//Конкурс – Втор циклус 2020/21

Конкурс – Втор циклус 2020/21

2020-07-20T11:32:30+00:00 јули 20, 2020|

Врз основа на член 103 и 149 од Законот за високо образование на РСМ (82/18), Уредбата со законска сила за споредување на Законот за Високо Образование (76/20 и 116/20), Статутот на Универзитет во Тетово, Правилникот за условите, критериумите и одредбите за ​запишување студенти на втор циклус студии, Одлука од Советот на Ректорат со бр. ​02-998/1, врз основа на Одлуктата на Владата на РСМ со број 44-6081/1 од 19.6.2020 (Службен весник бр. 166/20), Универзитетот во Тетово објавува:

К О Н К У Р С

за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитет во Тетово, во учебната 2020/21.

За повеќе, превземи документ:

Конкурс – Втор циклус 2020/21