Центарот за студентски услуги и кариерa информира дека апликацијата за стипендии од програмата Фулбрајт посветена на постдокторските студии во САД за академската 2019/2020 година е отворена.
Сите детални информации во врска со процесот на аплицирање и фазите на селекција во оваа заедничка програма на владите на САД и Република Македонија се достапни на:

https://mk.usembassy.gov/fulbright-program-competition-2019-2020-academic-year-now-open/

Формуларот за апликации може да се превзема преку овој линк:
https://iie.embark.com/apply/visitingscholars или

https://foreign.fulbrightonline.org/.

Последниот рок за апликација е до 1 ноември 2018 година.