Предмет: Известување за промена на начинот на студирање од редовен ан вонреден и обратно, во летниот семестар 2018/19 година.