR BOTIMI IE.HASANI, L. CUKALOVICPRISHTINË 2013
KUSHTETUTA E UE ‐ RUBIKONI I SUPERNACIONALESBLERIM REKASHKUP 2007
LAJME DREJTËPËRDEREJTINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASBELGJIKË2003
LAJMET E FUNDIT MBI GAZETARINËBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2007
LAJMETE E TRANSMETUARA.SHKRIM DHE RAPORTIMIRIS LUARASITIRANË2000
LECITIMI PUBLIK DHE TENDERIMI ZEJNEL SHABANITETOVË2009
LETRAT E FEDERALISTIT PJESA E DYTË ( LETRAT 46-85 )ALEKSANDËR HAMILTON, XHEJMS MEDISON,XHON XHEJ/
LIBËR SHKOLLOR PËR ANALIZË EKONOMIKE TË SË DREJTËS CIVILEHANS-BERND SHEFER,KLAUS OTSHKUP 2014
LOGJIKA E VEPRIMIT KOLEKTIVMANKUR OLSONSHKUP 2010
LUFTA NË MAQEDONI NË VITIN 2001GËZIM OSTRENINSHKUP2006
MAKSIZMI SOCIALIZMI DHE VETËQEVERISJAEKREM MURTEZANIMITROVICË 1981
MANUAL I ABC-SË SË INTERNETITMUSTAFA NANOTIRANË2010
MANUAL PËR KOMUNIKIMIN POLITIKFONDACIONI KONRAD-ADENAUER-STIFTUNGTIRANË2010
MANUAL PËR RAPORTIMIN E DIVERSITETITINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
MANUALI I FRASKATITFATOS DEGATIRANË2008
MANUALI I PËRDORIMIT TË METODOLOGJISË PËR VLERSIMIN E ZBATIMIT TË RREGULLATIVËSOSCESHKUP2013
MANUALI I RAPORTIMIT TË DIVERSITETITDAVID TULLERLONDËR2003
MARDHËNIET JURIDIKO - CIVILE NË LIGJIN E XII TABELAVEMUSLI HALIMITETOVË2005
MARDHËNIET NDËRNACIONALE DHE UNINONI EUROPIANKRISTOFER HILL, MAJKËLL SMITSHKUP 2015
MARDHËNIET NDËRKOMBTAREBLERIM REKA, YLBER SELATETOVË2015
MARSIZMI DHE VETËQEVERISJAMITRO ILIEVSKI, STOJAN JORDANOSKISHKUP1978
MARVESHJA E OHRIT-BAZË E DEMOKRATIZIMIT DHE E INTEGRIMIT EUROATLANTIK TË MAQEDONISËMILAM FETAITETOVË2017
MBROJTJA E PËRGJITHSHME POPULLORE DHE VETËMBROJTJA SHOQËRORE RSFJMILLAN VUCINIQSPLIT 1980
MBROJTJA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT DOKUMENTET I IIZEJNULLAH GRUDAPRISHTINË 2000
MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE DHE R.MBEKIM KADRIUTETOVË 2015
MEDIA DHE SHOQËRIA E INFORMCIONIT NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
MEDIA E MINORITETEVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2005
MEDIA LOKALE PEISAZH DHE UDHËZUESINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2003
MEDIA, SHOQËRIA, BOTANICK COULDRYTIRANË
MEDIA,INTERNETI DHE FËMIJËTINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
MEDIAT DHE TË DREJTAT E FËMIJËVEBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIAS/2005
MEDIAT NË ERËN E INTERNETIT DHE GLOBALIZIMITBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2009
MEDIAT ONLINE NË SHQIPËRIRAPO ZGURITIRANË
MENDIMI POLITIK MODERNMUHAMEDIN KULLASHIPRISHTINË2005
METODAT SHOQËRORE HULUMTUESEV. LORENS NJUMANSHKUP2010
METODIKA MODERNE NË EKSPERTIMIN KRIMINALISTIKVLLADIMIR IKONOMITIRANË2004
METODOLOGJIA JURIDIKEAZEM HAJDARIPRISHTINË2002
MISIONI I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KOSOVË DHE PRIVATIZMI I PRONËS SHOQËROREKIPREDPRISHTINË2005
MJEKSIA LIGJOREVINCNTY DIMAIO, DOMINIK DIMAIOSHKUP2010
MONITORIMI I AKSESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE 2014INSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
MONITROTIMI I AKSESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2012
NDARJA E PUSHTETIT DHE ZBATIMI I MARVESHJES KORNIZË TË OHRITFRIEDRICH EBERT STIFUNGSHKUP
2008
NË KËRKIM TË SENSIT TË HUMBURADAM MICHNIK TIRANË2011
NË VEND TË PËRPLASJES, ALEANCË E QYTETËRIMEVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
NGA ANALOGU NË DIXHITALINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2010
NGA ''LALBANEZE D′ITALIA'' (1848) TE ''JEHONA E TIRANËS'' ( 1944)MAKSIM GINAITIRANË2003
NJË HIMN PËR HIBRIDIZIMINALES DEBELJAKTIRANË
NOTERIALIRIM BEGZATITETOVË 2010
OFENDIMI DHE SHPIFJA DHE KOMPENZIMI I DËMITOSMAN KADRIUTETOVË 2017
ORGANIZATA JO FITIMPRURËSE PËR ANGAZHIM SHTETI SOCIAL NË KOH TË MARRËVESHJEVESTIVEN RATGEB, SMITH MAJKËLL LIPSKISHKUP2010
ORIGJINA E FAMILJES, E PRONËS PRIVATE DHE E SHTETITFRIDRIH ENGELSPRISHTINË 1976
PAGA ÇMIMI DHE FITIMIKARL MARKSPRISHTINË 1979
PAGESAT NDËRKOMBËTAREMEHDIJ HETEMIPRISHTINË 2001
PANAIRI I TOLERANCËSCLAUDIO MAGRISTIRANË2001
PAQJA E FTOHTËSELIM IBRAIMITETOVË2016
PARIMET E LIRISË DHE SIGURISË PËR GJERMANIN ‐ FONDACIONIKONRAD ADENAUER KARSTEN GRABOWBERLIN2008
PARIMI I MBROJTJES NGA DISKRIMINIMIAGIM NUHIUGOSTIVAR 2014
PARLAMENTARIZMIJUSUF ZENDELITETOVË2013
PARTIA JONË ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E PARTIVE POLITIKENORM KOMUNIKATIVPRISHTINË2004
PERIFERITË DHE KUFIJTË NË NJË EVROPË POST ─ PERËNDIMOREGERARD DELANTYTIRANË
PËRPLASJA E INJORACAVERAMIN JAHANBEGLOOTIRANË
PHILOSOPHICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESUSHT 5/2016-FAKULTETI FILOZOFIKTETOVË 2016
PIRATË NË KANALIN E KORFUZITALBERT KOTLINITIRANË2007
PJESËMARRJA E PUBLIKUT NË PROCESET E PËRGADITJES SË LIGJEVEMARIJA SAZDEVSKI, SIMONA OGNENOVSKASHKUP2013
POLITIKA KRIMINALEVESEL LATIFIPRISHTINË 2003
POLITIKA NDËSHKIMORE NDAJ DELIKTEVE TË GJAKUT NË KOSOVË TË PERIDHËS 1980 ‐ 1989REXHEP GASHIPRISHTINË 2003
POLITIKA SOCIALEJOHN BALDOK, LAVINIA MITONSHKUP 2014
PRAKTIKA E MARDHËNIEVE ME PUBLIKUNFRASER P.SEITELSHKUP 2013
PRINCIPET E DREJTËS INVESTUESE NDËRKOMBËTAREDOLLCHER DHE SHROJERSHKUP 2012
PRINCIPET E SË DREJTËS NDËRKOMBËTARESHON .D MARFISHKUP 2012
PROFESIONI: REPORTER NË LUFTËBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2000
PRONËSIA E MEDIAS DHE NDIKIMI I SAJ NË PLURALIZMIN DHE PAVARËSINË E MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2004
PRONËSIA INTELEKTUALEFATOS DEGATIRANË2014
PUBLIKU NË PROCEDURËN PENALESASHE DIMOVSKI,JOVAN ILIEVSKI,ZORAN DIMITRIEVSKISHKUP2014
PUSHTETI GJYQËSOR NË MAQEDONIAGIM NUHIUTETOVË2008
QYTETARI E LËVIZSHME?IVAYLO DITCHEVTIRANË
RADIOPËRHAPJA E SHËRBIMIT PUBLIK NË TRANZICIONMONRO E. PRAJS DHE MARK REBOJBEOGRAD2002
RAPORT FINAL PËR PËRGJIGJEN INSTITUCIONALE KUNDËR PAREGULLSIVE ZGJEDHORE 2008-9OSCESHKUP2009
RAPORTI VJETOR 2003 I AVOKATIT TË POPULLITKUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËTIRANË2004
RAPORTIMI I DREJTË DHE I BALANCUAR I ZGJEDHJEVEHENRIK KEITH HANSENTIRANË2009
REFORMA E PENSIONEVENIKOLAS BAR, PETAR DAJMONDSHKUP 2013
REKLAMIMI DHE PROMOVIMIXHORXH E.BELÇ, MAJKËL A.BELÇKOЧАНИ2011
RËNDËSIA E INTEGRITETIT TË MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
RËNIMI I AUTONOMISË SË KOSOVËSSHOQATA E PAVARUR E JURISTËVE TË KOSOVËSPRISHTINË 1992
ROLI I KOMUNIKIMIT NË INTEGRIMET RAJONALE DHE GLOBALEUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2009
RREGULLATIVA DHE PAREGULLSITË ZGJEDHORE NË RMSUBHI JAKUPITETOVË2017
RRJETI I KORRUPSIONITPETER EIGENGJERMANI2003
RRUGA E MBIJETESËSDRITA MEMETI, AFERDITA SKËNDERITETOVË 1999
SEGREGACIONI I FËMIJËVE ROMË NË PROCESIN ARSIMORJOVAN ANANIEVSHKUP2014
SFIDAT POLITIKENASER PAJAZITISHKUP2008
SHKAKTIMI I DËMIT DHE PËRGJEGJËSIA CIVILE JURIDIKEOSMAN KADRIUTETOVË2003
SI BËHEN LIGJET NË AMERIKËSËR REDUARD F.UILLET I RIU/
SI FUNKSIONON DEMOKRACIARUDI BORBATI/
SI TË BËHEMI QYTETARË TË MIRËDIANE REVITCHSHKUP 2013
SI TË KRIJOJSH NJË ZYRË SHTYPIFRANCESKO PIPATIRANË2002
SI TË NJOHËSH TË VËRTETËN NË EPOKËN E MBINGARKESËS SË INFORMACIONITBILL KOVACH, TOM ROSENSTIELTIRANË
SIGURIMI I TË DREJTËS PËR MBROJTËS LIGJOROSCESHKUP2010
SISTEMI AMERIKAN I QEVERISJESMERSIM MAKSUTITETOVË 2007
SISTEMI I TË DREJTAVE TË NJERIUTALI MUSLIUSHKUP 2012
SISTEMI POLITIK BASHKËKOHOR EUROPALLAMBRO FILOTIRANË
SISTEMI POLITIK I DEMOKRACISË SOCIALISTE VETËQEVERISËSEEDUARD KARDELPRISHTINË 1979
SOCIOLOGJIA E SË DREJTËSFERAT POLISI, ALI MUSILUSHKUP 2015
SPANJA NË DEMOKRACI 1975─2000CHARLES POWELLTIRANË2005
SPORT AND HEALTH Vol.1,No.1FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION,STATE UNIVERSITY OF TETOVATETOVA2014
SPORT AND HEALTH Vol.2,No.3/4FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION,STATE UNIVERSITY OF TETOVATETOVË 2015
TAKTIKA KRIMINALISTIKEVESEL LATIFIPRISHTINË2001
TË BURGOSURIT POLITIK SHQIPTARË NË KOSOVË 1945 ‐ 1990SABILE KECMEZISHKUP2009
TË DREJTAT E NJERIUT NË EUROPËNUALA MOLE, BILJANA BRAITHWAITE,CATHARINA HARBY,LEDI BIANKU, ILIR PANDATIRANË2003
TË DREJTAT E NJERIUT ZHVILLIMI DHE MBROJTJA E TYREMENDIM ZENKUKËRÇOVË 2013
TË JETUARIT SË BASHKUYASHA LANGE/2009
TË KUPTUARIT E KRIMEVE TË URETJESOSBESHKUP2013
TË RISHPIKËSH EUROPËN NJË VIZION KOZMOPLOITURLICH BECKTIRANË2006
TË VEGJEL, POR TË RËNDËSISHËMINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
TEKSTE KANONIKE TË KËRKIMIT NË MEDIAELIHU KATZ, TAMAR LIEBES AVRIL ORLOFTIRANË2009
TELEVIZIONI NË EUROPË: RAPORTET VIJUESE 2008INSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2008
TELEVIZIONI NË EUROPË: REGULLIMI,POLITIKAT DHE PAVARËSIAMONITORIM 2005 SHQIPËRITIRANË2005
TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTAREARSIM BAJRAMISHKUP2002
TEORIA E PËRGJITHSHME PËR SHTETIN SHKENCA POLITIKERAJNHOLLD CIPELIUSSHKUP 2012
TERMINOLOGJIA POLITIKE -KONFLIKTI I ARMATOSUR NË MAQEDONI 2001YMER ISMALLITETOVË2013
TERRORIZMIHAKI DEMOLLIPRISHTINË2002
TRADITA E SË DREJTËS CIVILE HYRJE NË SISTEMET JURIDIKE TË EVROPËS PERENDIMORE DHE TË ADJOHN ENRY MERRYMDN/
TRAFIKIM ME NJERËZ DHE MEDIAT SASHA DIMOVSKI,MARIJA TODOROVSKA,STOJNE ATANASOVSKA DIMISHKOVSKA SHKUP2010
TRAJTIMI I ÇËSHTJEVE SOCIALE NË SHTYPIN E SHKRUARINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS/
UDHËZUES MBI BAZAT E DISKRIMINIMITOSBESHKUP2013
UDHËZUES PËR GAZETARËT SI TË SHTIJNË NË DORË INFORMACIONIN E QEVERISËHELEN DARBISHIRE E ACCESS INFO EUROPE,CHRISTIAN MIHIR I N-OST/
UDHËZUES PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN PËR ORGANIZATAT JO-QEVERITARESARAH SILVERLONDËR2003
UDHËZUES PËR PASQYRIMIN E ZGJEDHJEVE NË MEDIAINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2009
UDHËZUES PRAKTIKINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
UNIVERSALITY,GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAW//2015
VENDBANIMET ME POPULLSI MUSLIMANE NË MAQEDONISHERAFEDIN S. KASOPRISHTINË2005
VENDOSJA E SUPERMARSIT I TË DREJTËS EVROPIANE FORMIMI I MBIZORIMIT NDËRKOMBËTAR I TË DREJTËS NË EVROPKAREN J.ALTERSHKUP2012
VEPRA 2 ‐ 3GAZMEND ZAJMIPEJË 2003
VEPRA PENALE ME NATYRË KORUPSIONI ME NJË VËSHTRIM TË POSACËM NË KOSOVAZEM HAJDARIPRISHTINË2003
VEPRIMET HETIMOREOSCESHKUP2010
VETËMBROJTJA SHOQËRORE STRATEGJIS E SHOQËRIS SONË SOCIALISTE VETEQEVERISËSEASLLAN SELMANISHKUP1982
VIKTIMA E DELIKTEVE TË GJAKUT NË KOSOVËHALIM KULIQIPRISHTINË 2003
VITET E SHPRESËSBLERIM REKASHKUP1991
VIZIT ME CICERON NË MUZEUN E KOMUNIZMITSLAVENKA DRAKULIÇTIRANË2011
VJETARI 1995 ANNUALSHOQATA E PAVARUR E JURISTËVE E KOSOVËS/1995
VJETARI 2003AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËSPRISHTINË2004
ZBATIMI I KONFISKIMIT TË PRODUKTEVE NGA VEPRAT PENALE SIPAS RETHANAVE TE KODIT PENAL 2009OSCESHKUP2010
ZBATIMI PRAKTIK I MARËVESHJES PËR LLOJIN DHE LARTËSINËE SANKSIONIT PENAL NË VITIN E PARË TË ZBATIMIT T+F193ËOSBESHKUP2016
ZHVILLIMI I INTERNETIT DHE I MEDIAVE SOCIALE NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2015
ZINEDIN ZIDANI OSE LOJA ME PËRKATËSITËNIKOLA TIETZETIRANË
TEORIA E PËRGJITHSHME E SË DREJTËS DHE SHTETITHANS KELSENSHKUP2018
TË DREJTAT E NJERIUTALI MUSLIUSHKUP2018
УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИМАРИЈА ,СИМОНА ОГНЕНОВСКАСКОПЈЕ2013
МЕЃУНАРOДНА КЉАСИФИКАЦИЈА НА ФИГУРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАСКОПЈЕ2010
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО VI ИЗДАНИEМАЛКОМ Н.ШОСКОПЈЕ2009
ПРИНЦИПИ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВОШОНД МАРФИСКОПЈЕ2011
ПРИНЦИПИ НА ЈАВНО МЕЃУНАРОДНО ПРАВОИАН БРАУНЉИСКПЈЕ 2009
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРАВАКОЉИЕР И КОЛНЕРСКОПЈЕ2009
ПОЉИТИКАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВОКРИСТИЈАН РОУС СМИТСКОПЈЕ 2009
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ПОБАРУВАЊАЗАКАРИ ДАГЛАССКОПЈЕ2011
ТЕОРИА НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЉИТИКАКЕНЕТ Н.ВАЛЦИСКОПЈЕ 2009
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И УПОТРЕБА НА СИЛАКРИСТИНА ГРЕУОХРИД2009
РАЗБИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ КОНФЉИКТИ ВОВЕД ВО ТЕОРИЈАТА И ИСТОРИЈАТАЏОЗЕФ С.НАЈ ПОМЛАДИОТСКОПЈЕ 2008
МЕЃУНАРОДНИ ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНАТА МАТЕРИЈАХАКНЕР ЛОГОДНИ, ШОМБУРГ ВОЛФСКОПЈЕ 2009
МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО- ОПШТ ДЕЛДОМИНИК ГУРО ,ХАРАЦИА МУИРСКОПЈЕ2011
ПОЉИТИЧКА ТЕОРИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИЧАРЛС Р.ГЕИТСТЕТОВО 2009
ИМПЉЕМЕНТАЦИЈАТА НА МЕЃУНАРОДНАТА ХУМАНИТАРНО ПРАВО ВО РEПУБЉИКА .МАКЕДОНИЈАВЛАДИМИР ОРТАКОВСКИСКОПЈЕ2007
ПОЉИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,ЕВРОПСКА КОМИСИЈААРТА ИБРАХИМИПРИШТИНА 2003
ВТОРО ПРАВИТЕЛСТВО НА ОТЧЕСТВЕНИ ФРОНТМИНЧО МИНЧЕВВЕЛИКО ТРНОВО2002
ДИПЛОМАТИЈАТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ГЛОБАЉИЗИРАНИТЕ ОДНОСИВИЛФРИД ГОЉЕВСКИСКОПЈЕ 20092009
ГРАМ ПРЕВЕНЦИЈА,МАКЕДОНИЈА И ИСКУСТВОТО НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ПРЕВЕНТИВНАТА ДИПХЕНРИК Ј.СОКАЛСКИСКОПЈЕ 20052005
ПРОУЧУВАЊЕ ПОДАТОЦИИ И ПРЕДИДУВАЧКА АНАЉИЗАКОЛИН МЕК КЈУСКОПЈЕ 20092009
ДИПЛОМАТСКИ ЦЕРЕМОНИЈАЛ И ПРОТОКОЛЏОН Р.ВУД, ЏИН СЕРЕС/
НОВАТА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈАЈАН МЕЉИСТЕТОВО 2009
ИНОВАЦИИ ВО ДИПЛОМАТСКАТА ПРАКТИКАЈАН МЕЉИСТЕТОВО 2009
ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈАМАРК ЉЕОНАРД, КЕТРИН СТЕДТЕТОВО 2009
ДИПЛОМАТИЈА НА НАЈВИСОКИО НИВОДЕЈВИД Х.ДАНСКОПЈЕ 2009
ДИПЛОМАТИЈА ТЕОРИА И ПРАКСАГ.Р.БЕРИЏПРИЛЕП 2009
ДИПЛОМАТИЈА ЗА CВЕТОТ ШТО СЕ МЕНУВАМАРГАРЕТ ТАЧЕРTЕТОВО 2009
ОСНОВИ НА ТРГОВСКОТО ПРАВОЕУГЕН КЛУНЦИГЕРСКОПЈЕ2012
ПРАКТИКА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТАДЕЈВИД РОКФЕЛЕРСКОПЈЕ2011
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СУПЕРМАТИЈАТА НА ЕВРОПСКОТО ПРАВОКАРЕН Ј.ОЛТЕРСКОПЈЕ2012
ПРИРАЧНИК//2001
ТЕЉЕКОМУНИКАЦИ ВО ЕВРОПАИАЈН НОАМСКОПЈЕ2009
ТЕЉЕКОМУНИКАЦИСКИ ПРАВО И РЕГУЛАТИВАЈАН ВАЛДЕР ,ЏОН ЕЈНЏЕРСКОПЈЕ2009
ДА СЕ ДОЈДЕ ДО ДАРОЏЕР ФИШЕР,ВИЉИЈАМ ЈУРИСКОПЈЕ 2009
ДА СЕ ОДБЕГНЕ НЕВИЉИЈАМ ЈУРИСКОПЈЕ 2009
ЗАЛОЖНО ПРАВОИВС ПИКОСКОПЈЕ2010
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛМАЈКЛ Д.ЛАЈМАНСКОПЈЕ 2009
ПРИРАЧНИК ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КРИМИНАЛ И ПРАВДАФИЉИП РАЈКЕЛСКОПЈЕ 2009
ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИМИНАЉИСТИЧКАТА АНАЉИЗАКРИСТОФЕР В.БРУС,СТИВЕН Р.ХИК,ЏУЉ П. КУПЕРСКОПЈЕ 2009
ИСТОРИЈА НА ТЕРОРИЗМОТ ОД АНТИКАТА ОД АЛКАЕДАЖЕРАР ШАЛИЈАН, АРНО БЛИНСКОПЈЕ 2009
ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЉИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1981-2000 ГОДИНАТАТЈАНА ВЕЛКОВАШТИП 2006
СТРАТЕШКОТО РАЗМИСЛУВАЊЕ ВО РАЗУЗНАВАЊЕТО НА КРИМИНАЛОТЏЕРИ Х.РЕТКЛИФСКОПЈЕ 2009
ПРИМЕНЕТА КРИМИНАЉИСТИЧКА АНАЉИЗАКАРИМ Х.ВЕЛДНИСКОПЈЕ 2009
ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАД.Ј ХАРИС Е.Л ГЕИЈТСОХРИД 2009
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА КОН ПРАКТИКАТА БАЗИРАНА ВРЗ ПРАВАЏИМ АЈФСКОПЈЕ 2009
ГЛОБАЉИЗАЦИЈАТА И ИДНИНАТА НА ТРУДОВОТО ПРАВОЏОН Д.Р КРЕЈ, МАЈКЕЛ ЛИНКСКОПЈЕ 2009
ФУЗИРАЊЕ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНОТО ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВОАЛЕКС МИЛССКОПЈЕ2010
ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАСТИВЕ ГРИРОХРИД 2009
РЕВОЛУЦИЈАТА ВО СТРАТЕШКИТЕ РАБОТИЛОРЕН ФРИДМАНСКОПЈЕ 2009
БОРБА ПРОТИВ НЕВРАБОТЕНОСТАРИЧАРД ЛЕЈАРДСКОПЈЕ2011
ПРАВО НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕЖАН ПЈЕР ЛАБОРДСКОПЈЕ2011
КАЗНЕНО ПРАВОРОКСИН АХЕНБАХСКОПЈЕ2011
ОБЉИГАЦИОНО ПРАВО 1‐ДОГОВОРОТ И ЕДНОСТРАНАТА ОБВРСКАМУРИЕЛ ФАЈР МАЊАНСКОПЈЕ2011
ОБЉИГАЦИОНО ПРАВО ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОСТ И КВАЗИ ‐ 2МУРИЕЛ ФАЈР МАЊАНСКОПЈЕ2011
ВИЗУЕЛНИ МЕТОДИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИСТРАЖУВАЊАТАГЕР НАКУЛ,МАРК БАНКССКОПЈЕ 2009
ИЗВРШУВАЊЕ НА СУДСКИ ОДЛУКИ ВО ЕВРОПАВЕНДУ КЕНЕТТЕТОВО 2009
СТРАТЕГИЈА ВО СЕВРЕМЕНИОТ СВЕТЕЛИОТ КОЕН,ЏОН БЕЈЛИССКОПЈЕ 2009
ЗА ПРОБЉЕМИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКАДИТЕР РЕЗНЕРСКОПЈЕ2012
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ОДНАТРЕЏУЉИ МОРГЕНСТЕРНСКОПЈЕ 2009
УПРАВУВАЊЕ ПРЕКУ МРЕЖА-НОВИОТ ОБЛИК НА ЈАВНИОТ СЕКТОРСТИВЕН ГОЛДСМИТ И ВИЛИЈАМ Д.ЕГЕРССКОПЈЕ 2008
ЗАШТИТА ОД ЗЕМЈОТРЕСИРОБИН СПЕНС,ЕНДРЈУ КОБУРНСКОПЈЕ2009
ВОВЕД ВО МОДЕРНИ НАВАГАЦИСКИ СИСТЕМЕСМАТ БЕКИРСКОПЈЕ 2009
ОПСТАНОКОТ НА МАЛИТЕ ДРЖАВИДЕЈВИД ВИТАЛСКОПЈЕ 2009
РЕГУЉИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ КОМПАРАТИВНА СТУДИЈАДЕЈВИД ГОЛДБЕРГСКОПЈЕ2009
ХАЈЕК ПАТ КОН РОПСТВОФ.А. ХАЈЕКТЕТОВО 2009
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЉИТИЧКАТА КОМУНИКАЦИЈА ТЕОРИ,СЛУЧАИ И ПРЕДИЗВИЦИФРЕНК ЕСЕРСКОПЈЕ 2009
ПРОБЉЕМИТЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА ТРАНЗИЦИЈА И КОНСОЉИДАЦИЈАХУАН Х.ЛИНЦ,АЛФРЕД СТЕПАНСКОПЈЕ2009
ПРЕГЉЕД НА УПРАВУВАЊЕТОАДНАН ИСМАИЉИСКОПЈЕ
ИСТРАЖУВАЧКИ МЕТОДИ НА ПОЉИТИЧКА НАУКАЏЕЈСОН Д. МАЈКОФ,X.T.РЕЈНОЛДССКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИЧКИ ПАРТИ И СТАРИ КОНЦЕПТ И НОВИ ПРЕДИЗВИЦИРИЧАРД Д.ГАНТЕРСКОПЈЕ 2009
МОДЕЉИ НА ДЕМОКРАТИЈАДЕЈВИД ХЕЛДСКОПЈЕ 2008
ГРАНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ПОЉИТИКАНЕЈТАН ГЛЕЈЗЕРТЕТОВО 2009
ИСТОРИЈАТА НА ПОЉИТИЧКИТЕ ИДЕИЖАН ТУШАРСКОПЈЕ2010
ПРАВНИОТ ОДНОС МЕЃУ ГРАЃАНИНОТ И ДРЖАВАТА ВО ДЕМОКРАТСКО -ПРАВНАТА ДРЖАВАФРИЕДРИСН ЕБЕРТ СТИФТУНГСКОПЈЕ 2011
ЧЉЕН 6.ОД ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА- ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕЕНДРЈУ ГРОТРИАНТЕТОВО 2009
ПРИРАЧНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДЕНТСКИ ТРУДОВИВИОЉЕТА ПАНЗОВАКУМАНОВО 2007
СОВРЕМЕНО РАКЕТНО НАВЕДУВАЊЕРАФАЕЛ ЈАНУШЕВСКИСКОПЈЕ 2009
РОДОВАТА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ КРИТИЧКИКАРОЛАЈН ЦВИТМЕНСКОПЈЕ 2009
РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИВИЛИЈАМ А.ГАЛСТОН И КАРЕН Џ.БЕКЛЕРСКОПЈЕ 2009
ЕВРОПСКА ПОЉИТИКА КОМПАРАТИВЕН ВОВЕДТИМ БЕЈЛСКОПЈЕ 2009
КЛУЧНИТЕ КОНЦЕПТИ ВО ПОЉИТИЧКАТА КОМУНИКАЦИЈАДАРЕН Г. ЛИЛЕКЕРСКОПЈЕ 2008
ПРОМЕНЉИВОСТА НА НАДВОРЕШНАТА ПОЉИТИКАКРИСТОФЕР ХИЛПРИЛЕП 2009
ДЕТЕТО,СЕМЕЈСТВОТО И ДРЖАВАТАСТИВЕН МАКЕДО,ИРИС МЕРИН ЈАНГ СКОПЈЕ 2008
ОДИМЕ НА ЛОКАЛНОМЕРИЛИ С. ГРИНДЛСКОПЈЕ 2009
УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕ И ТРАНСПОРТСТЕФАН МАРШАЛСКОПЈЕ2008
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ВОЈНАТАМАРТИН ВАН КРЕВЕЛДСКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈАТЕД Ч. ЛЕВЕЛЕНСКОПЈЕ 2009
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЉИКВЕНЦИЈАМИХАИЛ ВАЛТЕРСКОПЈЕ2011
МЕНАЏИРАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТРИЧАРД Д.БИТМАНСКОПЈЕ 2009
СИРОМАШТИЈАРУТ ЛИСТЕРСКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ ГРАЃАНСКИ КОДЕКСАЛФРЕД СТЕПАНТЕТОВО 2009
ГЛОБАЛНАТА СЕКС ‐ ИНДУСТРИЈА И ПРЕПРОДАЖБА НА ЛУЃЕКАРЕН БИКС, ДИЈАНА АМИРСКОПЈЕ 2009
ОПШТА ТЕОРИЈА ЗА ДРЖАВАТА ПОЉИТИЧКИ НАУКИРАЈН ХОЛДСКОПЈЕ2011
ДА СЕ БИДЕ ПОЉИЦАЕЦБЕРИ М. БЕЈКЕРСКОПЈЕ 2009
НЕ ‐ ДРЖАВНИ ЗАКОНИ И ИДНИ ВОЈНИРОБЕРТ Џ.БУНКЕРСКОПЈЕ 2009
ГЛОБАЛНО ВЛАДЕЊЕ И НОВИ ВОЈНИМАРК ДАФИЛДСКОПЈЕ2011
СОВРЕМЕНАТА ПОЉИТИЧКА И ОШТЕСТФЕНА ИСТОРИЈАГИ АНТОНЕТИСКОПЈЕ2012
МОБИЉИЗИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКОТО ОПШТЕСТВО СТРАТЕГИ ЗА РАЗВОЈ И МОЖНОСТРОБИН МЕНСЕЛSKOPJE 2009
НАЦИЈА ВО ПОДЕМЏЕФРИ ГОЛДБЕРГСКОПЈЕ2011
ЕКОНОМСКА И ГЕОГРАФИЈА ИЗЈАВНА ПОЉИТИКАРИЧАРД ФОРСЛИКСКОПЈЕ2012
ПРАВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЗАЕДНИЧКА ПОЉИТИКАЖЕРАР ДРУЕЗНСКОПЈЕ2012
ПРАВДА И ЖИВОТНА СРЕДИНАЕНДРУ ДОКСОНТЕТОВО2009
ПОЉИТИЧКА ФИЛОЗОФИАРАИНО МАЛНЕС И КНУТ МИДРГАРДСКОПЈЕ 2008
ФИЛОЗОФИА НА ПРАВОРАЈНХОЛД ЦИПЕЛИУССКОПЈЕ2011
ПОЉИТИЧКА ФИЛОЗОФИАРОЏЕР СКРАТОНСКОПЈЕ 2011
АНАЉИЗА НА ЈАВНИТЕ ПОЉИТИЧКИВЛИЈАМ Н.ДАНСКОПЈЕ 2009
ДА СЕ ВИДИ НЕВИДЉИВОТОТОМАС КВИГИНСКОПЈЕ 2009
МАКЕДОНИЈА ПОМЕЃУ ВИЗАНСКИОТ КОМОНВЕЛТ И ЕВРОПСКАТА УНИЈАЗЛАТКО СТЕФКОВСКИСКОПЈЕ 2008
ПРАВО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИКРИСТОФ ГУЕТЈЕСКОПЈЕ2011
ПОДЕЛБА НА ВЛАСТА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОРФРИЕДРИХ ЕБЕРТ СТИФТУНГСКОПЈЕ 2008
ПРИНЦИПИ ОДРЗИВОГ РАЗВОЈА-ОДАБРАНА ДЕЛАIVAN GYLAI/
АДМИНСТРАТИВНА УПРАВНО ‐ СУДСКА И КАЗНЕНОПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТБОРЧЕ ДАВИТКОВСКИ,АНА ПАВЛОВСКА -ДАНЕВА/2012
ПОИМ ЗА ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТПИТЕР Р.ХЈУСКОПЈЕ 2009
ОСНОВИ НА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈАДЕЈВИД ЦЕ ПРАМОНД ВИСВАНАТСКОПЈЕ2009
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И СВЕТСКА ПОЉИТИКАПОЛ Р.ВИОТИ,МАРК В.КАУПИСКОПЈЕ 2009
ПРЕСУДИ ВО ВРСКА СО ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД СУДСКАТА ПРАКСА НА EВРОПСКИОТ СУД НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СУДОТ НА ПРАВДАТА НА ЕВРОПСКА УНИЈАОSСЕСКОПЈЕ 2013
ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА И ИДЕЈА ДО РЕАЉИЗАЦИЈАЗЕКИРИЈА РЕЏЕПИСКОПЈЕ2010
ОСНОВИ НА ПРЕВОЗНИ И СОБРАЌАЈНИ ОПЕРАЦИКАРЛОС Ф.ДАГАНЦОСКОПЈЕ2009
УПРАВУВАЊЕ СО МУЗЕЈ ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИКСЛАЃАНА СТЕФАНОВСКА СКОПЈЕ2009
ВОДИЧИ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОКРАЦИСЛАВКО ЛАЗОВСКИСКОПЈЕ2007
XI ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУНА НА МАКЕДОНИЈАДУШАН Ш.РЕНКОВСКИСКОПЈЕ 1964
БОРБАТА НА ПАЛЕСТИНСКИОТ НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА САМОСТОЈНОСТБРАНИСЛАВ СИНАДИНОСКИСКОПЈЕ 1984
МОНХЕНСКАТА КОНФЕРЕНЦИАЕМАНУЕЛ ЕМАНУЕЛОВ/
ОБЉИГАЦИОНО ПРАВО И ПРАКТИКУМ КНИГА ПРАВАГАЛЕ ГАЛЕВ ТЕТОВО
ОДБРАНИ ДЕЛА 1ЕДВАРД КАРДЕЛСКОПЈЕ 1980
СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА СОЦИАЉИСТИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕВЕЛКО ВЛАХОВИЌСКОПЈЕ 1981
ИЗВЕШТАЈ 8 I 1974‐ 31 XII 1977 ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТТИТЕ НА МАКЕДОНИЈАБИТОЛА ЈАНУАР 1978БИТОЛА1978
ОДБРАНИ РАСКАЗИВЈЕНЦЕЛСЛАВ НОВАКСКОПЈЕ 1951
ПРИЛОЗИ ЗА ИЉИНДЕН 1976 ‐ 1977 КРУШЕВО 1978АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВКУМАНОВО 1978
ЕЗИКОВАТА МЕТАФОРА И БАЛКАНСКАТА КАРТИНА НА СВЕТААНАСТАСИА ПЕТРОВАВЕЛИКО ТРНОВO2003
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВОСТАВРЕ ЏИКОВКОЧАНИ 2001
ВИЗУЕЛНИ СТРАТЕГИСЛАВИЦА СЕРБИНОВСКАСКОПЈЕ2008
ПРАВЦИ НА РАЗВОЈОТ НА ПОЉИТИЧКИОТ СИСТЕМ НА СОЦИАЉИСТИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕЕДВАРД КАРДЕЛСКОПЈЕ1977
КОЛАТЕЛАРНА ШТЕТАВИКТОР ГАБЕРСКОПЈЕ2007
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИПЕТКО ШАНОВСКИБИТОЛА1963
ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТОСТЕВАН ГАРЕВСКОПЈЕ1973
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КРИТИЧКИ ВОВЕДЈАН АРТ ШОЛТЕРСКОПЈЕ 2008
РЕЧНИК НА ЛАТИНСКИ И ПРАВНИ ИЗРАЗИЉЕНЧЕ КУЗМАНОВСКАСКОПЈЕ 2007
ПРОТОКОЛ КОМПЉЕТЕН ПРИРАЧНИК ЗА ДИПЛОМАТСКА ОФИЦИАЛНА ОПШТЕСФЕНА УПОТРЕБАМЕРИ ЏЕЈН МЕКЕФРИ ПОЛИН ИНИС,РИЧАРД М.САНДА,ЕСКВАЕРТЕТОВО 2009
ПОЉИТИКА НА ТЕЉЕКОМУНИКАЦИТЕ.ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ,КОНВЕРГЕНЦИИ И ПРОМЕНИМАРК ТАЧЕРСКОПЈЕ2009
МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА ДИПЛОМАТИЈАЏЕЈМС П.МАЛДУН ЈУНИОРТЕТОВО 20092009
ДИПЛОМАТИЈАТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ГЛОБАЉИЗИРАНИТЕ ОДНОСИВИЛФРИД ГОЛЕВСКИ/
6 СОЦИЈАЛНА ПРАВЕДНОСТ 7 КОН ПОДНОВЕН ЕВРОПСКИ СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛТФОРУМ СОЦИАЛНА ДЕМОКРАТИА/
ПОЉИТИЧКИ МЕНАЏМЕНТДОБРИН КАНЕВСКОПЈЕ2002
ПАРИЧНА ПОСТАПКА ВО ПРАКТИКАТА СЕМИНАРСКИ.МАТЕРИАЛЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ ОД СТОПАНСТВОТО НА Р.М/2006
ВОВЕД ВО БЕЗБЕДНОСТАРОБЕРТ Ј.ФИШЕР,ЕДВАРД ХЕЛИБОЗЕК И ГИОН ГРИНСКОПЈЕ2013
ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКАВЕРНЕР БОЈЛКЕСКОПЈЕ 2009
СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТПОЛ ВИЉИЈАМССКОПЈЕ2012
РАКОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВОПРОСПЕР ВЕЈЛСКОПЈЕ2013
ПРИРАЧНИК ЗА КОМПЕРАТИВНИ СОЦИЈАЛНИ ПОЉИТИКИПАТРИША КЕНЕТСКОПЈЕ2012
КОМПЕРАТИВНА АНАЉИЗА НА ВЛАСТА И ПОЉИТИКАТАРОД ХАГ,МАРТИН ХАРОПСКОПЈЕ 2009
НОВАТА ЕРА НА ТЕРОРИЗМОТ И МЕЃУ ПОЉИТИЧКИ СИТЕМАДРИЈАН ГЕЛКЕ/
ПРИРОДЕН ЗАКОН ЛИБЕРАЛИЗАМ И МОРАЛНОСТРОБЕРТ Л.ЏОРЏСКОПЈЕ2013
КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОКЛАУС ФОЛКСКОПЈЕ2013
СЕРИОЗЕН ПРИСТАП КОН ПРАВАТАРОНАЛД ДВОРКИНСКОПЈЕ 2012
ГПП ГРАЃАНСКО‐ ПРОЦЕСНО ПРАВО НА АВСТРАЉИЈА И НА ЕВРОПСКА УНИЈАФУЦИК КЛАУЗЕР КЛОЈГЕРСКОПЈЕ2012
ЕВРОПСКОТО И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТФРЕДЕРИК СУДРЕСКОПЈЕ2012
ДАНОЧНО ПРАВОЖАН ЖАК БЈЕНВЕНУ,ТЈЕРИ ЛАМБЕРСКОПЈЕ2011
ПОЉИТИЧКА КОНТРОЛА НАД ВЛАДАТА НА РЕПУБЉИКА .МАКЕДОНИЈАСНЕЖАНА ТУШЕВАСКОПЈЕ 2008
