//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-10-06T12:19:08+00:00 Октомври 06, 2020|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs06102020mk