Lënda: Njoftim për lirim nga participimi për vitin akademik 2018/19.