УСТАВ НА РЕПУБЉИКА .МАКЕДОНИЈАНИП МАГАЗИНТЕТОВО 1991
"ПАНЧАТАНТРА" КНИГА ЗА ПОЉИТИЧКАТА НАУКАМЕТО ЈАВАНОВСКИСКОПЈЕ 1991
ЖЕНЕВСКИ КОНВЕНЦИИ ОД 12 АГУСТ 1949 И ДОПОЛНИТЕЛНИ КОНТРОЛИ 1977ГОРАН ПАНЧЕСКИСКОПЈЕ1994
ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРYШТВА 2008 ‐2009ДЕРЕК ФРЕНЧСКОПЈЕ 2010
ПОЉИТИЧКА ТЕОРИЈА НА ИГРАНОЛАН МЕККАРТИ,АДАМ МЕИРОВИЦСКОПЈЕ 2010
МЕЃУСЕБНОТО ВЉИЈАНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УУНИЈА И НАЦИОНАЛНОТО ПРАВОДАНИЕЛА ОБРАДОВИ, НИКОЛАС ЛАВРАНОСТТЕТОВО 2009
ЈАВНО ПРАВО- ЈАВНА ВЛАСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЈСТВОМИШЕЛ ВЕРПО, ЛАТИЦИЈА ЖАНЧКОСКОПЈЕ2012
ГРАДЕЊЕТО МИР КАКО ПОЉИТИКА -ОДРЖУВАЊЕ МИР ВО КРЕВКИ ОПШТЕСТВАЕЉИЗАБЕТ М.КУСЕНС ЧЕТАН КУМАР КАРИН БЕРМЕСТЕРСКОПЈЕ2011
ГОЉЕМИТЕ ОДЛУКИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕЧКИТЕ ПРАВАФЕДЕРИК СУДР,ЖАН ПЈЕР МАРГЕНОСКОПЈЕ2013
ПАРИЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОДИЗВЕДУВАЧИ КОНСУЛАТНИ И ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕДНИЧКО ВЉОЖУВЊЕ НА ФИДИКФИДИКСКОПЈЕ2009
СОВРЕМЕНА ПОЉИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈАВИЛ КИМЛИКАСКОПЈЕ 2009
УСТАВНО ПРАВОДОМИНИК ТУРПЕНСКОПЈЕ2013
ОСНОВИ НА ЉИЦЕНЦИРАЊЕ ИНТЕЉЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТАЉЕКСНАДАР Ч.ПОЛТОРАКСКОПЈЕ2012
ПОЉИТИКАЕНДРЈУ ХЕЈВУДСКОПЈЕ 2009
ОСНОВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈАЉУПЧО АРСОВСКОПЈЕ 1980
"ГЛАСНИК" НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈАЉУБЕН ПАПЕСКОПЈЕ 1957
"ИСТОРИЈА"СПИСАНИЕ НА СОЈУЗОТ НА ИСТОРИСКИТЕ ДРУШТВА НА РЕПУБЉИКА МАКЕДОНИЈАИСТОРСИКО ДРУШТВОСКОПЈЕ 1971
УПРАВУВАЊЕ И ОТПОР ВО СВЕТСКАТА ПОЉИТИКАДЕЈВИД АМСТРОН, ТЕО ФАРЕЛСКОПЈЕ 2009
ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА ПОЉИТИЧКА МИСЛА (1878 ‐1919 )АЉЕКСАНДАР Т.ХРИСТОВБИТОЛА1978
ДРЖАВНИОТ СУВЕРЕНИТЕТ И ГЛОБАЉИЗАЦИЈАТААЉЕКСАНДАР Л.СПАСОВСКОПЈЕ 2011
ВРЕДНОСТИТЕ И ПОЉИТИКАТА ЕВРОПСКА УНИЈА И ЈУГОИСТИКОТ НА ЕВРОПАШТЕФАН ДЕНЕРТ,АЛФРЕД ДИБОЛДСКОПЈЕ 2006
СИНДИКАТИТЕ ВО XII ВЕКЏОН МОНКССКОПЈЕ 2010
ЧОВЕКОТ И ЗАКОНОТИСТОРИСКИ ФАКУЛТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИВЕЛИКО ТРНОВО 2002
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТЏЕЈМС МИЏЛИСКОПЈЕ2012
СОЦИЈАЛНА ПОЉИТИКАЏОН БАЛДОК,ЛАВИНИЈА МИТОНСКОПЈЕ2014
ПОЉИТИЧКИ ПАРАДОКСДЕБОРА СТУНСКОПЈЕ 2009
ЈАВНИТЕ ЉИЧНОСТИ И ПРИВАТНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НИВО СЕДУМНАЕСТТИОТ ВЕК ВО ХОЛАНДИЈАЕН ЏЕНСЕН АДАМСКОЧАНИ2014
ПОЉИТИКА НА ИЗБОРНИ СИСТЕМИМАЈКЕЛ ГАЛАГЕР,ПОЛ МИЧЕЛСКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИКА НА БИРОКРАТИЈАТА -КОМПАРАТИВЕН ВОВЕД ВО ЈАВНАТА АМИНИСТРАЦИЈАБ.ГАУ ПИТЕРССКОПЈЕ 2009
ГОДИШНИК ЗА 2007 ГОД НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЉИТИЧКИ- ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊАУНИВЕРСИТЕТОТ СВ КИРИЛИ И МЕТОДИСКОПЈЕ2008
ЗНАЧЕЊЕТО НА БРАКОТ-СЕМЕЈСТВОТО,ДРЖАВАТА,ПАЗАРОТ И МОРАЛОТРОБЕРТ.П ЏОРЏ,ЏИН БЕТК ЕЛШТЕЈНСКОПЈЕ2013
ВЉИАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОДРЖИНАТА, ОРГАНИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИТЕ ЕФЕКТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО Р.МЦВЕТКО СМИЛЕВСКИСКОПЈЕ 1995
РАСПОДЕЛА 1,2,3БЕОГРАД 1987БЕОГРАД1987
ГРАДЕЊЕТО МИР КАКО ПОЉИТИКАЕЛИЗАБЕТ М. КУСЕНС И ЧЕТАН КУМАРСКОПЈЕ2011
НАМЕСТО ДИЈАЛОГ СО Г.ДРАГОЉУБ СТАВРЕВ ЗА ДЕЛОТО" НЕМИР И РАЗМИСЛИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ РАБОТИ"ГЗИМ ОСТРЕНИТЕТОВО 2009
ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА СУДИИ-ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИСКОТО ЗАКОНОДАСТВООСБЕСКОПЈЕ 2012
ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ ВО ВРСКА СО ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ОД СУДСКАТА ПРАВА НА ЕВРОПСКИОТ СУД И ЧОВЕКОВИ ПРАВАОСБЕСКОПЈЕ 2012
ОБУКА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЉИ-НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИЦИОСБЕСКОПЈЕ 2012
ВОДИЧ ЗА УЛОГАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СУДСКА ПОСТАПКА И ПРЕМИНУВАЊЕ НА ТОВАРОТ НА ДОКАЖУВАЊЕОСБЕСКОПЈЕ 2013
ВОДИЧ ЗА СООДВЕТНО ПРИСПОСОБУВАЊЕОСБЕСКОПЈЕ 2014
МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ И ЕВРОПСКАТА УНИЈАКРИСТОФЕР ХИЛ И МАЈКЕЛ СМИТНСКОПЈЕ2013
ПОЉИТИКA НА АЛИЈАНСИТЕГЛЕЈ.Х.СНАЈДЕРСКОПЈЕ 2009
ИСЛАМ И ПОЉИТИКАБЕЈТУЛА ДЕМИРИСКОПЈЕ2009
КРИМИНАЉИСТИКАРИЧАРД СЕИФЕРСТИНСКОПЈЕ 2010
ПРОЧУВАЊЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАДЕЈВИД СТЈУАРДСКОПЈЕ2013
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНАВАЉЕНТИНА БЛАЗЕВСКА, АНДОНОВСКА МУХАМЕТ РАСАЈСКОПЈЕ 2015
СПОМЕНИБОРИСЛАВ БЛАГОЕВСТРУГА 2016
МЕЃУНАРОДНО ПРАВОКАРТЕР БЕЈНЕРСКОПЈЕ2014
ГРАЃАНСКО ПРАВО 1 СЕМЕЈСТВОТО,ДЕТЕТО,ДВОЈКАТАЖАН КАРБОНИЕСКОПЈЕ2014
ГРАЃАНСКО ПРАВО 2-ОБВРСКИЖАН КАРБОНИЕСКОПЈЕ2014
ГРАЃАНСКИ ЗАКОНИК- ОСНОВИ НА ГРАЃАНСКОТО ПРАВОШТАУ ДИНГЕРСКОПЈЕ2014
ПРАВЕН ЕФЕКТ И ПРИМЕНА НА ИЗВОРИТЕ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ПОРЕДОКОТ НА РЕПУБЉИКА.МАКЕДОНИЈАУНИВЕРСИТЕТОТ СВ КИРИЛИ И МЕТОДИКОЧАНИ 2016
ПРИМЕНА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЉИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ПРЕД ПРИСТАПУВАЊЕТО КОН ЕВРОПСКА УНИЈАУНИВЕРСИТЕТОТ СВ КИРИЛИ И МЕТОДИСКОПЈЕ2012
МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НЕЗАВИСНО И ЕФИКАСНО СУДСТВООБСЕ СКОПЈЕ2011
ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДАОБСЕ/2015
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА МОДУЛ 1ОБСЕ/2013
ИСТРАЖНА ПОСТАПКА МОДУЛ 2ОБСЕ/2013
ГЛАВНА РАСПРАВА МОДУЛ 3ОБСЕ/2013
ДОКАЗНИ ПРАВИЛА И ПРИГОВОРИ СПОРЕД ДOМАШНОТО КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО И МЕЃУНАРОДНИ НАЈДОБРИ ПРАКТИКИОБСЕ/2015
ПРАВОТО ДА СЕ ИМА ПРАВАОБСЕ/2011
ПРИРАЧНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА ДОМУВАЊЕТООБCE СКОПЈЕ2013
ПРИРАЧНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТАЛАНА НИЧЕВСКА,ВЛАДО АВРАМОВСКИ СКОПЈЕ2011
СПРОВЕДУВАЊЕ КОНФИСКАЦИЈА НА ПРИНОСИ ОД КРИВИЧНИ ДЕЛАОБСЕ СКОПЈЕ2009
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И МЕДИУМИТЕОБСЕ СКОПЈЕ2010
УПРАВЕН СПОРАЦЕ И.БАКИЕВСКИБИТОЛА 2012
АНАЉИЗА НА НЕЗАВИСНОСТА НА СУДСТВОТО ВО Р.МАКЕДОНИЈА ,ПЕРЦЕПЦИЈА,ПОТЕШКОТИИ И ПРЕДИЗВИЦИИОБСЕ/2013
ИМПЉЕМЕНТАЦИЈА НА ПРАВОТО НА ЕФЕКТИВНА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО КУЛТУРНИОТ ЖИВОТМЕЛИНА ГРИЗО СКОПЈЕ 2013
ПРИРАЧНИК ЗА ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИТАТИЈАНА МИЛЕНКОВИЧСКОПЈЕ 2010
МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НЕЗАВИСНО И ЕФИКАСНО СУСДТВО ТОМ3ОБСЕ СКОПЈЕ 2014
ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКАТА ПРИТВОРОБСЕШТИП2009
КОДИФИКАЦИЈА НА КАЗНЕНОТО ПРАВООБСЕСКОПЈЕ 2015
ПРИРАЧНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТООБСЕСКОПЈЕ2013
ПРИРАЧНИК ЗА ТРАНСПОНИРАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО ЗАКОНОДАСТВОТО НА РАПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАОБСЕСКОПЈЕ 2010
ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА- ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧАРИОБСЕСКОПЈЕ 2010
ГАРАНТИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРАВЕН СОВЕТНИКОБСЕСКОПЈЕ 2010
СЉЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ОЦЕНА НА ЗАКОНОДАВСТВОТО-СПОРЕДБЕНИ ИСКУСТВА ,ОПЦИИ И КАПАЦИТЕТИАЛАН ПЕЈЏ,МАРИЈА РИСТЕСКА,НАТАЛИЈА СПАСОВСКАСКОПЈЕ 2010
МЕЃУНАРОДНО СЕМЕЈНО ПРАВО,КОНВЕНЦИИ,СТАТУТИ И РЕГУЛАТОРИ МАТЕРИЈАЉИД.МАРИЕН БЛЕР МЕРЛ .Х ВАЈНЕРСКОПЈЕ 2009
ОКСФОРДСКИ ПРИРАЧНИК ЗА КРИМИНОЛОГИЈАМАЈК МЕГВАЕР,РОД МОРГАН РОБЕРТ РАЈНЕРСКОПЈЕ 20102010
ВОВЕД ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈАЏЕЈ.М.ШАФРИЦ,Е.В.РАСЕЛ КРИСТОФЕР П.БОРИК/2009
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ДРЖАВЕН ПРОТОКОЛ НА НИВО НА РЕПУБЉИКА.МАКЕДОНИЈАСАНДЕ СМИЛАНОВСКОПЈЕ 2018
НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ НА НЕЗАВИСНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЕДНАКВОСТ ВО ЕВРОПСКА УНИЈА И РЕГИОНОТОСМАН КАДРИУ ,ФИСНИК ШАБАНИСКОПЈЕ 2014
АНТИДИСКРИМИНАЦИСКО ПРАВОЖАНЕТА ПОПОСКА,Д.РЛАЗАР ЈОВЕВСКИ/2017
16 НОЕМВРИ-МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЉЕРАНЦИЈАТАФЕРИД МУХИЌ,НЕНАД ЖИВАНОВСКИСКОПЈЕ 2015
ЗНАЧАЈНИ ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА СО КОМЕНТАР:ГОВОР НА ОМРАЗА И КРИВИЧНИ ДЕЛА ОД ОМРАЗАОSCE СКОПЈЕ 2017СКОПЈЕ 2017
ЗНАЧАЈНИ ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА СО КОМЕНТАРД.РЈАСМИНА ДИМИТРИЕВСКА,ДР.МИРЈАНА ЛАЗАРОВА -ТРАЈКОВСКАСКОПЈЕ 2016
СОДВЕТНО ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ЗА ЉИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТД.РЈАСМИНА ДИМИТРИЕВСКА,ДР.МИРЈАНА ЛАЗАРОВА -ТРАЈКОВСКАСКОПЈЕ2017
КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКИ ЗА ИЗБОР НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МЕЃУСЕКТОРСКИ ТЕЛАЕМИНА НУРЕДИНОВСКА, КАТЕРИНА ХАЏИ -МИЦЕВА ЕВАНССКОПЈЕ 2011
ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНА НА СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАД.РЈАСМИНА ДИМИТРИЕВАСКОПЈЕ 2011
ВОДИЧ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА ПРЕД УСТАВНИОТ СУДИГОР СПИРОВСКИСКОПЈЕ2017
ДОКУМЕНТИ ДАНАШЊИЦЕ И КАПИТАЛАМИЛУТИН МИЛЕНКОВИЌБЕОГРАД1962
ДОКУМЕНТИ ДАНАШЊИЦЕ МАНЕВРИ КАПИТАЛАВЛАДИСЛАВ ДАНАШЊИЦЕБЕОГРАД1962
OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJE PROSVETNE STRUKEDANILO NEBRIGIƇNOVI SAD1982
IZGUBLJENI GRADBRANKO V.RADIƇEVIƇZAGREB1957
RASPODELA SREDSTAVA ZA LIƇNE DOHOTKE DOSADAṤNJA ISKUSTVA I UNAPREDJIVANJE MERILASTEVO ƇAKṤIRANБЕОГРАД1980
METODOLOGIJA ODREƉIVANJA VREDNOSTI POSLOVA U ORGANIZACIJAMA UDRUẐENOG RADADR.RATKO MILOJEVIƇБЕОГРАД1980
SAMOUPRAVNA DEMOKRATIJAMILOJKO DRULOVIƇБЕОГРАД
ZAṤTITA SVOJINEEJUP STATOVCIPRISHTINA1980
MEƉUNARODNI RADNIƇKI POKRETDRAGUTIN LEKOVIƇБЕОГРАД1977
SOLUTIO KAO NAƇIN GASENJA OBLIGACIJA U RIMSKOM I U SAVREMENOM PRAVUMUSLI HALIMITETOVO2006
ISTORIJA DRẐAVE I PRAVA-NARODA FNJRSTEVAN JANTOLEKБЕОГРАД1948
SUDSKA MEDICINADUṤAN M. JEVTIƇБЕОГРАД1962
VJETAR GODIṤNJAKEMIN PLLANAPRISHTINË1987
ДОКУМЕНТИ О СПОЛНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕВЛАДИМИР ДЕДИЈЕР ЖИВОТА АНИЧБЕОГРАД1980
ДОКУМЕНТИ О СПОЛНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕВЛАДИМИР ДЕДИЈЕР ЖИВОТА АНИЧБЕОГРАД1980
ДОКУМЕНТИ О СПОЛНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1903-1914КЛИМЕНТ ЏАМБАЗОВСКИБЕОГРАД1983
MEƉUNARODNI ODNOSIVOJIN DIMITRIJEVIƇ,RADOSLAV STOJANOVIƇBEOGRAD1979
POLITIKA KAO SUDBINAESAD ƇIMIƇBEOGRAD
KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOƇIPA PROGRAM EUROPSKE UNIJE ZA HRVATSKUHRVATSKA2009
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ‐ LAW CASES AND MATERIALSCURTIS DOEBBLERWASHINGTON2004
ECONIMC BULLETIN VOLUME 8 NUMBER 3BULLETINTIRANA2005
BALANCE OF PAYMENTS BULLETINBULLETINTIRANA2005
GUIDE TO THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS TREATIS ADMINISTERED BY WIPO AND GLOSSARY OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS TERMSWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2003
MANAGING IN THE LEGAL ENVIRONMENTAL H.RINGLEB,ROGER E.MEINERS,FRANCES L.EDWARDSNEW YORK1990
TORT LAWLUNNEY / OLIPHANT
ENGLISH LAWSMITH KEENAN' S,DENIS KEENANENGLAND2004
THE TREATMENT OF PRISONERS UNDER INTERNATIONAL LAWNIGEL S. RODLEYNEW YORK2002
PATENT LAWMIRJANA POLENAK AKIMOVSKA,DUSAN POPOVI¢SKOPJE2012
THE OXFORD HANDBOOK OF CRIMINOLOGYMIKE MAGUIRE,ROD MORGAN,ROBERT REINERNEW YORK2002
CRIMINAL LAW-THEORY AND DOCTRINE -SECOND EDITIONAP SIMESTER G.R. SULLIVANENGLAND2003
POLICING THE GLOBEPETER ANDREAS, ETHAN NADELMANNOXFORD2006
ADMINISTRATIVE,JUDICAL AND CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTYBORCE DAVITKOVSKI,ANA PAVLOVSKA- DANEVA NIKOLATUPACENSKISKOPJE2002
WORLD POLITICS-INTERNATIONAL POLITICS ON THE WORLD STAGE,BRIEFJOHN T.ROURKE,MARK A.BOYERGERTRUDE-KOPPENHAVER1997
CONSCRIPTS' RIGHTS AND MILITARY JUSTICE TRAINING MANUALMARCO SASOLI,ALLAN MCCHESNEYHUNGARY2002
CREATIVE NONFICTIONCAROLYN FORCHE,PHILIP GERARDCINCCINNATI2001
PROSPECTS FOR DEMOKRACYDAVID HELDCALIFORNIA1993
INTELLECTUALY PROPERTY LAW:INTERNATIONAL LEGAL SOURCESMIRJANA POLENAK AKIMOVSKASКОПЈЕ2012
INFORMATION ТECHNOLOGY LAYGOCE NAUMOVSKI,DUṠAN POPOVI¢SKOPJE2012
EKONOMIKS OF INTELEKTUAL PROPERTYMALVINA MEJER/
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTSJADRANKA DABOVIK ATANASOVSKA,CHRISTOPHE GEIGER,MIRJANA AKIMOVSKA,GOCE NAUMOVSKI,NENAD GAVRILOVIKSKOPJE2012
INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAWJADRANKA DABOVIK ATANASOVSKA,CHRISTOPHE GEIGER,MIRJANA AKIMOVSKA,GOCE NAUMOVSKI,ALEKSANDAR STOJKOVSKOPJE2012
LA CORRESPONDANCE COMMERCIALEIVANA BATUṠI¢ZAGREB1975
CONFLICT IN KOSOVO:FAILURE PF PREVENTION?AN ANALYTICAL DOCUMENTATION 1992-1998STEFAN TROEBSTFLENSBURG1998
MODEL PROVISIONSNS PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITIONWIPOGENEVA1996
ENVIRONMENTAL POLICYJANE ROBERTSNEW YORK2005
SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS IN THE SOVIET BLOCGEORGE R.URBANNEW BRUNSWICK1988
AMERICAN GOVERNMENTPETER WOLL,SIDNEY E.ZIMMERMANNEW YORK1989
REFORMING AMERICAN LIFE IN THE PROGRESSIVE ERAH.LANDON WARNERNEW YORK
THEORIES OF THE POLICY PROCESSPAUL A. SABATIERCALIFORNIA2007
LIFE AND DEATH IN THE UNITED .STATERUSELL O.WRIGHTNORTH CAROLINA1997
THE SOVIET UNIONMICHEAL KORTNEW JEARSY
THE SOVIET UNIONMILTON JAY BELASCOAMERICA1981
THE ILLICIT GLOBAL ECONOMY STATE POWERH.RICHARD FRIMAN,PETER ANDREASOXFORD1999
THE SOVIET UNIONMICHEAL KORT/
ANNUAL REPORTPAULA T. LEMPIAINEN AND URSULA LINDENBERGVIENNA1997
DISCRIMINATION LAWSANDRA FREDMAN AND PETER BIRKSNEW YORK2002
VOTING TRENDS AND ELECTORAL BEHAVIOR ‐ IN KOSOVO 2000-2004ILIR DEGOLLI,LEON MALAZOGUPRISHTINË2006
A CHANGING SOCIETY,A CHANGING CIVIL SOCIETY-KOSOVO NGO SECTOR AFTER THE WARBESNIK PULAJPRISHTINË2005
THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT:OBJECTIVES,MAIN FEATURES,ADVANTAGESWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2010
IDENTITY IMAGE DIPLOMACILISEN BASHKURTIKUMANOVË2007
ESTIMATIONS AND FACTSAHMED MORAKËRҪOVË2012
DYNAMICS OF POLITICAL CHANGESFEHMI AGCASHKUPË2001
FRUSTRATION AND AGGRESSIONJOHN DOLLARD,NEAL E.MILLER,LEONARD W.DOOB,O.H.MOWRER,ROBERT R.SEARSNEW HAVEN1939
KOSOVA POLITICAL, INTERNATIONAL LAW AND CONSTUTIONAL ARGUMENTSESAT STAVILECI,BLERIM REKA,ARSIM BAJRAMIPRISHTINË1996
HATE SPEECH IN THE BALKANSMARIANA LENKOVAATHINE1998
ANUAL RAPORT 2003ERMIR DOBJANITIRANA2004
THE RECOGNITTION OF RIGHTS AND THE USE OF NAMES IN THE INTERNET DOMAIN NAME SYSTEMWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2001
WIPO PATENT DRAFTING MANUALWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA
LATIN AMERICA AND CANADAJANED E.ALLEMAN -BROKS,JOANNE BUGGEY,WILLIAM W.JOYCETORONTO1986
THE POLITICS OF AMERICAN GOVERNMENTWAYNE MACKENZIE,O' BRIEN GOLENEW YORK1997
THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAWGEORGE A.BERMAN,JAMES R. GORDLEY MATHIAS W.REIMANNCALIFORNIA2004
THE GEOPOLITICS AND TECHNIQUES OF UE ENLARGEMENTBLERIM REKABRUSSLES2010
UNMIKBLERIM REKASHKUP2003
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN KOSOVA AND MACEDONIABIRGIT SAUER,MYQEREME RUSI ,FLORA SELA KASTARTI,KADRI METAJTETOVË2009
THE POLITICS OF ETHNICITY:INDIGENOUS PEOPLES IN LATIN AMERCIAN STATESDAVID MAYBURY- LEWISLONDON2002
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAWCURTIS F.J.DOEBBLERWASHINGTON2007
POLICY PARADOX-THE ARTOF OF POLITICAL DECISION MAKINGDEBORAH STONENEW YORK2002
FROM NUREMBERG TO THE HAGUEPHILIPPE SANDSLONDON2003
MILITARY JUSTICE TRAINING GUIDEMARCO SASSOLI,ALLAN MC.CHESNEYHUNGARY2002
POLITICAL ISLAM AMONG THE ALBANIANSISA BLUMIPRISHTINË2005
HANDBOKNATOBRUSSLES2001
CRIME AND THE ACADEMIE FRANҪAISEPATRICK MARNHAMENGLAND1993
CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAWA.W.BRADLEYAND K.D.EWINGLONDON2003
LES DROITS HUMAINS ,LEUR DEVELOPMENT ET LEUR DEFENSEMENDIM ZENKUKËRҪOVË2014
EUROPEN UNION,CHRONOLOGY OF DEVELOPMENT AND EXPANSION CHALLENGESSADIK ZENKUKËRҪOVË2014
20 YEARS-OMBUDSMAN INSTITUTIONIXHET MEMETISKOPJE2018
LICESING OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTSWORLD,INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONNEW YORK
TRAVEL CAREES DEVOLOPEMENTPATRICIA J.GAGNON, SHELLY M.HOUSERCANADA2005
TRAVEL SALES AND CUSTOMER SERVICEROBERTA SCHWARI DEBRA J.MACNEILL/
CONNECTICUT LAW REVIEWSTEVEN J.HEYMAN/1881
THE PRRICONE PRESCRIPTIONNICHOLAS PERRICONE M.DNEW YORK2002
THE LOGIC OF AMERICAN POLITICSSAMUEL KERNELL,GARY C.JACOBSONWASHINGTON2003
TRUE COMPASSEDWARD M.KENNEDYNEW YORK2009
UNDERSTANDING POLITICS IDEAS,ISTITUTIONS AND ISSUESTHOMAS M. MAGSTADTBOSTON2006
PRESPECTIVES AND AMERICAN POLITICSWILLIAM LASSERBOSTON2004
PARTY POLITICS IN AMERICAFRANK SORAUFBOSTON2005
HATE SPEECH IN ONLINE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPEREMZI LANITIRANA2014
EXIT FROM CENSORSHIPALBANIEN MEDIA INSTITUTETIRANA2001
MASTER OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTYMARCO RICOLFITURIN2008
OFFICIAL CATCHWORLD INDEXWIPO INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2005
REFORMING SOCIAL POLICY ACTORS ,DIMENSIONS AND REFORMSFREDRICH EBERT STIFTUNG OFFICESKOPJE2008
MONITORING THE IMPLEMENTATION OF MINORITY RIGHTS ON THE LOCAL LEVELSTEFAN DEHNERT,HARALD SCHENKERSKOPJE2007
MINORITIES AND INTERETHNIC BODIESFREDRICH EBERT STIFTUNGSKOPJE2010
POLITICAL PARTIES AND MINORITY PARTICIPATIONFREDRICH EBERT STIFTUNGSKOPJE2008
MADRID SYSTEMWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2009
INTERNATIONAL CRIMINAL LAWANTONIO CASSESENEW YORK2003
NON DISCRIMINATION IN REPUBLIC MACEDONIAAGIM NUHIU, ZANETA POPOSKA,SARITA JASHAROVAGOSTIVAR2015
THE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPEBEATE MARTIN,CHRISTIAN BRON,ALEXANDER SCHEUERSOFIA2011
TRAVEL CAREER DEVOLOPEMENTPATRICIA J.GAGNON,BRUNO OCIEPKA/2002
FIRST YEAR REVIEWTHOMSON BAR ⁄ BRIUSA2004
CHICAGO ‐ KENT- LAW REVIEWRICHARD .W.WRIGHTCHICAGO2002
A LAWYER'S JOURNEY THE MORRIS DEES STORYMORRIS DESS,STEVE FIFFERCHICAGO2001
SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKSWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2006
MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKSWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2009
PATENT LAW TREATY ( PLT )WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2000
NATONATOBELGIUM1999
POLITICS INTERNATIONAL RELATIONS/LONDON
POLITICAL SCIENCE/LONDON
INSTITUTE FOR POLITICAL AND INTERNATIONAL STUDIES-A NNUAL REPORTYLBER SELA,MAKSUT SADIKSKOPJE2014
WOMEN AR & LAWAJTEN RAMADANISKOPJE2015
AMERICAN CONSTITUTIONAL LAWJUDITHANNE SCOURFIELD MCLANCHLAN/
BRINGING SECUIRTY HOME: COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE OSCE REGION.A COMPLIATION OF GOOD PRACTICESJAMILA SEFTAOUIVIENNA2009
PRACTICAL APPLICATION OF PLEA BARGAINING FOR THE TYPE AND THE SEVERITY OF THE CRIMINAL SANCTIONS IN THE FIRST YEAR OF THE APPLICATION OF THE NEW LAW ON CRIMINAL PROCEDUREMARKO ZVRLEVSKI,TODOR VTLAROV,JOVAN ILIEVSKISKOPJE2016
IMPLEMENTING PROCEEDS FROM CRIME CONFISCATIONBARBARA VETTORI,VLLADO KAMBOVSKI,BOBAN MISOVSKISKOPJE2010
HANDBOOK OF TRANSPOSITION OF THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE INTO THE LEGISLATION OF THE RMLILA PEJCINOVSKA MILADINOVSKA,OLIVERA NECKOSKA,SNEZANA NADZAKOVSKA,NIKOLA NIKOLIKSKOPJE2010
WAR CRIMES BEFORE DOMESTIC COURTSBRANKO NIKOLIC,SANDOR ZAVARKOBELGRADE2003
REPUBLIC OF ALBANIA -THE HIGH COUNCIL OF JUSTICEHIGH COUNCIL OF JUSTICETIRANË
LEGAL PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION IN SOUTH EAST EUROPEGOREM KOCEVSKISKOPJE2016
GUIDE ON DISCRIMINATION GROUNDSBILJANA KOTEVSKASKOPJE2013
PASOJAT JURIDIKE NGA MOSPËRMBUSHJA E KONTRATËS PËR SHITJEN NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVEFATON Z.SHABANITETOVË2016
E DREJTA AFARISTE NDËRKOMBËTARE FATON Z.SHABANITETOVË2018
THEMELIMI DHE FUNKSIONIMI I MEDIAVE NË GJUHËN SHQIPE NË R.MDASHMIR IDRIZITETOVË2019
GAZETARIA TELEVIZIVEDASHMIR IDRIZITETOVË2019
E DREJTA ROMAKE BASHKIM SELMANITETOVË2013
E DREJTA NDËRKOMBËTARE DHE MARRDHËNIET NDËRKOMBËTAREDEJVID ARMSTRONG, HELEN LAMBERTSHKUP2016
ESE KRITIKE PËR TEORINË BASHKOHORE MAKROEKONOMIKEFRANK HAN, ROBERT SOLOUSHKUP2016
КРИТИЧКИ ЕСЕЈА МОДЕРНАТА МАКРОЕКОНМСКА ТЕОРИАФРАНК ХАН, РОБЕРТ СОЛОУСКОПЈЕ2016
TEKNOLOGJIA E PRODUKTEVE TË QUMSHTITRALF IRLISHKUP2016
GJEOLOGJIA E MJEDISIT JETËSORKARLO V.MONTGOMERIKOÇAN2015
КОТЛЕР ЗА МАРКЕТИНГОТФИЛИП КОТЛЕРСКОПЈЕ2015
E DREJTA AFARISTE FATON Z.SHABANITETOVË2021
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLCIATION
MJEKËSIA E KUJDESIT INTENSIVRICHARD S.IRWIN,JAMES M.RIPPESHKUP2011
IMAZHERIA ORTEPEDIKEADAM GREENSPANSHKUP2011
KONSULTA MJEKËSORE E URGJENCËS SE PESË MINUTAVE TË PARAJEFFREY J.SCHAIDER, STEPHAN R.HAYDEN, RICHART E.WOLFE, ROGER M. BARKIN, PETER ROSENSHKUP2011
BAZA PATOLOGJIKE E SËMUNDJESROBBINS, COTRANSHKUP2014
ANATOMIA ME ORENTIM KLINIKKEITH L.MOORE, ARTHUR F.DALLEY, ANNE M.R.AGURSHKUP2011
ASTMA BRONKIALEVEPRIM A.SHEHUPRISHTINË2003
FIZIOLOGJIAFAREDIN N.XHELILITETOVË2011
ANATOMSKI ATLASCARL TOLDT, FERDINAND HOCHSTETTERZAGREB1980
MIKROBOLOGJIA MJEKËSOREDEJVI GRINVUD, RIÇARD SLEK, XHON POJTERER,MAJK BARERSHKUP2011
INTERPRETIMI I SHPEJTË I EKG- SËDALE DUBINSHKUP2010
ANATOMIA E NJERIUT NË PRERJEHAROLD ELIS, BARI M.LOGAN, ANDRIAN K.DIKSONSHKUP2011
MJEKËSIA FIZIKE DHE RIAFTËSIMIJOEL A.DELISA,BRUCE M.GANS, NICOLAS E. WALSHSHKUP2011
NEUROLOGJIA MERRITTLEWIS P. ROWLANDSHKUP2011
FIZIOLOGJIA E NJERIUTERIK P.VIDMAIER,HERSHEL RAFF, KEVIN T.STRANGSHKUP2014
BIOTEKNOLOGJIA FARMACEUTIKEDAAN J.A.CROMMELIN, ROBERT D.SINDELAR, BREND MEIBOHMSHKUP2013
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ЗА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВОРОБЕРТ Х.ФРИИС, ТОМАС А.СЕЛЕРССКОПЈЕ2011
АДМИНИЦТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВОЛОЈД Ф.НОВИК,СИНТИЈА Б.МОРОY,ГЛЕН П.МЕЈССКОПЈЕ2011
FARMAKOGJENETIKAWENDELL W.WEBERSHKUP2014
НАУКА ЗА ФОРЕНЗИКАТАЕНДРЈУ Р.В. ЏЕКСОН, ЏУЛИ М.ЏЕКСОНСКОПЈЕ2009
UDHËZUESI PËR VAKSINATRANDALL NEUSTAEDTERSHKUP2010
KIMIA E PËRGJITHSHME ORGANIKE DHE BIOKIMIAKATHERINE DENNISTON, JOSEPH TOPPING, ROBERT CARETSHKUP2010
ATLASI BAZË I SËMUNDJEVE INFEKTIVEGERALD L.MANDELLSHKUP2010
NEUROANATOMIADUANE E.HAINES.SHKUP2010
MENAXHIMI FARMACISËSHEJN P.DESSELE, DEJVID P.ZGARRIKSHKUP2013
ATLAS ME NGJYRA DHE PËRMLEDHJE E DEMATOLOGJISË KLINIKEKLAUS WOLFF, RICHARD ALLEN JOHNSONSHKUP2011
FIZPATOLOGJIA E SËMUNDJEVESTEPHEN J. MCPHEE, WILLIAM F.GANONGSHKUP2010
BAZAT E OKULISTIKËSCYNTHIA A.BRADFORDSHKUP2010
NEUROLOGJIA KLINIKEROGER P.SIMON, DAVID A.GREENBERG, MICHAEL J,AMINOFFSHKUP2011
ATLAS I PATOLOGJISËROBBINS, COTRANSHKUP2010
TRAKTATI I MJEKËSISË SË FAMILJESROBERT E.RAKELSHKUP2010
LËNGJET,ELEKTROLITET & EKUILIBRI ACIDO-BAZIËMARRY ANN HOGANSHKUP2010
МЈEKËSIA LIGJOREVINCENT J.DIMAIO, DOMINICK DIMAIOSHKUP2010
BAZAT E IMUNOLOGJISË KLINIKEHELEN CHAPEL, MANSEL HAENEY, SIRAJ MISBAH, NEIL SNOWDENSHKUP2010
PROCEDURAT KLINIKE PËR EKZAMINIMIN OKULARNANCY B.CARLSON, DANIEL KURTZSHKUP2010
DIPLOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSSKINDSHKUP2008
IMUNOLOGJIKINDT, GOLDSBY, OABORNESHKUP2011
HISTOLOGJIA TEKST DHE ATLASMICHAEL H.ROSS,WOJCIECH PAWLINASHKUP2010
ЕКОФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТАВОЛТЕР ЛАРЧЕРСКОПЈЕ2009
BAZAT E HISTOLOGJISËLUIZ KARLOS ZHUNKUEIRA, HOSE KARNEIROSHKUP2009
ATLAS I RADIOLOGJISË SË URGJENCËSJOHNSON,COHEN, WOJTOWYCZ, MCCABESHKUP2010
BIOTEKNOLOGJIASUZAN R. BARNUMSHKUP2009
TAKIM PROFESIONAL MJEKËSORSHOQAT E MJEKËVE, STOMATOLOGËVE DHE E E FARMACISTËVEE SHQIPTAR TË MAQEDONISËTETOVË2003
МИГРЕНИ, ГЛАВОБОЛКИ И БОЛНИ СИНДРОМИАРБЕН Н. ТАРАВАРИСКОПЈЕ2016
BAZAT E PATOLOGJISË SË ROBINS-ITVINAY KUMAR, ABUL K.ABBAS, NELSON FAUSTO, RICHARD N.MITCHELLSHKUP2010
PARIMET E BIOKIMISËDAVID L.NELSON, MICHAEL M.COXMANASTIR2010
ATLLAS ME NGJYRA DHE TEKSTE TË MJEKËSISË KLINIKECARLLS D.FORBES, VILIAM F.XHEKSONSHKUP2010
ZHVILIMI NJERËZORKEITH L.MOORE, T.V.N. PERSAUDSHKUP2010
SHPREHITË E KOMUNIKIMIT NË PRATIKËN KLINIKEK.R. SETHURAMANSHKUP2010
MAÇINAT ORGANIKERIÇARD VAJTSHKUP2011
ATLAS I DIAGNOZËS SË EKZAMINIMIT PEDIATRIKBASI J.ZITELLI, HOLLY W.DAWISSHKUP2011
KRIMINALISTIKARICHARD SAFERSTEINSHKUP2011
SISTEME MODERNE SHFRYTËZIMIANDREW S.TANENBAUMMANASTIR2010
DORACAK PËR VLERËSIMIN E RREZIQEVE TË MJEDISIT DHE MENAXHIMIN E TYREPETER CALOWSHKUP2009
MANUALI DIAGNOSTIK I OTORINOLARINGOLOGJISEMICHAEL HAWKE, BRIAN BINGHAM, HEINZ STAMMBERGER,BRUCE BENJAMINSHKUP2010
PARIMET DHE METODAT BAZË TË KËRKIMIT EPIDEMIOLOGJIKENVER ROSHI, GENC BURAZERI, NEVZAT ELEZIGJERMANI2004
