//Конкурс – Прв циклус 2020/21

Конкурс – Прв циклус 2020/21

2020-07-01T14:54:55+00:00 јули 01, 2020|

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за прв циклус на студии, Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за бројот на студенти за запишување на Државните високообразовни установи на прва година на прв циклус за учебната2020/21 година со бр. 44-4740/1 на 05.06.2020 (Службен весник на РСМ бр.162 на ден 16 Јуни 2020)), Одлуката на Владата на РСМ за дополнителни квоти за запишување на студенти кои не се мнозиство во Република Северна Македонија во високообразовни установи на прва година на прв циклус на учебната 2020/21 година бр. 44-4900/1, Одлука од Советот на Ректорат со бр. 02-998/1, Универзитет во Тетово објавува:

КОНКУРС

за запишување студенти на прв циклус на студии на студиските програми на Универзитет во Тетово во учебната 2020/21 година.

 

За повеќе, превземи документ:

Конкурс – Прв циклус 2020/21