ОРГАНСКА ХЕМИЈАЏОН МЕКМУРИСКОПЈЕ2009
PREGLED MEDICINSKE FIZIOLOGIJEWILLIAM F.GANONGBEOGRAD1991
UROPATHOLOGY - VOLUME 1,2GARY S. HILLUSA1989
ANALIZA E STRUKTURËS SË VERTEBRORËVEMILTON HILDEBRAND, GEORGE GOSLOWMANASTIR2009
MANUEL OF RETINAL SURGERYANDREW J. PACKERUSA1989
PHYSICIANS' DESK REFERENCEPDR 50 EDITION 1996USA1996
MEDICAL- SURGICAL NURSINGSUZANNE C. SMELTZER, BRENDA G. BAREUSA2004
CRITICAL CARE NURSINGLYNNE A. THELAN, LINDA D.URDEN, MARY E.LOUGH, KETHLEEN M. STACYUSA1998
FONDEMENTALIS OF NURSINGCAROL TAYLOR , CAROL LILLIS, PRISCILLA LEMONEUSA2001
RYPINS MEDICAL BOARDS REVIEVEDWARD D.FROLICH, M.D.USA1989
MEDICAL MICROBIOLOGYDAVID GREENWOOD, RICHARD SLACK, JOHN PEUTHERERUSA1992
PEDIATRIC ORTHOPEDICS IN PRACTICER.BRUNER, F.FREULER, C.HASLER, G.JUNDTGERMANY2007
AMBULATORY MEDICINEL.RANDOL BARKER, JOHN R. BURTON, PHILIP D. ZIEVEUSA2002
INFECTIOUS DISEASESGORBACH, BARTLETT, BLACKKLOWUSA1998
PRINCIPELES OF ANATOMY AND PHYSIOLOGYGERALD J.TORTORA, NICHOLAS P. ANAGNOSTAKOSUSA1984
LJEČNIK U KUČINIKOLA NIKOLIČZAGREB1971
ANATOMIJA DOMAĆIH ZIVOTINJASISSON GROSSMANZAGREB1962
ANATOMIY:REVIEW FOR NEW NATIONAL BOARDSKURT E JOHNSON, FRANK J.SLABYVIRGINIA1992
ILLUSTRATED PHYSIOLOGYANN B.MCNAUGHT, ROBIN CALLANDERGREAT BRITAIN1970
PATLOLOGYJOHN H. HOLLIMAN, DANIEL L.FEEBACK, NANCY K.HALLUSA1987
BIOCHEMISTRYAJIT KUMAR, KURT E.JOHNSONUSA1993
PHYSIOLOGYBENJAMIN HSU, CHARLES H.TADLOCK, SAIED ASSEF, JACK PERCELAYUSA1987
RYPINS' MEDICAL BOARDS REVIEW CLINICAL SCIENCESEDWARD D.FROLICH, M.DUSA1989
INFECTIONS IN EMERGENCY MEDICINE VOLUME 1DAVID SCHILLINGER, ANNHARWOOD-NUSSUSA1989
CLINIKAL DERMATOLOGYRONA M.MACKIEITALY2003
PATHOLOGY NOTESSTANLEY H. KAPLANUSA1987
OBSTETRICST.L.T.LEWIS,G.V.P.CHAMBERLAINGREAT BRITAIN1990
DIVING SCIENCEMICHAEL B.STRAUSS, IGOR V.AKSENOVUSA2004
PATOLOGY NOTESSTANLEY H. KAPLANUSA1987
MOLECULAR MECHANISMS OF MICROBIAL ADHESIONL.SWITALSKI, M. HÖÖK, E.BEACHEYUSA1989
CHORION VILLIUS SAMPLINGD.T.Y.LIU, E.M.SYMONDS, M.S.GOLBUSGREAT BRITAIN1987
MANUEL OF PEDIATRIC EMERGENCIESJOSEPH R .ZANGAUSA1987
LABWAREWILMAND NMR &EPRGERMANY
CLINIKAL ASPECTS OF LIFE-THREATENING ARRHYTHMIASH.M.GREENBERG, H.E.KULBERTUS, A.J. MOSS, P.J.SCHWARTZUSA1984
ANALYTIC TOMOGRAPHYANDREW MARKOEUSA2006
DIJAGNOSTIČKE METODE ZA ISPITIVANJE FUNKCIJE BUBREGABRANISLAV STOJIMIROVIĆBEOGRAD1971
NEUROLOGYR.W.ROSS RUSSELL, C.M.WILESGREAT BRITAIN1985
IMMUNOLOGYRICHARD M.HYDEUSA1992
GASTROINTENSTINAL SYSTEMDANIEL HORTON-SZARSPAIN2002
INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINEJANICE L.WILLMS, JUDY LEWISUSA1991
MOНОГРАФИЈА-МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИAЗИС ПОЛОЖАНИ, ELENA ЌОСЕBСКА, ТАЊА ЛЕКОВСКА-СТОИЦОВСКА, БЛАШКО КАСАПИНОВСКОПЈЕ2009
VITAMINI I MINERALI USLOV ZA DOBRO ZDRAVJEDRAGAN SIMIĆBEOGRAD1997
ПРИМЕНА НА БИОСТИМУЛИРАЧКИ ЛАСЕРИ ВО СТОМАТОЛОГИЈАТАЗДРАВКО ТРОЈАЧАНЕЦСКОПЈЕ2002
ФТИЗИОЛОГИЈАРИСТО НАНОВИЌСКОПЈЕ1987
CUALITY CONTROL IN ENDOSCOPYRORY MCCLOYGERMANY1991
RODITELJI U PREVENCIJI OVISNOSTIMARINA KUZMAN, DAVOR MORAVEK, IVAN MARCHIOTTI, DUBRAVKO KLARIĆZAGREB
ANATOMIA NORMALE E NJERIUTUNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I MJEKËSISËTIRANË1971
PRETEST-PHARMACOLOGYJOSEPH R. DIPALMA, EDWARD J. BARBIERI, G. JOHN DIGREGORIO, ANDREW P.FERKOUSA1993
PRETEST-PATHOLOGYMARGARET H .S. CLEMENTSUSA1991
ANATOMYJACK L. WILSONUSA1995
HRVATSKO-SLAVONSKI LJEKOPIS 1901VLADIMIR GRDINIĆ, LAILA STEFANINI OREŠIĆZAGREB2001
THERMOLOGOCIAL METHODSJ.-M. ENGEL, E.F.J. RINGGERMANY1985
OFTALMOLGIJAMILAN BLAGOJEVĆ, OLGA LITRIČINZAGREB1989
THE WAR AGAINST HEPATITIS BWILLIAM MURASKINUSA1995
BONE MAROROW DISODERS THE BIOLOGICAL BASIS OF CLINICAL PROBLEMSM.Y.GORDON, M.J.BARRETTGREAT BRITAIN1985
BCG IN SUPERFICIAL BLANDDER CANCERFRANS M.J. DEBRUYNE, LOUIS DENIS, AD P.M.VAN DER MEIJDENUSA1989
DISEASE REVIEWS IN PRIMARY CARESCOTT CHAMBERS, GEORGE KASSIANOS, JONATHAN MARRELL, MICHAEL SCHACHTERITALY2005
APLIKIM I KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË SEMUNDJEVE NË STOMATOLOGJIDEGA E STOMATOLOGJISË, FAKULTETI I MJEKËSISË PRISHTINËPRISHTINË2003
ANATOMYGREY 'S POCKETNEW YORK1984
CLINICAL INFECTIOUS DISEASESD.G.RUSSELLGREAT BRITAIN1994
OPENING OUR ARMSKATHY REGANUSA2006
PATHO PHYSIOLOGYBULLOCK AND ROSENDAHL'SUSA1984
INTERVANCIJSKA GASTRO ENTEROLOGIJAMARIJA ROSADIĆ PILAŠZAGREB1993
DIABETOLOGJIA PRAKTIKE PER PERSONAT ME TIPIN 2 DIABETES MELLITUSMILÇO BOGOEVSHKUP2000
PROBLEMS IN PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINEROBERT C. LUTEN, ANN HARWOORD-NUSSUSA1988
БИОСТИМУЛИРАЧКИ ЛАСЕРИ ВО МЕДИЦИНАТАЗДРАВКО ТРОЈАЧАНЕЦСКОПЈЕ1995
AIDSIVAN BEUS, JOSIP BEGOVACZAGREB1996
KAKO ZIVJETI DULJE I OSJEĆATI SE BOLJELINUS PAULINGZAGREB1990
CANCER SCREENINGKHALID AZIZ, GEORGE Y.WUUSA2002
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERIKATHOMAS J.WALSH, JOHN H. REXUSA2003
DIAGNOSIS $ TREATRMENT IN CARDIOLOGYMICHAEL H. CRAWFORDUSA1995
HIGH BLOOD PRESSUREJON G. DIVINEUSA2006
HIGH CHOLESTEROLJ.LARRY DURSTINEUSA2006
RADIOGRAPHIC ANATOMYFRANK SLABY, EUGENE R. JACOBSUSA1990
APPLIED RADIOLOGYO.OLIVER ANDERSONUSA2003
ATLLASNADEZDA STOŠIĆ -BOGDANOVIĆBEOGRAD1988
FLAPS FOR THE CENTRAL FACESTUART J.SALACHE, WILLIAM J. GRABSKIUSA1990
ADVANCED ULTRASOUND IDOBRI S.FILIPCHESKOPJE1995
COST-EFFECTIVE DIAGNOSTIC IMAGING THE CLINICAN'S GUIDEZACHARAY D. GROSSMAN, DOUGLAS S.KATZ, EDWARD D.SANTELLI, KEVIN R.MATH, JOHN J. WASENKOUSA1995
MANAGING THE MENOPAUSE || A PRACTICAL GUIDE TO HRTCATHY READ, DAVID STURDEEUNITED KINGDOM1993
НИСКОЕНЕРГЕТСКИ ЛАСЕРИ ВО ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКАТА ПРАКТИКАЗДРАВКО ТРОЈАЧАНЕЦСКОПЈЕ2005
MANUAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGYJOSEPH F. FITZGERALD, JOSEPH H. CLARKUSA1988
KLONIMIETHEM RUKATIRANË1999
FIZIOLOZKE METODE-IHUBERT MAVER, PAVAO RUDAN, DRAGAN TARBUKZAGREB1979
PENGIMI DHE ASGJËSIMI I GRIPIT TË SHPENDËVE TE NJERËZITUDHËZIM PËR APLIKIMIN E PLANIT TË AKTIVITETEVE PARA DHE GJATË KOHËS SË PANDEMISË SË GRIPIT/
PRAKTIKUM BIOLOZKE ANTROPOLOGIJE SI SUSTAV MEDUNARODNIH MJERNIH JEDNICA U ANTROPOLOŠKIM I FIZIOLOŠKIM ISTRAZIVANJIMAHUMBERT MAVER, PAVAO RUDAN, DRAGAN TARBUKZAGREB1981
PRAKTIKUM BIOLOZKE ANTROPOLOGIJE FOZIOLŠKE METODE- IIIHUMBERT MAVER, PAVAO RUDAN, DRAGAN TARBUKZAGREB1980
ANTROPOMETRIJAHUMBERT MAVER, PAVAO RUDAN, DRAGAN TARBUKZAGREB1975
NEUROLOGJIAJERA KRUJA, MIRA RAKACOLLITIRANË2002
NARKOTIËT,NARKOMANËT,NARKOMANI!?...PSE..KADRI BICAJPRISHTINË1994
MBROJTJA NGA RREZET X NË RENTGENDIAGNOSTIKEGËZIM SHEHUTIRANË1988
GESUNDHETIS -UND PFLEGEWISSENSCHAFT IN HALLE- WITTENBERGGERO LANGER, CHRISTIANE SCHAEPEGERMANY2003
RESISTANT INTERACTIONS CHILD, FAMILY, AND PSYCHOTHERAPISTROBERT J. MARSHALLUSA1982
NEUROPSIKIATRIAZYLFIJE HUNDOZIPRISHTINË2002
GENETIČKE METODE -IHUBERT MAVER, PAVAO RUDUN , DRAGAN TARBUKZAGREB1977
DIABETIHEKTOR PEÇITIRANË1973
SIDAVIKTOR DANIELPRISHTINË1990
LUFTA KUNDËR SIFILIZITSHYQIRI BASHATIRANË1981
STOMATOLOŠKA BIBLOTEKA ZA PRAKTIČARAJURAJ HRASTEZAGREB1982
FIZIOLOŠKE METODE-IIHUBERT MAVER, PAVAO RUDUN, DRAGAN TARBUKZAGREB1979
SPARE-PART SURGERYDONALD LONGMORENEW YORK1968
PHYSIOLOGYELBERT TOKAYUSA1968
METABOLIZMI MINERAL DHE ÇREGULLIMET E TIJ NË SHPENDËBUJAR MANETIRANË1989
BIOCHEMISTRYDAVID M. GLICKUSA1995
HYRJE NË MENAXHIMIN SHËNDETËSOR DHE STRATEGJI BIZNESI TË NJËSIVE TË SHERBIMEVE STOMATOLOGJIKEADRIATIK GABRANITIRANË2007
METODOLOGJIA E KËRKIMIT SHKENCOR NË SHËNDET PUBLIKGENC BURAZERI, ENVER ROSHI, NEVZAT ELEZITIRANË2010
SHËNDETI PUBLIKENVER ROSHI, GENC BURAZERITIRANË2006
PRETEST BIOCHEMISTRYFRANCIS J. CHLAPOWSKIUSA1993
ЧОВЕК И ЊЕГОВИ СИМБОЛИKАРЛ ЈУНГБЕОГРАД1996
OXFORD HANDBOOK OF PUBLIC HEALTH PRACTICEDAVID PENCHEON, CHARLES GUESТ, DAVID MELZER, J.A. MUIR GRAYUSA2001
THE HARRIET LANE HANDBOOKJASON ROBERTSON, NICOLE SHILKOFSKIUSA2005
THE HARRIET LANE HANDBOOKVERONICA L. GUNN, CHRISTIAN NECHYBACHINA2000
THE MERCK MANUALDAVID N. HOLVEY, JOHN H. TALBOTTUSA1972
REĆNIK STRANIH REČI I IZRAZARADOMIR ALEKSIĆBEOGRAD1978
SËMUNDJA HIPERTONIKEELEZ SELIMAJTIRANË1980
MEDICUSSHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË NË MAQEDONIKËRÇOVË2010
MEDICUSSHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË NË MAQEDONIKËRÇOVË2011
FJALOR ANGLISHT SHQIP I MJEKËSISËRAHIM GJIKA/
ACTA MEDICA DARDANICAREVISTA E SHOQATËS SË MJEKËVE TË KOSOVËSPRIZREN1994
АПОПЛЕКСИЈА И БИОМЕТЕОРОЛОГИЈААНТЕ ПОПОВСКИСКОПЈЕ1989
RENALNA OSTEODISTROFIJA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZIVASILIJE TOMANOSKIBEOGRAD1999
SISTEMATSKA I TOPOGRAFSKA ANATOMIJA RUKASINIŠA V. RADOJEVIĆBEOGRAD1977
ХИРУРГИЈАЛУБОМИР КИРКОВСКОПЈЕ1980
SHËRIMI I SËMUNDJEVE TË ZEMRËSMIODRAG POPADIQPRISHTINË1985
ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СРЦЕЛУБЕ ГЛИГОРОВСКИСКОПЈЕ1987
ХИГИЕНА НА ХРАНА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНАЈЗУ РЕПУБЛИКА ЗАВОД ЗА ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТАСКОПЈЕ2009
MEDICINSKA ANTROPOLOGIJA 1LJUBOMIR BERBEROVIĆ, RIFAT HADZISELIMOVIĆSARAJEVO1982
MEDICINSKA ANTROPOLOGIJA 2LJUBOMIR BERBEROVIĆ.ISMET DIZDAREVIĆ, RIFAT HADZIJSELIMOVIĆSARAJEVO1983
FARMAKOLOGIJAMILENKO P.MILLOSHEVIC, VLADISLAV M. VARAGIAQPRISHTINË1975
FARMAKOLOGIJAS.BRAHO,V.MIÇITIRANË1971
MEDICINSKA REVIJA//
ANIMALNA EKOLOGIJAR.PAPOVIĆ, J.ŠAPKAREVBEOGRAD1985
MEDICINAR V.30 NR.1-3BERISLAV ROZMANZAGREB1981
VAKCINE U DJEĆOJ DOBIMIRO JURETIĆZAGREB1982
ГНОЈНИТЕ ИНФЕКЦИИ НА КОЦКИТЕЈОРДАН НИКОДИНОСКИСКОПЈЕ1989
NEUROLOGJIJAJERA KRUJA, MIRA RAKACOLLITIRANË2007
STUDIJA GLASA POSLE LEĆENJE KARCINOMA LARINKSAZORAN MILUTINOVIĆBEOGRAD1985
КЛИНИЧКА НЕФРОЛОГИЈАД.ХРИСОXOСКОПЈЕ1984
FARMAKOLOGIJA ZA MEDICINARE SA FARMAKOGRAFIJOMZ.SUPEKZAGREB1981
ГЕНЕТСКИ ИНФОРМАЦИХРИСТО ДУМАСКОПЈЕ1985
PHARMACOLOGYLEONARD S.JACOBUSA1976
HISTOLOGY EMBRYOLOGY NOTESSTANLEY H. KAPLANUSA1987
NEUROANATOMY GROSS ANATOMY NOTESSTANLEY H. KAPLANUSA1988
UPPER RESPIRATORY TRACTERNEST W.BECKUSA1966
ANALYTICAL REAGENTS AND STANDARDS CATALOGUEINGO HAAG,TREVOR JONES, KURT VORBURGER,FABIAN WAHL, HANS-JOACHIM MERREM, MICHAEL WEBER/2010
HIV / AIDS PRIMARY CARE GUIDEJEFFREY BEAL, JOANNE J. ORRICK, KIMBERLY ALFONSOUSA2006
SAMSON WRINHT'S APPLIED PHISIOLOGYCYRIL A. KEELE, ERIC NEIL, NORMAN JOELSUSA1971
ATLAS OF VASCULAR SURGERYROBERT B. RUTHERFORDUSA1993
MANOMETRIC TECHNIQUESUMBREIT, BURRIS, STAUFFERUSA1964
CHEST RADIOGRAPHIC ANALYSISNORMAN BLANKUSA1989
EPIPHYSEAL GROWTH PLATE FRACTUREHAMLET A.PETERSONUSA2007
WONG'S ESSENTIALS OF PEDIATRIC NURSINGDONNAL L. WONG, MARLYN HOCEKENBERRY,DAVID WILSON, MARILYN L.WINKELSTEIN, PATRICIA SCHWARTZUSA2001
CURRENT THERAPYHOWARD F.CONNUSA1975
КЛИНИЧКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА СО ПРОПЕДЕВТИКАПЕНЧО ДАВЧЕВСКОПЈЕ1981
THE IDENTIFICATION AND CONTOL OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL DISEASES:ASBESTOS AND CANCERSMYRON A.MEHLMAN, ARTHUR UPTONUSA1994
HANDBOOK OF FINE CHEMICALSALDRIC CHEMISTRY/2010
CAUSES AND DIAGNOSIS CURRENT THERAPY NURSING MANAGMENTDISEASES SECOND EDITIONUSA1986
RED BOOK-REPORT OF THE COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASESGEORGES PETER, NEAL A.HALSY, CAROLINE.B.HALL, S.MICHAEL MARCY, LARRY K.PICKERING, WALTER A.ORENSTEINUSA1997
WEBSTER'S MEDICAL SECRETARIES HANDBOOKJOHN RHODES HAVERTYUSA1979
ROGET,S || THE NEW THESAURUSANNE H.SOUKHANOVUSA1988
MEDICAL MICROBIOLOGYJAWETZ .MELNICK & ADELBERG'SUSA1995
STOCKLEY'S DRUG INTERACTIONSIVA H STOCKLEYGREAT BRITAIN2002
OPĆA I ANORGASKA KEMIJAIVAN FILIPOVUĆ, STJEPAN LIPANOVIĆZAGREB1988
PRAKTIKUMI I SISTEMATKËS SË BIMËVE TË ULËTASAMI SULEJMANI, MURAT XHULAJTETOVË2001
BRAIN'S CLINICAL NEUROLOGYBRAIN,WALTER RUSSELL, BARON BRAINGREAT BRITAIN1986
HEALTH POLITICSMIKE MAGEEUSA2005
PLAN RAZVOJA POKRAJNSKE ZAJDNICE ZA NAUĆNI RADPOKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA NAUĆNI RADPRIŠTINA1987
FARMAKOLOGIJA ZA MEDICINARE SA FARMAKOGRAFIJOMZ.SUPEKZAGREB1981
ОПШТА ФИЗКАЗАФИР СТОЈАНОВСКОПЈЕ1989
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME V.IS.E FRISH, A.V.TIMORJEVAPRISHTINË1970
RADIOTERAPIJA IN ONKOLOGIJASTOJAN PLESNIČARLJUBLANA1977
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKASKENDER H.SKENDERITIRANË1995
FIZIKASKENDER H. SKENDERI, AHMET VESELIPRISHTINË1996
ISTORIJSKA GEOLOGIJAJOVAN JANKIČEVIČBEOGRAD1989
BEST MEDICINEGEORGE KASSIANOSITALY2004
PEDIATRIC GASTROINTESTINTAL DISORDERSCARIN L. CUNINGHMAN, GERARD A. BANEZUSA2006
KLINIČKA EHOKARDIOGRAFIJAVELIBOR. R. OBRADOVIĆBEOGRAD1985
MUSCLE STRENGTH TESTINGLOUIS R.AMUNDSENUSA1990
H E M A T O L O G YEMANUEL C .BESA, PATRICIA M. CATALANO, JEFFREY A.KANT, LEIGH C.JEFFERIESUSA1992
REWIEW OF PHYSIOLOGICAL CHEMISTRYHAROLD A. HARPERUSA1951
3 RD EDITION PATHOLOGYVIRGINIA A .LIVOLSI, MARIA J.MERINO, JOHN S.J.BROOKS, SCOTT H.SAUL, JOHN E. TOMASZEWSKIUSA1994
THERAPEUTIC ENDOSCOPY IN GASTRINTENSINAL SURGEREYR.APHAEL S. CHUNGUSA1987
NURSING CARE OF PEDIATRIC NEUROSURGERY PATIENTCATHY C. CARTWRIGHT, DONNA C. WALLACEGERMANY2007
20 GOD MEDICINSKOG FAKULLTETA UNIVERZITETA U TUZLI 1976-1996ISMAIL HADZIAHMETOVIĆTUZLA2001
ACTA CHIRURGICA MACEDONICAВЛАДО СТОЛЕВСКИSKOPJE2003
CELL BIOLOGY:REVIEW FOR NEW NATIONAL BOARDSMARK R, ADELMAN, KURT E.JOHNSONUSA1995
MICROBIOLOGY:REVIEW FOR NEW NATIONAL BOARDSGERALD V.STOKESUSA1993
BIOCHEMISTRYTHOMAS BRIGGS, ALBERT M.CHANDLERUSA1987
ANATOMY:REVIEW FOR NEW NATIONAL BOARDSKURT E. JOHNSON, FRANK J. SLABYUSA1992
PHYSYOLOGY:REVIEW FOR NEW NATIONAL BOARDSEMMA R. JAKOI, RONALD C . BOHNUSA1994
USMLE STEP 1THOMAS K. BARTONUSA1985
NATIONAL BOARDS PART 2ROBIN J.O CATALINUSA
FIRST AID FOR THE USMLE STEP 1VIKAS BHUSHAN,TAO LE, CHIRAG AMINUSA1995
NURSING INTERVENTIONS AND CLINICAL SKILLSELKIN,PERRY, POTTERUSA1996
FIZIOLOGJIA PATOLOGJIKE E PERGJEGJES IMUNOLOGJIKEUNIVERSITETI PRISHTINËS-FAKULTETI I MJEKSISËPRISHTNË1978
CASE STUDIES IN PHYSIOLOGYROBERT M. BERNE, MATTHEW N.LEVYUSA1994
ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT COURSEERWIN R. THALUSA1990
BIOCHEMISTRYALEXSANDER C. BROWNIE,J OHN C. KERNOHANGREAT BRITAIN1999
SOCIOLOGYPOUL H. LANDISUSA1980
BIOMEDICAL POLICYROBERT H. BLANK, ANDREA L.BONNICKSENUSA1992
ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDSBARRY M. BRENNER, JAY H. STEINUSA1989
MAKING INNOVATION WORKDAVILLA, EPSTEIN, SHELTONUSA2005
INTERNATIONAL TRAVEL HEALTH GIUDESTUART R. ROSE, JAY S.KEYSTONEUSA2006
INTRODUCTION TO MEASURMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCEMARGARET J. SAFRITUSA1986
INOVATIONS THAT FITSMICHAEL LORD, DONALD DEBETHIZY, JEFFREY WAGERUSA2005
CHILDHOOD PREVENTION OF ATHEROSCLEROSI AND HYPERTENSIONRONALD M.KAUR, RICHARD B.SHEKELLEUSA1980
LA ACADEMIA DI AGRICULTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONACARLO VANZETTIVERONA1990
PEDIATRIC LYMPHOMASHOWARD J. WEINSTEIN, MELISSA M.HUDSON, MICHAEL P.LINKUSA2007
ANATOMIJA ČOVEKAS.DOBRIČANIN, Z.VITOŠEVIĆPRIŠTINA1997
EDUCATING COMPETENT AND HUMANE PHYSICIANSHUGH C. HENDRIE,CAMILLE LLOYDUSA1990
UVOD U ELEKTROKARDIOGRAFSKA DIJAGNOSTIKURATMOIR ANTIĆBEOGRAD1976
CHEMISTRY A MODERN COURSESMOOT, PRICE, SMITHUSA1983
ORTHOPEDIC PHATOPHYSIOLOGY IN DIAGNOSIS AND TREATMENTJ.COHEN, M. BONFIGHLIO, C.CAMPBELLUSA1990
SEIZURES -RECOGNITION AND TREATMANTRICHARD LECHTENBERGUSA1990
MECHANICAL VENTILATION AND ASSISTED RESPIRATIONAKE GRENVIK,JOHN DOWNS,JUKKA RASANEN,ROBERT SMITHUSA1991
TUMORS AND TUMOR -LIKE CONDITIONS OF THE KINDNEYS AND URETERSJOHN N.EBLEUSA1990
HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLËOGYJAMES E. CROUCH, J.ROBERT MCCLINTIC/
DAY-CASE ANAESTHESIA AND SEDATIONJ.G WHITWAMGREAT BRITAIN1994
GENERAL CHEMISTRYRALPH H.PETRUCCIUSA1982
E DREJTA MJEKËSORE ETIKA DHE BIOETIKAMARISA LUIS, KAROL D.TAMPAROSHKUP2010
ATLAS ME NGJYRA I FIZIOLOGJISËSTEFAN SILBERNAGL, AGAMEMNON DESPOPOULOSSHKUP2010
DORACAKU AMERICAN NEFROLOGJIA DHE HIPERTENSIONIPAUL J.SCHEEL, MICHAEL J.CHOISHKUP2012
OBSTETRIKASTEVEN G.GABBE, JENNIFERR R. NIEBYL, JOE LEIGH SIMPSONSHKUP2011
GJINEKOLOGJIA E BEREK DHE NOVAKJONATHAN S.BEREKSHKUP2011
PETER KARLSON BIOKIMIA DHE BIOKIMIA PATOLOGJIKEDETLF DOENECKE, JAN KOOLMAN, GEORG FUCHS, WOLFGANG GEROKMANASTIR2011
ONKO0LOGJIA GJINEKOLOGJIKE KLINIKEDISAIA, CREASMANSHKUP2011
ЗДРАСТВЕНИ ИНФОРМАЦИМЕРВАТ АБДЕЛХАК, САРА ГРОСТИК, МЕРИ ЕЛИС ХАНКЕН, ЕЛЕН ЏЕЈКОБССКОПЈЕ2010
КЛИНИЧКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈАЕДВАРД МОРГАН, МАЏИД С.МИКАИЛ, МАЈКЛ Џ.МАРЕЈСКОПЈЕ2011
BAZAT E OTORINOLARINGOLOGJISËRUDOLF PROBST, GERHARD GREVERS, HEINRIH IROSHKUP2010
KONTROLLIMI FIZIK / ФИЅИЧКИ ПРЕГЛЕДHENRI SEJDEL., JANE W.BALL, JOYCE E. DAINS, G.WILLIAM BENEDICTSHKUP2010
TRAKTAT I POZICIONIMIT RADIOGRAFIK DHE I ANATOMISË PËRKATËSEKENNETH BONTRAGER, JOHN P. LAMPIGNANOSHKUP2011
TRAKTATI I MJEKËSISË SË KUJDESIT PARËSORJOHN NOBLESHKUP2010
TRAKTAT I DIAGNOZËS MJEKËSORE/ ФИЅИЧКА ДИЈАГНОЗА НА БОЛЕСТИMARK H.SWARTYSHKUP2010
TRAKTAT I PLOTË I PSIKIATRISËBENJAMIN J.SADOCK, VIRGINIA A. SADOCKSHKUP2010
BIOKIMIA MJEKËSOREALEXSANDER C. BROWNIE,J OHN C. KERNOHANSHKUP2010
PEDIATRIA DHE SHËNDETI I FËMIJËSMARY RUDOLF,TIM LEE, MALCOLM LEVENESHKUP2011
MEKANIKA E QELIZËSDAVID BOALSHKUP2012
DERMATOLOGJIA KLINIKETHOMAS P. HABIFSHKUP2011
PHILOSOPHICAUNIVERITY OF TETOVATETOVA2016
MEDICUSREVISTA E SHOQATËS SË MJEKËVE,STOMATOLOGËVE DHE FARMACISTËVE SHQIPTARË NË MAQEDONITETOVË2004
DISPENSË IMUNOLOGJIAFAREDIN XHELILITETOVË2003
ETIKA MJEKËSORE DHE DEONTOLOGJIALUTFI ZULBEARI/
ANATOMIA E NJERIUT KOKË QAFA- SNQ- SNPAGIM VELA, BAJRAM NURAJPRISHTINË1999
ANATOMIA E NJERIUT KOKË QAFAAGIM VELA,0 BAJRAM NURAJPRISHTINË1999
BIOLOGJIA HUMANESHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINITETOVË2009
PRAKTIKUM I MIKROBIOLOGJISËFAREDI XHELILITETOVË2009
IMUNOLOGJIFAREDIN N.XHELILITETOVË2009
PRAKTIKUMI I FIZIOLOGJISËFAREDIN N.XHELILITETOVË2009
MIKROBIOLOGJIAFAREDIN N.XHELILITETOVË2010
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLCIATION
YEAR
НАУКА НА ПОЧВАТА (ПЕДОЛОГИЈА И МЕНАЏМЕНТ)ЕДВАРД Џ. ПЛАСТЕРСКОПЈЕ2011
ПОЧИТУВАЊЕ НА ВИНОТОРИЧАРД П. ВАЈНСКОПЈЕ2011
ПРОИЗВОДСВОТО НА ФУРАЖНИ КУЛТУРИРОБЕРТ Ф. БАРНС, С.ЏЕРИ НЕЛСОН, МАЈКЛ КОЛИНС, КЕНЕТ Џ. МУРСКОПЈЕ2011
USHQIMI- KIMIA E KOMPONENTËVE PËRBËRËS TË USHQIMITTOM KALTEJT SKOPJE2011
ХРАНА- ХЕМИЈА НА СОСТАВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ХРАНАТАТОМ КАЛТЕЈТСКОПЈЕ2011
ШТЕТНИЦИ, БОЛЕСТИ И ПРЕДАТОРИ НА МЕДОНЕСНИТЕ ПЧЕЛИРОЏЕР А. МОРС, КИМ ФЛОТУМСКОПЈЕ2011
BAZAT E KONTROLLIT SOLIDKEMIN ZHOU, JOHN C. DOYLESKOPJE2011
ОСНОВИ НА РОБУСНОТО УПРАВУВАЊЕКЕМИН ЖОУ, ЏОН Ц. ДОИЛЕСКОПЈЕ2011
KONTAMINIMI MIKROBAL I USHQIMITCARLS L. VILSONSKOPJE2011
PËRDORIMI I BIOLOGJISË SË MUSKUJVE DHE SHKENCËS SË MISHITMIN DU, RICARD MEKKORMINSKOPJE 2011
ULLINJTË E TRYEZËS, PRODHIMI DHE PËRGATITJAA. GARIDO FERNANDEZSKOPJE2011
PËRPUNIMI I MISHIT, PËRMISIMI I CILËSISËJOSEPH KERRY, DAVID LEDWARDSKOPJE2012
ВОВЕД ВО АГРОНОМИЈАКРЕГ С. ШИФЕРСКОПЈЕ 2011
КОНЦЕПТИ ВО ХЕМИЈАТА НА ВИНОТОЈЕР МАРГАЛИТСКОПЈЕ2011
MEKANIKA E QELIZËSDAVID BOALSKOPJE 2012
СМЕСТУВАЊЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ФАРМСКИ ЖИВОТНИС. Х. БАКСТЕРСКОПЈЕ2011
АВТОПОЕЗА И КОГНИЦИЈАУМБЕРТО Р. МАТУРАНА, ФРАНЦИСКО ВАРЕЛАСКОПЈЕ2011
ХЕМИЈА НЕ ЈАГЛЕХИДРАТИТЕ ЗА НАУЧНИЦИТЕ НА ХРАНАТАЏЕЈМС Н. БИЛМИЛЕРСКОПЈЕ2011
ХЕМИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНОИАН ХОРНСИСКОПЈЕ2011
ВОВЕД ВО ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВОР. ПОЛ СИНГХ, ДЕНИС Р. ХЕЛДМАНСКОПЈЕ2011
MODELIMI AATOMISTIK I DËMTIMIT TË MATERIALEVEMARCUS BUEHLERSKOPJE2010
ATLLASI ME NGJYRË PËR ANATOMINË KLINIKE TË QENIT DHE MACESXH. S. BOJDSKOPJE2011
SHKENCA DHE TEKNOLOGJIA E QUMËSHTITPITER VALSTRA, JANT M.VUTERS, TOM J.GERTS SHKUP2013
USHQIMI I KULTURAVE NË SERRËCES SONEVELD, VIM VOGTSHKUP2013
GLOBALIZMI I USHQIMIT DEJVID GUDMAN, MAJKËLL XH VOTSSHKUP2012
PRODHIMI I VERËSRIÇARD P.VAJN, ELLEN M.HARKNES, SELLI XH. LINTONSHKUP2013
EPIDEMIOLOGJIA E MJEDISIT JETËSOR-PARIMET DHE METODATREJ M.MERILSHKUP2011
SISTEMET BUJQËSORE SINGLIN SNAP, BERI PAUNDSHKUP2013
ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА НА РБЕТНИЦИИТЕЛИЕМ БЕМИС, ВОКЕР, ГРАНДЕСКОПЈЕ2011
ХЕМИЈА И БИОХЕМИЈАМ.ВИКТОРИЈА МОРЕНО-АРИБАС, М.КАРМЕН ПОЛОСКОПЈЕ2013
ОСНОВНА МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНАБИБЕК РЕЈ, ЕРЕН БУНИЈАСКОПЈЕ2011
НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКОПИТЕР ВАЛСТРА, ЈАН Т.М ВУТЕРС, ТОМ Ј.ГЕРТССКОПЈЕ2012
НАУКА ЗА МЕСОТО И НЕГОВА ПРИМЕНАЈ.Х ХЈУ,ВЕИ-КИТ НИП, РОБЕРТ В.РОЏЕРС, ОВЕН А.ЈАНГСКОПЈЕ2012
ТОПОЛОГИЈАЏЕЈМС Р.МАНКРЕССКОПЈЕ2011
ЖИВОТИНСКИ НУСПРОИЗВОД ОБРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕХ.В.ОКЕРМАН, К Л.ХЕНСЕНСКОПЈЕ2012
МАСЛИНОВО МАСЛО -ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈАДИМИТРИОС БОСКУСКОПЈЕ2011
ГЛОБАЛИЗИРАЊЕ НА ХРАНАТАДЕЈВИД ГУДМЕН, МАЈКЛ Ų.ВОТССКОПЈЕ2011
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
ЗАТУПЛYBAЊЕ,ЛАДЕЊЕ,ОCBETЛYBAЊЕHOPБЕРТ ЛЕXHEPСКОПЈЕ2012
ATLASI I RI I ARKITEKTURËSFRANCISKO ASENSIOSHKUP2011
TEKNOLOGJITË E ASFALTEVE NË RRUGËVULLNET PALLOSHISHKUP2007
АCФАЛТНИ ТЕXНОЛОГИИ НА ПАТИШТАБУЛНЕТ ПАЛОШИСКОПЈЕ2007
OPINIONSVULLNET PALLOSHISHKUP2016
VULNERABILITETI SIZMIK NGA KËNDVËSHTRIMI I ARKITEKKTITENIS REFET JAKUPIGOSTIVAR2014
ANALIZA E VEPRIMIT TË FAKTORIT TË SJELLJES GJATË DIMENSIONIMIT TË STRUKTURAVE BETONARME, SIPAS EC8 (NGA KËNDVËSHTRIMI I ARKITEKTIT)ENIS REFET JAKUPISHKUP2010
ANALIZA STRUKTURORE E NDËRTESAVE HISTORIKEDEJVID C.FISKETISHKUP2011
ИСПИТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА ИСТОРИСКИТЕ ГРАДБИДЕЈВИД Ц.ФИШЕТИСКОПЈЕ2011
QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR ARKITEKTURËHANA FORD,BRIXHET SOJERSSHKUP2011
МЕГУНАРОДНИ ЦЕНТРИ ЗА АРКИТЕКТУРАХАНА ФОРД,БРИЏЕТ СОЈЕРССКОПЈЕ2011
VLERSIMI I NDËRTIMEVEXH.STENLI RABUN, RIÇARD M. KELSOSHKUP2011
ПРОЦЕНА НА ГРАДБИЏ.СТЕНЛИ РАБУН,РИЏАРД М.КЕЛСОСКОПЈЕ2010
PRINCIPET E INXHINIERISË GJEOTEKNIKEBRAJA M.DASSHKUP2011
KONSTRUKSIONET PREJ DHEUGERNOT MINKESHKUP2011
МЕХАТРОНИКА ПРИНЦИПИ И АПЛИКАЦИИГОДФРЕЈ Ц.ОНВУБОЛУСКОПЈЕ2009
RISHQYRTIM I ARKITEKTURËSNELI LEACHSHKUP2011
ARKITEKTURAFRANÇESKA PRINASHKUP2012
АРХИТЕКТУРАФРАЧЕСКА ПРИНАСКОПЈЕ2011
СОЛАРНИ КУЌИВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ1994
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ СО ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТИРАЊЕВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2013
СКИЦИ ОД УРБАНИЗМОТ И АРХИТЕКТУРАТА ДЕЛ ВТОРВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2012
ПРОЕКТИРАЊЕ ВО АРХИТЕКТУРАВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2016
ROBERT SMITHSON DHE PEIZAZHI AMERICANRON GRAZIANIKOÇAN2012
ЕТНИЧКИ ПЕЈЗАЖИ ВО УРБАНИОТ СВЕТРЕЈ ХАТЧИСОН, ЏЕРОМИ КРЕИЗСКОПЈЕ2009
SI TA SHPËTOJMË BOTËNHASAN BUKLLATETOVË
РЕШАВАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИОТ ПРОБЛЕМ СО УНГАРСКИ МЕТОДСВЕТЛАНА АНТОНОВСКАСКОПЈЕ2017
MEKANIKA E MATERIALEVER.C.HIBBELERSHKUP2012
TEKNOLOGJITË SOLARE PËR NDËRTESAURSULLA AIKASHKUP2018
СОЛАРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗГРАДИУРСУЛА ЕЈКЕРСКОПЈЕ2016
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
1000 ЗОШТО - 1000 ЗАТОАВУК КАРАЏИЌ BEOGRAD1989
ADDITIONAL MATHEMATICSPATRICK MURPHYLONDON1974
AFRO ASION CULTUR STUDIESERVIN RESENFELDNEW YORK1979
AGROKIMIASVETISLAV PRELIQPRISHTINË1985
ALGEBRARSKI STRUKTURI I REALNI BROEVI (2)GJ.ÇUPONASKOPJE1976
ALGEBRAB. L. VANDERMOSKVA1976
ALGEBRAS. PENAMOSKVA1968
ALGEBRA I DIOMIRKO RADICZAGREB1970
ALGEBRA ONEMERILL PUBLISHINGCOLUMBUS 1990
ALGEBRAICESKIE I GEOMETRICESKIE COISTVA MNOGOOBRAZIA. I CAMARZBILISI1980
ALGEBRE COMMUTATIVEН. БУРБАКИMOSKVA1971
ALGJEBRAGLIGOR TRENCEVSKISHKUP1974
ALGORITMI I PROGRAMI IZ OPERACIONIH ISTRAZHIVANJEJOVAN PETRIQ BEOGRAD1983
AMERICA.S MUYICAL LANDSKAPEJEAN FERRIS/
ANALITIÇKA GEOMETRIJAB. RASHAJSKIBEOGRAD1983
ANALIZA DHE ANALIZA NUMERIKEMUHAREM BERISHAPRISHTINË1985
ANALIZA DHE KONTROLLI I ROBOTËVEHARUHIKO ASADASHKUP2010
ANALIZA ELEMENTARE E MATEMATIKËSBLLAGOJA S. POPOVASHKUP1979
ANALIZA FUNKSIONALE ME ZBATIMEAGRON TATOELBASAN1996
ANALIZA MATEMATIKE IIMINIR EFENDIUPRISHTINË1985
ANALIZA REALERAMADAN ZEJNULLAHUPRISHTINË2000
ANATOMIA DHE FIZIOLOGJIA E KAFSHËVE SHTËPIAKEBRATISLAV T., NIKOLA VINÇIQPRISHTINË1978
ANATOMIA DHE FIZIOLOGJIA E KAFSHËVE SHTËPIAKENESTOR SHIJAÇKIPRISHTINË1988
ANATOMIA FUNKSIONALE E KURRIZORËVEKAREL F. LIEMSHKUP2013
ANTROPOLOGIA NA RELIGIATAFIONA BOJUVI/2009
ARITHMETIK UND ALGEBRAEDMUND HOLZHERRZURICH1987
ARITHMETIK UND ALGEBRA 2WALTE HOHLSWITZERLAND1975
АТКИНСОВАТА ФИЗИЧКАТА ХЕМИЈАП.В.АТКИНССКОПЈЕ2009
BAND 2MEYERS HANDLEXIKONLEIPZIG1977
BARNAT DHE SHËNDETIZEHADIN GASHI PRIZREN2001
BASIC NASTAVI MATEMATIKEBOSKO DAMJANOVICBEOGRAD1990
BASIC PROGRAMSKI JAZIKD.M.TRAJKOVSKISHKUP1985
BASIC ZA MIKRORAQUNARE COMMODORE 64VELJKO SPASIQ/
BAZAT E INFORMATIKËSEDMOND E. BEQIRIPRISHTINË1999
BAZAT E SHKENCAVE SHOQËRORE MIHAJLLO POPOVIQBEOGRAD1964
BAZAT E SISTEMEVE INFORMATIVE LLOGARITARESARAFIM TOMOVSKITETOVË2006
BAZAT TË INFORMATIKËS DHE TEKNOLOGJI INFORMACIONIBASRI AHMETI/2012
BEJZIK ZBIRKA POGRAMIGORGI JOVANQEVSKISHKUP1981
BIMË MJEKUESE NGA DETI JUGORJAN B. MOESTEL GJERMANI2004
BIMËT AROMATIKE DHE PËRDORIMI I TYRE NË KUZHINË E NË INDUSTRINË USHQIMOREMILAIM KRASNIQITETOVË1997
BIOKIMIA (RUSISHT)Ç. LLADIKMOSKVA1975
BIOLOGYNEIL A. CAMPBELLCANADA1987
BIOLOGY THE UNITY AND DIVERSITY OF LIFEJAC C. CAREYCALIFORNIA1984
BIOTEKNOLOGJIADHURATA FRASHËRITIRANË2000
BIOTEKNOLOGJIASUZAN R.BARNUM SHKUP2009
BLGARITE V CEVERNITO PRIQERNOMORIETOM QETVRTI/1995
BULETINI I SHKENCAVE TEKNIKEPETRIKA MARANGOTIRANË2011
BRZO I PRAKTICNO RACUNANJED. ZUKANOVICZAGREB1956
BULETINI I MATEMATIKËS SHKENCAT E NATYRORESLUKAN PUKATIRANË2007
BULETINI I SHKENCAVE NATYROREEFIGJENI KONOGJIKATIRANË2011
BULGARSKI OLIMPIADI PO MATEMATIKAP. KENDEROVSOFIR1988
BUQËSIA E PËRGJITHSHME (2)BESNIK GJ., ILIR K., XHEMAL P.TIRANË1988
CELIE FUNKCIIA.I.MARKUSEVICMOSKVA1975
CERTEZITE SMRTAT VMESTO NASE. SOLAKOVSOFIR1974
CHEMISTRYSMOOT PRICE SMITHCOLUMBUS 1975
CHEMISTRY (PRINCIPLES REACTIONS)MASTERTON HURLEYNEW YORK1989
CLINICAL APPLICATIONS OF FLOW CYTOMETRYROGER S. RILEZNEW YORK1993
COMODORE 64 GRAPHICS AND SOUNDSTEVE MONEY/1984
COMPUTER CONTROLLED SISTEMSKARL J. ASTROMSHBA1984
COMPUTER LITERACYHERBERT PECKHAM/1978
COVTORIM MATEMATIKISUVALLOV Z.MOSKVA1968
CVEZANJE ZA MLADE OD A DO SH/BEOGRAD
DATA HANDLING ON THE COMMODORE 64 MADE EASYJAMES GATENBYGREAT BRITAIN1984
DENDROMETRIJA II IZDANIEILIJA MIHAJOVSKOPJE1966
DEQJE ZVEZNJANJE RECI KO JE( ENCIKLOPEDI)//
DESET GODINI REPUBLICKI NATPREVARI PO MATEMATIKAILIJA JANEVSKOPJE1985
DETAJET E MAQINAVEBORIS MOSUSOVPRISHTINË1996
DETYRA NGA FIZIKA DHE ZGJEDHJET E TYRE (PËR KLASËN III DHE IV)STANOJE V. MILLOJEVIQBEOGRAD
DIE LANDER DER WELT UND IHRE KULTURENMAOLA PERUSCO/
DIE VOGELOLIVER L. AUSTIN/1963
DIFERENCIALNA GEOMETRIABOCN PETKANICISOFIR1964
DIFERENCIALNI POMOGANT GEOMETRIR. N. SHERBAKOVMOSKVA1982
DIFERENCIJALNE JEDNACIN ZBORNIK ZADATKA I PROBLEMID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
DIFERENCIJALNE JEDNACINET. PEJOVITBEOGRAD1971
DIFERENCIJANLNI RACUN I NJEGOVE PRIMENEANTON BILIMOVICBEOGRAD1965
DIFERNCIMI DHE INTERGRALJA E USHTRIMEVE (RUSISHT)Н.С.ПИСКУНОВMOSKVA1976
DIPOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSSKINDSHKUP2008
DISKRETNE VJEROJATNOSTINIKOLA SARAPAZAGREB1982
DISTRIBUIRANI OPERATIVNI SISTEMIENDRJU C. TANENBAYM/1989
DOKAZATELCTVO PRAVILNOSTI PROGRAMIP. ANGERSONMOSKVA1982
DORACAK LABORATORIK I MIKROBIOLOGJISËFAREDIN XHELILI TETOVË2001
EKONOMSKI MATEMATICKO STATISTICKI METODI I METODELI NA OPERACIONITE ISTRAZHUVANJEBLAGORODINA TODOSIOSKASKOPJE1987
ELEKTRONIKA E FUQISËN. BARDHITIRANË1988
ELEMENTARNA GEOMETRIJAMILOSH RAJDOJCITBEOGRAD1961
ELEMENTARNA I VEKTORSKA ALGEBRADRAGISHA A.STEVANOVIBEOGRAD1964
ELEMENTARNI UVOD U RACUN VEROVATNOCEALOJZIJ VADNALBEOGRAD1963
ELEMENTE TË OPTIMIZIMIT JOLINEAR ME ZBATIMELUTFI SAQETIRANË1985
ELEMENTET MATEMATIKE LOGJIKE//
ELEKTROTECNICA GENERALEB. KALTANIMILANO1999
ELIPTIÇKE FUNKCIJEMIHAILO PETROVIÇBEOGRAD1969
ENCIKLOPEDIJA SLOVARNJI ASTRONOMIA//1980
ENCIKLOPEDIJSKI LEKSIKON MOZAIK ZNANJA FIZIKAZIVOTJE TOPOLACBEOGRAD 1972
ENERGJIA BËRDHAMORE DHE PËRDORIMET E SAJJOVAN THERESKA TIRANË1982
ENGLISH FOR THE STUDENTS OF NATURAL SCIENCESFILLORETA SHKURTITIRANË1990
ENVIRONMENTAL INDICATROS (RM2008)SVETLANA GJORGJEVA SHKUP2008
EXPORTING ENVIRONMENTAL ISSUESDAVID D. KEMPLONDON2004
FILLET E GJEOGRAFISËRAHIM IMERISHKUP1971
FIZICKA HEMIJAWALTER J. MOOREBEOGRAD1971
FIZIKAMIHAJLO VELIMIROVICZAGREB1963
ФИЗИКАКИРИЛ ЧАУШЕВСКИСКОПЈЕ 1980
ФИЗИКАОРДАН ПЕЧИЈАРЕСКОПЈЕ 1977
FIZIKA E POLIMERËVEMICHAEL RUBINSTEINSHKUP2013
FIZIKA E PRODHIMITWALLACE J.HOPPSHKUP2012
FIZIKA I DIJALEKTIKAMILAN O. RASPOPOVICBEOGRAD1974
FIZIKA KOMPJUTERIKE (VERZIONI NË FORTRAN)STIVEN E. KUNINSHKUP2010
FIZIKA PËR MBROJTJE NGA RREZATIMIXHEJMS E. MARTINSHKUP2010
FIZIKA PËR STUDENTËT QË DËGJOJN KURSIN NJËVJEÇAR TË FIZIKËSSKENDER H. SKENDERIPRISHTINË1996
FIZIKA PROBLEMI I PARADOKSI I DEODRAGISA JANKOVICBEOGRAD1991
FIZIOLOGJIA E AMBIENTIT TË KAFSHËVEPET VILMERSHKUP2011
FLORA LISHAJEVA THE LICHEN FLORA 1MURAT MURATIPRISHTINË1992
FORMIMI I FJALËVE TË LEKSIKUT DIALEKTOR BIMOR DHE SHTAZORHAREDIN XHAFERITIRANË2011
FORTRAN PROGRAMSKI JAZIKDIMITAR BITRAKOVSHKUP1987
FUNDAMENTAL METHODS OF MATHEMATICAL ECONOMICSTHIRD EDITIONNEW YORK1984
FUNKCI KONCENTRACIV. HENGARTNERMOSKVA1980
GENERAL CHEMISTRYRALPH H. PETRUCCISHBA1977
GEOGRAPHIE DER SCHWEIZOSKAR BARZURICH1973
GEOGRAPHIE EUROPASOSKAR BAR ZURICH1995
GEOMETRIÇESKIE IDEI B FIZIKE (RUSISHT)C.HOKINGMOSKVA1983
GEOMETRIEWALTER HOHLSWITZERLAND1983
GEOMETRIJAZH. MADEVSKISKOPJE1975
GEOMETRYRAY C. JURGENSENU.S.A1988
GJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONITFAUZI SKENDERISHKUP1997
GJEOGRAFIA ZBAVITËSESLLAVKA MILLOSHEVIQBEOGRAD1964
GJEOGTRAFIA MATEMATIKEASLLAN SELMANISHKUP2004
GJEOMETRIANIKOLLA ÇEPINACBEOGRAD1960
GJEOTEKNIKA 1 MEKANIKE E DHERAVELULJETA BOYOTIRANË2007
GJUHA PROGRAMUESEAGNI H. DIKASHKUP1996
GREGG SHORTHAND FOR THE ADMINISTRATIVE ASISTACHARLES E. ZOUBEK/1991
GROSSER WELTATLAS/GERMANY1977
GRUPPLI ALGEBRIN. BURBAKIMOSKVA1976
HARTOGRAFIAMUHAREM CERABREGUPRISHTINË1978
HARTOGRAFIAMURAT NMEHAPRISHTINË2000
HIDROTURBINAT E VOGLALULËZIM ÇAUSHITIRANË1985
HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIKSABRI LAQITIRANË2013
HOW HUMANS EVOLVEDROBERT BOYDLONDON1997
HP NEW WAVEERSTE AUSGABE /1990
HYRJA NË GJEOGRAFINEË FIZIKE DHE RRETHINHOZEF HOLDENSHKUP2009
HYRJA NË FIZIKËN E TRUPIT TË NGURTËÇARLS KITELSHKUP2012
HYRJE NË LIMNOLOGJISTANLEY DODSONSHKUP2009
HYRJE NË TEKNOLOGJINË USHQIMOREMIHALIL DANEVTETOVË2009
HYRJE NË TEORINË E AUTOMATAVE,GJUHËT DHE LLOGARITJAJOHN E. HOPCROFTSHKUP2013
HYRJE NË TOPOLOGJIAGRON TATOTIRANË1996
IBERISCHE HALBINSEL//
IMUNOLOGJIA E KAFSHËVE TË REJAANESTI RAKOTIRANË1984
INFORMATIK GRUNDLAGENHEINZ JOST/1996
INFORMATIKAPAVLE DRAGOJLOVIQ/1978
INFORMATIKA KOMPJUTERI I PRIMJENUVITOMIR GRABAVACZAGREB1988
INFORMATIKA KOMUNIKACISKA TEHNOLOOGIAUSAID OHRID2006
INXJINIERIA SOFTUERIKESAMARWILL/2009
INTERMEDIATE ALGEBRA WHITH APPLICATIONSTHIRD EDITIONBOSTON1991
INTERNATIONAL MARKETING//
ISTORIA GEOLOGIAVLLADIMIR K. METKOVIQABEOGRAD1925
IYMEDU IGRE I HEMIJEZIVKO K. KOSTICBEOGRAD1964
IZBRAHIJE ZADACI I TEOREMI PLANIMETRID.O.SHKLCRSKICMOSKVA1967
IZRADENI ZADACI IZ MATEMATIKEAHMED KAFEDIZICSARAJEVO1972
IZVESHTAJ ZA PRELIMINARNA OCENKAM. R. MARIANO BILAROVASKOPJE2008
JAKOST NA MATRIJALITE IJORDAN MILADINOVSKOPJE1977
JETA DHE INSTITUCIONET AMERIKANEDAUGLAS K . STEVENSOS/1980
JETA ME NATYRËNFRANK FISCHERSHKUP2009
JUGOSLLAVIA SVJETIOST//1986
KALKULATIVNI I PROCESIANTON BILIMOVICBEOGRAD1966
KËRKIMET 13 RESEARCH NEXHAT ABAZIPRISHTINË2005
KIBERNETIKA U KEMIJI I KEMIJSKOJ TEHNOLOGJIJV. V. KAFAROVZAGREB1968
KIMIARAYMOND CHANGSHKUP2013
KIMIA ANALITIKE/TIRANË1973
KIMIA ANALITIKE (ANALIZA KIMIKE CILËSORE)FETI ZAZANITIRANË1985
KIMIA ANALITIKE HYRJESKOG VEST HOLER KROUÇSHKUP2011
KIMIA E PËRGJITHSHMEJOHN W.HILLSHKUP2011
KIMIA ELEMENTEVEN.N.GRINVUDSHKUP2011
KIMIA FIZIKE INORGANIKE (QASJE KIMIKE-KOORDINATIVE)S.F.A.KETËLLSHKUP2013
KIMIA INORGANIKESHRIVER & ATKINSMANASTIR2009
KIMIA KLINIKEMAJKËL L. BISHOPSHKUP2011
KIMIA KUANTIKEZVONIMIR MAKSIQPRISHTINË1984
KIMIA ORGANIKE DHE VEPRIMI I MEDIKAMENTEVERICHARD B. SILVERMANSHKUP2013
KLIK-MS-DOS-WINDOWS 3.1 MS- WORD 6.0PIRO PLLAHA/
KLIMA DHE KULTURAT BUJQËSORE T. MANDILITIRANË1975
KOMPLEKSNA ANALIZAD. S. MITRINOVIC BEOGRAD1981
KOMPJUTERI PA MËSUESFREDERIK RRESHPJATETOVË1996
KOSMICESKAR ZNERGETIKAP. G. POLETAVKINMOSKVA1981
KRAEVIE ZADACI MATEMATICESKOI FIZIKEO. A. LADIZENSKAR MOSKVA1973
KRATKI KURS ANALLITIÇESKOI GEOMETRIN. EFIMOVMOSKVA1967
KRATKI KURS FUNKCIONALNA ANALIZAL. A. LOSTERNIKMOSKVA1982
KRATKI KURS VISSHEI MATEMATICKIB. E. SHIEIDERMOSKVA1972
KUFIJTË E BRENDSHËMABRAHAM PAILSSHKUP2012
KUQNI KOMPJUTERNENAD MILADINOVIQBEOGRAD1985
KURS DEFERICIALNOGO I INTERGRALNOGO ISCISLENI IIIG. M. FIHTEHGOLBCMOSKVA1969
KURS DIFERENCIALNOGO I INTEGRALNOGO ISÇISLENIÇG. M. FIHTEHGOLBCСКОПЈЕ 1976
KURS RESENIH ZADATKA VISA MATEMATIKADRAGOSLAV A. AVRAMOVBEOGRAD1972
KURS TEORIJE VEROVATNOCEJOVAN B. UKSANOVICBEOGRAD1980
KURS VISSHEI MATEMATIKIV. I. SMIRNOVMOSKVA1982
KURS VISSHEI MATEMATIKIV. S. SHINACEVPRISHTINË1967
KURSI I ALGJEBRËS SË LARTË IIALEKO MINGA PRISHTINË1967
KURSI I ALGJELBRËS SË LARTËALEKO MINGA TIRANË1967
KURSI I ALGJELBRËS FIZIKE (RUSISHT)A. T. КУРОШMOSKVA1971
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IS. KUNESHKATIRANË1969
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IIS. KUNESHKATIRANË1970
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IIIS. KUNESHKATIRANË1969
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME (VËLLIMI II)S.E. FRISH, A. V.TIMORJEVATIRANË1966
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME (VËLLIMI III)S.E. FRISH, A. V.TIMORJEVATIRANË1966
KVALITET NA ZHIVOTNA SREDINA VO R. M./СКОПЈЕ 2007
KОНЕЧНО-ДИМЕНЅИОНАЛНИ ВЕКТОРСКИ ПРОСТОРИДИМИТАР КАРЧИЦКАСКОПЈЕ 1990
LANGUAGE OF TECHNOLOGYF. W CHAIK /1991
LATIN AMERIKCA AND CANADAPHILIP BACONSHBA1985
LATIN AMERICA AND CANADAJUNET E. ALLEMAN SHBA
LATIN FOR AMERICANS FIRST BOOKL. ULLIMANSHBA1962
LEKSIONE MBI ALGJEBRËN LINEAREJ. M. GELFANDPRISHTINË1964
LINEARNA ALGEBRAKRESO HORVATIC ZAGREB1986
LINEARNA ALGEBRA II DIOKRESO HORVATICZAGREB1986
LINEARNA ALGEBRA POLINOMI ANALITICKA GEOMETRIJAD. S MITRINOVICBEOGRAD1971
LINEARNA ALGEBRA POLINOMI ANALITICKA GEOMETRIJAD. S. MITRINOVIC SKOPJE1984
LINEARNA ALGEBRA SO ANALITICKA GEOMETRIJA VO PROSTORILIJA A. SHAPKAREVSKOPJE1984
LINEARNO I NELINEARNO PROGRAMIRANJEAGRON TATOTIRANË1996
LINEAR ALGEBRA I GEOMETRIS. I. SVACBURDMOSKVA1967
LOGICKA SINTEZA DIGITALNH SISTEMATIHOMIR Z. ALEKSICBEOGRAD1988
LOGICKO PROJEKTOVANJEBORIVOJ Z. LAZICBEOGRAD1976
LOGJIKA PROGRAMIRANJE ASEMBLERMOMQILO MARKOVIQ/
LOGO PROGRAMSKI JAZIK RAQUNARSKI IZAZOV ZA DECU I RODITELJEJOHN CUNLIFFE/1989
LOGOCESKIE OSNOVI CVTA. A. PANERNOVMOSKVA1972
MAMEMAMUKA ZA CUZBEMRANI SMUBENMU NAUKA I IZKUSTVODRAGANOV SP. POPRATILOVSOFIR1970
MARFOLOGJA DHE MARFOMETRIA E LUGINAVERIFAT TALANISHKODRË2000
MARFOMETRIA E PELLGJEVE UJËMBLEDHËS NË ALPET E SHQIPRISËRIFAT TALANISHKODËR1999
MASAT DHE MODULET (RUSISHT)D. SHTOIÇNMOSKVA1979
MATEMATICESKA TEORI LOGICESKOTO VBIBODAA. V. IDELSONA MOSKVA1967
MATEMATICESKA ZNCIKLOPEDIZI. M. VINOGRADOVMOSKVA1984
MATEMATICESKI OSNOVI NA TEORITA NA UPRAVLEMITE SISTEMIA. S. GNOENSKISOFIR1972
MATEMATICESKIE METODI KLASSICESKOI MEHANIKIV. I. ARNOLDMOSKVA1979
MATEMATICESKIE ANALIZIL. S. PONTRCGIMOSKVA1983
MATEMATICKA 5…6ROBERT ANSAROVSKOPJE1979
MATEMATICKA ANALIZA IIT. PEJOVITBEOGRAD1961
MATEMATIÇKA I RAZVITIE METODOLOGIÇNI PROBLEMI ECEMALLOBOMIR ILLIEV SOFIR1980
MATEMATICKA INDUKCIJA BINOMNA FORMULA KOMBINATORIKAD. S. MITRINOVIC BEOGRAD1980
MATEMATICKA LOGIKA I TEORIJE ALGORITMOV NAUKNOVOSIBIRSK1982
MATEMATICKA STATISTIKASTEVAN M.STOJANOVICBEOGRAD1979
MATEMATICKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZELJUBOMIR MARTICZAGREB1972
MATEMATICKI I PROBLEMI I EKSPOZICIJEDRAGOSLAV MITRINOVICBEOGRAD1969
MATEMATICKI PROBLEMI I EKSPOYICIJEVLADIMIR DEVIDEBEOGRAD1979
MATEMATICKI RUKOPISIKARL MARXZAGREB1974
MATEMATICKI SINTEZIDIANA RAKOVSKASOFIR1995
MATEMATICKO FIZICKI LIST (1234) REVISTA/ZAGREB1972
MATEMATICKO I SATISTICKO MODILIRANJETOMISLAV ZECEVICBEOGRAD1977
MATEMATICS MADE SIMPLEABRAHAM SPERLINGLONDON1978
MATEMATIKAD.S.MITRINOVIC BEOGRAD1964
MATEMATIKAMILENKO SEVDICZAGREB1963
MATEMATIKAVOJIN DAJOVIQPRISHTINË1964
MATEMATIKA III LIBRI I PARËEJUP HAMITIPRISHTINË1996
MATEMATIKA (REVISTA 1234,1234)/BEOGRAD1976
MATEMATIKA 1EJUP HAMITIPRISHTINË2000
MATEMATIKA BEZ FORMULIHORI V. PUHNACEVSOFIR1982
MATEMATIKA IISAK HOXHAPRISHTINË2002
MATEMATIKA IIEJUP HAMITIPRISHTINË1997
MATEMATIKA IIINOVAK IVANOVSKISKOPJE1984
MATEMATIKA III LIBRI I DYTËEJUP HAMITIPRISHTINË1996
MATEMATIKA ME PËRMBLEDHJE DETYRASHEJUP HAMITIPRISHTINË1999
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËMENDI DOKOTETOVË1996
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËAJET AHMETIPRISHTINË2003
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IIID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IIIILIJA JANEVSKOPJE1996
MATEMATIKA VITI IIILIJA JANEVSKOPJE1996
MATEMATIKA ZA BIZNIS I EKONOMIJAZLATE KOLOVSKISKOPJE1999
MATEMATIKA ZA EKONOMISTERAJKO RALEVICBEOGRAD1988
MATEMATIKA ZA GEOGRAFIAIORDAN MITEVSOFIA1995
MATEMATIKA ZA MATURANTITEVLADIMIR STOJANOVICBEOGRAD1994
MATEMATIKA ZA PEDAGOLOSHKI FAKULTETDUSKO KOVACEVSKOPJE1995
MATEMATIKA ZA TEHNICKE FAKULTETEBOZH. POPOVICBEOGRAD1981
MATEMATIKË E PËRGJITHSHMEKRISTAQ KIKINAPRISHTINË2001
MATHEMATICAL PROGRAMMINGROBERT W. METZERNEW YORK1965
MATHEMATICS AN INTERACTIVE APPROACHGLENCOENEW YORK1994
MATHEMATICS FOR TODAYS CONSUMERJACK PRICESHBA1982
MBROJTJA E BIMËVELATIF SUSURIPRISHTINË1986
MEMOGU I MODELI NA SOLEMIME NLANIRANE I UNRABLENIEDD. ANISIMOVVARNA1971
METODAT E PËRGJITHSHME TË FIZIKËS (RUSISHT)В. А. ВАТУТИНMOSKVA1985
METODAT NUMERIKE DHE PROGRAMI I TYRES. OSMANITIRANË1985
METODICA ZBIRKA IZ ZADATKA IZ MATEMATIKEMARCEL SNAJDERSARAJEVO1976
METODICESKO RBKOVDODSTVO ZA RESAVANE NA ZADACI VISA MATEMATIKAV. DIMOVASOFIR1970
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSBEDRI JAKAPRISHTINË1998
METODIKA NASTAVA ZEMLOPISAMILIAN J. JANJUSHEVIQPRISHTINË2000
METODIKË E MËSIMIT TË DITURI NATYRËS E SHOQËRISISLAM KRASNIQI PRISHTINË2000
METODOLOGIJA NA I-RASTOJANIJA VO RAGHIRANETO I KLASIFIKACIJA NA STATISTICITE STRUKTURITEMUNE GEORGIEVSKIBITOLLA1988
MICROSCOIC THERY OF NONHOMOGENEOUS STRUCTURESA.KATSNELSON /1987
MICROSOF NET XML WEB SERVICES STEP BY STEPADAM FREEMAN/2003
MICROSOFT WINDOWS 3.0GERRY LITTON/1990
MIKROBIOLOGJIAMILORAD STOJANOVIQPRISHTINË1985
MIKROSOFT WORD 2000ASTRID MEGARD SOLLIDTIRANË2003
MIKROSOFT-WINDOWS 3.1SKENDER H.SKENDERILUBJANË1994
MIKU JUAJAGIM NEZIRITIRANË1998
MJESHTËR TË MËDHENJ TË MATEMATIKËS GREKEALEKO MINGA TETOVË1994
MNOGOMERNI DISPERSIONNI ANALIZIV. M. IVANOVIMOSKVA1985
MODDELI NA ZALIHIVANCO A. DONEVSKOPJE 2006
MODELI ZVKLIDOVI KVANTOVOI TEORI POLRB. SAIMONMOSKVA1976
MODERNA MATEMATIKASTANKO PRVANOVICBEOGRAD
MOKROSOFT EXCEL 2000ASTRID MEGARD SOLLIDTIRANË2003
MORFOLOGJIA BILJAKABUDISLAV TATIÇBEOGRAD1986
MTEHEMATICA FOR EVERYDAY LIFEFRANK LERNER SHBA1982
MULTIDICIPLINARNE NAUKE I NJIHOVA ULLOGA TEHNIQKOM PROGRESUM. RASPOPOVIQBEOGRAD1982
MULTIPLIKATIVNA TEORI CISELG. MONTGOMERIMOSKVA1974
MYKOZAT NË SFERËN GJENITALE TË KAFSHËVEAGRON ÇUÇITIRANË1986
N-ARVIE KVAZISRUNNBIV. D. BELOZSOV/
NACRTNA GEOMETRIJAM. RADOJÇIT BEOGRAD 1969
НАСТАВА МАТЕМАТИКА И ФИЗИКАД.КУРЕПАBEOGRAD1963
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKEI. BANDIHBEOGRAD1956
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKE XII 1-4D. KURERABEOGRAD1965
NATYRA E VENDEVE TROPIKALEA. UOLLESTIRANË1979
NAUKA I IZKUSTVOIORDAN STORNOVSOFIR1985
NDOTJA DHE MBROJTJA E MJEDISITHAVZI MEMETITETOVË2008
NDRYSHIMET NË TOKËVILLIAM KRONON/1984
NEKI PROBLEMI SA VEREMENOG MATEMATICKOG OBRAYOVANJAM. BERTOLINOBEOGRAD1979
NEORGANSKA HEMIJAILIJA RIKOVSKIBEOGRAD1984
NGA QJELLI YNIBRAHIM GASHITIRANË1995
NJERIU DHE HAPSIRA GJEOGRAFIKEASLLAN SELMANISHKUP1995
NJOHURI PËR LËKURËT DHE KËPUCËTNIKOLIN PALOKATIRANË1977
NON-MONOTONIC REASONING A-UNIFYING FRAMEWORKDRITAN BERYATI TETOVË2002
NUMERICKATA MATEMATIKANAUM CELAKOSKISKOPJE1992
OBJEKTNO ORJENTIRANA ANALIZA I DIZAJNHEAD FIRST/1970
OD IKARA DO MESECAGJORGJE MILANOVIQBEOGRAD1970
ODBRANI ZADAÇI PO MATEMATIKA 3DUSHAN AÇOFSKISKOPJE1994
OPERATIVNO ISTRAZIVANJEL. MARTICZAGREB1968
OPSHTA FIZICKA GEOGRAFIATOMISLLAV L. RAKIQEVIQBROGRAD1981
OPSHTA GEOGRAFIA ANTROPOLOGRAFIJAJOVAN CVINJIQBEOGRAD1984
OPTIMIZACIJA U TEORIJI PROIZVODNJE I PRIVREDNOG RASTALJUBOMIR MADZARBEOGRAD1976
OPTIONS MEDITERRANEENNESSAIT METANI/1976
ORGANIC CHEMISTRY/SHBA1990
ORGANSKA HEMIJAILIJA RIKOVSKIBEOGRAD1970
ORGANSKA HEMIJASTANIMIR R. ARSENIJEVICBEOGRAD1985
OSNOVANIR MATEMATICKOI LOGIKIH. KARRIMOSKVA1969
OSNOVI BIOHEMIJEPERSIDA BERKESHBEOGRAD1980
OSNOVI CICLENNOGO ANALIZIK. I. BABENKOMOSKVA1986
OSNOVI DIFERENCIALNOVI GEOMETRY (TOM II)SH. KOBARSIMOSKVA1981
OSNOVI GEOMETRIJEMILEVA PRVANOVICBEOGRAD1987
OSNOVI MATEMATICESKOGO ANALIZAU. RUDINMOSKVA1976
OSNOVI NA MATEMATIKA I INFORMATIKASMILE MARKOVSKISKOPJE1987
OSNOVI NACRTNE GEOMETRIJERADOVAN V. POPOVBEOGRAD 1987
OSNOVI SAVREMENE FIZIKEGOJKO L. DIMICBEOGRAD1973
OSNOVI TEORIJE DISKRETNOG MODELIRANJA I SIMULACIJEDUSHAN ALTMAN BEOGRAD1982
PARAMBROJTJA NGA SËMUNDJET NË PËRQENDRIMET DHE KOMPLEKSET BLEGTORALEPIRO TELOTIRANË1982
PC BUYER`S HANDBOOK 2000GORDON P. FOREMAN/2000
PEDAGOGIKA MATEMATIKIA. A. STOLARMINSK1974
PËRMBLEDHJE DETYRA TË ZGJEDHURA NGA MATEMATIKA PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT PRANUESISAK HOXHAPRISHTINË2003
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKASKENDER H. SKENDERILUBJANË1995
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKA (PËR SHKOLLAT E MESME )VEVAIT ALIMISHKUP1997
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA TOPOLOGJIAQAMIL HAXHIBEQIRIPRISHTINË1996
PËRMBLEDHJE DETYRASH TË ZGJEDHURA NGA MATEMATIKAXHEVAIR BEQIRITETOVË1996
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA GJEOMETRIARADOJE OBRADOVIQPRISHTINË1969
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA MATEMATKAABDYLBAKI BAJRAMI SHKUP1998
PËRZGJEDHJE NGA ALGJELBRA LINEARE (RUSISHT)И.В.ПРОЦКУРЧКОВMOSKVA1962
PHYSICSDAVID HALLIDAYCANADA1976
PLOTËSIME TË MATEMATIKËS SË LARTËVASILLAQ KEDHITIRANË1972
POTSTNIK PO MATEMATIKAMETODIJA TRAJKOSKISKOPJE1993
POTSTNIK PO MATEMATIKA DLR POSTUPANSIH B BUZIB. I. ALEKSANDROVMOSKVA1972
PRAKTICNA MATEMATIKAMAGDALENA GEORGIEVASKOPJE1992
PRAKTICNA NASTAVA PO MATEMATIKAGLIGOR DUDASKOPJE1959
PRAKTIKUIMI I SISTEMATIKËS SË BIMËVE TË ULËTASAMI SULEJMANITETOVË2001
PRAKTIKUM I BIOLOGJISË QELIZORENEXHBEDIN BEADINITETOVË2006
PRAKTIKUM I LABO. DHE DETYRAVE TË HARTOGRAFI-TOPOGRAFISËRIFAT TALANISHKODËR1997
PRAKTIKUM I KIMISË SË PËERGJITHSHME E INORGANIKES.VESHA, XH.SINOJMERITIRANË1989
PREDAVANJA IZ FIZIKE (ELEKTOMAGNESKO POLJE)VATROSLAV LAPASICZAGREB1986
PREDAVANJE PO VISA MATEMATIKAGJ. ÇUPONASKOPJE1984
PRIMENA HUMANA GEOGRAFIAFILIP KRENGSHKUP
PRIMENA HUMANA GEOGRAFIAPOL KLOKSHKUP2004
PRIMENET SOFTERDIMITAR BITRAKOVSHKUP1988
PRINCIPET E PROGRAMIMIT PARALELKELLVIN LINSHKUP2015
PRINCIPET E PROJEKTIMIT TE SISTEMIT KOMPJUTERIKJEROME H. SALTZERSHKUP2011
PRINCIP ASEMBLERSKOG PROGRAMIRANJAZIVKO J. TOSICBEOGRAD1989
PRINCIPLES OF SCIENCEHEIMLER MEULAMERIKA1983
PRIQINA U ZEMLIJEROME WEKOFF/
PROGRAMIRANJE PL\1 COBOL BASIC ASSEMBLERRADMILLO SIMIQBEOGRAD1985
PROGRAMIROVANIE NA ZBIKE ASESEMBLERA I VLICISLITELLILJE SISTEMLIU. RADDMOSKVA1979
PROGRAMSKI JAZIK BASICNEDELKO PAREZANOVIQ BEOGRAD1985
PROJEKTIVNA GEOMETRIJADOMINIK PALMANZAGREB1984
PROLAZ ZRACENJA KOZ MATERIJUMILORAD MLADENONOVICBEOGRAD1975
PROSTEREN PLAN NA RMLUBOMIR JANEVSKOPJE2004
PSEVDODIFFERENCIALNE OPERATORI I SPEKTRLNA TEORIM. A. SHUBINMOSKVA1978
QYTETRIMET DHE GJEOGRAFIAASLLAN SELMANISHKUP1994
RACUNANJE S BROJNIM RAZMACIMAMIHAILO PETROVIÇBEOGRAD1969
RAJONI I LIKOVËS (STUDIMI FIZIKO -GJEOGRAFIK)ASLLAN SELMANISHKUP2005
RAJONI I POLOGUT (STUDIMI FIZIKO- GJEOGRAFIK)RESUL HAMITITETOVË2013
REGIONALNI NATPREVARI PO MATEMATIIKA VO CR MAKEDONIJAALEKSANDER SAMARXHISKISKOPJE1988
REGIONALNI NATPREVARI PO MATEMATIKA 83-95(REVIST)/SKOPJE1996
RELACIONA BAZA PODATKA RDB\VMSVOJISLAV MISHIQBEOGRAD1990
REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKEBORIS APSENZAGREB1970
REPETITORIJ FIZIKESPORER-KUNTARICZAGREB1975
REPETITORIJ VISE MATEMATIKEBORIS APSENZAGREB1965
REPETITORIJUM BIOHEMIJEE. A. COOPERBEOGRAD1951
RESAVANJE JEDNACINA NEJEDNACINA FORMULASLAVISA PRESICZAGREB1980
RESENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA SA IZVODIMA IZ TEORIJES. CANTRAKBEOGRAD1988
RESENI ZADACI OD KVALIFIKACIONI ISPITA PO MATEMATIKA MATEMATIKA FORMULIVLADIMIR JOVANOVSKISKOPJE1994
RESURSET DHE ZHVILLIMI I TURIZMIT NË MAQEDONINË PERNDIMORERAHIM IMERITETOVË2006
REVIST INTELEKTUAL PROPERTY NEDDS/GENEVA2001
REVISTA DEMOGRAFIAUNPHA TIRANË2001
REVISTA SHQIPTARE E SHKENCAVE BUQËSORE/TIRANË2002
RHEINISCHE FRIEDRICH WILHEHMS//
RITE DHE PRAKTIKA MAGJIKE TË CIKLIT JETËSORIZAIM MURTEZANISHKUP2008
SBORNIK ZADACIV. T. SERGOVANCEVMOSKVA1957
SBORNIK ZADACI PO MATEMATICESKOMU ANALIZUN. A. DAVIDOVMOSKVA1957
SBORNIK ZADACI PO VISHEI ALGEBRED. K. FADDEEVMOSKVA1956
SBORNIK ZADACI UPRAZNENI PO MATEMATICESKOMU ANALIZUB. P. DEMIDOVICMOSKVA1956
SCHWIZERISCHER SCHULATLAS//
SELLCA NDËR SHEKUJQAZIM KURTISHI-ARNORITETOVË2005
SIRABOCNIK PO ELEMENTARNO MATEMATIKOM. R. VIGODSKIMOSKVA1967
SMETAQKI MASHINI I PROGRAMIRANJENIKOLLIK DRAGANSHKUP1985
SPANISH SALUDOS SECOND PARTMC GRAHILLSHBA1986
SPRAVOCNIK PO MATEMATIKAG. KORNMOSKVA1971
SPRAVOCNIK PO MATEMATIKEA. G. CBIPKINMOSKVA1988
SPRAVOCNIK PO VISSHEI MATEMATIKAP. F. FILIBCAKOVKIEV1974
SPRAVOCNIK PO ZVISEI MATEMATKEM. R. VIGODSKIMOSKVA1964
SRETSTVA ZA AVTOMATSKI OBRABOTKA NA PODATOCIDIMITAR BITRAKOVSHKUP1987
SUBJEKTET MJEDISORE NË KOSOVËBLERIM VELAPRISHTINË2004
TABELA E LOGARITMEVESHPËTIM BOZDOTIRANË1984
TABLICI ZA TRASIRANE NA KRIVI S PREHODNA KRIVA KLOTOIDAL. MANCEVSOFIR1953
TË MËSUARIT E FIZIKËS SË PËRGJITHSHMEARNOLD B. ARONSSHKUP2010
TË USHQYERIT E RIPËRTYPËSVEALEKO VANGJELI TIRANË1987
TEHNOLOGIA NA DRVOTOIVO BAJALOSKOPJE1987
TEKNOLOGJIA E INFORMATIKËSBASRI AHMETI/2005
TEORI MATEMATICF. R. GANTMAHERMOSKVA1966
TEORIA E EVOLUCIONITZYRI BAJRAMITIRANË2000
TEORIA E GABIMEVE E PËRPUNIMIT TË MATJEVEEDUARD HASANAJVLORË2006
TEORIA NA SISTEMITE NA INFORMACIITE I NA INFORMATIVNI SISTEMITEODOR KRALEVSHKUP1984
TEORIC MODELIE I E PRIMENENICNAUKNOVOSIBIRSK1988
TEORIJA OBICNI DIFERENCIJALNIH JEDNACINABORIVOJE RASAJSKIBEOGRAD1970
TERA 9\10 GEOGRAPHIEARNOLD SCHULTZESHTUTGARD1979
TERMODINAMIKU KINETICKU TEORIJU GASOVA I STATISTICKE MEHANIKUF.V. SIRSBEOGRAD1953
THE SOVJET UNION HISTORI CULTUR GEOGRAPHYMICHUEL KURKGREAT BRITAIN1954
THE WORLD AND ITS PEOPLE AFRICA, ASIA AND AUSTRALIAE. ANSDORF SHBA
TOKSIKOLOSKA HEMIJAMOMCILO ST. MOKRANJACBEOGRAD1962
TRAQUNARSFO I INFORMATIKANEDELKO PREZANOVIQBEOGRAD1988
TREGIM I SHKURTËR I MIKROBIOLOGJISËS. BEJKER, XH. NIKLINSHKUP2013
TRIGONOMETRIAHALIL TURKUPRISHTINË1981
UDHËZUES PËR MATRIALET IZOLUESE ELEKTRIKE L.T.EPETRAQ VASILITIRANË1971
UMETNOST NA KOMPJUTERSKOTO PROGRAMADONALD E. KNUT/1995
UNDERSTANDING PFS; FIRST PUBLISHERGERRY LITTON/1990
UNIVERSALNIE OBERTIVASIE ALGEBRIZH. DIKSMEMOSKVA1978
URAVHEI MATEMATICESKOI FIZIKEV.S. VLADIMIRNOVMOSKVA1981
UREDUVANJE I REVITALIZACIA NA VODOTECITEZHIVO SHKOKLEBCKISKOPJE1999
UREDUVANJE NA SHUMITEILIJA MIHAJOVSKOPJE1961
USHTRIME LABORATORIKE NGA FIZIKA (DISPENCË)L. ISTREFITETOVË2002
USHTRIME NË FIZIKË (PER KLASEN IV AMO)REXHEP GASHI PRISHTINË1986
USHTRIME TË TEORISË SË PROBABILITETEVE DHE STATISTIKËS MATEMATIKESHPETIM LEKATIRANË1986
UVOD U DIGITALNE RACUNAREGERALD.A.MALEYSARAJEVO1975
UVOD U RAQUNARSKE KOMUNIKACIE I MREZHEANTUN BRUMNIQLUBIJANA1987
UVOD V TEORICTA NA ANALITICNITE FUNKCIILUBOMIR CAKALOVSOFIR1957
UVODNE TEME U METODIKU MATEMATICKOG OBRAZOVANJEMLADO POKOLENJE BEOGRAD1967
V CARSTVE SMEKALKIE. I. IGNATEVMOSKVA1984
VALOVI I OPTIKAVISNJA HENÇ-BARTOLIÇZAGREB1969
VEDENIE V NERAVENSTVAZ. BAKKENBAHMOSKVA1965
VENTUVENTURA PUPLISHER VERZIA 2.0ADEM JAKUPOVIQBEOGRAD1990
VEROJATNOST I STATISTIKAMAGDALENA GEORGIEVASKOPJE1988
VEROTHOSTHNIE METODI V BIOLOGIV. S. KOROLOKMOSKVA1985
VISA MATEMATIKAD. BLANUSAZAGREB1966
VISA MATEMATIKAD. BLANUSAZAGREB1965
VISA MATEMATIKA IR. KASHANIKSARAJEVO1969
VISHA MATEMATIKAC. S. BUGOROVMOSKVA1981
VISSHA MATEMATIKAANA PETROVASOFIR1974
VISSHA MATEMATIKAGEORGI TOTOVSOFIR1976
VISSHA MATEMATIKAIV.KIRKOROV SOFIR1986
VIZATIM TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE PJESA E PARËBORIVOJE QURÇIQPRISHTINË1983
VJEZBE IZ FIZIKEDALIBOR BROZBEOGRAD1990
WALTREISE (ATLLAS) AFRIKAELFTER BANDITALI1974
WEGE ZUR MATHEMATIKA. KRISZTENSWITZERLAND1978
WINDOWS WORD EXCEL CORELSTOJANQE RISTOVSKISHKUP1996
WINDOWS XPSHELLY O HARAAMERIKA2002
WOLD OF WILDLIFE 1 AFRICA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 10 THE OCEAN ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 11 INDEX ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 2 AFRICA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 3 AFRICA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 4 EURASIA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 5 EURASIA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 6 EURASIA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 7 SE.ASIA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 8 AUSTRALASIA ORBIS//
WOLD OF WILDLIFE 9 S.AMERICA ORBIS//
WORLD BIBLOGRAPHICAL VOLUME 94ALBANIAN REVIST/
YOUR HOME COMPUTERJONATHAN HILTONLONDON1984
ZADACÇI PO TEORII MNOZHESTV MATEMATIÇKE LOGIKE I TEORIN ALGORITNIVI. A. LLAVROVMOSKVA1984
ZADACI I TEOREMI NA ANALIZIDRORD POIABEOGRAD1964
ZADACI IZ MATEMATIKE SA PRIJEMNIH ISPITA NA TEHNICKIM FAKULTETIMADUBRILO D.TOSICBEOGRAD1964
ZADAÇI PO GEOMETRI STEREOMETRIÇI. F. SHARGIN MOSKVA1984
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRANAUM CELAKOSKISKOPJE1978
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRA I ANALIZAM. I. BASMAKOVMOSKVA1982
ZADACI VSTUPITELNIH EGZAMENOV MATEMATIKEO. V. NESTERENKOMOSKVA1983
ZADACI ZA VEZHBANJE PO MATEMATIKA I ZA STUDENDI NA TEKNICKITE FAKULTETD. K. BITRAKOVSKOPJE1978
ZADACI ZA VEZBANJE PO MATEMATIKA I ZA STUDENTI NA TEKNICKITE FAKULTETILIJA A. SHAPKAREVSKOPJE1986
ZANIMLJIVA MATEMATIKADRAGOS M. CVETKOVICBEOGRAD1986
ZBIRKA NA RESENIJE ZADACI PO OSNOVI NA STATISTICKATAKATARINA NOSHPALOSKA SKOPJE1980
ZBIRKA NA ZADACI PO STEREOMETRIJAIVAN TRAJKOVSKOPJE1983
ZBIRKA NA ZADACI PO TERMODINAMIKA SO KRATOK PREGLED NA TEORIJATAATANAS SKOPJE1973
ZBIRKA RESENI ZADACI TEKNICKA MEHANIKA STATIKAMARKO GUGULOVSKISKOPJE1981
ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ PROGRAMIRANJA 1VIDOJKO QIRIQBEOGRAD1989
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ MATEMATIKE IIF. FERENCIBEOGRAD1969
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ MATEMATIKE IIM. CVIJANOVICBEOGRAD1974
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ TEORIJE OSCILACIJAMARIJAN J. KOLARBEOGRAD1976
ZBIRKA RIJESENIH ZADATKAVESELIN PERICSARAJEVO1981
ZBIRKA ZADACIBORIBOJE MILADINOVIQSKOPJE1997
ZBIRKA ZADACIILIJA JANEV/
ZBIRKA ZADACIMETODIJA TRAJKOSKISKOPJE2001
ZBIRKA ZADACI OD AKTURSKA MATEMATIKADRAGI JANEVSKOPJE1988
ZBIRKA ZADACI OD ALGEBRASTJEPAN MINTAKOVIKSKOPJE1972
ZBIRKA ZADACI OD PROGRAMIRANJE VO BASICMEDODIJA TRAJKOSKISKOPJE1990
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA ZA VTORA GODINAILIJA JANEVSKOPJE1998
ZBIRKA ZADAÇI PO GEOMETRIJA (II)N. RIBKINSKOPJE1964
ZBIRKA ZADAÇI PO GEOMETRIJA (ZA SREDNOTO OBRAZUVANIE)ZH. MAGEBSKISKOPJE1977
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKAI. SHAPKAREVSKOPJE1977
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKAILIJA JANEVSKOPJE1994
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA (ZA I GODINA)ILIJA JANEVSKOPJE1991
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA (ZA III GODINA)ILIJA JANEVSKOPJE1987
ZBIRKA ZADACI PO OSNOVI NA SMETKOVODSTVOSEPAFIM TOMOVSKISKOPJE1994
ZBIRKA ZADATKAMINTAKOVIC CURICSARAJEVO1973
ZBIRKA ZADATKA IZ ALGEBRE GRUPE PRSTENI POLJAZORAN STOJAKOVICBEOGRAD1983
ZBIRKA ZADATKA IZ GEOMETRIJEN.N.NIKITIN MOSKVA1968
ZBIRKA ZADATKA IZ INFORMATIKE SA OSNOVAMA TEORIJENIJAZ BAJGORIQ /1990
ZBIRKA ZADATKA IZ MATEMATICKE ANALIZEG. N. BERMANBEOGRAD1974
ZBIRKA ZADATKA IZ MATEMATIKED. S. MITRINOVIC BEOGRAD1962
ZBORNIK OM ZADACI NA MAMEMAMUKAB. PETKANCINSOFIR1965
ZBORNIK ZADAC PO MATEMATIKEM. I. SKANAVIMOSKVA1972
ZBORNIK ZADACI I UPRAZNENII PO OBIKNOVENNIM DIFERECIALNI URAVNENIMN. M. MATVEVVMINSK1970
ZBORNIK ZADACI PO TEORI VEROCTHOSTEI MATEMATICESKI I TEORIA. A. SVESHNIKOVA MOSKVA1965
ZBORNIK ZADACI PO VISHEI MATEMATIKEL. A. KUZNECOVMOSKVA1983
ZHVILLIMI I KONCEPTEVE NË BIOLOGJINË E PËRGJITHSHMELUAN MEMUSHITIRANË1989
ZOOLOGIJA INVERTEBRATA I DEOMILOJE KRUNICBEOGRAD1985
ZOOLOGIJA INVERTEBRATA II DEOMILOJE KRUNICBEOGRAD1979
ZVISSHA MATEMATIKA V UPRAZHENIR I ZADACIP. E. DANKO MOSKVA1980
АТКИНСОВАТА ФИЗИЧКАТА ХЕМИЈАП.В.АТКИНССКОПЈЕ1989
БЕЈЗИК ГРАФИКИГЕРГЕ ЈОВАНЕВСКИСКОПЈЕ1989
БИОЛОГИЈА (ЗА II КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗУВАНИЕ )ПЕТАР ИКОНОМОВСКОПЈЕ1975
ЖИВОТНА СРЕДИНААСЛАН СЕЛМАНИСКОПЈЕ2004
ЗАНИМЛИВА ФИЗИКАЈ.И.ПЕРЕЛМАН BEOGRAD1949
ЗБИРКА ЗАДАТКА ИЗ ПЛАНИМЕТРИЈЕ СА РЕШЕНИМАДАРИНКА ЈАНОШЕВИТBEOGRAD1952
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКАЃ. ИВАНОВСКИСКОПЈЕ1990
ЗЕЛЕНИТЕ ЗРАЦИ НА СВЕТЛИНАТАПЕТАР НАЈДЕНОВ/
ЗЕМЈОДЕЛСКА ФИТОПАТОЛОГИЈАФИЛИП ПЕЈЧИНОВСКИШТИП2009
КURS OPSTE FIZIKEBOZIDAR ZIZICБЕОГРАД1988
КОНКРЕТНА МАТЕМАТИКА ОСНОВА НА ИНФОРМАТИКАТАРОНАЛД Л. ГРЕАМСКОПЈЕ2014
ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН/СТРУМИЦА2006
МЕХАНИЗМИ И ОСЦИЛАЦИИИ. МИИКОСКИСКОПЈЕ2001
НАПРЕДНА ХЕМИЈА НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ВТОР ДЕЛ ЛИПИДИП.Ф. ФОКС, П.Л.Х.МЕКСВИНИСКОПЈЕ2014
НАУКА ЗА ФОРЕНЗИКАТАЕНДРЈУ Р. В.ЦЕКСОНСКОПЈЕ2009
НАШИОТ ПРИЈАТЕЛ АТОМОТHEINZ HABERСКОПЈЕ 1961
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА IЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ 1976
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА I (МЕКАНИКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА)ЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ 1995
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА II (МЕКАНИКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА)ЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ1995
ОРГАНСКА ХЕМИЈАЏОН МЕКМУРИСКОПЈЕ2009
ОСВА3АНЈЕ 3ЕМЈЕ//1948
ОСНОВИ НА ОРГАНИСКАТА ЕВОЛУЦИЈАПЕТАР ИКОНОМОВСКОПЈЕ1989
ПОТСЕТНИК ПО ХЕМИЈАПЕНА СОКОЛОСКАСКОПЈЕ1999
ПРЕДИЗБИЦИ ВО ХЕМИЈАТА И ВО БИОЛОГИЈАТАМИНГФУ ВАНГСКОПЈЕ2009
ПРИНЦИПИ ЗА ДИЗАЈН НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИЏЕРОМ САЛЦЕРСКОПЈЕ2014
ПРОГРАМСКИОТ ЈАЗИК С++БЈОРН СТРОСТРУПСКОПЈЕ2015
СПОВОЧНИК ПО ФИЗИКЕХ. КУЛИНКMOSKVA1982
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУИ. И. ЛЧШКОMOSKVA1984
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО, III ДЕЛИВО БАЈАЛОСКОПЈЕ1957
ФЛОРА НА ЛИШАИТЕ(THE LICHEN FLORA II)МУРАТ МУРАТИСКОПЈЕ1993
ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО РИБИ ЈАЈЦА И НИВНИ ПРОИЗВОДИМИХАН ДАНЕВСКОПЈЕ1999
KURS OPSTE FIZIKEBOZIDAR ZIZIC1988
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLCIATION
50 VJET "EMIN DUKARU" (MONOGRAFI)ANSAMBLI I KËNGËVE DHE VALLEVE POPULLORE SHQIPTARESHKUP 1998
ARIE NGA OPERAT DHE KËNGË SOLO (PARTITURË)RAUF DHOMIPRISHTINË 2002
ART, IDEOLOGY & ECONOMICS IN NAZI GERMANYALAN E. STEINWEISUSA 1993
ASGJË - NGA BALTA E FJALËVE (KORALE)BEKIM RAMADANITETOVË 2010
BAZAT E HARMONISË I (BASI I SHIFRUAR)ZULQYFLI ZIBATETOVË 2013
CHORDS FOR KEYBOARD & GUITARA POCKET REFERENCE GUIDE TO MORE THAN 1800 CHORDS!MILWAUKEE 1995
DASMA ARBËRESHE (OPERA NË TRI AKTE ME PROLOG)RAUF DHOMIPRISHTINË 2005
DËGJO DHE HARRO BRENGËNBEKIM RAMADANISHKUP 2015
FJALË PA KËNGËBEKIM RAMADANITETOVË 2014
FJALË PA KËNGË (PËR ARTET DHE MUZIKËN)BEKIM RAMADANITETOVË 2013
FOLKLORI MUZIKOR SHQIPTARLORENC ANTONIPRISHTINË 1972
FUNKSIONET SOCIO-KULTURORE TË MUZIKËS NË ANTIKË (KRAHASUAR ME ELEMENTE TË FOLKLORIT SHQIPTAR)SUNAJ RAIMIKUMANOVË 2005
GJYSËM SHEKULLI JETE DHE VEPRIMTARIE TË SHKA "AGIMI" 1944-1994ENGJËLL SH. BERISHA, KOLË B. SHIROKAPRIZREN 1994
GOCA E KAÇANIKUT (OPERA NË DY PJESË)RAUF DHOMIPRISHTINË 1997
IN-TENEBRIS , REFLEKSIONE 1990-2000SHPËTIM- KUSHTATIRANË 2002
JEHON KËNGA KORALEBEKIM RAMADANITETOVË 2017
KËNDIMI I FEMRAVE TË PODGURITREXHEP MUNISHIPRISHTINË 1979
KËNGA JONË- 2SHTËPIA QENDRORE E KRIJIMTARISËTIRANË 1983
KËNGË DHE LOJËRA MUZIKORE, PËR KOPSHTET E FËMIJËVEPËRMBLEDHI : VATH ÇANGU, SHUAIP KRYPATIRANË 1990
KËNGË TË ZGJEDHURA KORALEBEKIM RAMADANISHKUP 2010
KUARTET PËR HARQE (PARTITURË)RAUF DHOMIPRISHTINË 2001
KUSH KËNDON - KEQ S'MENDON - (KËNGË KORALE)BEKIM RAMADANISHKUP 2011
MALI MUZIĆKI LEKSIKONLUCIJAN MARIJA ŠKERJANCNOVI SAD 1969
MEDITIM PËR ARTIN TIMBEKIM RAMADANITETOVË 2016
METODIKA E MËSIMIT TË MUZIKËSPAVEL ROJKOTETOVË 2014
MUZIČKA ČITANKATRUDA REICHZAGREB 1977
NA BASHKOI KËNGA KORALEBEKIM RAMADANITETOVË 2018
NGA KËNGA NË KËNGË (KORALE)BEKIM RAMADANISHKUP 2013
NJOHURI MBI INSTRUMENTET MUZIKORERAUF DHOMISHKUP 2008
NOTAT E LAZDRUARA (KËNGA PËR FËMIJË)ZEJADIN ISMAILISHKUP 1995
PËR TË BUKURËN MUZIKOREEDUARD HANSLIKTETOVË 2014
REFLEKSE MUZIKOLOGJIKE DHE PUBLICISTIKEZEJADIN ISLMAILIKUMANOVË 2006
SHKOLLA PËR KITARË KLASIKENASER DULASHKUP 2000
SOLFEXHO, MELORITMIKSELAMI KOLONJATETOVË 2008
SVET KAO VOLJA I PREDSTAVAŠOPENHAUERNOVI SAD 1981
VALLET E LUNXHËRISËRAMAZAN H. BOGDANITIRANË 1995
VALLËZIMI POPULLOR SHQIPTAR( LIRIKA)RAMAZAN H. BOGDANITIRANË 1997
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ ( КЊИГА ПРВА)РОКСАНДА ПЕЈОВИЋБЕОГРАД 1986
КАЛЕНДАРНИТЕ ПРАЗНИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА,I-IV КЛАСИЛИЯНА НИКОЛОВА, НИКОЛАЍ КОЛЕВВЕЛИКО ТЪРНОВО 2003
МУЗИЧКATA ПИРАТЕРИЈА И ТЕОРИЈАТА НА КРИМИНАЛОТСАМИР ИНДУЏАСКОПЈЕ 2009
ETNOMUZIKOLOGJIAFRITZ BOSE ( PËRKTHYER NGA BEKIM RAMADANI )TETOVË 2019
ТРАДИЦИОНАЛНАТА МУЗИЧКА КУЛТУРА НА АЛБАНЦИТЕ ОД ДОЛНИ ПОЛОГБЕКИМ РАМАДАНИТЕТОВО2019
TRADITA E MUZIKËS POPULLORE SHQIPTARE NË TETOVË DHE RRETHINAT E SAJBEKIM RAMADANITETOVË 2020
UDHA E FESTIVALIT TË KËNGËS PËR FËMIJËGJOVALIN ÇUNISHKODËR2012
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
AKROBATIKA, METODIKA E TË MËSUARITFADIL MAMUTITETOVË2012
ATLETIKA TEKNIKA DHE METODIKAISA ASLLANIKUMANOVË2003
BAZAT E TEKNIKËS SË PESHËNGRITJESHAKI AGALLIU, GUDAR BEQIRAJTIRANË1982
ČASOPIS FIZIČKE KULTURE(REVISTË E KULTURËS FIZIKE)BR.15/87MITROVICË1987
DISIPLINAT ALPINE PREJ SHAMONISE 1924 DERI NË SARAJEVË 1984QAZIM H. ELSHANITIRANË1996
DITARI I EDUKIMIT SPORTIVINSTITUTI I ANTROPOLOGJISË SPORTIVEPRISHTINË2003
FOREVER YOUNG , FOREVER HEALTHY (SIMPLIFIED YOGA FOR MODERN LIVING)INDRA DEVIMUMBAI2002
FUTBOLL,TEKNIKA, METODIKA DHE TAKTIKABEXHET ENVER TOÇITETOVË1998
GJIMNASTIKAFADIL MAMUTITETOVË2012
GJIMNASTIKA MBI VEGLA, METODIKA E TË MËSUARITFADIL MAMUTITETOVË2013
JETA IME SI NJË NDESHJE FUTBOLLIMISHEL PLATINITIRANË1995
KARATE SPORTIVE MODERNERUDOLF JAKHELPRISHTINË1996
KORRELACIONI NË MES FAKTORËVE PATOLOGJIK KONATIV DHE PRECIZITETI NË BASKETBOLLFADIL NIKASHKUP2008
KUPA E BOTËSBESNIK DIZDARITIRANË1991
MASAT DHE KRITERET PËR TRAJNIM TË PROGRAMUARBESNIK TELAISHKUP2008
MBROJTJA NË VOLEJBOLLMYFTAR ZIBERITETOVË1997
METODAT STËRVITORE NË FUTBOLLSHYQYRI RRELITIRANË1987
NJË JETË NË CIRKVITORE SALLAKUTIRANË2004
PAUL CHARLES MORPHY (1837-1884)SLAVKO PETROVIĆ,ZLATKO KLEMENTZAGREB1976
REKREACIONI SPORTIVENVER TAHIRAJPRISHTINË2007
RITMIKA DHE VALLËZIMI, METODIKA E TË MËSUARITFADIL MAMUTITETOVË2014
ŜAHOVSKI PROBLEMNENAD PETROVIĆZAGREB1949
ŠAHOVSKI ZABAVNIKDRAGOSLAV ANDRIČBEOGRAD1985
SOCIOLOGJIA E SPORTITFATOS GJATATIRANË2000
SPORT AND HEALTH (INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH 1/2014UNIVERSITETI I TETOVËSTETOVË2014
SPORT AND HEALTH (INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH 3-4/2015UNIVERSITETI I TETOVËSTETOVË2015
SPORTI SHQIPTAR NË VITESHABAN SINANITETOVË2008
TAKTIKA DHE PROBLEME TË STËRVITJES NË VOLEBOLILIJA GAXHO,VESEL RIZVANOLLI, SEJFULLA SHTEPANI, ENVER MAÇITIRANË1990
TEKNIKAT E LOJËS SË VOLEBOLLITSEJFULLA SHTËPANI,VESEL RIZVANOLLI, ILIA GAXHO, ENVER MAÇITIRANË1989
TEKST MËSIMOR-NË NDIHMË TË KUADROVE DHE AKTIVISTËVE SHOQËROR TË EDUKIMIT FIZIKBFSSHTIRANË1974
КАRATEDAVID MITCHELLLONDON2000
КВАЛИТAТАТИВНО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКОТО ДВИЖЕЊЕДВЕЈН В.НАДСОНСКОПЈЕ 2013
ОСНОВИ НА ШАХОВСКАТА ИГРАЗВОНКО ХАЏИ-ПОПОВСКИ, МЕТОДИЈА TОМЕСКИПРИЛЕП1998
ПЕРВАЯ КНИГА ШАХМАТИСТАВ. ПАНОВМОСКВА1964
ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ДОНБАССЕН.П.ЗЕЛЕПУКОВИЉ, Ю.Г.ДОРОХОВ, А.С. КАКОВИН, А.А.ТУТЛАЯНЦДОНЕЦК1969
BAJRAM KABASHIAZIZ SALIHU YLL QË VAZHDON TË SHNDRISTETOVË
TAKTIKA NË BASKETBOOLLHAZIR SALIHUTETOVË2017
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
TURK DUNAYASI- UZERINE INCELEMELERAHMET BICAN ERCILASUNANKARA2011
YASADIGIM GIBIAHMET HAMDI TANPINMARARALIK 2006
SIIR HIKAYELERIHALUK ORALISTANBUL2011
EDEBIYAT KURAMLARI VE ELESTIRIBERNA MORANISTANBUL2012
TURKIYE'DE ÇOCUKLUGUN TARIHIBEKIR ONURANKARA 2005
DEDE KORKUT KITABI-1MUHARREM ERGINANKARA2011
FUZULI UZERINE MAKALELERHASIBE MAZIOGLUANKARA2011
IKI DIRHEM BIR ÇEKIRDEKISKENDER PALAISTANBUL2012
EDEBIYAT SOHBETLERINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2010
KARAGOZ OYUNLARIUNVER ORALISTANBUL2007
SUBAT YOLCUSU ATTILA ILHANÇIN SIIRIYAKUP ÇELIKANKARA 2007
EDEBIYAT SOSYOLOJISIKOKSAL ALVERANKARA 2006
TURK SOSYOLOGLARI VE ESERLERI- IERTAN EGRIBEL,UFUK OZCANISTANBUL2010
XVI. YUZYILIN SONLARINDA BURSAOZER ERGENÇANKARA 2006
HALK EDEBIYATI DERSLERI 1PERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2011
ALI SIR NEVAYI'NIN 560. DOGUM,500. OLUM YIL DONUMLERINI ANMA TOPLANTISI BILDIRILERI24-25 EYLUL 2001ANKARA 2004
OKULONCESI DONEMDE OYUN VE OYUNCAKHATICE POYRAZANKARA 2003
AGIT KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2011
TURK TEFEKKURU TARIHIHILMI ZIYA ULKENISTANBUL2011
TURK EDEBIYAT TARIHIFUAD KOPRULUANKARA2011
TURK EDEBIYATINDA HECE-ARUZ TARTISMALARIHASAN KOLCUANKARA 2007
HALKBILIMI KURAMLARI VE ARASTIRMA YONETMELERI TARIHINE GIRISOZKUL ÇOBANNOGLUANKARA2010
BATTAL-NAMENECATI DEMIR, MEHMET DURSUN ERDEMARALIK 2006
ISLAM MEDENIYETI VE TURK KULTURUYILMAZ OZAKPINARISTANBUL2005
AHMET PASA'NIN SIIR DUNAYASIHARUN TOLASAANKARA 2001
COCUKLAR VE GENCLER ICIN OSMANLI TARIHI ANSIKLOPEDISIAHMET EFE/
OSMANLI IMPARATORLUGU VE ETRAFINDAKI DUNAYSURAIYA FAROQHIISTANBUL2010
TURK KULTUR VE EDEBIYATINDAN SABSIYETLERBIROL EMILANKARA
TARIH VE TASAVVUF SOHBETLERINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2008
TURK ROMANINA ELESTIREL BIR BAKIS1BERNA MORANISTANBUL2011
TURK ROMANINA ELESTIREL BIR BAKIS 2BERNA MORANISTANBUL2011
SEMSEDDIN SAMI VE NEV-USUL SARFI-I TURKIFURKAN HAMITARILIK 2009
EDEBIYAT ANILARIHUSEYIN CAHIT YALÇINISTANBUL2010
BUGUNKU EDEBIYATFUAD KOPRULUANKARA 2007
TURKEÇENIN SADELESME TARIHI GENÇ KALEMLER VE YENI LISAN HAREKETIYUSUF ZIYA OKSUZANKARA 2004
HALK HIKAYELERI VE HALK HIKAYECILIGI 5PERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2011
BATI MEDENIYETI KARSISINDA-AHMED MIDHAT EFENDIORHAN OKAYISTANBUL2008
TURK DUNYASINDA KOROGLUMETIN EKICIANKARA 2004
BATILLIASMA DEVRI TURK EDEBIYATIORHAN OKAYISTANBUL2011
MODERN TURK EDEBIYATININ ANA ÇIZGILERI 1860-1923KENAN AKYZISTANBUL2010
HALK EDEBIYATINA GIRISSUKRU ELÇINANKARA2010
EDEBIYAT ARASTIRMALARIFUAD KOPRULUANKARA 2004
TURK SIIRLERININ VEZNIAHMET TALAT ONAYANKARA 1996
OSMANLI IMPARATORLUGUNUN KURULUSUFUAD KOPRULUANKARA2011
ASIK TARZI SIIR GELENEGI VE RUYA MOTIFIUMAY GUNAYANKARA2011
TURK EDEBIYATI UZERINDE ARASTIRMALARMEHMET KAPLANISTANBUL2011
TURK EDEBIYATI II. MESRUTIYET DONEMIGRUP AUTORËSHANKARA 2007
EDEBIYAT ARASTIRMALARI IM. FATIH ANDIISTANBUL2000
SERVETI-I FUNUN EDEBIYATIISMAIL PARLATIR, INCI ENGINUN, OMER F. HUYUGUZEL, BILGE ERCILASUN, MUSTAFA OZBALCI, ALAATTIN KARACAANKARA2011
YENI TURK EDEBIYATI 1839-2000EL KITABI-RAMAZAN KORKMAZANKARA2011
DIVAN SIIRI VE SAIRLERI UZERINE INCELEMELERCEM DILÇINISTANBUL2011
OGUZ DESTAN DUNYASIFUZULI BAYATISTANBUL2006
ERKEN DEVIR TURK SANATIYASAR ÇORUHLUISTANBUL2007
TURKÇE OGRETIMINDE TEMATIK YARATICI DRAMAGIYASETTIN AYTASANKARA 2008
SEYYAH-I ALEM EVLIYA ÇELEBI'NIN DUNYAYA BAKISIROBERT DANKOFFISTANBUL2012
TANZIMAT EDEBIYATIISMAIL PARLATIR, INCI ENGINUN, AHMET B. ERCILASUN, ZEYNEP KERMAN, ABDULLAH UCMAN, NURULLAH CETINANKARA2011
DIVANLAR ARASINDAMEHMED ÇAVUSOGLUISTANBUL2006
KULTUR VE DILMEHMET KAPLANISTANBUL2012
TURKÇENIN SIRLARINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2012
AYAKLI KUTUPHANELERDURSUN GURLEKISTANBUL2012
YENI TURK EDEBIYATI UZERINE INCELEMELER 2BILGE ERCILASUNANKARA 1997
DIVAN EDEBIYATI YAZILARICEMAL KURNAZANKARA 1997
YENI TURK EDEBIYATIMEHMET ONALANKARA 2009
BIZANS MUESSESELERININ OSMANLI MUESSESELERINE TESIRIFUAD KOPRULUANKARA2012
TURK TARIH-I DINISIFUAD KOPRULUANKARA 2005
TURK VE KULTURU VE MILLIYETÇILIKEROL GUNGORISTANBUL2011
POETIKA DERSLERIORHAN OKAYISTANBUL2011
TURK DESTANLARINA GIRISSAADETIN GOMEÇANKARA 2009
KUKLA KITABIUNVER ORAL/
SAZ SAIRLERIFUAD KOPRULUANKARA 2004
ISLAM TASAVVUFUNUN MESELELERIEROL GUNGORISTANBUL2011
EDEBIYATIMIZIN BAHÇESINDE DOLASIRKENMEHMET KAPLANISTANBUL2007
ANADOLU'DA ISLAMIYETFUAD KOPRULUANKARA 2005
ISLAM'DA SEHIR VE MIMARITURGUT CANVESERISTANBUL2012
AÇIKLAMALI-EDEBI SANATLARISA KOCAKAPLANISTANBUL2011
OSMANLI'YI IMPARATORLUK YAPAN SEHIRMUSTAFA ARMAGANISTANBUL2011
MEDDAH KITABIUNVER ORAL/
KARAGOZ KITABISEVENGUL SONMEZ/
KARAGOZ OYUNLARI -3- YENIUNVER ORALISTANBUL2007
KARAGOZ OYUNLARI -2-NEV-ICADUNVER ORAL/
SAÇ KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2004
ISTANBUL'UN MANILERIN-MANILERIN ISTANBUL'UABDULKADIR EMEKSIZISTANBUL2011
SOZUN BUYUSU EDEBI SANATLARMENDERES COSKUNISTANBUL2010
KULTUR DEGISMELERI VE SERVET-I FUNUN ROMANISELÇUK ÇIKLAANKARA 2004
ARUZ BILGISIAHMET DOGANANKARA 2005
100. YILINDA YENI LISAN HAREKETI VE MILLI EDEBIYAT ÇALISTAYI BILDIRILERIHULYA ARGUNSAH, OGUZHAN KARABURGUISTANBUL2011
DEDE KORKUT KITABI-2MUHARREM ERGINANKARA 2009
HECEOZEL SAYI: 11ANKARA2006
ORNEKLERLE TURK SIIR BILGISICEM DILÇINANKARA 2009
YENI TURK EDEBIYATI SIR METINLERI 1 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI HIKAYE METINLERI 2 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI NESIR 1 METINLERI 3 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI NESIR2 METINLERI 3 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI ESER TANITMA METINLERI 4 VE ONSOZLER (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI ARASTIRMALARIINCI ENGINUNISTANBUL2007
SANAT VE EDEBIYAT YAZILARIORHAN OKAYISTANBUL2011
SIIR TAHLILLERI 2MEHMET KAPLANISTANBUL2011
HALK EDEBIYATI ARASTIRMARALISUKRU ELÇINANKARA 1997
TEKERLEMELERALI DUYMAZANKARA
TURKÇE'NIN BALKAN DILLERI UZERINE ETKISISEMPOZYUMU 29.MAYIS 2009/ USKUPSKOPJE 2010
ISTIKLAL MARSIMIZ VE MEHMET AKIF ERSOYISA KOCAKAPLANISTANBUL2011
AZERBAYCAN YUREGIMDE BIR SAHDAMARDIRYAVUZ BULENT BAKILERISTANBUL2009
CUMHURIYET DONEMI-ÇAGDAS TURK ROMANI 1946-2000ALEMDAR YALÇINANKARA2011
IKINCI YENI POETIKASIALAATTIN KARACAANKARA2010
CAHIT KULEBI VE SIIRIISMAIL ÇETISLIANKARA2012
OSMANLI SIIRI'NE MODERN YAKLASIMLARALI FUAT BILKANISTANBUL2009
AYAKKABI KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2007
EDEBIYAT SANATI VE BILIMIISMAIL ÇETISLIANKARA2011
TURK KULTUR VE EDEBIYATINDAN 1 MESELELERBIROL EMILANKARA 1997
TURK FILOLOJISI VE YAZI TARIHIALTAY S. AMANJOLOVISTANBUL2006
TURK MUZIK KIMLIGICINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2004
CUMHURIYET DONEMI TURK SIIRINDEGARIP HAREKETIANKARA 2006
HALK SIIRINDE TUR, SEKIL VE MAKAMOCAL OGUZANKARA 2001
BASLANGICINDAN 1983'E TURK TIYATRO TARIHIMETIN ANDISTANBUL2011
TURKÇEYE YANSIYAN TURK KULTURUDOGAN AKSANISTANBUL2011
SAIR-I CIHAN NEDIMAHMET KABAKLIISTANBUL1996
TURK KULTURUNUN ANA HATLARISAADETIN GOMEÇANKARA 2006
TURK ÇOCUK OYUNLARI CILT-INEBI OZDEMIRANKARA 2006
TURK ÇOCUK OYUNLARI CILT-IINEBI OZDEMIRANKARA2006
HALK KULTURU ARASTIRMALARIERMAN ARTUNISTANBUL2008
EBRU SANATIOMER FARUK DEREISTANBUL2011
DESTURZUS BAGA GIRENLERORHAN SAIK GOKYAYISTANBUL2007
DINI-TASAVVUFI TURK EDEBIYATI EL KITABIABDURRAHMAN GUZELANKARA 2009
DEDE EFENDI HAYATI-SANATI-ESERLERIFATIH SALGARISTANBUL2010
TURK HALK SIIRLERININ SEKIL VE NEV'IAHMET TALAT ONAYANKARA 1996
DIVAB EDEBIYATINDA TURLERRIDVAN CANIMANKARA2010
TURK DILI DIL VE EDEBIYAT DERGISITURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
KUKLA VE KUKLACILIKUNVER ORALISTANBUL2003
TURKÇE VE ÇEVIRI SORUNLARI7-9 MART 2008 ÇALISTAYIANKARA2010
TURK DILISAYI 298 TEMMUZ 1976/1976
FATIH DEVRI-UZERINDE TETKIKLER VE VESIKALAR 1HALIL INALCIKANKARA 2007
UÇ TARZ-I SIYASETYUSUF AKÇURAANKARA 2007
DOGU BATI-DUSUNCE DERGISIYIL :7, SAYI: 27, MAYIS, HAZIRAN, TEMMUZ 2004ANKARA 2004
SIIR HIKAYELERIHALUK ORALISTANBUL2009
DOGU ANADOLU'DA TURK BEYLIKLERIFARUK SUMERANKARA 1990
TURK DILI TARIHIAHMET B. ERCILASUNANKARA2011
TURKÇENIN YAPISIMEHMET AKALINANKARA2011
TURKÇEDE EKLERIN KULLANILIS SEKILLERI VE EK KALIPLASMASI OLAYLARIZEYNEP KORKMAZANKARA2011
ORTA ZAMAN TURK DILI VE LUTURU UZERINE INCELEMELERA. MELEK OZYETGINISTANBUL2005
TURK DILI-TURK SIIRI OZEL SAYISI 2MEHMED CAVYSOGLU, CEM DILCIN, ALI ALPARSLAN, HALUK IPEKTEN, ERDOGAN CENGIZ, ISMAIL UNVER, KEMAL ERASLANANKARA1986
OSMANLI TURKÇESII. HAKKI AKSOYAKANKARA2010
OSMANLI TURKÇESI KILAVUZU 1HAYATI DEVELIISTANBUL2011
DIL VE DIKSIYONSIDDIK AKBAYIRANKARA2011
TURK DIL BILGISIJEAN DENYISTANBUL2012
TURKÇEDE SOZ DIZIMILEYLA KARAHANANKARA2012
TURK BOYLARININ DESTANLARIKATL REICHLANKARA2011
HIKAYE TAHLILLERIMEHMET KAPLANISTANBUL2012
AYNA KITABIYUSUF ÇETINDAGISTANBUL2011
KULTUR KOPRUSU-SULEYMAN ÇELEBI'DEN, MEHMED AKIF'ENIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2009
TEZKIREDEN BIYOGRAFIYEMUSTAFA ISENISTANBUL2010
TURKÇENIN GUCUDOGAN AKSANISTANBUL2011
TURKÇENIN ZENGINLIKLERI INCELIKLERIDOGAN AKSANISTANBUL2011
TURKÇENIN GRAMERITAHSIN BANGUOGLUANKARA2011
BATI TESIRINDE-TURK SIIRI ANTOLOJISIKENAN AKYUZISTANBUL 1985
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: BURSA-BOLU-TRABZON-ERZURUM-AZERBAEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: BURSA-BOLU-TRABZON-ERZURUM-AZERBAYAN-KAFKASYA-KIRIM-GIRITEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: KONYA-KAYSERI-ANTAKYA-SAM-URFA-MARAS-SIVAS-GAZZE-SOFYA-EDIRNE-3. KITAP-2 CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: KONYA-KAYSERI-ANTAKYA-SAM-URFA-MARAS-SIVAS-GAZZE-SOFYA-EDIRNE- 3. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: BAGDAD-BASRA-BITLIS-DIYARBAKIR-ISFAHAN-MALATYA-MARDIN-MUSUL-TEBRIZ-VAN 4 KITAP- 2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: BAGDAD-BASRA-BITLIS-DIYARBAKIR-ISFAHAN-MALATYA-MARDIN-MUSUL-TEBRIZ-VAN 4 KITAP- 1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: PODGORIÇE-ISTIB-VIDIN-PEÇOY-BUDIN-USTURGON-CIGERDELEN-MACARISTAN-OZIÇE-TASLICA-DOBRA-VENEDIK-MOSTAR-KANIJE, 6. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2010
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: PODGORIÇE-ISTIB-VIDIN-PEÇOY-BUDIN-USTURGON-CIGERDELEN-MACARISTAN-OZIÇE-TASLICA-DOBRA-VENEDIK-MOSTAR-KANIJE, 6. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2010
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: EGRI-HATVAN-YANIK-VIYANA-ÇANAD-EFLAK-BOGDAN-BUKRES-UKRAYNA-KIRIM-BAHÇESARAY-ÇERKEZISTAN-DAGISTAN-EJDERHAN-KALMUKISTAN-SARAY-MOSKOVA, 7. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: EGRI-HATVAN-YANIK-VIYANA-ÇANAD-EFLAK-BOGDAN-BUKRES-UKRAYNA-KIRIM-BAHÇESARAY-ÇERKEZISTAN-DAGISTAN-EJDERHAN-KALMUKISTAN-SARAY-MOSKOVA, 7. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: GUMULCINE-KAVALA-SELANIK-TIRHALA-ATINA-MORA-NAVARIN-GIRIT ADASI-HANYA-KANDIYE-ELBASAN-OHRI-TEKITDAGI, 8. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: GUMULCINE-KAVALA-SELANIK-TIRHALA-ATINA-MORA-NAVARIN-GIRIT ADASI-HANYA-KANDIYE-ELBASAN-OHRI-TEKITDAGI, 8. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: KUTAHYA-MANISA-IZMIR-ANTALYA-KARAMAN-ADANA-HALEP-SAM-KUDUS-MEKKE-MEDINE, 9. KITAP-2.CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: KUTAHYA-MANISA-IZMIR-ANTALYA-KARAMAN-ADANA-HALEP-SAM-KUDUS-MEKKE-MEDINE, 9. KITAP-1.CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: MISIR-SUDAN-HABESISTAN-SOMALI-CIBUTI-KENYA-TANZANYA, 10. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: MISIR-SUDAN-HABESISTAN-SOMALI-CIBUTI-KENYA-TANZANYA, 10. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
ORTAOYUNU 1. CILTCEVDET KUDRETISTANBUL2007
ORTAOYUNU 2. CILTCEVDET KUDRETISTANBUL2007
ILMIHAL 1IMAN VE IBADETLERANKARA2010
ILMIHAL 2ISLAM VE TOPLUMANKARA2012
PEYGAMBERLER TARIHIASIM KOKSALANKARA2011
BIR HULYA ADAMININ ROMANI AHMET HAMDI TANPINARORHAN OKAYISTANBUL2010
TANBURI CEMIL'IN HAYATIMES'UD CEMILISTANBUL2012
YAHYA KEMAL- EVA DONEM ADAMBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2008
SAIR NIGAR HANIMNAZAN BEKIROGLUISTANBUL2008
HUSEYIN SIRETTURAN KARATASISTANBUL2011
MEHMED AKIF HAYATI-SECIYESI-SANATIMITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2012
YUNUS EMREAHMET KABAKLIISTANBUL2009
BUYUK AGA-TARIK BUGRABESIR AYVAZOGLUISTANBUL2005
DIK BAYIRABBAS SAYARISTANBUL2002
OMER SEYFETTIN-ULKUCU BIR YAZARIN ROMANITAHIR ALANGUISTANBUL2010
HUZUNLU ANLAR FOTOGRAFÇISI-ZIYA OSMAN SABAMUSTAFA KIRCIISTANBUL2010
YAHYA KEMALAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2011
SAIRLER SULTAN-NECIP FAZILAHMET KABAKLIISTANBUL2008
FAZIL HUSNU DAGLARCAKONUR ERTOP, OZGEN KILIÇARSLANANKARA2011
CEMIL MERIÇMURAT YILMAZANKARA2010
ATTIKA ILHANYAKUP ÇELIKANKARA2010
BIR BASKA ISTANBULORHAN OKAYISTANBUL2012
BIR YUNUS ROMANIISKENDER PALAISTANBUL2012
DOSTLAR BENI HATIRLASINASIK VEYSELKONYA2011
ASAF HALET ÇELEBIMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1993
KUGUNUN SON SARKISIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2011
NECIP FAZIL KISAKUREKORHAN OKAYISTANBUL2009
KAYAGUSUZ ABDALABDURRAHMAN GUZELANKARA 2004
HALIT ZIJA USAKLIGILOMER FARUK HUYUGUZELANKARA2010
ZIYA GOKALPRIZA FILIZOKANKARA 2005
UÇ DEVRIN YOL AYRIMINDA, YAKUP KADRI KARAOSMANOGLUMEHMET EMIN ULUDAGANKARA 2005
AHMET MUHIP DIRANAS, HAYATI, FIKIRLERI HIS DUNYASIMUSTAFA KIRCIANKARA 1997
BIR HICIV USTASI SAIR ESREFSERIFE ÇAGINISTANBUL2007
KITAPLAR VE PORTRELERNIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2009
MEMDUH SEVKET ESENDALISMAIL ÇETISLIANKARA 2004
PEYAMI-HAYATI, SANATI, FELSEFESI DRAMI/BESIR AYVAZOGLUISTANBUL2008
BOZGUNDA FETIH RUYASIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2010
AHMET KUTSI TECERMUSTAFA OZBALCIANKARA 2007
KARACAOGLANMUSTAFA NECATI KARAERISTANBUL2008
ZIYA OSMAN SABAMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1999
TUTUNAMAYANLAR-BUTUN ESERLERI 1OGUZ ATAYISTANBUL2012
BIR BILIM ADAMINIM ROMAN, MUSTAFA INAN-BUTUN ESERLERI 5OGUZ ATAYISTANBUL2012
DUNYAYA IKINCI GELIS YAHUT ISTANBUL'DA NELER OLMUS-FELATUN BEY RAKIM EFENDI-HUSEYIN FELLAH - ROMANLAR 1AHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HENUZ 17 YASINDA, ACAYIB'I ALEM-DURDANE HANIM-ROMANLAR VIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
KARNAVAL, ROMANLAR VIIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HAYRET-BAHTIYARLIK, ROMANLAR XAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
ARNAVUTLAR SOLYOTLAR, DEMIR BEY YAHUT INKISAF-I ESRAR FENNI BIR ROMAN YAHUT AMERIKA DOKTORLARI, ROMANLAR XIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2002
HAYDUT MONTARI,DIPLOMALI KIZ-GURCU KIZI YAHUT INTIKAM-RIKALDA YAHUT AMERIKA'DA VAHSET ALEMI-ROMANLAR XIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2003
CINLI HAN-TAAFFUF-GONULLU-ROMANLAR XIVAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HUZURAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2011
ESIR SEHRIN INSANLARIKEMAL TAHIRISTANBUL2005
DEVLET ANAKEMAL TAHIRISTANBUL2011
YOL AYRIMIKEMAL TAHIRISTANBUL2005
YORGUN SAVASÇIKEMAL TAHIRISTANBUL2011
KURT KANUNUKEMAL TAHIRISTANBUL2012
HUR SEHRIN INSANLARIKEMAL TAHIRISTANBUL2010
YERYUZUNDE BIR MELEK, ROMANLAR VIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
ATES VE GUNESFALIH RIFKI ATAYISTANBUL2009
YILANLARIN ÖCÜFAKIR BAYKURTISTANBUL2012
PERTEV BEY'IN ÜÇ KIZI, IKI KIZI VE TORUNLARIMUNEVVER AYASLIISTANBUL2011
AÇLIKHASAN IZZETTIN DINAMOISTANBUL2007
ZEHRANABIZADE NAZIMANKARA2010
MUREBBIYE-SEYTAN ISIHUSEYIN RAHMI GURPINARISTANBUL2008
AYDINLANMA DEGIL, MERHAMET!ALEV ALATLIISTANBUL2008
KABUSALEV ALATLIISTANBUL2012
YABANYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
HUKUM GECESIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
BIR SURGUNYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
ATATURK BIYOGRAFIK TAHLIL DENEMESIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2010
HEP O SARKIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2009
ANKARAYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
MILLI SAVAS HIKAYELERIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
ZORAKI DIPLOMATYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
PANORAMAYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
KARANLIGIN GUNULEYLA ERBILISTANBUL2009
PUSLU KITALAR ATLASIIHSAN OKTAY ANARISTANBUL2012
SUSKUNLARIHSAN OKTAY ANARISTANBUL2012
VURUN KAHPEYEHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2012
TURK'UN ARESLE IMTIHANIHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2011
MOR SALKIMLI EVHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2011
AKSAM GUNESIRESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
DUDAKTAN KALBERESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
DAMGARESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
KAVAK YELLERIRESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2009
YESIL GECERESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
YAPRAK DOKUMURESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2010
GRAMAFON HALA ÇALIYORSELIM ILERIISTANBUL2010
TURGUT REISHALIKARNAS BALIKÇISIISTANBUL2011
HABABAM SINIFIRIFAT ILGAZISTANBUL2012
INCE MEMED 2YASAR KEMALISTANBUL2011
ORTADIREK, DAGIN OTE YUZUL 1YASAR KEMALISTANBUL2012
YER DEMIR GOK BAKIR, DAGIN OTE YUZU 2YASAR KEMALISTANBUL2012
OLMEZ OTU, DAGIN OTE YUZU 3YASAR KEMALISTANBUL2012
ÇAKIRCALI EFEYASAR KEMALISTANBUL2012
101 TURK EFSANESISAIM SAKAOGLUANKARA2012
101 ANADOLU EFSANESISAIM SAKAOGLUANKARA2011
AZ GITTIK UZ GITTIKPERTEV NAILI BORATAVANKARA2011
GUZEL YAZILAR ROMANLARTURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
BATTAL GAZI DESTANIHASAN KOKSALANKARA 2007
BIR TATLI HUZURAYSE KULINISTANBUL2012
ABBAS YOLCUATTILA ILHANISTANBUL2011
PLEVNEMEHMED NIYAZIISTANBUL2012
ISTANBUL HATIRALAR VE SEHIRORHAN PAMUKISTANBUL2012
BIR TEREDDUDUN ROMANIPEYAMI SAFAANKARA2012
MAHSERPEYAMI SAFAANKARA2012
BIZ INSANLARPEYAMI SAFAANKARA2012
TERSINE GIDEN ORIKNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2010
VE ÇANAKKALE GELDILERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE GORDULERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE DONDULERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
FIKRIMIN INCE GULUADALET AGAOGLUISTANBUL2006
OLMEYE YATMAK-DAR ZAMANLAR-1ADALET AGAOGLUISTANBUL2006
BIR DUGUN GECESI-DAR ZAMANLAR-IIADALET AGAOGLUISTANBUL2006
GURBET HIKAYELERI YERALTINDA DUNYA VARREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
ÇETEREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
NILGUNREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
SURGUNREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
REFIK HALIT KARAYSERIF AKTASANKARA 2004
ASK OLMAYINCA NESK OLMAZ, GELENEKSEL OSMANLI,TURK MUZIGINDE OGRETIM VE INTIKALCEM BEHARISTANBUL2012
NUTUK SOYLEV, CILT I 1919-1920GAZI MUSTAFA KEMALANKARA2010
NUTUK SOYLEV, CILT IV, GENEL DIZINGAZI MUSTAFA KEMALANKARA 2006
TURK DILININ SARF VE NAHVIM. METIN KARAORSANKARA 2006
BULGAR GOZUYLE ISTANBUL, KARANOV, MACAROV, NAÇOVHUSEYIN MEVSIMANKARA2011
ORHON YAZITLARI ARASTIRMALARIVILHELM THOMSENANKARA2011
MELANGES FUAD KOPRULUFUAD KOPRULU ARMAGANIANKARA2010
BILIM KULTUR VE OGRETIM DILI OLARAK TURKÇETURK TARIH KURUMUANKARA2011
KITAPLARZIYA GOKALPISTANBUL2007
TURK EDEBIYATINDA ILK MUTASAVVIFLARFUAD KOPRULUANKARA2012
TURKÇENIN EGITIMI VE OGRETIMIUZERINE KONUSMALARANKARA 2009
TURK NINNILER HAZINESIAMIL ÇELEBIOGLUISTANBUL1995
IHSAN SABRI BALKAYAALI FETHI OKYARANKARA 2005
ESKI ISTANBUL'DAN NOTLARSEMAVI EYICEISTANBUL2009
SEYIRLIK KOY OYUNLARI VE ANONIM HALK EDEBIYATI ARASTIRMALARIERMAN ARTUNISTANBUL2008
DIL TARTISMALARINDA GERÇEKLER 1TURK DIL KURUMU YAYINLARI: 558ANKARA 1990
VATANIM TURKIYEAHMET TEMIRANKARA2011
AVRUPA'DA YASAYAN TURK ÇOCUKLARININ ANA DILI SOLUNLARI TOPLANTISITURK DIL KURUMU YAYINLARI: 734ANKARA 2000
ZIYA GOKALP KULLIYATI-II, LIMNI VE MALTA MEKTUPLARITURK TARIH KURUMU YAYINLARI II. DIZI -SA. 18 A1ANKARA 1989
YUZYILIN IKINCI YARISINDA ISTANBUL/ 1 CILT/ROBERT MANTRANANKARA 1990
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1938 - CILT ITURK TARIH KURUMU YAYINLARI XVI. DIZI -SA. 15ANKARA 1992
TURK DILI TARIHIALI AKARISTANBUL2010
ABDULHAMID DEVRI EGITIM SISTEMIBAYRAM KODAMANANKARA 1999
TURK HALKBILIMI DILI VE POETIKASI FIKIR HAYATIKAMIL VELI NERIMANOGLUANKARA2011
DIL YAZILARIMEHMET AKALINANKARA 2001
TURK DUNYASI EPIK DESTAN GELENEGIOZKUL ÇOBANNOGLUANKARA2011
OSMANLI IKTISAT DUSUCESININ ÇAGDASLASMASIAHMED GUNER SAYARISTANBUL2009
BATI HUKUKUNUN TURKIYE'DE BENIMSENMESIGULNIHAL BOZKURTANKARA2010
KIZ KULESITUNCER BAYKARAANKARA 2004
SON VAK'ANUVIS ABDURRAHMAN SEREF EFENDI TARIHI-II. MESRUTIYET OLAYLARI (1908-1909)TURK TARIH KURUMUANKARA 1996
MAKALELER VE INCELEMELER II. CILTABDULKADIR INANANKARA 1998
NAMIK KEMAL-DEVRININ INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT IMITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRININ INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT II/1MITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRINIM INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT II/2MITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
ATATURK VE TURK DILI 3-IIIKAZIM YETISANKARA 2005
ATATURK VE TURK DILI 3-IIKAZIM YETISANKARA 2005
ATATURK VE TURK DILI 2-ATATURK DEVRI YAZARLARININ TURK DILI HAKKINDAKI GORUSLERIGAZETELERDEN SEÇMELERANKARA 1997
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR-BIRINGI CILTZEYNEP KORKMAZANKARA 2005
TURKIYE TURKÇESI AGIZLARINDA FIIL ÇEKIMIOZGUR AYANKARA 2009
ASIK SEVKI HALICI'DAN DERLENEN-HALK HIKAYELERIFIKRET TURKMEN, MUSTAFA CEMILOGLUANKARA 2009
CUMHURIYET DONEMINDE TURKIYE'DE TARIHÇILIK VE TARIH YAYINCILIGI SEMPOZYUMUMEHMET OZANKARA2011
NAMIK KEMALI'IN HUSUSI MEKTUPLARI IV, VII.-VIII. RODOS VE SAKIZ MEKTUPLARIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1986
KURESEL KRIZ VE TURKIYE EKONOMISININ DONUSUMUIBRAHIM OZTURKISTANBUL2012
CUMHURIYETIN KURULDUGU YIL TURKIYE EKONOMISIALPTEKIN MUDERRISOGLUANKARA 1998
OSMANLI VAKIF KUTUPHANELERIISMAIL E. ERUNSALANKARA 2008
GARIB-NAME II/2ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB-NAME II/1ASIK PASAISTANBUL2000
TEZKIRETU'S-SUARA II. CILTKINALI-ZADE HASAN ÇELEBIANKARA 1989
SON OSMANLI MECLIS-I MEBUSAN SEÇIMLERITAHA NIYAZI KARACAANKARA 2004
ESKI ANADOLU TURKÇESIHATICE SAHINANKARA 2009
ISTANBUL'DAN BEN DE GEÇTIMSELIM NUZHET GERÇEKISTANBUL1997
BESINLER VE BESLENMEHIKMET YASAR, SUAT MELEKANKARA 2003
ZENGIN SOFRALARIN LUKS TATLARIDENIZ GURSOYISTANBUL2004
SAIME HANIM'IN 5 ÇAYISAIME NIMETOGLUISTANBUL2009
ÇOBAN KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2011
SAIME HANIM'IN MUTFAGINDAN URFA YEMEKLERISAIME NIMETOGLUISTANBUL2007
TURK MUTFAGINEVIN HALICIISTANBUL2009
KUZEYDEN GUNEYE...DOGUDAN BATIYA YORESEL MUTFAGIMIZDENIZ GURSOYISTANBUL2011
TURK DILI-SAYI: 214-TEMMUZ 1969TURK KISA OYUNLARI OZEL SAYISIANKARA2000
TURK SIRI VE ANTOLOJISI 2 1920-1940SERIF AKTASANKARA 2008
SIIRLER-BUTUN YAPITLARIBEHÇET NECATIGILISTANBUL2012
SEVDA SOZLERI-BUTUN YAPITLARI SIIRLERCEMAL SUREYAISTANBUL2012
DIVAN SIIRI YAZILARIMINE MENGIANKARA2010
BUTUN SIIRLERICAHIT KULEBIISTANBUL2010
ERBAIN KIRK YILIN SIIRLERIISMET OZELISTANBUL2012
BUTUN SIIRLERIASAF HALET ÇELEBIISTANBUL2009
SIR-HIKAYEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
BUTUN SIIRLERI-DERGAH YAYINLARIMUSTAFA NECATI KARAERISTANBUL2005
BUTUN SIIRLERIORHAN VELIISTANBUL2012
HAN DUVARLARIFARUK NAFIZ ÇAMLIBELISTANBUL2012
SIIR DUNYASIMEHMET AKIF'IN SIIRISTANBUL2005
SES VE TOPRAKARIF NIHAT ASYAISTANBUL2007
ÇOCUKLARA SIIRLERARIF AYANKARA 2001
BUTUN SIIRLERI-PIYALE/GOL SAATLERI DIGER SIIRLERIAHMET HASIMISTANBUL2010
KISA OYUNLARGUZEL YAZILARANKARA 2008
CEM SULTANA. TURAN OFLAZOGLUISTANBUL2010
AYRILIK SEVDAYA DAHILATTILA ILHANISTANBUL2011
KEREM ILE ASLISUKRU ELÇINANKARA2010
NASRETTIN HOCAFUAD KOPRULUANKARA 2004
VASSAF BEYMEMDUH SEVKET ESENDALISTANBUL1999
VATAN YAHUT SILISTRENAMIK KEMALANKARA 2008
BATAKLIK ÇIÇEGISALAHADDIN ENISISTANBUL2000
ALEMDAG'DA VAR BIR YILANSAIT FAIK ABASIYANIKISTANBUL2011
BALKANLAR'DA TURK ÇOCUK HIKAYELERIMUSTAFA ISEN,TUBA ISINSU DURMUSISTANBUL2008
BUTUN ESERLERI-HIKAYELER 4OMER SEYFETTINISTANBUL2007
ILKGENÇLIK ÇAGINA OYKULER "BIRINCI CILT"SELIM IMERIISTANBUL2010
PERI KIZIYLA ÇOBAN HIKAYESIORHAN SEYFI ORHONISTANBUL2011
GOÇ ZAMANIBAHAEDDIN OZKISIISTANBUL2008
SAN'ATKARLARNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2009
SEVINÇ ÇOKUMAGUSTOS BASAGIISTANBUL2011
AYASLI ILE KIRACILARIMEMDUH SEVKET ESENDALISTANBUL2011
RUZGARLI PAZARMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TUFANDAN ONCEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
KAPILARI AÇMAKMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
CHEFMUSTAFA KUTLUISTANBUL2009
BINBIR GECE MASALLARI CILT 2/1ALIM SERIF ONARANISTANBUL2009
BEYHUDE OMRUMMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
HUZURSUZ BACAKMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TAHIR SAMI BEY'IN OZEL HAYATIMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
ZAFER YAHUT HIÇMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YA TAHAMMUL YA SEFERMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
UZUN HIKAYEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
YOKSULLUK IÇIMIZDEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
HUZUN VE TESADUFMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YOKUSA AKAN SULARMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
HAYAT GUZELDIRMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
MENEKSELI MEKTUPMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
BUTUN ESERLERI HIKAYELER 2OMER SEYFETTINISTANBUL2007
TAHIR ILE ZUHRE ATESE YAZGILI PERVANELERMUNIRE DANISISTANBUL2011
NASRETTIN HOCA HIKAYELERIORHAN VELIISTANBUL2010
OSMANLI SEHRITURGUT CANVESERISTANBUL2010
INSTANBUL'U ANLAMAKTURGUT CANVESERISTANBUL2011
DUSUNSEL DURUSRASIM OZDENORENISTANBUL2012
ESIKTE DURAN INSANRASIM OZDENORENISTANBUL2011
ÇOZULMERASIM OZDENORENISTANBUL2010
ASKIN DIYALEKTIGIRASIM OZDENORENISTANBUL2010
GUL YETISTIREN ADAMRASIM OZDENORENISTANBUL2012
ÇIKIS YOLU II MEDENIYETIMIZIN DIRILISI-DORT KONFERANS-3 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2010
ÇAG VE ILHAM II SEVGI DEVRIMI-7 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
ÇIKIS YOLU I ULKEMIZIN GELECEGI-IKI KONFERANS-4 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
ÇAG VE ILHAM I METAFIZIK GERILIM SARTI-8 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
KAVGA GUNLERI 1968-1980A. YAGMUR TUNALIISTANBUL2013
KULTUR DUNYAMIZDAN MANZARALARDURSUN GURLEKISTANBUL2010
POPULER TURK ROMANLARI/KERIME NADIR-ESAT MAHMUT KARAKURT-MUAZZEZ TAHSIN BERKAND, 1930-1950ALPAY DOGAN YILDIZISTANBUL2010
SAHHAF RAIF YELKENCIAHMED GUNER SAYARISTANBUL2012
FAHIM BEY VE BIZABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2012
MAHUR BESTEAHMET HAMDI TANPINARISTANBUL2012
TURNEDE BIR ARTIST OLDURULDUNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2011
BIR DEVRIN ROMANHALIDE NUSRET ZORLUTUNAISTANBUL2009
ZEYTINDAGIFALIH RIFKI ATAYISTANBUL2012
SAATLERI AYARLAMA ENSTITUSUAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2012
SAIR VE OGRETMEN KIMLIGIYLE, BEHÇET NECATIGILBEHÇET NECATIGIL, HIKMET SAMI TURKANKARA 2006
YILKI ATIABBAS SAYARISTANBUL2012
HANIMIN ÇIFTLIGI 1ORHAN KEMALISTANBUL2010
DERSAADET'TE SABAH EZANLARIATTILA ILHANISTANBUL2010
ÇANAKKALE MAHSERIMEHMED NIYAZIISTANBUL2012
UÇTAKI ADAMBAHAEDDIN OZKISIISTANBUL2012
SON YENIÇERIREHA ÇAMUROGLUISTANBUL2011
KUÇUK AGATARIK BUGRAISTANBUL2011
BOZKURTLARATSIZISTANBUL2011
BIR DEMET SIIR, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIABDYLKADIR HAYBERMANASTIR 2008
BIR TUTAM HIKAYE, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIFAHRI KAYAMANASTIR 2008
ÇOCUKLARA BIR DEMET SIIR, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIABDYLKADIR HAYBERMANASTIR 2008
ÇOCUKLARA BIR TUTAM HIKAYE, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIMELAHAT ALIMANASTIR 2008
ELESTIRILER VE DENEMELER, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATISENNUR SULEYMAN BASARMANASTIR 2008
HIKAYE'DEN HATIRA'YASUKRU ELÇINANKARA
ASKA DAIR NE VARSAUMIT KARDASISTANBUL2005
BENIM ADIM KIRMIZIORHAN PAMUKISTANBUL2012
KAÇAK-HANIMIN ÇIFTLIGI 3, 10 BASKIORHAN KEMALISTANBUL2009
MABETTE BIR GECESAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
ISTANBUL GECELERISAMIHA AYVERDIISTANBUL2012
EDEBI VE MANEVI DUNYASI IÇINDI FATIHSAMIHA AYVERDIISTANBUL2012
IBRAHIM EFENDI KONAGISAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
BOGAZIÇI'NDE TARIHSAMIHA AYVERDIISTANBUL2008
TURK TARIHINDE OSMANLI ASIRLARI-1. CILTSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
TURK TARIHINDE OSMANLI ASIRLARI-2. CILTSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
ABIDE SAHSIYETLERSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
AH TUNA VAH TUNASAMIHA AYVERDIISTANBUL2009
ULKER FIRTINASISAFIYE EROLISTANBUL2010
CIGERDELENSAFIYE EROLISTANBUL2011
DINEYRI PAPAZISAFIYE EROLISTANBUL2009
ÇOLDE BITEN RAHMET AGACISAFIYE EROLISTANBUL2009
LEYLAK MEVSIMISAFIYE EROLISTANBUL2010
SAMI PASAZADE SEZAI, BUTUN ESERLERI 1ZEYNEP KERMANANKARA 2003
SAMI PASAZADE SEZAI, BUTUN ESERLERI 2ZEYNEP KERMANANKARA 2003
BU ULKE-BUTUN ESERLERI 2CEMIL MERIÇISTANBUL2012
BIR DUNYANIN ESIGINDE, BUTUN ESERLERI 4CEMIL MERIÇISTANBUL2012
YARINKI TURKIYENURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
BUYUK FETIHNURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
ISYAN AHLAKINURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
IRADENIM DAVASI DEVLET VE DEMOKRASINURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
TURKIYE'NIN MAARIF DAVASINURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
ISLAM VE INSAN MEVLANA VE TASAVVUFNURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
KULTUR VE MEDENIYET, BUTUN ESERLERI 9NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
AHLAK NIZAMI, BUTUN ESERLERI 3NURETTIN TOPÇUISTANBUL2008
VAR OLMAK, BUTUN ESERLERI 5NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
MEHMET AKIF, BUTUN ESERLERI 10NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
TASRALI, BUTUN ESERLERI 12NURETTIN TOPÇUISTANBUL2010
REHA, BUTUN ESERLERI 13NURETTIN TOPÇUISTANBUL2009
MILLET MISTIKLERI, BUTUN ESERLERI 15NURETTIN TOPÇUISTANBUL2009
AHLAK, BUTUN ESERLERI 21NURETTIN TOPÇUISTANBUL2010
ISTANBULA HASRETNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2005
ÇILENECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
BIR ADAM YARATMAKNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
KAFA KAGIDINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
O VE BENNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
YUNUS EMRENECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
TOHUMNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
AYNADAKI YALANNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
REIS BEYNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
BATI TEFEKKURU VE ISLAM TASAVVUFUNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
BABIALINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
IDEOLOCYA ORGUSUNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
COLE INEN NURNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
ESSEYD ABDULHAKIM ARVASI TASAVVUF BAHÇELERINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
CANIM ISTANBULNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
TURKIYE BIBLIYOGRAFYASINELI BOSTASVILIANKARA 2006
TANZIMAT DONEMINDE OSMANLI MALIYESI: BUTÇELER VE HAZINE HESAPLARI (1841-1861)TEVFIK GURANANKARA 1989
NAMIK KEMAL'IN HUSUSI MEKTUPLARI III, VI. MIDILLI MEKTUPLARI-II.FEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1973
ANTOINE GALLAND, ISTANBUL'A AIT GUNLUK HATIRALAR (1672-1673) I. CILTNAHID SIRRI ORIKANKARA 1998
ANTOINE GALLAND, ISTANBUL'A AIT GUNLUK ANILAR (1672-1673) II. CILTNAHID SIRRI ORIKANKARA 1998
TURK DILLERININ TARIHSEL GELISME SORUNLARIELOVSER ZAKIROGLU ABDULLAYEVANKARA 1996
DISISLERINDE 34 YIL, VASINGTON BUYUKELÇILIGI-II. CILT, I. KISIMFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 1992
DISISLERINDE 34 YIL, VASINGTON BUYUKELÇILIGI-II. CILT, 2. KISIMFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 1999
DISISLERINDE 34 YIL, MADRID, PARIS, LONDRA BUYUKELÇILIGI- III. CILTFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 2008
DISISLERINDE 34 YIL, ANILAR, YORUMLAR, I. CILTFERIDUN CEMAL ERKINANKARA1987
YOLCULUK GUNLUGU 1530BENEDICT CURIPESCHITZANKARA 1989
ATATURK'UN DUSUNCE YAPISINI ETKILEYEN OLAYLAR, DUSUNURLER, KITAPLARSERAFETTIN TURANANKARA2010
ATATURK IMPARATORLUKTAN MILLI DEVLETEUNSAL YAVUZANKARA 1999
TURK IKTISAR POLITIKALARININ TARIHI TEMELLERIABDULKADIR BULUSKONYA2009
YER ADLARIMIZIN DILIHASAN ERENANKARA2010
SULTAN I. ALAEDDIN KEYKUBAD DEVRI TURKIYE SELÇUKLU DEVLETI SIYASI TARIHI (1220-1237)EMINE UYUMAZANKARA 2003
SAKLI MECMUA, ALI UFKI'NIN BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE'TAKI (TURC 292)CEM BEHARISTANBUL2008
ERZURUM'DAN OLUMUNE KADAR ATATURK'LE BERABER 1. CILTMAZHAR MUFIT KANSUANKARA 2009
ERGENLER IÇIN GRUPLA PSIKOLOJIK DANISMA UYGULAMALARIYASAM BECERILERIANKARA 2005
TURKIYE HAKKINDA INGILIZ TETKIKLERIHAROLD BOWENANKARA2011
ISTANBUL YAZILARINAHID SIRRI ORIKANKARA 2006
HAYATTA ILERLE VE ILERLETHERBERT N. CASSONISTANBUL1997
NASREDDIN HOCAPERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2006
YEMEK KITABI I, TARIH HALKBILIMI, EDEBIYAT, I CILTM. SABRI KOZISTANBUL2008
BOGAZIÇI MEHTAPLARI, BUTUN YAPITLARI ANIABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2012
BOGAZIÇI YAYILARI, BUTUN YAPITLARI ANIABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2010
AHMET RASIM, EDEBIYATIMIZIN ZIRVESINDEKILERSERIF AKTASANKARA 2004
KIRIK DENIZ KABUKLARISELIM ILERIISTANBUL2009
MAVI KANATLARINLA YALNIZ BENIM OLSAYDINSELIM ILERIISTANBUL2010
KAYBOLAN ISTANBUL'DAN HATIRALARHIKMET FERIDUNESISTANBUL2010
TUTUN KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2007
KATIP ÇELEBI-HAYATI VE ESERLERI HAKKINDA INCELEMELERTURK TARIH KURUMU BASIMEVI-ANKARA 1991ANKARA 1991
ESKI TURK EDEBIYATINDA NAZIM 1FAHIR IZANKARA2012
LUGAT-I NACIMUALLIM NACIANKARA 2009
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1939 - CILT 8., 1934-1939BILAL N. SIMSIRANKARA 2006
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1938 - CILT-5.,EKIM 1922-ARALIK 1925BILAL N. SIMSIRANKARA 2005
OSMANLI TEZYINATI/KLASIK DEVIR ISTANBUL HANEDAN TURBELERI 1522-1604AZIZ DOGANAYISTANBUL2009
TURK TEZYINI SAN'ATLARINDA MOTIFLER MOTIFS IN TURKISH DECORATIVE ARTS/OSMANLI TEZYINATIINCI A. BIROL, ÇIÇEK DERMAN, AZIZ DOGANAYISTANBUL2011
KOSOVA'DA OSMANLI MIMARI ESERLERIMEHMET Z. IBRAHIMGIL, NEVAL KONUKANKARA 2006
RODOS'TAKI TURK ESERLERI VE TARIHÇEZEKI ÇELIKKOLANKARA 1992
HACI ARIF BEY, HAYATI, SANATI, ESERLERIM. FATIH SALGARISTANBUL2011
KOSOVA-PRIZREN, FATIH SULTAN MEHMET NAMAZGAHIHAKKI ACUN, MEHMET IBRAHIMGILANKARA 2002
SELIM, HAYATI, SANATI, ESERLERIM. FATIH SALGARISTANBUL2011
TURK MUSIKISI NAZARIYATI VE USULLERI. KUDUM VELVELERIISMAIL HAKKI OZKANISTANBUL2011
OYUN VE BUGUMETIN ANDISTANBUL2012
TEZHIP SANATINDAN ORNEKLERMINEESINER OZENISTANBUL2007
TURK DIN MISIKISI, CAMI VE TEKKE MUSIKISIAHMET SAHIN AKANKARA2011
ATATURK KAYNAKÇASI I CILTLEMAN SENALPANKARA 1984
ATATURK KAYNAKÇASI II CILTLEMAN SENALPANKARA 1984
SANAT VE FOLKLORMALIK AKSELISTANBUL2011
KASGARLI MAHMUD VE DIVANU LUGATI'T-TURKSUKRU HALUK AKALINANKARA 2008
MACARISTAN VE BULGARISTAN'DAKI TURK SANAT ESERLERIYASAR YUCELANKARA 1991
ANA HATLARIYLA TURK ISLAM SANATLARI TARIHIHICABI GULGENBURSA 2012
NELER YEDIM NELER, MAYDANOZLU KOFTELERESIN EDENISTANBUL2005
RADYOCULUK GELENGIMIZVE TURK MUSIKISITAMER KUTUKÇUISTANBUL2012
DENIZIM ÇITIRI HAMSIDENIZ GURSOYISTANBUL2005
IÇLI DISLI, YAZILAR, SOYLESILER, SORUSTURMALARMETIN ELOGLUISTANBUL2010
FAL KITABISEREF BOYRAZISTANBUL2006
BIR IKTISATÇININ ENTELLEKTUEL PORTRESISABRI F. ULGENERISTANBUL2007
ALI-SIR NAVAYI, MIZANU'L-EVZANKEMAL ERASLANANKARA 1993
ANADOLU HALK RESIMLERIMALIK AKSELISTANBUL2010
TURK DILIN SADELESMESI VE HECE VEZNI UZERINE BIR MUNAKASAABDULLAH UÇMANISTANBUL1997
DEDEM KURKUDUN KITABIORAHAN SAIK GOKYAYISTANBUL2007
DENEMELERGUZEL YAZILARANKARA2011
FRANKFURT SEYAHATNAMESI MUKTUPLAR-MULAKATLARAHMET HASIMISTANBUL2012
RIZA TEVFIK'IN SANAT VE ESTETIKLE ILGILI YAZILARI IABDULLAH UÇMANISTANBUL2000
BUTUN ESERLERI-SIIRLER, MENSUR SIIRLER, FIKARLAR, HATIRALAR, MEKTUPLAROMER SEYFETTINISTANBUL2000
BASILI DIVANLAR KATALOGUMUSTAFA ISEN, HALUK IPEKTENANKARA 1997
KAHVENIZ NASIL OLSUN?BESIR AYVAZOGLUISTANBUL2012
ILKOGRATIM OKULLARI IÇINYAZIM KILAVUZUANKARA2011
SERVET-I FUNUN EDEBIYATI 2HUSEYIN TUNCERIZMIR 1998
EDEBIYAT UZERINE MAKALELERAHMET HAMDI TANPINARISTANBUL2011
ESKI EDEBIYATIN IÇINDECEMAL KURNAZANKARA2011
OSMANLI SIIR TARIHI III-VE. J. WILKINSON GIBBANKARA 1999
EDEBIYAT VE EDEBI ESER UZERINEORHAN OKAYISTANBUL2011
TURK EDEBIYATI UZERINDE ARASTIRMALAR 2MEHMET KAPLANISTANBUL2011
ROPORTALJARGUZEL YAZILARANKARA
RUMELI VE MUHTESEM ISTANBULMUNEVVER AYASLIISTANBUL2008
SEHIR I MEKTUPLARIAHMET RASIMISTANBUL2007
TURK EDEBIYATINDA VASIYETNAMELERAZIZ KILINÇANKARA 2006
BES SEHIRAHMED HAMDI TANPINARISTANBUL2011
ISTANBUL'A DAIRNIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2008
TURKLER ARASINDAVERNEY LOVETT CAMERONISTANBUL2008
KIRPININ DEDIKLERIREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
BUTUN ESERLERI 2, BIZE GORE IKDAM'DAKI DIGER YAZILARIAHMET HASIMISTANBUL2010
SEVGI VE ILIMMEHMET KAPLANISTANBUL2007
KARALAMA DEFTERI ARARKENNURULLAH ATAÇISTANBUL2012
GULLER KITABIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2005
ARAMAK VE SOYLEYEMEMEKARIF NIHAT ASYAISTANBUL2007
HAMINNE'NIN SZRET AYNASIMUNEVVER AYASLIISTANBUL2009
BIR TUTAM MAVI, TOPLU ESERLERI YAZILAR 1954-1955BEDRI RAHMI EYUBOGLUISTANBUL2009
DERMEYANAVNI ENGULLUSKOPJE 2009
GURABAHANE-I LAKLAKAN DIGER YAZILARI-BUTUN ESERLERI-IIIAHMET HASIMISTANBUL2004
OGUZ'DAN BUGUNEGUZEL YAZILARANKARA2011
MELAL BURCUA. YAGMUR TUNALIANKARA2011
TURK MITOLOJIK SISTEMI 1FUZULI BAYAT/
TURK MITOLOJIK SISTEMI 2FUZULI BAYAT/
TURK SOZUNUN ASLIHUSEYIN NAMIK ORKUNANKARA2011
SAFAHATMEHMET AKIF ERSOYISTANBUL2011
MADAM BOVARYGUSTAVE FLAUBERTISTANBUL2011
OLU CANLARGOGOLISTANBUL2012
TEZKIRETU'S-SUARA, I CILTKINALI-ZADE HASAN ÇELEBIANKARA 1989
ZAMAN-RIYAZU'S-SALIHINIMAN NEVEVIISTANBUL2008
UMIT YOLUHALIL ULKU SIMSEKISTANBUL2008
SUKUTUN ÇIGLIKLARIM. FETHULLAH GULENISTANBUL2008
VUSLAT MUSTUSUM. FETHULLAH GULENISTANBUL2008
PRAKTIK ILMIHALOSMAN BILGENISTANBUL2008
NURLU HAYATLARCEMAL A. KALYONCUISTANBUL2008
GONUL SULTANLARIHALIL SIMSEKISTANBUL2008
HANIM SAHABILERHAVVA ERGENE ISEKISTANBUL2006
HIZMET ANNELERISEMSINUR OZDEMIRISTANBUL2008
KALBE ATES DUSUNCEMUKADDES YAKAYISTANBUL2008
ALPDOGANZEYNEP KAYADELENISTANBUL2008
AVRUPA'DAKI ANADOLUMUHAMMET MERTEKISTANBUL2007
YUNUS VE MEVLANAMUSTAFA ORÇELIKISTANBUL2010
SESSIZ USTALAR DIRILISIN YOL HARITASISERIF ALI TEKALANISTANBUL2009
EVCILIK OYNAMIYORUZAHMET KURUCANISTANBUL2005
OTEKI, OLARAK TURKSEMA ALI EROLSKOPJE 2005
SAFAK SOKERKENFAHRI KAYASKOPJE 2013
SEPETÇIOGLUMUSTAFA NECATIANKARA 2007
TAKVIMU'T-TEVAHIRKATIP ÇELEBIANKARA 2009
RESAT NURI'NIN ROMANCILIGIFETHI NACIISTANBUL2009
ORTA OYUNU KITABIABDULKADIR EMEKSIZISTANBUL2006
AV VE AVCILIK KITABIEMINE GURSOY NASKALI, HILAL OYTUN ALTUNISTANBUL2008
SAMI PASAZADE SEZAI, BUTUN ESERLERI 3ZEYNEP KERMANANKARA 2003
KLASIK TURK SIIRININ SON BAHARI-SEBK-I HINDIISRAFIL BABACANANKARA2012
KORUGLU DESTANIFUZULI BAYATISTANBUL2009
DANISMEND GAZI DESTANINECATI DEMIRANKARA 2006
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR IIIZEYNEP KORKMAZANKARA 2007
ULUSLARARASI-TURKÇE'NIN BALLKAN DILLERI UZERINE ETKISISEMPOZYUMU 29.MAYIS 2009/ USKUPSKOPJE 2010
ESKI TURKLERDE SEHIRCILIKFARUK SUMERANKARA 2006
ESKI TURK SIIRIRESIT RAHMETI ARATANKARA 2007
BASKA HAYATLAR PESINDEMEHMET TORENEKISTANBUL2012
HALKBILIM ARASTIRMALARIDOGAN KAYAISTANBUL2002
TURK MITOLOJISI- II CILTBAHAEDDIN OGELANKARA2010
MINYATURLERLE OSMANLI, ISLAM MITOLOGYASIMETIN ANDISTANBUL2012
MODERN TURKIYENIN DOGUSUBERNARD LEWISANKARA 2007
TURKLERDE DINI RESIMLERMALIK AKSELISTANBUL2010
ISTANBUL'UN ORTASIMALIK AKSELISTANBUL2011
ANADOLU'DA HAYAT VE HATIRATIM, ANADOLU'DA ISTIKLAL MUCAHEDESIALI KADRI KOPRULUANKARA2011
TURKI-I BASIT VE AYDINLI VISALI'NIN SIIRLERIAHMET MERMERANKARA 2006
MUZIK KULTUR DILCINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2009
TURK EDEBIYATINDA SIYASI RUYALARM. KAYAHAN OZGULANKARA 2004
BUYUK TURKIYE RUYASIMEHMET KAPLANISTANBUL2006
ALI FUAD CEBESOYAYFER OZÇELIK/1993
NADOLU TURKULERI VE MUSIKI ISTIKBALIMIZMAHMUT RAGIP GAZIMIHALISTANBUL2006
GELIBOLUU MUSTAFA ALIMUSTAFA ISENISTANBUL1998
TURK EDEBIYATINDA SAKINAMLER VE ISRETNAMERIDVAN CANIMANKARA 1998
ÇAG VE ILHAM, IV KURULUS SEZAI KARAKOÇISTANBUL 2008
ÇAG VE ILHAM, II YAZGI SEÇISISEZAI KARAKOÇISTANBUL 2010
ATATURK'UN HATIRA DEFTERI SUKRU TEZERANKARA 2008
NASRETIN HOCAFUAT KOPRULU ANKARA 2004
BAGIMIZA GAZEL DUSTUMUZIGE DAIRANKARA 2002
BASLANGICINDAN 1983' E TURK TIYATRO TARIHIMETIN ANDISTANBUL 2011
TURK SINEMASINDA SENER SENGIOVANNI SCOGNAMILLOISTANBUL 2005
SAN'ATKARLARNAHID SIRRI ORIKISTANBUL 2009
ASIK OMERNURETTIN ALBAYRAK ISTANBUL 2006
GEVREHINURRETIN ALBAYRAKISTANBUL 2007
ASAF HALET ÇELEBIMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1993
OSMANLI DONEMI TURK MUSIKISICINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2005
AHMET HAMDI TANPINARABDULLAH UÇMANANKARA 2010
YAHJA KEMAL BEYATLI-OLUMUNUN 50 YILI KAZIM YETIŞISTANBUL 2008
NUTUK SOYLEV VESIKALAR/ BELGLER CILT IIIGAZIM MUSTAFA KEMALANKARA 1999
ANONIM OSMANLI TARIHI ( 1099 -1116 / 1688-1704)ABDULKADIR OZÇANANKARA 2000
DIS BASINDA ATATURK VE TURK DEVRIMI, CILT I, 1992-1924, BIR LAIK ÇUMHURIYET DOGUYORBILAL N. SIMSIRANKARA 1981
OSMANLI DEVLETI TESKILATINA MEDHALISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA 1988
SELANIKI MUSTAFA EFENDI - TARIH-I SELANIKI(971-1003/1595) IMEHMET IPSIRLIANKARA 1999
ANADOLU FATIHI KUTALMISOGLU SULEYMANSAHALI SEVIMANKARA 1990
TURK SOSYLOGLARI VE ESERLERI -IIERTAN EGRIBEL, UFUK OZÇAN ISTANBUL2010
TANZIMAT DINEMINDE BOSNA HERSEKZAFER GOLENANKARA 2010
OSMANLI SEFIRLERI SEFARETNAMELERIFAIK RESIT UNATANKARA 2008
ATATURK VE TURKIYE CUMHURIYETI TARIHI 1918 - 1938UTKAN KOCATURKANKARA 2000
MUSTAFA HATTI EFENDI -VIYANA SEFARETNAMESIALI IBRAHIM SAVAS ANKARA 1999
OSMANLI DEVLETI TESKILATINDAN KAPUKULU OÇAKLARI IIISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA 1988
HATTAT HAMID AYTAÇ KITABI ISMAIL YAZIÇIISTANBUL 2012
MEHMED EMNI BEYEFENDI ( PASA )' NIN RUSYA SEFARETI VE SEFARET -NAMESIMUNIR AKTEPEANKARA 1989
DOGU BATI - ENTELEKTUELLER IDUSUNCE DERGISIANKARA 2006
TURK KAHRAMANLIK DESTANLARI I.- II BOLUMV. M. JIRMUNSKIYANKARA 2011
ÇEMAL PAŞANEVZAT ARTUCANKARA 2008
AGAOGLU AHMED BEYFAHRI SAKALANKARA 1999
AVRASYA TURKOLOGLARI SOZLUGU. I CILT- 1. KITAP, RUSYA TURKOLOGLARI ( XX .YUZYIL )ALEKSANDR KOLESNIKOV, ILYAS KAMALOVANKARA 2011
ISTANBUL VE BOGAZIÇI, 1 CILT JOSEPH VON HAMMERANKARA 2011
ANADOLU BEYLIKLERI HAKKINDA ARASTIRMALAR IIYASAR YUÇELANKARA 1991
MILLI MUCADELE 1919-1922 II BELGELERKAZIM OZALPANKARA 1989
BULGARISTAN'DA TURK VARLIGI BILDIRILER 7 HAZIRAN 1985ANKARA 1992
TURKIYE TARIHI ANADOLU ISTILASINA KADAR TURKLERFUAD KOPRULUANKARA 2005
MILLI MUCADELE 1919-1922 IKAZIM OZALPANKARA 1998
BATTAL GAZI DESTANINEÇATI DEMIR,MEHMET DURSUN ERDEMANKARA 2006
ISLAM VE TURK HUKUK TARIHI ARASTIRMALARI VE VAKIF MUESSESESIFUAD KOPRULUANKARA 2005
SAIR TEZKILERELIMUSTAFA ISENANKARA 2011
KONULARINA GORE AÇIKLAMALI MESNEVI TERCUMESI-UÇUNÇI VE DORDUNCU CILT 1-2MEVLANAANKARA 2011
KONULARINA GORE AÇIKLAMALI MESNEVI TERCUMESI-UÇUNÇI VE DORDUNCU CILT 3-4MEVLANAISTANBUL 2011
KONULARINA GORE ACIKLAMALI MESNEVI TERCUMESI -BESINCI VE ALTINCI CILT 5 -6MEVLANAISTANBUL2011
FUZULI DIVAN SEHRI ALI NIHAT TARLANANKARA 2011
NABI DIVANI 1ALI FUAT BILKAN ANKARA 2011
NABI DIVANI 2ALI FUAT BILKAN ANKARA 2011
DIVAN-I ABDI ABDULLAH KUZUISTANBUL 2011
HATTAT DIVAN SAIRLERI HALIT KARATAYANKARA 2008
NEV'I DIVANI'NIN TAHLILIM. NEJAT SEFERCIOGLUANKARA 2001
ALI SIR NEVAYI LEYLI VU MECNUNULKU ÇELIK SAVKANKARA 2011
BAKI DIVANI SABAHATTIN KUÇUKANKARA 2011
NECATI BEG DIVANIALI NIHAT TARLANANKARA 1992
HAYALI DIVANI /6ALI NIHAT TARLANANKARA 1992
USULI DIVANI/ 7ALI NIHAT TARLANANKARA 1990
NAILI DIVANI /9ALI NIHAT TARLANANKARA 1990
YAHYA DIVANI / 10ALI NIHAT TARLANANKARA 1995
DIVAN EDEBYIATI ANTOLOJISIFUAD KOPRULUANKARA 2006
ÇOÇUK EDEBIYATI ALEMDAR YALCIN -GIYASETTIN AYTAS ANKARA 2011
SUYU ARAYAN ADAM SEVKET SUREYYA AYDEMIRISTANBUL2008
CENAB SAHABEDDIN-BUTUN SIIRLERIMEHMET KAPLANISTANBUL2011
MEHMED EMIN YURDAKUL'UN ESERLERI-1 SIIRLERIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1989
SIIRLER VE HAALK MASALLARIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1989
ASIKLARIN DILIYLE CUMHURIETSAIM SAKAOGLU-ZEKERIYA KARADUVUTANKARA 1998
DESTANLAR BURÇU NIYAZI YILDITIM GENÇOSMANOGLUISTANBUL2009
SERAB-I OMRUM VE DIGER SIIRLERIRIZA TEVFIK BOLUKBASIISTANBUL 2009
GUN DOGMADAN SIIRLER ,11 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL 2012
BUTUN ESERLERI SIIR DENIZI 1UMIT YAŞAR OGUZÇANISTANBUL 2011
BUTUN ESERLERI SIIR DENIZI 2UMIT YAŞAR OGUZÇANISTANBUL 2010
SIIRLERÇAHIT ZARIFOGLU/
BUTUN SIIRLERI ORHAN VELIISTANBUL 2010
BUTUN SIIRLERI AHMET HAMDI TANPINARISTANBUL 2011
BIR OMUR BOYLE GEÇTI FARUK NAZIF ÇAMLIBELISTANBUL
BALKANLAR'DA TURK COCUK SIIRI-ANTOLOJISIMUSTAFA ISEN, REYHAN ISEN, AYŞE ESRA KIREÇIISTANBUL 2008
BIR MEKTEBE UGRADIM KUS DILINI OKURLAR TURK EDEBIYATINDA SATHIYEÇEMAL KURNAZ, MUSTAFA TATÇIANKARA2001
GUZEL YAZILAR SIIRLERTURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
BEN SANA MEÇBURUMATILLA ILHANISTANBUL 2012
AÇIKLAMALI SARKILARIMIZFIRAT KIZILTUGISTANBUL 2005
BUTUN SIIRLERI-8 BASKINAZIM HIKMETISTANBUL 2012
TURKIYE SELÇUKLULARINDA ORDU ERKAN GOKSUANKARA2010
BUYUK SELÇUKU IMPARATORUGLU TARIHI-I CILT KURULUS DEVRI MEHMET ALTAY KOYMENANKARA2011
BUYUK SELÇUKLU IMPARATORUGLU TARIHI-II CILT IKINCI IMPARATORLUK DEVRIMEHMET ALTAY KOYMENANKARA2011
BUYUK SELÇUKLU IMPARATORUGLU TARIHI-III CILT ALP ARSLAN VE ZAMANIMEHMET ALTAY KOYMENANKARA2011
OSMANLI TARIHI ,1 CILTISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI ,2 CILTISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI III CILT, 1.KISIMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI III CILT, 2.KISIMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI IV CILT, 1.BOLUMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI IV CILT, 2.KISIMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI V CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
OSMANLI TARIHI VI CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
OSMANLI TARIHI VII CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
OSMANLI TARIHI VIII CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
TURK INKILABI TARIHI CILT 1, KISIM IIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT 1, KISIM IIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IIIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IVYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT III, KISIM IYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT III, KISIM IVYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT III, KISIM IIIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
17. YUZYLIN IKINCI YARISINDA ISTANBUL, II CILTROBERT MANTRANANKARA1990
OSMANLI EYALET TEVCIHATI (1717-1730)FEHAMEDDIN BAŞAR ANKARA1997
OSMANLI TARIHI, IX CILTENVER ZIYA KARALANKARA1999
TEZAKIR 1-12 ÇEVDET PAŞAANKARA1991
TEZAKIR 13-20 ÇEVDET PAŞAANKARA1991
TEZAKIR 21-39 ÇEVDET PAŞAANKARA1991
TEZAKIR 40-TETIMME ÇEVDET PAŞAANKARA1991
MUFASSAL OSMANLI TARIHI RESIMLI-HARITALI, I CILTMUSTAFA CEZARANKARA2010
MUFASSAL OSMANLI TARIHI RESIMLI-HARITALI, II CILTMUSTAFA CEZARANKARA2011
MUFASSAL OSMANLI TARIHI RESIMLI-HARITALI, IV CILTMUSTAFA CEZARANKARA2011
MUSTAFA REŞIT PAŞA VE TANZIMATRESAT KAYNARANKARA2010
MESHUR RUMELI AYANLARINDAN TIRSINIKLI ISMAIL, YILIK OGLU SULEYMAN AGALAR VE ALEMDAR MUSTAFA PAŞAISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2010
TANZIMAT DEVRINDE OSMANLI MAHALLI IDALERI (1840-1880)ILBER ORTAYLIANKARA2011
OSMANLI DEVLETININ DAGILMA DEVRIYUSUF AKÇURAANKARA2010
KULTUR TARIHI KAYNAGI OLARAK MENAKIBNAMELERAHMET YAŞAR OÇAK ANKARA2010
TURKIYE'DE POPULER TARIHÇILIK 1980-1960AHMET OZÇAN ANKARA2011
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, I CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, III CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, IV CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, V CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
ISTANBUL VE MIMARI YAZILARISEDAT ÇETINTAŞANKARA2011
HATIRAT 1876-1985BEHIÇ ERKINANKARA2010
GORUP ISITTIKLERIMALI FUAT TURKGELDIANKARA2010
BIRINCI TURK TARIH KONGRESI, ANKARA: 2-11 TEMMUZ 1932KONFERANSLAR MUZAKERE ZABITLARIANKARA2010
IKINÇI TURK TARIH KONGRESI, ISTANBUL: EYLUL 1937KONGRENIN ÇALIŞMALARI, KONGREYE SUNULAN TEBLIGLERANKARA2010
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938), CILT -3, OÇAK-EYLUL 1921BILAL N. ŞIMŞIRANKARA2000
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938), CILT -6, OÇAK-1926 ARALIK 1929BILAL N. ŞIMŞIRANKARA2005
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938), CILT-7, 1930-1933BILAL N. ŞIMŞIRANKARA2006
TURKÇEDE FIILIMSILERNESRIN BAYRAKTARANKARA2004
YALLARIN IZIMAHIR IZISTANBUL 2012
100 YASINDAKEMAL TARIH ANKARA2010
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR-IKINÇI CILTZEYNEP KORKMAZ ANKARA2005
ARAŞTIRMALAR VE BELGELERINÇI ENGINUNISTANBUL 2000
MEKTEB-I HUKUK GUNLERIMMEHMED NAZIMANKARA2012
BIR SEMTE VEFAN. BILGE OZEL IMANOV- YUNUS UGURISTANBUL 2009
TURK LEHÇELERI GRAMERI AHMET B. ERÇILASUNANKARA2007
BIRINÇI ULUSLARARASI DUNYA TURKÇE BILGI SOLENI (SEMPOZYUMU) 20-21 KASIM 2008TURK DILI KURUMU YAYINLARIANKARA2011
TURKIYE TURKÇESINDE ORTA HEÇE DUŞMESILAN-YA TSENGANKARA2002
TURKÇEDE ŞAHIS ZAMIRLERI YILDIS KOÇASAVAŞANKARA2004
14. YUZILA AIT BIR KISAS-I ENBIYA NUSHASI UZERINDE SENTAKS INÇELEMESIISMET ÇEMILOGLUANKARA2000
ISTIKLALIMIZIN BULBULU MEHMET AKIF ERSOYMUSTAFA KARAISTANBUL 2012
OSMANLI KLASIK DONEMININ UÇ HUKUMDARI, FATIH-YAVUZ- KANUNIYAŞAR YUÇEL, ALI SEVIMANKARA1991
USS-I LISAN-I TURKIREÇEP TOPARLI-ALI ILGINANKARA2006
DIYANET DERGISI PEYGAMBERIMIZ (S.A.S) OZEL SAYISIDINI, ILMI, EDEBI UÇ AYLIK DERGIANKARA1989
ÇIK DISARISABRI KUSKONMAZISTANBUL 2004
AMERIKA'YI KRIZDEN KURTARAÇAK AÇELE KOMUNISTLER ARANIYORSABRI KUSKONMAZISTANBUL 2009
KEMAL EFENDI ARUÇI ŞIIRLERIMMUHAMMED ARUÇIUSKUP1999
PEYGAMBERIMIZIN HAYATIIRFAN YUÇELANKARA1990
BIR SAIRIN BALKONDA OGLE SONU SABRI KUSKONMAZISTANBUL 1998
POSTALLARSABRI KUSKONMAZISTANBUL2000
HILAFET HAREKETLERIMIM KEMAL OKEANKARA 1991
MAKEDONYA TURK DINI YAPILARINDA AHSAP SUSLEME SANATISEVIL OSMAN OZTURKSKOPJE 2003
PASLI HINCLAR ULKESISABRI KUSKONMAZISTANBUL2002
ANADOLU BEYLERISABRI KUSKONMAZISTANBUL2004
TARIH ARASTIRMALARI IFUAD KOPRULUANKARA 2006
MAKEDONYA-ARNAVUTLUK ILISKILERINDE ARNAVUT SORUNUAKTAN HAMZASKOPJE 2007
YORGANIMI SIKIS SARABBAS SAYARISTANBUL2002
MANASTIRLI ISMAIL HAKKI VE TEHLISU-L KELAM ESERISULEYMAN BAKISKOPJE 2006
ILK, ORTA VE YUKSEK OGRETIM OGRETMENLERINE IKINCI DIL OGRETIMI EL KITABI15 YEARS WITH MACEDONIASKOPJE 2011
MUHAMMED VE HAYATIALI HIMMET BERKI, OSMAN KESKIOGLUANKARA2013
OSNOVI TURSKE GRAMATIKEFEHIM BAJRAKTAREVIÇBEOGRAD 1962
MAKEDONYA SOSYALIST CUMHURIYETINDE YASAYAN TURKLERIN MANILERISEVIM PILIÇKOVASKOPJE1986
TURSKITE JAZIÇNI ELEMENTI VO JAZIKOT NA MARKO CEPENKOVAKTAN AGOSKOPJE 2006
USKUBI DIVANIFADIL HOCAISTANBUL2013
OSMANLI PADISAHLARIVASFI MAHIR KOCATURKANKARA 1957
PRAKTIK ARAPÇAYAKUP ISKENDERANKARA
JALAL AL-DIN AL -RUMIEMINE YENITERZIANKARA 2006
TURKÇE KONUSTURAN SOZLUKMEHMET UNLU, HUSEYIN UNLU/
OMER SEYFETTIN-BUTUN ESERLERI HIKAYELER 3HULYA ARGUNSAHISTANBUL2007
DEMLIKTEN SUZULEN KULTUR: ÇAYDENIZ GURSOYISTANBUL2011
FJALOR-SOZLUK, SHQIP-TURQISHT/TURKÇE ARNAVUTÇAMYXHAHID KORÇASKOPJE 2009
ISLAM MEDENIYETI TARIHIW. BARTHOLD , FUAD KOPRULUANKARA 2004
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938) CILT-2 NISAN-ARALIK 1920BILAL N. SIMSIRANKARA 2000
GRAMATIKA E GJUHES TURKE/FONETIKA DHE MORFOLOGJIAMEHDI POLISISKOPJE 2009
THE OTTOMAN HERITAGETERESA WALTENBERGERSKOPJE 2014
HIKMET YIL: 11 SAYI: 21 MAYIS 2013/1ULUSLARARASI HAKEMLI ILMI ARASTIRMA DERGISIGOSTIVAR 2013
HIKMET YIL: 11 SAYI: 22 MAYIS 2013/2ULUSLARARASI HAKEMLI ILMI ARASTIRMA DERGISIGOSTIVAR2013
OSMANLICAOSANLICA(UÇ AYLIK) OCAK-SUBAT-MART 2013 SAFER, CEMAZIYE'L-EVVEL 1434 YIL 01 SAYI 01ISTANBUL2013
OSMANLICAOSANLICA(UÇ AYLIK) NISAN-MAYIS-HAZIRAN 2013 CEMAZIYE'L-AHIR, SABAN 1434 YIL 01 SAYI 02ISTANBUL2013
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 1/1AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 1/2AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 2/1AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 2/2AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 3AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
BALKAN TURKLUGU (MAKEDONYA-HIRVATISTAN OSMANLI ONCESI BALKAN MUSLUMANLIGI) 1YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (MAKEDONYA-BULGARISTAN-SLOVENYA) 2YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (OSMANLI ONCESI, OSMANLI DONEMI VE OSMANLI SONRASI SIRBISTAN TURKLUGU) 3YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
SINEMA TARIHI 1. CILTREKIN TEKSOY'UNISTANBUL2005
SINEMA TARIHI 2. CILTREKIN TEKSOY'UNISTANBUL2005
BUYUK TURK KLASIKLERI 1OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 2OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 3OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 4OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 5OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 6OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 7OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 8OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 9OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 10OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 11OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 12OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 13OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 14OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
YUNUS EMRE AND HIS MYSTICAL POETRYTALAT HALMANUSA 1991
INGILINIZ BELGELERINDE ATA TURK (1919-1938)BILAL N. SIMSIRANKARA 2000
TURK SINEMA TARIHIGIOVANNI SCOGNAMILLOISTANBUL2010
GARIB NAME 1ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB NAME 2ASIK PASAISTANBUL2000
MUSIKIDE BIR SIL-TER SILE HOCA CAHIT CILT-2 GOZKAN MUSIKI MIRASI KUTUKVE DEFCEMAIL ANTINBILEK, AHMET KIRIM, M.HALIT GOZKANISTANBUL2012
MEVLEVI AYINLERI THE MUSIC OF DIVINE LOVEM.FATIH SALGARISTANBUL2008
KITAB CIHANN UMA LI-KATIB CELEBI CILT:1 TIBKIBASIMATATURK KULTUR DILVE TAHIRI YUKSEK KURUM TURKU TARIHANKARA 2009
AHLAK I ALAIKINALI-ZADE ALI EFENDIANKARA2011
MAKEDONYA DEMOKRATIK SURECLERINDE TURKLERISENIHA ZEYNI LOVICSKOPJE 2005
TURK EKONOMISIAHMET KILIC-BAYISTANBUL1999
CILT:13 SAYL: 1 OCAK- HAZIRNAK 16MILEL VE NIHALISTANBUL2006
GEL TURKCEYI VE MAKEDONCAYI SEVELIM GEL TURCKEYI VE MAKEDONCAYI OGRENELIMMARIYA LEONTIKSKOPJE 2015
TEMEL TURKCE DILBILGISIMARIYA LEONTIKSKOPJE 2014
MAKEDONCA-TURKCE KONUSMA KILAVUZU 1/MAKEDONSKO-TURSKI RAZGOVORNIK 1MARIYA LEONTIKSKOPJE 2013
TURKCE-MAKEDONCA KONUSMA KILAVUZU 1/TURSKO-MAKEDONSKI RAZGOVORNIK 1 SO TURSKA TRANSKRIPCIJAMARIYA LEONTIKSKOPJE 2013
ALUCURA CAYEVIYALVAC URALSKOPJE 2014
AKILLI MINIK ILE OBURYALVAC URALSKOPJE 2014
KULAGIMDAKI KUCUK CANYALVAC URALSKOPJE 2014
PERCEPTIONS-jOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS Number 2-3CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH ANKARA2018
PERCEPTIONS-jOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS Number 4CENTER FOR STRATEGIC RESEARCHANKARA2018
ANTROPOLOGJIA FILOZOFIKERESHAT QAHILI TETOVË2012
FILOZOFIARESHAT QAHILITETOVË2012
MENDIMI ANTROPOLOGJIK I ERIH FROMITRESHAT QAHILI SHKUP
2008
KËSHTU FOLI ZARATHUSTRAFREIDRICH NEITZCHE/1996
MËKATET FILOZOFIKE DHE SHKENCORE TË REXHEP QOSJES SË RISAMI KROSISHKUP2001
DIALEKTIKA E MENDIMIT FILOZOFIKSEJFEDIN SULEJMANISHKUP1974
PARALIPOMENE NGA ESTETIKASEJFEDIN SULEJMANISHKUP 1984
PIKËPAMJET E LENINIT MBI METODËN DIALEKTIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË 1976
STUDIME FIOZOFIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË1975
STALIZMI DHE NEOSTALIZMIEKREM MURTEZANIPRISHTINË1976
STUDIME FIOZOFIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË1979
SHQYRTIME FILOZOFIKEMURTEZA LUZHAPRISHTINË1981
FILOZOFEMAMUHAMEDIN KULLASHIPRISHTINË
TRAKTATE FILOZOFIKE-POLITIKESADIK RASSHITIPRISHTINË2003
MBLEDHJA XIII E KQ TË LKM-SËKËSHILLI BOTUES I VEPRIMTARISË BOTUESE TË "KOMUNIST"SHKUP1983
BAZAT E FILOZOFISËSEJFEDIN SULEJMANI, $EMIL SULEJMANISHKUP2003
IDEJA FENOMENOLOGJIKEEDMUND HUSERLBEOGRAD 1975
HISTORIA ISLAMIKE FILOZOFIKE I-IIHENRY CORBINSARAJEVO1978
DIALEKTIKA E NATYRËSF.ENGELSTIRANË1981
STUDIME FIOZOFIKESADRI FETIUPRISHTINË1979
PROBLEMI MODERN KRITIKPOL DE MANBEOGRAD1975
MENDIMI I HEGELITROZHE GARODIPRISHTINË 1983
DISA ASPEKTE KONTEPLATIVE MBI FILOZOFINË E JETËSSEJFEDIN SULEJMANISHKUP1970
FILOZOFIA E RELIGJIONITVILIJAM LL. POUSHKUP2013
ZHVILLIMI I ÇËSHTJES KOMBËTARE SLLOVENEEDVARD KARDELPRISHTINË1977
ÇËSHTJA KOMBËTARE DHE VETËQEVERISJAJOSIP BROS TITOPRISHTINË1976
KONTRATA SHOQËROREZHAN ZHAK RUSOIPRISHTINË1977
MIDIS NATURALIZMIT DHE RELIGJIONITJURGEN HABERMAS SHKUP2008
HOMO FABERMAX FRISCH TETOVË2004
ÇËSHTJET E MEDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISËSIMON GOJAR, FABER RENE SEVSHKUP2011
ARTIKUJ E PAM-FLETËMAKSIM GORKITIRANË1974
FILOZOFËT E RINJ SHËRBETORË TË BINDUR TE KAPITALIARTAN FUGATIRANË1991
SIMBOLIZMI NE ARTET VIZUELEANIELA JAFFEKORÇË2003
FILOZOFIA MATERIALISTIKO-DIALEKTIKE HUMANIZËM REVULUCIONAREKREM MURTEZAIPRISHTINË 1975
DUKURI TË KULTURËS SHQIPTARE DHE MATERIALE TË GRUAS SHQIPTARE/TIRANË1979
MARKAF.ENGELSTIRANË1979
KAPITALI VËLLIMI I PARË 2K.MARKS TIRANË1971
KAPITALI VËLLIMI I PARË 3K.MARKSTIRANË1971
KAPITALI VËLLIMI I DYTË 1K.MARKSTIRANË1971
PUNIME TË HERSHMEKARLL MARKS/
LUFTA CIVILE NË FRANCËKARLL MARKSPRISHTINË1976
TETËMBËDHJETË BRYMËRI I LUI BONAPARTITKARLL MARKSPRISHTINË1974
PAGA, ÇMIMI DHE FITIMIMARKS PRISHTINË1973
VEPRA TË ZGJEDHURA IMARKS ENGELSTIRANË1975
VEPRA TË ZGJEDHURA IIMARKS ENGELSTIRANË1976
FAMILJET E SHENJTËK.MARKS, F.ENGELSTIRANË1978
MANIFESTI I PARTISË KOMUNISTEK.MARKS, F.ENGELSPRISHTINË1977
MBI KULTURËN DHE ARTINMARKS ENGELSPRISHTINË1974
ANTI-DYRINGFREDRIH ENGELSPRISHTINË 1950
ORIGJINA E FAMILJES E PRONËS PRIVATE DHE E SHTETITFREDRIH ENGELS PRISHTINË1976
ZHVILLIMI I SOCIALIZMIT NGA UTOPIA NË SHKENCËENGELS PRISHTINË1973
ROLI I PUNËS NË PROCESIN E SHNDËRIMIT TË MAJMUNIT NË NJERIFREDRIH ENGELS PRISHTINË1979
INTELEKUALËT E REVOLUCIONITANTONIO GRAMSHIPRISHTINË1974
QYTETI I DIELLITTOMAZO KAMPANELA PRISHTINË1990
SUNDIMTARINIKOLLA MAKIAVELIPRISHTINË1990
KATEGORITËARISTOTELI PRISHTINË1990
LIGJËRATË MBI METODËNRËNE DEKARTI PRISHTINË1991
REFORMA SOCIALE APO REVULUCIONROZA LUKSEMBURG PRISHTINË1979
MBI MATERIALIZMIN HISTORIKFRANC MERING PRISHTINË1980
MARKSIZMIANRI LEFEVËR PRISHTINË1974
VOLTERIKOLI XOXI/1991
MBUROJA PREJ ARIFERID MUHIQTETOVË1995
BOTIMET MILENIUMMAESTRO MILLCINITETOVË2008
COSA NOSTRAXHOVANI F., MARSELE .PTIRANË1995
LETRA E NJË KRIJUESI TË RIREINER M.RILKESHKUP2003
HISTORIA E FILOZOFISËV.KORAQ, M.ZHIVOTIQ PRISHTINË1971
KARL MARSIVELKO KORAQIBEOGRAD 1964
AGIM MEHMETIESHTRA FJALESH/2007
KAPITALKARL MARXBEOGRAD 1979
VEPRA TË ZGJEDHURA IIIV.I.LENINTIRANË1979
MATERIALIZMI DHE EMPIRIOKRITICIZMIV.I.LENINTIRANË1979
MBI TË DREJTËN E KOMBEVE PËR VETËVENDOSJEVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË1986
TRI BURIME DHE TRI PJESËT PËRBËRSE TË MARKSIZMITVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË1984
SHTETI DHE REVOLUVIONIVLLADIMIR I.LENIN PRISHTINË1977
BAZAT E ETIKËSPAVIQEVIQI PRISHTINË1981
FILOZOFIA E MARKSIZMITPAVIQEVIQIPRISHTINË1983
LENKAKOCOB RACINSHKUP1984
ATLANTIDA E REBEJKËNIPRISHTINË1982
MATERIALIZMI DIALEKTIKILIJA KOSANOVIQ PRISHTINË1966
ESTETIKA –VËLLIMI I 3ALFRED UÇITIRANË 1989
PARAJSAT ARTIFICIALE OPIUMI, HASHASHIBODLERTIRANË2000
LUFTA KUNDËR DOGMATIZMIT, LIBERALIZIMITVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË 1975
MARKSIZMI DHE HUMANIZMISHABAN SHEHU SHKUP1978
IDEOLOGJIA GJERMANEK.MARKS, F.ENGELSPRISHTINË1986
KUJTIME NGA JETA E V.I.LENINITBOTIMI I DYTËPRISHTINË1984
PERËNDIMI I PËRÇARËJURGEN HABERMANS SHKUP2006
POLITIKA SI PROFESIONMAX WEBERSHKUP2006
MAFIA E BALLKANITNORBERT MAPPS-NIEDIEK SHKUP2005
ÇËSHTJET E MËDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISËSIMON GOJAR-FABER, RENE SEV SHKUP
NGA IDEOLOGJIA E LËVIZJES PUNËTOREHYSEN RAMADANISHKUP1973
PIKPAMJET DHE MENDIMET E MIAALBERT AJSHTAJNTIRANË2005
SHËNIME NGA SHTËPIA E TË VDEKURVE F.M.DSTOJEVSKI/1994
ROLI DHE NDIKIMI I REVISTAVE DHE I PUBLICISTIKËSBOTON FJALAPRISHTINË 1978
PLATONIWILL DURANT TIRANË1997
RREGULLAT E AGJËRIMIT DHE FILOZOFIJA E TIJMUSTAFA SIBAI SHKUP1999
BARASPESHA ESTETIKENEBIH MURIQI PRISHTINË1989
FILOZOFIA E TË DREJTËSRAJNHOLLD CIPELIUS SHKUP2011
HISTORIA E FILOZOFISËPREDRAG VRANICKIPRISHTINË 1977
LAW AND PHILOSOPHYTHOMAS W.SIMONUSA2001
LEGAL PHILOSOPHYLARRZ MAYUSA200
ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈАRAINO MALNES/KNUT MIDGAARDСКОПЈЕ2008
ЕСТЕТИКА НА ВОЗВИШЕНОТОИВАН ЏЕПАРОВСКИСКОПЈЕ2008
ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТЈОЖЕ ГОРИЦАР ОБРАД ПЕЈАНОВИЌСКОПЈЕ1987
ОРИЕНТАЛИЗАМЕДВАРД Б.САИДСКОПЈЕ2003
OSNOVI MORALNOG VASPITANJAVLADIMIR RADAṠINNOVI SAD1970
МАРЦИСТИСТИЦКО ЛЕНИНСКА ФИЛОЗОФИЈА//1978
FRANZ MEHRINGKARL MARXБЕОГРАД1958
ЏОН ЛОКОГЛЕД ЗА ЧОВЕЧКИОТ РАЗУМ СКОПЈЕ2004
ЕДВАРД КАРДЕЛ, ОДБРАНИ ДЕЛА 4ЛИЛЈАНА УГРИНОВСКАСКОПЈЕ1980
ЕДВАРД КАРДЕЛ, ОДБРАНИ ДЕЛА 8КИРИЛ КОНЕСКИ, МИРА ЈАНКОВСКА, СЛАВКО ЗДРАВКОВСКИ,ИЛИЈА КОРУБИНСКОПЈЕ1980
ИСТОРИЈА НА МАРКСИЗМОТПРЕДРАГ ВРАНИЦКИСКОПЈЕ1979
ВО ШКОЛАТА НА ФЕНОМЕНОЛОГИЈАТАПОЛ РИКЕРСКОПЈЕ2006
АРИСТОТЕЛВИТОМИР МИТЕВСКИСКОПЈЕ2008
АНТИХРИСТФРИДРИХ НИЧЕСКОПЈЕ2007
ОД ИДЕАЛИЗМОТ КОН МАТЕРИАЛИЗМОТГ.В.ПЛЕХАНОВСКОПЈЕ1974
БЕДА НА ФИЛОЗОФИЈАТАКАРЛ МАРССКОПЈЕ1974
ЛУДВИГ ФОЕРБАХ И КРАЈ НА КЛАСИЧНАТА ГЕРМАНСКА ФИЛОЗОФИЈАФРИДРИХ ЕНГЕЛССКОПЈЕ1974
ЕТИКАТА НА МЛАДИТЕЈОВАН ЛОЗАНОВСКИСКОПЈЕ
АРИСТОТЕЛ И ПРЕТСОКРАТОВЦИТЕМАРИЈА ТОДОРОВСКИДЗ-БУКВИ2009
ПРОБЛЕМИТЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТАБЕРТРАНД РАСЕЛДЗ-БУКВИ2009
АНТИЧКА ФОРМАЛНА ЛОГИКАЈОЗЕФ М. БОХЕНСКИДЗ-БУКВИ2009
СРЕДНОВЕКОВНА ЛОГИКАФИЛОТЕЈ БЕНЕРДЗ-БУКВИ2006
КУРС ПО ПОЗИТИВНА ФИЛОЗОФИЈАОГИСТ КОНТДЗ-БУКВИ2007
ДУХОВНОСТА ВО ЕРАТА НА ТЕХНИКАТАСУЗАНА СИМИНОВСКАДЗ-БУКВИ2009
ОНТОЛОШКИОТ ДОКАЗДЕЈАН НИЧЕВСКИДЗ-БУКВИ2007
ЕСТЕТИКАЈУРИЈ БОРЕВСКОПЈЕ2008
УЧЕЊЕТО НА ИБН ЦИНАХАСАН ЦИЛО/2011
ТОТЕМ И ТАБУСИГМУНД ФРОЈДСКОПЈЕ2006
МИСИЈАТА НА СИГМУНД ФРОЈДЕРИХ ФРОМЌУРЌА1987
ВОЈЛА ЗА МОЌФРИДРИХ НИЧЕЌУРЌА1987
ПРОУЧУВАЊЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАДЕЈВИД СТЈУАРТ СКОПЈЕ2013
ЕСЕИФРАНСИС БЕКОН СКОПЈЕ2015
НАШЕТО ЗНАЕЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТБЕРТРАНД РАСЕЛ СКОПЈЕ2014
ОД ЛОГИЧКАТА ГЛЕДНА ТОЧКАВИЛАР ВАН ОРМАН КВАЈН СКОПЈЕ2014
ЈАЗИКОТ, ВИСТИНАТА И ЛОГИКАТААЛФРЕД Џ.ЕЈЕР СКОПЈЕ2014
ОБОЖАВАЊЕТО НА ЦЛОБОДНИОТ ЧОВЕК И ДРУГИ ЕСЕИБЕРТРАНД РАСЕЛСКОПЈЕ2014
ИСКУƜЕНИЈАТА НА ЕСТЕТИꞍКИОТ УМ XX ВЕКГЕОРГИ СТАРДОЛЕВСКОПЈЕ
ФИЛОЗОФСКИ УМОВИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ1986
ФИЛОЗОФСКИ ТЕМИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ1976
ГОРБА ИЛИ ЗА ЛУБОВТА –ФЕДАР ИЛИ ЗА УБАВИНАТАПЛАТОНСКОПЈЕ1979
ПРИЛОГ КОН ЕСТЕТИКАТАНРИ ЛЕФЕВРСКОПЈЕ1978
ЗА ПОЕТИКАТААРИСТИТЕЛСКОПЈЕ1979
ЕСЕЈ ЗА ꞍОБЕКОТЕРЕНСТ КАСИРЕРСКОПЈЕ1998
АНТОНИОН ГРАМАСИ-ЖИВОТ И ДЕЛОVANJA KRALJEVIĊБЕОГРАД
БОНТОНMILICA GRABOVAC VLADIMIR KNORСАРАЈЕВО1985
ФИЛОЅОФИЈА ИЛИ СЦИЕНТИЗАМПЕТАР К.АНАСТАСОВСКИСКОПЈЕ1989
ФИЛОЅОФИЈАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ2000
ПО ФИЛИЗОФСКИТЕ ВРВИЦИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИКУМАНОВО1989
ФИЛОЗОФИЈА НА ИКОНОКЛАСТИКАТАФЕРИД МУХИКСКОПЈЕ1983
МАРКСИЗАМ И НЕЈГОВ ИЗВОРИДУШАН ПРИЈЕВЕЦ, ИВАН ФОХТ, ДАНКО ГРЛИНБЕОГРАД1964
KANTALEKSANER KOẐEVБЕОГРАД1976
ФИЛОЗОФИЈА УМЕТНОСТ/БЕОГРАД1978
AKSELOV YAMAK ILI O SIMBOLIZMUEDMOND VILSONБЕОГРАД1964
РЕЦЕПЦИЈА И КРИТИКА БИВЕСТА И БРЕМЕНАRANI HAJDEGERБЕОГРАД
ПОДЕЛЈЕНО ЈА ПОЛИТИКА ДОЗИВЛИЈАЈАR.D.LAINGБЕОГРАД1977
ЗАСНИВАЊЕ МЕТАФИЗИКА МОРАЛЕIMANUEL KANTБЕОГРАД1981
ТРИ ДИАЛОГИ ИЗМЕДУ ХИЛАЗА И ФИЛОНУСАDẐORDẐ BARKLIБЕОГРАД1986
ХИСТОРИЈА МАРКСИЗМА IPREDRAG VRANICIЗАГРЕБ1978
ПОЛИТИКА И ПРАКТИЦКА ФИЛОЗОФИЈАVILHELM HENISБЕОГРАД
ЗНАНОСТ ПОВИЈЕСТИHOTIMIR BURGERЗАГРЕБ1978
ЗА ДУХОВНОТО ВО УМЕТНОСТАБАСИЛИЈ КАНДИНСКИСОФЈЕ1995
ХИЦТОРИЈА НА МАРКСИЗМОТPREDRAG VRANICIЗАГРЕБ1978
ФИЛОЗОФИА И УМЕТНИЦО ИСКУСТОKASIM PROHICСАРАЈЕВО1985
ФИЛОЗОФСО И УМЈРТНИЦО ИСКУСТОSEREN KJERKEGERБЕОГРАД1982
ПУЛСИРАЦКА ФИЛОЛОГИЈАСОНЈА СТОЈМЕНСКАСКОПЈЕ
МОЈАТА СЛИКА НА СВЕТОТАЛБЕРТ АЈНШТАЈНСКОПЈЕ1981
ПУТ КОЈИМ СЕ РЕДЕ ИДЕСКОТ ПЕКБЕОГРАД1998
СТО Е ФИЛОЗОФИЈАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ2000
ГОРГИЈАПЛАТОНИСКОПЈЕ2004
ОД ИДЕАЛИЗМА КОН МАТЕРИЈАЛИЗМУГ.Б ПЛЕХАНОВСКОПЈЕ1974
ЕСТЕТИКА НА ИСЦЕЗНУВАХЕТОПОЛ ВИРИЛИОМАГОР2006
ОРУЗЈЕ У ОДБРАНИ ЈУГОСЛАВИЈЕСТЕВО ИЛИЦ/1985
КАПИТАЛИКАРЛ МАРХБЕОГРАД1979
ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТЈОЖЕ ГОРИЦАР ОБРАД ПЕЈАНОВИЌ НАЈДАН ГРОЗДАНИЌ СКОПЈЕ1982
ИСТОРИСКА МАТЕРИАЛИЗАМILIJA KOSANOVIĊЗАГРЕБ1978
KРИТИꞍКИ МЕТОДИФЕРИДМУХИКСАРАЈЕВО1960
ТЕХНИКИ ВОАНТРОПОГЕОГРАФИЈАЏЕЈМС,ЛИНДСЕЈСКОПЈЕ1977
МЕМОАРИТЕ НА АЛБЕРТ АЈНƜТАЈНКИРЕ ИЛИЕВСКИСКОПЈЕ2007
УМЕТНОСТА НА ЛУБОВТАЕРИХ ФРОМСКОПЈЕ2007
ИДЕОЛОГГИА И ОТОПИЈАKARL MANHAJMБЕОГРАД1987
МАРКСИСТИЦКА ОСНОВА ВАСПИТАНЈЕИ ОБРАЗОВАНЈЕСВЕТИСЛАБ СТОЈАКОББЕОГРАД1978
DISCOUR DE LA MÉTHOBERENE DESCARTES/1983
СИРОМАƜТИЈАРИТ ЛИСТЕРСКОПЈЕ2009
ДЕТЕТО СЕМЕЈСТБОТО И ДРЖВАТАТИВЕН МАКЕДОСКОПЈЕ2009
АВТОБИОГРАФИЈАꞍАРЛС ДАРВИН/2008
SVADAJMO SE PAMETNOVLADIMIR DESIMIROVICБЕОГРАД1996
ЛЕМАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИКУМАНОВО1991
ТЕČАЈ ЗА ПОЦЕТНИК С НЕСТО ПРЕДЗНАНЈАСЛИМ ЈОХНZAGREB1969
ФЕЛСЕФЕСИГР.АВТ.СКОПЈЕ2008
XHAMIADAVID MACAULAYSHKUP2010
PËRPLASJA E QYTETËRIMEVE DHE RIBËRJA E RENDIT BOTËRORSAMUEL P. HUNTINGTONSHKUP2009
KRATOK KOMENTAR NA KURANOTHASAN XHILOSHKUP2007
ATLLAS I BOTËS ISLAMEAMIR B. AHMETISHKUP2009
THELLËSIA STRATEGJIKEAHMET DAVUTOGLUSHKUP2010
RELIGJIONI (KONTEKSTI SHOQËROR)MEREDITH MCGUIRESHKUP2007
ISLAMI DHE RELIGJIONET BOTËRORE IXHEMALUDIN LATICTIRANË2006
ISLAMI DHE RELIGJIONET BOTËRORE IIXHEMALUDIN LATICTIRANË2006
STRUKTURA FAMILJARE NË ISLAMHAMUDE ABDULATISHKUP1995
KOMENTIMI I KAPTINËS –JASIN-SHEFIK KURDIQSHKUP2011
INTERGRIMI I FESË DHE IDENTITETIT TE MUSLIMANËT E BALLKANITMUSA MUSAIINSTANBUL2007
KRIZA E TEOLOGJISË MUSLIMANE SHQIPTAREISMAIL BARDHISHKUP2009
ISLAMI NDËRMJET LINDJES E PERËNDIMITALIJA IZETBEGOVICSHKUP2009
HAFIZ ALI KORÇA- JETA DHE VEPRAISMAIL AHMEDISHKUP1999
DREJT NJË TEORIE ISLAME PËR MARËDHENIET NDËRKOMBËTAREABDULHAMID A. EBU SULEJMANSHKUP1998
ISLAMI SI ALTERNATIVËMURAD HOFMANSHKUP2000
LEKSIONI ISLAMNEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
ISLAMI NË FOKUSHAMUDE ABDULATISHKUP2000
ESTETIKA ISLAMEBESHIR AJVAZOGLUSHKUP2009
NJË INTERPRETIM SOCILOGJIK I RELIGJIONIT DHE ISLAMIT RASTI W.M. WATTALI PAJAZITISHKUP2012
SHTREMBËRIMI I ISLAMITEDWARD W. SAIDSHKUP2011
POSTMODERNIZMI DHE ISLAMIAKBAR S.AHMEDSHKUP2012
ISLAMI DHE PERËNDIMIIBRAHIM KALLENSHKUP2011
STRUKTURAT E MENDIMIT ISLAMSULEJMAN ULLUDAGSHKUP2009
HISTORIA E FEVEEKREM SARECOGLLUSHKUP2000
ISLAMI / NDIKIMI I TIJ NË CIVILIZIM DHE MERITA E TIJ PËR NJERËZIMINEBUL-HASEN ALI EN –NEDIJISHKUP2000
SI TË THËRASIM NË ISLAMFET 'HI JEKENSHKUP2000
ISLAMI NË BALLKAN PARA SHEKULLIT XVNEXHAT IBRAHIMIPRIZREN2000
THIRJA ISLAMESADIK EMINSHKUP2000
MARËDHENIET SHOQËRORE NË ISLAMSEJJID MUHAMMED HUSEINTETOVË1992
ISLAMI DHE DEMOKRACIAALI BULAÇSHKUP1998
ISLAMI NJË HISTORI E SHKURTËRKAREN ARMSTRONGSHKUP2011
PAQJA KRYQTARETOMAZH MASTNAKSHKUP2012
ISLAMI DHE SHEKULLARIZIMISEJJID MUHAMMEDSHKUP2006
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVEAMIN MAAVUFSHKUP2010
TË JESH MUSLIMAN EVROPIANTARIK RAMADANSHKUP2011
ISLAMI DHE BRENGA E NJERIUT MODERNSEJJID HUSEIN NASRSHKUP2000
RIPËRTËRITJA E MENDIMIT FETAR NË ISLAMMUHHAMED IKBALLSHKUP2006
TRANSFORMIMI QYTETËRIMOR DHE BOTA ISLAMEAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2009
PESË TEMAT E KURANIT FAMËLARTËMUHHAMED EL- GAZALSHKUP2009
ISLAMIFAZLUR RAHMANSHKUP2010
ISLAMI SI PROVOKIM GLOBALNEXHAT IBRAHIMISHKUP2006
BAZAT E BESIMIT ISLAMNEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
ISLAMI- VLERË UNIVERZALENEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
HYRJE NË METAFIZIKËN E ISLAMITSEJJID MUHAMMED, NAKIB EL –ATTASSHKUP2011
FUNDAMENTALIZMI ISLAM , ÇËSHTË KY?ENES KARIQ, NUSRET ÇANÇARSHKUP2011
PËRTEJ DOGMËS, ISLAMI NË KOHËT POSTMODERNEZIAUDIN SARDARSHKUP2010
E DREJTA ISLAME, BURIMI DHE ZHVILLIMISEID RAMADANSHKUP2007
ISLAMI DHE MUSLIMANËT NË TOKAT SHQIPTARE NË BALLKANIN MESJETARNEXHAT IBRAHIMISHKUP2003
TË DREJTAT JOMUSLIMANE NË SHTETIN ISLAMSALIH BIN HUSEIN EL- AJIDSHKUP2005
PËRPJEKJA E HERONJVE NË PËRHAPJEN E ISLAMITSAMI FRASHËRISHKUP2003
TEVHIDIISMAIL RAXHI EL-FARUKISHKUP2006
QYTETËRIMI ISLAMSAMI FRASHËRISHKUP2002
FLETËTMEHMET AKIF ERSOJSHKUP2006
RRUGA PËR NË MEKËMUHAMED ASADSHKUP2012
IBN HALDUNI JETA DHE VEPRAENES KRASNIQISHKUP2012
KRIZA E TË MENDUARIT MUSLIMANABDULHAMID AHMED EBU SULEJMANSHKUP2012
NAMAZI NJË VEPRIM TEUHIDIABDULLAH YILDIZSHKUP2012
EJANI NË NAMAZABDULLA YILDIZTIRANË2011
ILMIHALIFEJZULLAH HAXHIBEQIRSHKUP2011
MIRËSIA E RAMAZANITABDULLAH HALIFESHKUP2010
RAMAZANI PA MILENIUME DHE TEOLOGJIA E TIJISMAIL BARDHISHKUP2007
REGULLAT E AGJËRIMIT DHE FILOZOFIJA E TIJMUSTAFA SIBAISHKUP1999
JASINI / PËRKTHIM DHE KOMENTIMSEJJID KUTUBSHKUP2011
DITARI I RAMAZANIT I PEJGAMERIT TONËALI ÇELIKSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHIS-SELAMXHASIM MUHAMMED MUTAVASHKUP2006
ARTI I DHIKRIT DHE I LUTJEVE TË PEJNGAMERIT TË FUNDITMUHAMMED EL -GAZALISHKUP2008
NJË IXHAZE I SHEKULLIT XIX I LËSHUAR NË BALLKANMESUT IDRIZSHKUP2009
KATËRZET HADITHE I-IIHALIL IBRAHIM KUTLLAJSHKUP2009
UNIVERSI SIPAS KURANITGALIP VELIUSHKUP2006
IKBALI NJË JETSHKRIM INTELEKTUALMUNSTANSIR MIRSHKUP2009
FIJET E SHPIRTITMILAZIM KRASNIQISHKUP2007
SUFIU DHE POEZIAMAHMUT EROL KILIÇSHKUP2012
ÇFARË ËSHTË SUFIZMI ?MARTIN LINGSSHKUP2010
ANTOLOGJIA E SUFIZMITEVA DE VITRAY-MEYEROVICHSHKUP2012
ORTODOKSIZMI TE SHQIPTARËTQANI NESIMISHKUP2011
GJURMËAKIF EMRESHKUP2011
FËMIJËT E APOKALIPSITGYRSEL DONMEZSHKUP2011
KËRKIME NË METAFIZIKËN E ARTITEDISON ÇERAJSHKUP2012
NË FILLIM ISHTE VETËM DASHURIAMETIN IZETISHKUP2012
SFIDAMABATBIR MOBAMADSHKUP2006
HYRJE NË ISLAMMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
BESIMI FRESKI E SHPIRTITISMET SHEHIBRAHIMOVIQSHKUP2011
RRUGA PËR NJOHJEN E ZOTITMUSTAFA MUHAMEDSHKUP2011
ALLAHU ËSHTË NJË DHE MUHAMEDI A.S. ËSHTË PROFETI I TIJMUSTAFA MUHAMEDSHKUP2011
FOTOGRAFITË E KUJTIMEVEMILAZIM KRASNIQISHKUP2011
TY RINIMUHAMED EL GAYALI, PERKTHEU ATAULLAH ALIUSHKUP2011
DRITA ISLAME NË ISHULLIN SHQIPTARNEXHAT IBRAHIMISHKUP2011
PREJ DYSHIMIT DERI NË BESIMMUSTAFA MAMUDSHKUP1999
ILMUDINIBILAL HASANOVIQSHKUP2000
LETËRSI DHE BESIMET FETAREMILAZIM KRASNIQISHKUP2010
TË TJERËT PËR ISLAMINAJNI SINANISHKUP2006
BESIMI I MUSLIMANITMUHAMMED GAZALISHKUP2001
BESIMIMUHAMMED NAIM JASINSHKUP1998
PËRSHPEJTIMI I DËNIMIT TË ZOTITGRACE HELSELLSHKUP2006
SFIDAT E MUSLIMANIT BASHKËKOHORBASHKIM ALIUSHKUP2006
KAHËZIMI NË RRUGËN E LUMTURISËFARABISHKUP1999
RREZE MIRËSIEBEGZAT RAHMANIKERÇOVË2003
KU QËNDRON PROBLEMIJUSUF EL -KARDAVISHKUP2001
TEMAT ISLAMEHASAN ÇENGIQSHKUP1993
ISLAMIZIMI I DITURISËISMAILI FARUKISHKUP1999
KURANPERKTHYES, HASAN XHILOSHKUP2011
KURANI BONJADE BE'THADTETOVË1992
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, VEPRA IMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, VEPRA IIMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, TRE MUHAMEDA DY IMAGJINARË NJË VËRTETËMUSTAFA ISLAMOGLLUSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM JETA DHE VEPRAVEHBI SULEJMAN GAVOCISHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, DHE KURANIOSMAN NURI HAXHIQSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, JETA E TIJ SIPAS BURIMEVË MË TË HERSHMEMARTIN LINGSSHKUP2011
RRUGËTIMI NË PËRJETIMET E NJË HAXHIIDRIZ RAMADANITETOVË2009
FTESË PËR BASHKËJETESËAMËR HALIDSHKUP2008
ELEMENTET THEMELORE TË JETËS BASHKËSHORTOREMUHAMED AHMED KENANGOSTIVAR2004
GRUAJA NË KARVANIN E THIRRJESMUSTAFA TAHHANSHKUP2001
KARAKTERI I MUSLIMANITMUHAMMED GAZALISHKUP2001
DETYRAT PARËSORE TË LËVIZJES ISLAME NË PERIUDHËN E ARDHMEJUSUF EL-KARDAVISHKUP2000
RIZGJIMI ISLAMJUSUF KARDAVISHKUP1997
MJAFT ME HESHTJEPAUL FINDLEYSHKUP2009
KTHIMI NË VETVETESAVASH VELIUTETOVË2009
KONTRATAT E PARA TË ISLAMIT ME POPUJT BALLKANIKË NË PERIUDHËN PARANEXHAT IBRAHIMISHKUP1997
ARABESKA ORIGJINALEDEMIR BEHLULIPRISHTINË 1995
ILUSTRIMI ARTISTIK NË KURANSEJJID KUTUBSHKUP1996
FE –RRËFENJËSEJA E MUSLIMANITHOXHË VOKATETOVË1900
A DUHET FEJAHAFIZ ALI KRAJASHKUP1998
HISTORIA E PEJGAMBERËVEBAJRUSH AHMETMITROVICË1978
RRËFIME MBI PEJNGAMERËT PËR FËMIJËEBU EL –HASAN EN -NEDEVISHKUP2011
PEJNGAMERËT DHE SHPALLJETSULEJMAN OMER EL-ESHKARSHKUP2000
MUHAMEDI A.S. PROFETI ISLAMIMAM VEHBI ISMAILITETOVË1986
HUMANITETI I MUHAMEDIT A.S.HALID MUHAMED HALIDTETOVË1990
INDIVIDI DHE SHTETI NË SHERIATIN ISLAMABDYLKERIM ZEJDANSHKUP1994
MREKULLITË E KURANIT BEGZAT RRAHMANIKERÇOVË2003
PËRHAPJA E ISLAMITSAMI FRASHËRISHKUP1994
HYRJE NË SHKRONJAT E KURANITEBU SAKIBTITOGRAD1983
AKIDEJA ISLAMEMUHAMED XHEMIL ZEJNOSARAJEVO1999
NËN HIJËN E KURANITSEJJID KUTUBSHKUP1995
ISLAMI DËNON DISKRIMINIMIN RACORMUHAMED SEID MUHAMMEDTETOVË1994
KRIJIMI I TOKËS DHE I JETËS NË TËS. JANKOVIQPRISHTINË 1952
TË KRIJOJ NJË NJERINEXHIP FAZËLL KËSAKYEREKSHKUP2003
MËNYRA E TË FOLURIT TË PEJNGAMERIT A.S.NË FRYMËN E MEZ”HEBIT HANEFIJABDYLVEHAB EL- MESHADANIGOSTIVAR2003
KONTRIBUTI I SHQIPTARËVE NË DITURITË ISLAMEHASAN KALESHIPRIZREN1991
BASHKËSITË FETARE NË KOSOVËHAKI KASUMIPRISHTINË 1988
ZOTËRI IBRAHIMI DHE LULET E KURANITERIC-EMMANUEL SCHMITTSHKUP2005
FATIMJA ËSHTË FATIMEALI SHERIATITETOVË1996
TË HUAJTALI UKLE IRSANSHKUP1994
SI E SHOHË UNË JETËNMUHAMET ALIUTETOVË2007
EDUKATA MORALE FETAREHAKI SHAROFISHKUP2003
EZ-ERASITTRAJAN PETROVSKISHKUP1990
ETIKA GJINORE NË ISLAM DHE NË BOTËN PERËNDIMOREMURTEZA MUTAHHARITETOVË1993
NË BOTËN ISLAMEMUHAMMED EL MES”ARISHKUP1994
RINIA DHE REFORMAFET "HI JEKENSHKUP2001
PËRJETËSIABRGZAT RRAHMANIKERÇOVË2006
FIK'HU HANEFI MBI PASTRIMIN DHE TË FOLURITMUHAMMED FEHMI ES-SEKASHKUP2001
QYTETËRIMI ISLAMBULETIN PERIODIKTIRANË2003
MONUMENTET ISLAME NË MUFTININË E GOSTIVARITSHERAFEDIN KASOGOSTIVAR2002
TREGIMET E BIBLËSOMEGAHUNGARI1982
BIBLA, KURANI DHE SHKENCAMAURICE BUCAILLESHKUP2012
TARIKATI BEKTESHIANMETIN IZETITETOVË2001
DEKLARATA ISLAMEALIJA IZETBEGOVIQSHKUP1993
ISLAMI NË MIJËVJEÇARIN E TRETËMURAD HOFMANSHKUP2007
UDHËZIME PËR NXËNIEN E DITURISËBURHANUD –DIN EZ -ZERNUXHISHKUP2003
QASJE RELIGJIOZEMETIN IZETISHKUP2011
KONCEPTI I KURANIT PËR DAVËNATAULLAH ALIUSHKUP2011
IBN ABBASI MUSEFIRI I TRETËATAULLAH ALIUSHKUP2011
QËLLIMI I ARSIMIT ISLAMWILIAM C. CHITTICKSHKUP2011
MUHAMMEDK.S.RAMAKRISHNA RAOSHKUP2012
PREMISA PËR DIALOGNEXHAT IBRAHIMISHKUP2011
ARSIMIMI MODERNSEJJID HUSEIN NASRSHKUP2011
STRESI DHE BESIMI FETARNEXHATI ONERSHKUP2012
MUSLIMANI NË KOHËATAULLAH ALIUSHKUP2011
KУЛТУРАТА НA РЕЛИГИОЗНATA TOЛЕРАНЦИJA НA OСМАНЛИСKATA ИМПЕРИJAQANI NESIMISHKUP2012
KONCEPTI I "TJETRIT" TEK OSMANËTQANI NESIMISHKUP2012
KTHETRAT NË ISLAM DHE POEZI TE ZGJEDHURAAHMED MORAKËRÇOVË2010
SHKRIME TË PADOBISHMEISMET OZELPRISHTINË 2002
PEJNGAMERI DHE SHPALLJETSULEJMAN OMER EL-ESHKARSHKUP2000
HËNËZA E NATËS ENDELUZIANEXHEMALUDIN LATIÇSHKUP2010
ISLAMI DHE SHEKULLARIZMI NË LINDJEN E MESMEAZZAM TEMINSHKUP2010
KËRKIME NË METAFIZIKËN E ARTITEDISON ÇERAJSHKUP2012
KAFAZI I FRIKËSIBRAHIM BERISHASHKUP2010
KOPSHTI I TË MIRËVEFUZULITIRANË2014
TË KAPERCEHET PRAGU I SHPRESËS / SHENJTËRIA E TIJGJON PALI IINEW YORK1998
HAFIZ ALI ULQINAKU, JETA DHE VEPRA E TIJFAIK LULISHKUP2005
BULETINI 2005MUFTINIA E TETOVËSSHKUP2005
GRUJA NË ISLAMJUSUF EL KARDEVISHKUP2000
BASHKËSIA FAMILJAREGJON PALI IISHKODËR2004
PËR VAJZAT PARA SE TË PENDOHEN DHE TË HUMBINMEXHDI IBNI FETHI ES -SEJIDSHKUP2003
RINIA NË ISLAMJUSUF EL KARDAVISHKUP
SICILIA NGRITJA DHE RËNIA E MUSLIMANËVESALAH ZAIMECHESHKUP2009
STUDIMI DHE KËRKIMI I KURANITIBRAHIM TREBINJACSHKUP1996
RJETI I FONDACIONEVE SOROSXHORXH SOROSTIRANË1994
FLETE HYRJEARBER AHMETAJTIRANË1993
MARDHËNIET SHOQËRORE NË ISLAMSEJJID MUHAMEDTETOVË1992
BETEJA MË E MADHE NDËRMJET ZOTIT DHE DJALLITELLEN G. WHRITETETOVË2003
KUSH I KRIJOI TË GJITHASIMO RALEVIQPEJË1993
ZERO TË PANUMËRTA PARA NJËSHITALI SHERIATITETOVË1994
KURANI I MADHNUESHËMFOUNDACIONI HUMANITAR AL-HARAMAIN/
ESKATOLOGJIA MUSLIMANE NË KOMEDINË HYJNOREMIGUEL ASIN PALACIOSSHKODËR2003
KAUZA IMENECMETTIN ERBAKANPRIZREN2016
MESAZHI I KUR"ANITMUHAMMAD ASADSHKUP2016
ПРАВАТА НА НЕМУСЛИМАНИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ СО ИСЛАМСКИ УСТАВЕН ПОРЕДОКСАЛИХ БИН ХУСЕЈН ЕЛ-АЈИДСКОПЈЕ2006
ШТО Е СУФИЗАММАРТИН ЛИНГССКОПЈЕ2012
УЧЕЊЕТО НА ИБН СИНАХАСАН ЏИЛОСКОПЈЕ2011
ПОЛИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА:ЕВРОПСКА КОМИСИЈААРТА ИБРАХИМИСКОПЈЕ2003
БИБЛИЈАТА, КУРАНОТ И НАУКАТАМОРИС БИКАЈСКОПЈЕ2003
ИСЛАМСКО БОГОСЛОВИЕБЕКИР ТОПАЛОГЛУСКОПЈЕ2009
ПАТОТ ЗА МЕКАМУХАМЕД АСАДСКОПЈЕ2004
ИСЛАМОТ ПОМЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТАЛИЈА ИЗЕТБЕГОВИЧСКОПЈЕ2005
ИСЛАМ И ПОЛИТИКАБЕЈТУЛА ДЕМИРИСКОПЈЕ2009
МУХАМЕД А.С. И КУРАНОТОСМАН ХУРИ ХАЏИЌСКОПЈЕ2010
ИСТОРИЈА НА ИСЛАМОТТОМАС В.АРНОЛДСКОПЈЕ2009
ФИЛОЗОФИЈА НА СУФИЗМОТХАСАН ЏИЛОСКОПЈЕ2010
БАЛКАНСКА ЕВРОПАБЕРНАРД ЛОРИСКОПЈЕ2003
ТЕОРИЕ ЛИЦНОСТИKELVIN S. HOL
SKALITJE SOCIOLOGJIKESUNAJ RAHIMIKUMANOVË2014
HYRJE NË SOCIOLOGJISUNAJ RAHIMIKUMANOVË2014
PATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOVËALI DIDAPRISHTINË1996
LENINI PËR KULTURËN E ARTINN.I.KRUTIKOVAPRISHTINË1967
FILLET E SOCIOLOGJISËALI DIDATETOVË1997
NJOHURI PËR SHOQËRINË 1ZYDI DERVISHI, MARJANA ÇADRITIRANË1995
HYRJE NË ANTROPOLOGJIMAJKËLL ALAN PARKSHKUP2012
SHTRESIMET E IDENTITETIT KULTUROR SHQIPTARNEXHAT IBRAHIMI, AGON TUFA, QAYIM QAYIMI, FADIL MALOKUPRISHTINË2003
DELIKUENCA E TË MITURVEMIHAEL VALTERSHKUP2005
SI TË BËHEMI QYTETARË TË MIRËDIANE REVITCH, WAREN A. NORD, ALAN WOLFESHKUP2013
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË SOCIOLOGJISËABDYLNASER SINANITETOVË2014
LENTE SOCIOLOGJIKEUNIVERSITETI I TIRANËSTIRANË2013
ZHVILLIMI RURALROBERT ÇEMBERSHKUP2012
EVROPA E BASHKUARZEQIRJA REXHEPITETOVË2012
NJOHURI PËR SHOQËRINË 2KOSTA BAJRABA,FATMIRA MYTEBERI, MARJANA TUTULANITIRANË1995
HYRJE NË SOCIOLOGJILEKË SOKOLITIRANË2008
SOCIOLINGUISTIKAR.A. HUDSONKUMANOVË2007
DIMENSIONET E IDENTITETIT QYTETËRUESFATON ABDULLAHUPRISHTINË1998
MATERIALIZMI DIALEKTIKILIJA KOSANOVIQPRISHTINË1975
UNIVERSI BOGDANIANASLLAN SELMANITETOVË1995
SHËNIME MBI KRITIKËN TONË SHOQËROREEDVARD KARDELPRISHTINË1977
REFLEKSE SOCIAL PEDAGOGJIKE 1MUSA KRAJATETOVË1996
KONTEKSI I VETËKULTURËSGANI BOBIPRISHTINË1994
NGA IDEOLOGJIA E LËVIZJES PUNËTOREHYSNI RAMADANISHKUP1973
MBROJTA DHE SIGURIAHAFET SHERIFITETOVË2002
SHQYRTIMI SOCIOLOGJIK I ROMACIONEVE SHOQËROREALI DIDASHKUP1974
AH EVROPËJURGEN HEBERMASSHKUP2011
KULTURA DHE IDEOLOGJIAALI SHERIATITETOVË1992
DISA ÇËSHTJE TË SOCIOLOGJISËALI DIDAPRISHTINË1972
EDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIKIBISH KADRIUSHKUP2011
NJË INTERPRETIM SOCIOLOGJIK I RELIGJIONIT DHE ISLAMITALI PAJAZITISHKUP2012
KULTURA DHE CILËSIA E JETESËS-RASTI MAQEDONIALI PAJAZITISHKUP2011
MAQEDONIA NË PERIUDHËN E TRAZICIONIT SHOQËROR 1990-1997ALI PAJAZITISHKUP2003
IN VERITAS/TRAKTAT SOCIOLOGJIKALI PAJAZITISHKUP2005
LEKSIONE NGA SOCIOLOGJIA E KULTURËSSUNAJ RAHIMIKUMANOVË2006
KU VETE SHOQËRIASVETOZAR MARKOVIQPRISHTINË1978
ETNI E MODERNITETREXHEP ISMAILIPEJË1994
EDUKATA FAMILJAREISLAM DIZDARI, BAHRI ALIUSHKUP2007
KONTEKSI SOCIOKULTUROR I SHKOLLËSHASAN JASHARISHKUP2003
KULTURA DHE QYTETËRIMI NJË TEORIE E QYTETËRIMIJËLLMAZ OZAKPËNARSHKUP2003
VETPERCEPTIMET E QYTETËRIMEVEAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2002
TRANSFORMIMI QZTETËRIMOR DHE BOTA MUSLIMANEAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2003
QYTETE DHE QYTETËRIME AHMET DAVUTOGLLUSHKUP2016
CIVILIZACI I GRADOVIAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2017
HISTORIA SHOQËRORIA DHE TRADITAALI BULLAÇSHKUP2003
KONCEPTE DHE SISTEME BASHKËKOHOREALI BULLAÇSHKUP2003
SOCIOLOGJIA E IBËN HALDUNITNESBET TOKUSHKUP2006
FEMINIZMI MODERN DHE POSMODERNZEKIJE DEMIRSHKUP2006
GRATË -SHOQËRIA MUSLIMANE DHE ISLAMILOIS LAMIJA FARUKISHKUP2003
ISLAMI POLITIK-(KONEPTET THEMELORE ,AUTORËT DHE GRUPET E NJË MODERNTARIK KULENOVIQSHKUP2012
FUNDAMENTALIZMI ISLAM -ÇËSHTË KY?ENES KARIQ&-NUSRET ÇANÇARSHKUP2011
DHUNA DHE QYTETËRIMI PERENDIMOR /ISLAMI SI FILLIM I HISTORIESMILAZIM KRASNIQISHKUP2006
FUNDAMENTALIZMI BASHKËKOHOR DHE LUFTA E SHENJTËALESH DEBELJEKSHKUP2011
ISLAMI ,ARSYEJA DHE BOTA MODERNIBRAHIM KALINSHKUP2012
ISLAMI DHE PERËNDIMIIBRAHIM KALLËNSHKUP2011
ÇTHONË FENË PËR NJËRA TJETRËNWILLAM STODARTSHKUP2010
TË DREJTAT E JOMUSLIMANËVE NË SHTETIN ISLAMSALIH BIN HUSEJN EL-AJIOSHKUP2005
KUJTIMET E MIA NGA POLITIKASULLTAN ABDYLHAMITISHKUP2010
STRUKTURA E MENDIMIT ISLAM SELEFIZMI,KELAMI ,TESAVUFI,FILOZOFIASULEJMAN ULLUDAGSHKUP2009
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVEAMIN MAALUFSHKUP2010
KOMTEMPLIMI (NJË STUDIM PSIKOSPIRITUAL ISLAMMALIK BADRISHKUP2008
ZBULIMI IISLAMIT (DUKE KUPTUAR SHOQËRINË DHE HISTORINË ISLAME)AKBAR S. AHMEDSHKUP2012
PËROJEKJA E HERONJËVE NË PËRHAPJEN E ISLAMITSAMI FRASHËRISHKUP2003
SFIDAMHATHIR MOHAMAOSHKUP2006
NJERIU NË FILOZOFINË E AICENËS DHE VENDI I TIJ NË GJITHËSIALI DURUSOJSHKUP2006
HAPSIRA ETNIKE E KULTURORE SHQIPTARE DHE KISHTARE ORTODOKSE SRBEHYSEN MATOSHISHKUP2012
ESTETIKA ISLAMEBESHIR AJVAZOGLLUSHKUP2009
SHKRIME TË PADOBISHMEISMET OZELSHKUP2002
KOKË MË KOKË ME TË RINJTËALI FUAD BASHGILSHKUP2011
MOZAIK ME KUJTIMEASTRIT VELIQISHKUP2007
KAFAZI I FRIGËSIBRAHIM BERISHASHKUP2010
MANATFAHREDIN SHEHUSHKUP2012
MBUROJA PREJ ARIFERID MUHIQTETOVË1995
KOHA NË ABSURDSKENDER DRINIKUMANOVË2006
PERIUDHA MSJETARE E FILOZOFISË-FILOZOFIA ISLAMESALI SHASIVARISHKUP2001
ISLAMI ,ARSYEJA DHE BOTA MODERNEIBRAHIM KALINSHKUP2012
KUJTIMET E MIA NGA POLITIKASULLAN ABDYLHAMITISHKUP2010
ORTODOKSIZMI TE SHQIPTARËTQANI NESIMISHKUP2011
GLOBALIZMI DHE BOTA ISLAMEAMËR RUBAISHKUP
ESE SOCIOLOGJIKEALI PAJAZITISHKUP2003
KULTURA DHE IDEOLOGJIAALI SHERIATITETOVË1992
SIPËRMARRËSIA-SOCIALE-TEORIA DHE PRAKTIKARIÇARD PRASHKIER-ANDZHEJ NOVAKSHKUP2012
RËNIA E SHTETIT SOCIAL-DEMOGRAFIA DHE GLABOLIZMIASAF RAZIN, EFRAIM SADKA, CANG VUN NAMSHKUP2011
PRAKTIKA E MARDHËNIVE ME PUBLIKUNFRASER P. SEITELSHKUP2013
PËRPARAHOWARD SCHULTZSHKUP2013
INSTINKTE SHTAZANIKEXHORXH AKERLOFSKOPJE2010
ANALIZA E EKONOMISË POLITIKE GLOBALEENDRU VOLTER-GAUTAM SENSHKUP2011
MOSHA E TRETË NË SHQIPËRIFIQRI SHERI-JORDAN HAXHINKOLLATIRANË2001
DIALOGU MES CIVILIZIMEVETRIBUNË SHKENCORESHKUP2000
E DREJTA E SIGURIMIT SOCIALYHAN PJER LABORTSHKUP2013
ZGJEDHJA MIRËQENIA DHE MASAAMARTA SENSHKUP2013
ZGJERIMI I PAFUNDXHON.F. RIÇARDSSHKUP2012
HYRJE NË ANTROPOLOGJIMAJKËLL ALAN PARKSHKUP2013
DHUNIMI I VULLNETITMAHI NESIMITETOVË2009
LIGJI NATYROR LIBERALIZIMI DHE MORALITETIROBERT P. XHORXHSHKUP2015
EDUKIMI DHE QYTETARIA NË SHOQËRITË LIBERALE DEMOKRATIKEKEVINKOÇAN2014
MIRQENIA SOCIALE NË ASPEKTIN GLOBALXHEJMS MIXHLISHKUP2015
ANTROPLOGJIA -SFIDA E NJERËZIMITHAVILENT, PRINS, VOLLRAT, MAKBRAJDSHKUP2014
REFLEKSIONE SOCIO- POLITIKEMETUSH SULEJMANISHKUP2014
SOCIOLOGJIA E ARSIMITMETUSH SULEJMANISHKUP2015
PROCESI EDUKATIVO-ARSIMOR DHE MARDHËDHËNIET NDËRETNIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËMETUSH SULEJMANISHKUP2016
JETA PAS JETËSREMOND MUNDI/
MENDIMET FILOZOFIKE E POLITIKEMUHAMED IKBALLITSHKUP1994
PATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOVËALI DIDAPRISHTINË1996
SOCIOLOGJIAGJERGJ RAPIPRISHTINË2000
SHTYPI DHE RELIGJIONISADIK EMROJATETOVË2017
QASJE SOCIOLOGJIKESADIK EMROJATETOVË2015
SOCIOLOGJI KULTURE DHE ARTISUNAJ RAHIMIKUMANOVË2012
TERMINOLOGJIA POLITIKE - MANIPULIMI MEDIALYMER ISMAILITETOVË2013
NJOHURI PËR SHOQËRINË 2KOSTA BAJRABA, FATMIRA MYTEBERI, MARJANA TUTULANITIRANË1995
OSNOVE OPCE SOCOLOGIJEANTE FIAMENGOZAGREB1989
DUH I SLOBODAJ. KRISNAMURTIБЕОГРАД1987
NAUKA O SAMOSPOZNAJISRI SRIMAD, SWAMI PRABHUPADAЛЈУБЛЈАНА1987
SOCIO LINGVISTIKAМИЛОРАД РАДОВАНОВИЦБЕОГРАД1979
VITA ACTIVAHANNAH ARENDTZAGREB1991
NOVA UCENJA ZA COVECASTVO KOJE SE BUDIOLJA IVANOVSKAСКОПЈЕ
ПРАБДА И ЗИБОТНА СРЕДИНАЕНДРУ ДОБАСОНТЕТОВО2009
ТЕЏИКИ ВО АНТРОПОГЕОГРАФИЈАТАЏЕЈМС М. ЛИНДСЕЈSKOPJE2009
PSIKOLOGJIA E AKTIVITETIT FIZIKSTUART J.H. BIDLE, NANETTE MUTRIE, TRISH GORELYSHKUP2017
PSIKOLOGJIAGILIAN BUTLER/FREDA MCMANUSTIRANË2007
PSIKOLOGJIA E FËMIJËSFRIDRIH TROJBEOGRAD1964
DHUNA NDAJ GRUA NË KOSOVË DHE MAQEDEDONIMIQIREME RUSI-FLORA SELA KASTRATITETOVË2009
PERICEPTIMI I IDENTITETIT KOMBËTAR DHE FETAR TE SHQIPTARËT E TURQISË DHE TË MAQEDONISËMUSA MUSAISHKUP2006
RITE DHE PRAKTIKA MAGJIKE TË CIKLIT JETËSORIZAIM MURTEZANISHKUP2008
DORACAK PËR ABUZIMIN E DROGËS DHE ALKOOLITGEJLL UINGER XHEJMS H. UËDS FREDERIK G. HOFMANSHKUP2010
MOTIVACIONI I SJELLJES DEVIJUESE TE ADOLESHENTËTRENI DALIPISHKUP2008
FROJDI DHE FEJAALI KOSESHKUP2011
KONTEMPLIMI-NJË STUDIM PSIKOSPIRITUAL ISLAMMALIK BADRISHKUP